top of page
xii kk.png

Kamila Albin- badaczka społeczna, trenerka, kobieta z niepełnosprawnością wzroku. Jest doktorantką w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
W swej pracy doktorskiej zajmuje się aktywizmem kobiet z niepełnosprawnościami. Absolwentka socjologii na Akademii Górniczo-Hutniczej. Współpracuje w projektach badawczych dotyczących różnych aspektów niepełnosprawności. Obecnie członkini zespołu badawczego w projekcie „Osoby queer z niepełnosprawnościami w Polsce”. Poza pracą naukową konsultuje audiodeskrypcje dzieł sztuki i prowadzi szkolenia w zakresie świadomości niepełnosprawności, udostępniania kultury osobom niewidomym, obsługi klienta z dysfunkcją wzroku. Ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla różnych grup wiekowych.

 

Agata Araszkiewicz - pisarka, dziennikarka, doktora nauk humanistycznych, historyczka literatury, krytyczka sztuki, tłumaczka pism Luce Irigaray, felietonistka „Czasu Kultury”, działaczka feministyczna. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca i członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.  Autorka rozpraw z dziedziny feministycznej filozofii i krytyki literackiej, a także tekstów o sztuce publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach, pracach zbiorowych i katalogach wystaw. Opublikowała monografię „Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki” (2001), a także zbiór esejów „Nawiedzani przez dym” (2012) oraz książkę „Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym” (2014) (pierwotnie książka została wydana po francusku „La révolution oubliée. L’émergence de l’écriture féminie dans l’entre-deux-guerres polonais”). Opracowała i opatrzyła posłowiem tomik poezji Zuzanny Ginczanki „Mądrość jak rozkosz” (2017). Ma status badaczki stowarzyszonej z Laboratoire d’études de genre et de sexualité (UMR LEGS) CNRS/ Paris 8/ Paris Ouest. Jest też liderką belgijskiego Kongresu Kobiet


 

Katarzyna Augustynek - czlonkini grupy Protestujących Babć. Aktywistka i działaczka sprzeciwiająca się ograniczaniu wolności, homofobii i ograniczaniom praw kobiet.

 

Magdalena Biejat – posłanka, socjolożka, od lat związana z organizacjami pozarządowymi.

Jako wolontariuszka pracowała z osobami dotkniętymi bezdomnością oraz działała w programie obserwacji wolności zgromadzeń realizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Od 2015 roku jest członkinią Lewicy Razem, od roku działa w Radzie Okręgu Warszawskiego

 

Sylwia Bielawska - wiceprezydentka Wałbrzycha. W 2010 r. obroniła w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej pracę doktorską Kultura książki Wałbrzycha w latach 1945–1989, za którą otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek im. Leona Marszałka za najlepszą pracę doktorską z zakresu edytorstwa (2012 r.). Członkini Konsorcjum Dolnośląskich Bibliotek Cyfrowych (2008 r.) oraz redaktor kwartalnika naukowego „Silesius Info”. Współinicjatorka i redaktorka „Nowej Kroniki Wałbrzyskiej” regionalnego rocznika (od 2013 r.). Koordynatorka przedsięwzięć wydawniczych realizowanych przez publiczne biblioteki w regionie. Współorganizatorka wielu konferencji naukowych (regionalnych, krajowych, międzynarodowych) organizowanych przez uczelnie oraz biblioteki w kraju. Wiedzę uzyskaną w trakcie pracy przełożyła na program szkoleń z zakresu zarządzania zmianami w bibliotekach; prowadzi szkolenia dla bibliotek publicznych w całym kraju z zakresu profesjonalnej obsługi klienta/czytelnika

Katarzyna Bierzanowska - autorka inicjatywy Pełnoprawna na rzecz równego traktowania osób z niepełnosprawnościami, tłumaczka audiowizualna, edukatorka, aktywistka, członkini kolektywu Artykuł 6., współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i sektorem prywatnym w zakresie dostępności, intersekcjonalności oraz równego traktowania osób z niepełnosprawnościami, współautorka raportu „Przychodzi baba do lekarza” o dostępności usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami, reprezentantka strony pozarządowej podczas genewskiego posiedzenia Komitetu ONZ ds. wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

 

Ewa Bińczyk - filozofka, wykładowczyni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje w Katedrze Filozofii Praktycznej w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Zajmuje się współczesną filozofią środowiskową, filozofią nauki i techniki, studiami nad nauką
i technologią i kontrowersjami w nauce.  

