top of page
16 Liderek Równości - 2. edycja Z LOGO.png

II edycja plebiscytu 16 Liderek Równości organizowana przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Ambasadę Brytyjska w Warszawie wraz z Forbes Women zakończyła się Galą Finałową, która odbyła się w Warszawie 25 marca 2023 r. Celem plebiscytu jest przede wszystkim docenienie i promowanie lokalnych liderek działających na rzecz osiągnięcia szeroko rozumianej równości płci w ich społecznościach. 

 

Nagrody zostały przyznane 16 Liderkom Równości - jednej z każdego województwa w Polsce oraz trzem Liderkom Równego Biznesu.

 

Plebiscyt został stworzony, aby uhonorować osiągnięcia lokalnych liderek. Jego szczególną wartością jest to, że wyróżniamy też kobiety działające w mniejszych miejscowościach. Laureatki to kobiety, które inicjują zmianę i pomagają tworzyć lepszą rzeczywistość dla przyszłych pokoleń.” - podkreśliła Ambasador Brytyjska w Polsce Anna Clunes.

"Równość płci jest podstawą społeczeństwa obywatelskiego, ale też gospodarki. To, co kobiety realizują na poziomie lokalnym, w dużym stopniu wymaga nie tylko wiedzy, ale też odwagi i determinacji – powiedziała podczas Gali Ewa Rumińska Zimny, wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet, odpowiedzialna za pracę z regionami.

Uczestniczki Plebiscytu to lokalne liderki. Organizują wydarzenia i szkolenia antydyskryminacyjne, aktywizują zawodowo inne kobiety, przeciwdziałają wykluczeniu osób ze społeczności LGBT+, osób z niepełnosprawnościami, migrantów i działają na rzecz wyrównania płac kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. Są wśród nich badaczki herstorii i edukatorki, prawniczki, sołtyski, założycielki stowarzyszeń i organizacji kobiecych. W tegorocznej edycji plebiscytu bardzo wiele zgłoszeń było liderek udzielających wsparcia uchodźczyniom i uchodźcom po agresji Rosji na Ukrainę. Osoby te działały na rzecz pomocy i integracji uchodźców oraz udzielały wsparcia materialnego.

Laureatkom przyznano również nagrody w postaci kursu języka angielskiego na wybranym poziomie zapewniane przez British Council oraz dla Liderek Równego Biznesu program mentoringowy zorganizowany przez Klub Akademii Liderek Henryki Bochniarz.

PARTNER PLEBISCYTU

PATRONAT MEDIALNY

bottom of page