top of page
Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet na rynku pracy - projekt programu "Aktywni obywatele"

O PROJEKCIE:

Według raportu ONZ i OECD kobiety poniosą główne koszty kryzysu gospodarczego po pandemii. W Polsce nałoży się to na utrzymującą się lukę płacową wynosząca średnio 19%, a w sektorze prywatnym aż 30% (po uwzględnieniu premii i nagród).

 

Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy różnic w poziomie płac kobiet i mężczyzn oraz nierówności na rynku pracy w sytuacji kryzysu gospodarczego po pandemii. Diagnoza powstanie na podstawie statystyk GUS, działań monitoringowych lokalnych pełnomocniczek Stowarzyszenia, badań jakościowych, a także z wykorzystaniem narzędzia gender budgeting. Wyniki diagnozy zostaną opublikowane w raporcie. Projekt przewiduje też działania rzecznicze: m.in. działania na rzecz wprowadzenia przygotowanego wcześniej projektu ustawy o ograniczaniu różnicy płac. Planowana jest współpraca z ekspertami i decydentami na rzecz przyjęcia zasady ujawnienia luki płacowej oraz wyrównania szans kobiet na rynku pracy. Projekt przewiduje współpracę z Radami Dialogu Społecznego, Konfederacją Pracodawców Lewiatan, Parlamentarną Grupą Kobiet, wybranymi firmami. W ramach promocji dobrych praktyk Stowarzyszenie opracuje certyfikat Kongresu Kobiet dla firm zapewniających równość praw i szans. Pilotażowo zostanie przeprowadzona certyfikacja 10 firm. Projekt obejmuje też kampanie społeczne dotyczące wpływu kryzysu na sytuację kobiet na rynku pracy oraz wyrównywania szans na rynku pracy. Działania rzecznicze i certyfikat powstaną we współpracy z Partnerem, Icelandic Women's Rights Association.

 

Rezultatem projektu będzie ograniczenie nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami na rynku pracy w obliczu kryzysu

gospodarczego po pandemii.

Powołałyśmy również Radę Programową projektu, w skład której wchodzą:

 • prof. Małgorzata Fuszara (UW),

 • Anna Karaszewska (Jobs First; Prezeska SKK,  

 • prof. Iga Magda (SGH),  )  

 • dr. Ewa Rumińska- Zimny (Członkini Zarządu SKK)   

Projekt koordynuje Zuzanna Rokita

KALENDARIUM PROJEKTU

 • 24 MARCA 2023 - DEBATA NA TEMAT RÓWNOŚCI PŁAC WŚRÓD KOBIET I MĘŻCZYZN W KIELCACH: https://fb.me/e/BjblIgkv
   

 • 22 MARCA 2023 - KONFERENCJA PREZENTUJĄCA RAPORT KOBIETY, RYNEK PRACY I RÓWNOŚĆ PŁAC ! 

 • 18 MARCA 2023 - SPOTKANIE Z CYKLU SIEĆ KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH: WZAJEMNE WSPARCIE W ROZWOJU NA OBSZARACH WIEJSKICH W PYRZYCACH
   

 • 2 MARCA 2023  - CYKL ROZMÓW Z FIRMAMI DBAJĄCYMI O RÓWNOŚĆ - ROZMOWY KONGRESU KOBIET

 • 29 STYCZNIA - WARSZTATY LUKA PŁAC W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
   

 • 21 STYCZNIA 2023 - WYDARZENIE KOBIETY W DZIAŁANIU W POZNANIU: https://fb.me/e/1T6VDkonQ
   

 • 17 STYCZNIA 2023 - PUBLIKACJA PRZEWODNIKA RÓWNOŚĆ PŁAC I POLITYKA RÓWNOŚCI. DOBRE PRAKTYKI FIRM
  PUBLIKACJA:  http://bitly.pl/c84sT
   

 • 8 PAŹDZIERNIK 2022 -  DEBATA: CZY TYLKO  NALEŻY SIĘ: RÓWNE PŁACE I DOBRE PRAKTYKI KRAJÓW I FIRM
   

 • 27 SIERPNIA 2022 - KONFERENCJA PRACA KOBIET ZROBIONE - NIEZAPŁACONE  W PYSKOWICACH : https://fb.me/e/15mtqcosw
   

 • 3 CZERWCA 2022 - KONFERENCJA  DYSKRYMINACJA KOBIET NA RYNKU PRACY W SKARŻYSKU KAMIENNEJ: https://fb.watch/jCnan4h-1r/
   

 • CZERWIEC 2022 - KAMPANIA EDUKACYJNA ZASTRZYK WIEDZY O LUCE PŁAC

 • 10 LISTOPADA 2021 - DEBATA CO DALEJ Z RÓWNOŚCIĄ PŁAC?
  ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA:https://fb.watch/jCkgX2h7aE/
   

 • 6 LISTOPADA 2021 -  DEBATA  KU EGALITARNEJ DEMOKRACJI: RÓWNE PRAWA, RÓWNE PŁACE, RÓWNE SZANSE (EKONOMIA, PRAWO, EDUKACJA)
  ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA: https://fb.watch/jCkdytc0h_/
   

 • 6 LIPCA 2021 - KONFERENCJA PRZEDSTAWIAJĄCA WYNIKI RAPORTU OTWARCIA KRYZYS, RYNEK PRACY I KOBIETY
  RAPORT DO POBRANIA:  http://bitly.pl/xOmKd
   

 • MAJ 2021 - POWOŁANIE RADY PROGRAMOWEJ
   

 • 22 KWIETNIA 2021 - PROJEKT KONGRESU KOBIET JAKO INICJATYWA POSŁÓW I POSŁANEK OPOZYCJI ZOSTAŁ SKIEROWANY DO MARSZAŁEK SEJMU
   

 • 30 MARCA 2021 -  PROJEKT ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY DO PODPISU PRZEZ PARLAMENTARZYSTKI I PARLAMENTARZYSTÓW​
   

 • 12 MARCA 2021 - PROJEKT ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY W SEJMIE I SENACIE
   

 • PARTNERZY SPOŁECZNI SKIEROWALI PROŚBE O PROCEDOWANIE PROJEKTU W RAMACH RADY DIALOGU DO WICEPREMIERA GOWINA.​
   

 • ​8 MARCA 2021- PODPISANIE PRZEZ PARTNERÓW SPOŁECZNYCH POROZUMIENIA NA RZECZ PROJEKTU LIKWIDACJI LUKI PŁACOWEJ PRZYGOTOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE KONGRES KOBIET (OPZZ, FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH, KONFEDERACJA LEWIATAN) PODCZAS WSPÓLNEJ KONFERENCJI POLSKA RÓWNYCH PŁAC-PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH

​ Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

EEA-and-Norway_grants_logo.png
bottom of page