 

Henryka Bochniarz - polska ekonomistka i polityczka. W 1991 ministra przemysłu i handlu. Od 1999 do 2019 prezydentka organizacji pracodawców Konfederacja Lewiatan, od 2019 przewodnicząca Rady Głównej tej organizacji. Kandydatka na urząd prezydenta RP w wyborach w 2005. Związana z Kongresem Kobiet.

 

Adam Bodnar - prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji. W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej) i Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. W latach 2014–2015 członek Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, w szczególności z zakresu praw człowieka. Uhonorowany Nagrodą Rafto za obronę praw mniejszości i niezależności sądów w Polsce (2018 r.). Rok później otrzymał też Nagrodę Praworządności (Rule of Law Award), przyznaną przez World Justice Project. W 2020 r. został odznaczony francuskim Orderem Legii Honorowej w randze kawalera. W tym samym roku laureat nagrody specjalnej Korony Równości, przyznawanej przez Kampanię Przeciw Homofobii, oraz nagrody Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego.

 

Iwona Chmura-Rutkowska –wykładowczyni na Wydziale Studiów Edukacyjnych Zakładu Socjologii Edukacji, zajmuje się stereotypami płci i rodzaju oraz ich wpływem na edukację dziewcząt i chłopców. Kierowniczka, badaczka i konsultantka projektów badawczych i społecznych z zakresu przeciwdziałania przemocy motywowanej stereotypami, edukacji antydyskryminacyjnej oraz studiów nad historią edukacji dziewcząt i kobiet. Przewodnicząca Rady Fundacji Ja, Nauczyciel.

Sylwia Chutnik - pisarka i działaczka społeczna. Promotorka czytelnictwa, przewodniczka miejska, absolwentka Gender Studies.Członkini Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Unia Literacka. Kuratorka festiwali i inicjatyw literackich Była wykładowczynią w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz w szkole pisania Maszyna do Pisania. Felietonistka ,,Polityki";, „Pani”, „Wysokich Obcasów”, ,,Gazety Stołecznej" i wielu portali internetowych. Współprowadziła różne programy literackie. Laureatka nagród literackich i społecznych między innymi Trzykrotnie nominowana do Nagrody Nike, a w 2018 roku dostała nagrodę m. st. Warszawy za działalność literacką i społeczną.

 

Izabela Cisek-Malec – psychoterapeutka jungowska, coacherka ciała, nauczycielka świadomej seksualności, trenerka relacji intymnych, mentorka, dziennikarka, wykładowczyni. Posiadam rekomendację trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Anna Clunes – Ambasadorka Wielkiej Brytanii w Polsce od września 2020 roku. Obowiązki w Warszawie pełniła już w latach 1996-2000. W tym czasie pracowała w Departamencie Rozwoju Międzynarodowego. W latach 2010-1017 pracowała w brytyjskim Biurze Spraw Zagranicznych, czyli odpowiedniku polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 2017-2020 była dyrektorką, a następnie pełniła obowiązki dyrektorki generalnej brytyjskiego Departamentu ds. Wyjścia z Unii Europejskiej. Jest oficerką Orderu Imperium Brytyjskiego, przyznawanego za szczególne działania w służbie publicznej, stąd przysługuje jej używanie po nazwisku tytułu OBE.

 

Agata Czarnacka - filozofka polityki, tłumaczka, działaczka feministyczna i publicystka. Była redaktorka naczelna portalu Lewica24.pl i doradczyni Klubu Parlamentarnego SLD ds. demokracji i przeciwdziałania dyskryminacji. Członkini obywatelskiego Komitetu Ustawodawczego Ratujmy Kobiety i Ratujmy Kobiety 2017, współorganizatorka Czarnych Protestów i Strajku Kobiet w Warszawie. Stale współpracuje z Gazetą Wyborczą i portalem Tygodnika Polityka, gdzie ma swój blog poświęcony demokracji pt. Grand Central

 

Małgorzata Czyż - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Sulinie

 

Agata Diduszko – Zyglewska - dziennikarka, działaczka społeczna, polityczka Lewicy, w 2018 roku wybrana na radną Warszawy. Współautorka mapy kościelnej pedofilii i raportu o tuszowaniu pedofilii przez polskich biskupów; autorka książki „Krucjata polska” i współautorka książki „Szwecja czyta. Polska czyta”. Członkini zespołu Krytyki Politycznej i Rady Kongresu Kobiet. Autorka feministycznego programu satyrycznego „Przy Kawie o Sprawie” i jego prowadząca, nominowana do Okularów Równości 2019.

