top of page
Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet na rynku pracy - projekt programu "Aktywni obywatele"

O PROJEKCIE:

Według raportu ONZ i OECD kobiety poniosą główne koszty kryzysu gospodarczego po pandemii. W Polsce nałoży się to na utrzymującą się lukę płacową wynosząca średnio 19%, a w sektorze prywatnym aż 30% (po uwzględnieniu premii i nagród).

 

Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy różnic w poziomie płac kobiet i mężczyzn oraz nierówności na rynku pracy w sytuacji kryzysu gospodarczego po pandemii. Diagnoza powstanie na podstawie statystyk GUS, działań monitoringowych lokalnych pełnomocniczek Stowarzyszenia, badań jakościowych, a także z wykorzystaniem narzędzia gender budgeting. Wyniki diagnozy zostaną opublikowane w raporcie. Projekt przewiduje też działania rzecznicze: m.in. działania na rzecz wprowadzenia przygotowanego wcześniej projektu ustawy o ograniczaniu różnicy płac. Planowana jest współpraca z ekspertami i decydentami na rzecz przyjęcia zasady ujawnienia luki płacowej oraz wyrównania szans kobiet na rynku pracy. Projekt przewiduje współpracę z Radami Dialogu Społecznego, Konfederacją Pracodawców Lewiatan, Parlamentarną Grupą Kobiet, wybranymi firmami. W ramach promocji dobrych praktyk Stowarzyszenie opracuje certyfikat Kongresu Kobiet dla firm zapewniających równość praw i szans. Pilotażowo zostanie przeprowadzona certyfikacja 10 firm. Projekt obejmuje też kampanie społeczne dotyczące wpływu kryzysu na sytuację kobiet na rynku pracy oraz wyrównywania szans na rynku pracy. Działania rzecznicze i certyfikat powstaną we współpracy z Partnerem, Icelandic Women's Rights Association.

 

Rezultatem projektu będzie ograniczenie nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami na rynku pracy w obliczu kryzysu

gospodarczego po pandemii.

Powołałyśmy również Radę Programową projektu, w skład której wchodzą:

  • prof. Małgorzata Fuszara (UW),

  • Anna Karaszewska (Jobs First; Prezeska SKK,  

  • prof. Iga Magda (SGH),  )  

  • dr. Ewa Rumińska- Zimny (Członkini Zarządu SKK)   

Projekt koordynuje Zuzanna Rokita

KALENDARIUM PROJEKTU

  • 22 KWIETNIA - PROJEKT KONGRESU KOBIET JAKO INICJATYWA POSŁÓW I POSŁANEK OPOZYCJI ZOSTAŁ SKIEROWANY DO MARSZAŁEK SEJMU

 

  • 30 MARCA -  PROJEKT ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY DO PODPISU PRZEZ PARLAMENTARZYSTKI I PARLAMENTARZYSTÓW

  • 12 MARCA - PROJEKT ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY W SEJMIE I SENACIE

 

  • PARTNERZY SPOŁECZNI SKIEROWALI PROŚBE O PROCEDOWANIE PROJEKTU W RAMACH RADY DIALOGU DO WICEPREMIERA GOWINA.

  • ​8 MARCA - PODPISANIE PRZEZ PARTNERÓW SPOŁECZNYCH POROZUMIENIA NA RZECZ PROJEKTU LIKWIDACJI LUKI PŁACOWEJ PRZYGOTOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE KONGRES KOBIET (OPZZ, FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH, KONFEDERACJA LEWIATAN) PODCZAS WSPÓLNEJ KONFERENCJI POLSKA RÓWNYCH PŁAC-PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH

​ Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

EEA-and-Norway_grants_logo.png
bottom of page