 

Alicja Długołęcka - pedagożka i edukatorka seksualna, obecnie w trakcie certyfikowanego szkolenia psychoterapeutycznego. Wykładowczyni na Wydziale Rehabilitacji w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z psychosomatyki i rehabilitacji seksualnej. Wykładowczyni na Podyplomowych Studiach Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorką licznych książek i artykułów z zakresu edukacji psychoseksualnej m.in. monografii „Edukacja seksualna”, „Zwykłej książki, o tym skąd się biorą dzieci”, „Seks na Wysokich Obcasach”. Swoją pracę naukową i popularyzatorską poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, szeroko rozumianej edukacji seksualnej i propagowaniu zdrowia seksualnego.

 

Maciej Duda - wykładowca, badacz, socjoterapeuta.Autor artykułów naukowych oraz trzech monografii: Polskie Bałkany. Proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym. Recepcja polska (2013), Dogmat płci. Polska Wojna z gender (2016), Emancypanci i emancypatorzy. Mężczyźni wspierający emancypację Polek w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku (2017). Współredaktor trzech tomów raportu Gender w podręcznikach (2016).

 

Anna Dudek - dziennikarka, redaktorka. Publikowała w „Polska The Times", ,,Przekroju", „Elle", „Liberte", Oko.press. Autorka książek „Dolce vita po polsku" i „Poddaję się. Życie muzułmanek w Polsce". Pisze głównie o polityce, Kościele, prawach człowieka. Wielbicielka Rzymu i rodzinnego Lublina, literatury faktu i psów, zwłaszcza dwóch własnych.

Anna Dziewit Meller - pisarka i dziennikarka, wcześniej także liderka kobiecego zespołu rockowego „Andy”. Dotychczas wydała dwie powieści: „Disko” (2012) i „Górę Tajget” (2016). W 2017 r. wydała książkę „Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia w spódnicy”. Wraz z Agnieszką Drotkiewicz wydała dwa tomy wywiadów „Głośniej! Rozmowy z pisarkami” i „Teoria trutnia i inne. Rozmowy z mężczyznami”, a z Marcinem Mellerem zbiór reportaży „Gaumardżos, opowieści z Gruzji”. Oprócz twórczości własnej wiele czasu poświęca książkom cudzym – wcześniej w programach telewizyjnych, od 2016 r. w autorskim kanale internetowym bukbuk.pl. W 2016 roku nominowana była za wywiad do Nagrody Grand Press. Pochodzi ze Śląska, mieszka w Warszawie.

 

Kamila Ferenc - absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Rektora UW za wybitne osiągnięcia naukowe. W trakcie studiów prawniczych uczestniczka seminarium prof. M. Wyrzykowskiego (na UW) oraz prof. E. Łętowskiej (w Instytucie Studiów Zaawansowanych Krytyki Politycznej). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i kancelariach prawnych. Autorka analiz prawnych do raportów z serii „Watchdog.edu.pl” oraz publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego. W latach 2014-2016 Ambasadorka Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawniczka w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz koordynatorka Zespołu Prawnego Federacji

 

Kaja Filaczyńska - lekarka, specjalistka endokrynologii, radna krajowa Partii Razem, lekarka z grupy Medycy na Granicy.

 

Małgorzata Fuszara - prof. nauk humanistycznych, współprowadząca Gender Studies (wraz z prof. Bożeną Chołuj), autorka wielu badań i publikacji m.in. po polsku, angielsku, francusku, niemiecku na temat sytuacji kobiet. Przewodnicząca Rady Kongresu Kobiet i eksperckiej Rady Kobiet przy prezydencie Warszawy Rafale Trzaskowskim. W rządzie Donalda Tuska i Ewy Kopacz, była Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania.

 

Nina Gabryś - ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Historii, na specjalizacji historii antropologicznej, skupiając się w swojej pracy naukowej na historii wykluczenia, stygmatyzacji i historii kobiet. od wielu lat współpracuje ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami zajmującymi się problematyką równościową. Pracowała także jako redaktorka w wydawnictwie Queermedia.pl i była inicjatorką projektu obywatelskiego “In vitro dla krakowian/ek”. Jako współzałożycielka i wiceprezeska Stowarzyszenia „Sto Lat Głosu Kobiet” organizowała ogólnopolskie obchody stulecia przyznania Polkom praw wyborczych oraz była autorką akcji „Kultura niepodległa kobiet”. Od listopada 2018 roku pełniła funkcję Radnej Miasta Krakowa. Jest także Przewodniczącą Rady ds. Równego Traktowania. W ramach działań Rady współorganizowała liczne wydarzenia takie jak „Tramwaj praw człowieka” oraz była współautorką poradnika dla osób podwójnie wykluczonych w pandemii.

 

Hanna Gil-Piątek - posłanka na Sejm RP IX kadencji. Łodzianka, aktywistka miejska, społeczniczka. Ekspertka samorządowa, przygotowała Łódź do rewitalizacji kierując ministerialnym projektem. Publikowała stałe felietony w Gazecie Wyborczej, Przekroju i Dzienniku Łódzkim. Członkini zarządu Stowarzyszenia Tak dla Łodzi i Rady Programowej Kongresu Kobiet.

Anka Grzywacz – seksuolożka i wieloletnia działaczka na rzecz zdrowia i praw reprodukcyjnych.  Przez 3 lata prowadziła w RADIO TOK FM autorską audycję "Dobry Seks". Dziś mieszka z rodziną w Szwajcarii.

 

Aneta Górnicka-Boratyńska - pisarka, dziennikarka, polonistka, krytyczka literacka i feministka. Autorka dwóch prekursorskich książek z dziedziny historii feminizmu w Polsce: Chcemy całego życia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870-1963 oraz Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863-1939).

 

Agnieszka Graff - polska pisarka, tłumaczka i publicystka związana z ruchem feministycznym, literaturoznawczyni, nauczycielka akademicka, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Członkini zespołu Krytyki Politycznej oraz członkini rady programowej stowarzyszenia Kongres Kobiet.Podjęła pracę jako adiunkt w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW[1]. Wykładała też na podyplomowych gender studies w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.Opublikowała szereg esejów i felietonów, m.in. w Gazecie Wyborczej, Literaturze na Świecie i Zadrze. W 2002 roku otrzymała nominację do Nagrody Literackiej Nike za książkę Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym.Była współzałożycielką Porozumienia Kobiet 8 Marca, wraz z którym organizuje coroczne Manify. W latach 2007–2010 była członkiną Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Joanna Hańderek - Profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym wcześniej studiowała, zrobiła doktorat i habilitację. Zajmuje się filozofią kultury i filozofią współczesności. Była Zastępczynią Dyrektora do Spraw Studenckich w Instytucie Filozofii. Za najważniejszą w swojej pracy uważa współpracę ze studentkami i studentami. Z nimi założyła Koło Naukowe Studentów Filozofii UJ  i dwie jego sekcje: Filozofii Kultury i Ekoetyki. Razem z nimi protestowała przeciwko łamaniu konstytucji, przeciwko działaniom Ordo Iuris, czy deportacji Ameera Alkhawlany. Współorganizowała marsz przeciwko faszyzmowi w Krakowie, szła w Czarnym Proteście.

 

Iwona Hartwich - polska działaczka społeczna i polityczka, posłanka na Sejm IX kadencji. Działaczka na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów i opiekunek.  Dwukrotnie uczestniczyła w protestach na terenie Sejmu, będąc w grupie osób, które nieprzerwanie przebywały na terenie parlamentu - w roku 2014, gdy protest trwał 17 dni i w roku 2018 gdy trwał 40 dni.

Maja Heban - transpłciowa aktywistka i dziennikarka, dziennikarka i laureatka Korony Równości Kampanii Przeciw Homofobii w kategorii media

Brynhildur Heiðar - dyrektorka zarządzająca Icelandic Women’s Rights Association (IWRA), przewodnicząca Islandzkiej Nagrody Literackiej Kobiet oraz członkini redakcji feministycznego magazynu 19. júní.

Agnieszka Holland - reżyserka filmowa i teatralna, scenarzystka filmowa i aktorka. Członkini Polskiej Akademii Filmowej, w latach 2008-2012 jej prezydentka. Członkini Europejskiej Akademii Filmowej, od roku 2014 przewodnicząca zarządu akademii, od roku 2020 jej prezydentka. Honorowa przewodnicząca Gildii Reżyserów Polskich. Zdobczywczyni wielu nagród filmowych, w tym Złotego Globa i Złotego Niedźwiedzia.

 

Klaudia Jachira - posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. Aktywistka zaangażowana w życie społeczne i polityczne Polski.

Aleksandra Karasińska - Redaktorka naczelna Newsweek.pl oraz Forbes.pl, Redaktorka prowadząca Forbes Women. Dziennikarka, ekspertka w dziedzinie mediów internetowych, produkcji telewizyjnej i radiowej oraz prasy.Była dziennikarką Radia Wolna Europa, Radia Zet, TVN24 i wiceszefową Wydarzeń w Polsacie. Przez dwa lata pomagała budować telewizję informacyjną w Kijowie i portal Tochka.net. Była zastępczynią redaktora naczelnego tygodnika Wprost. Stworzyła i redagowała miesięcznik popularnonaukowy „Newsweek Historia”. Dodatkowo wykłada dziennikarstwo internetowe na SWPS.

 

Katarzyna Karpa-Świderek – rzeczniczka WWF Polska, dziennikarka telewizyjna i radiowa, przez lata angażująca się w akcje broniące praw zwierząt i ekologię.

 

Katarzyna Kasia - filozofka, absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii UW, stypendystka włoskiego MSZ i The Kościuszko Foundation, visiting scholar w Princeton University. Na ASP w Warszawie prowadzi zajęcia z historii filozofii, estetyki i filozofii kultury. Komentatorka „Szkła kontaktowego” w TVN24, prowadzi poranne audycje w Radiu Nowy Świat.

 

Renata Kim - Dziennikarka, absolwentka orientalistyki na UJ. Pracowała w RMF FM,

Trójce i Sekcji Polskiej BBC. Pisała dla „Dziennika”, „Przekroju” i „Wprost”. Obecnie jest szefową działu Społeczeństwo w tygodniku „Newsweek”. Autorka książek Wyjście z cienia (2010) i Ostatnie słowo (2011).

Aleksandra Klich - dziennikarka, autorka książek. Redaktorka Naczelna “Wysokich Obcasów” oraz Prezeska Zarządu Fundacji Wysokich Obcasów. 

Adrianna Klimaszewska - aktywistka i społeczniczka, feministka. Współkoordynatorka inicjatywy "Matki na granicę", współzałożycielka Fundacji "Różowa skrzyneczka", która zabiega o powszechny dostęp do środków higieny na czas menstruacji w przestrzeni publicznej. Jedna z 30 Kreatywnych Wrocławia 2020 roku, koordynatorka licznych projektów społecznych. Współprowadziła zeszłoroczną Akademię Mikrograntów we Wrocławiu. Wiceprezeska Stowarzyszenia Zmieniaj Zakrzów, członkini Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet i Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Z wykształcenia filolożka.

Krystyna Kłosińska - literaturoznawczyni i eseistka. Autroka m.in. "Ciało, pożądanie ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej" oraz "Feministyczna krytyka literacka"

Agata Kobylińska - Feministka, aktywistka na rzecz praw kobiet. Do niedawna prezes Stowarzyszenia Dziewuchy Łódź. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Absolwentka Gender Studies w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Pedagog ze specjalnością: edukacja specjalna, 

Nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, specjalistka w zakresie terapii pedagogicznej. Animatorka Edukacji Seksualnej - ukończyła cykl szkoleń "Tak! Dla edukacji seksualnej" w Fundacji Spunk oraz szkolenie antydyskryminacyjne „Ucz tolerancji” organizowane przez Uniwersytet Łódzki. Działaczka społeczna zdobywająca doświadczenia w obszarze dotyczącym przeciwdziałaniu różnego rodzaju dyskryminacji, a także wegetarianka działająca na polu prozwierzęcym

 

Monika Kohut – aktywistka prozwierzęca, jedna ze współorganizatorek protestów przeciwko wykorzystywaniu koni dorożkarskich.

 

Bogusława Kołodziej – Koło Gospodyń Wiejskich w Nowielinie

 

Dominika Kozłowska - redaktorka naczelna miesięcznika „Znak”, doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, publicystka. Specjalizuje się w tematach dotyczących społecznych przemian religijności, sporów światopoglądowych, relacji państwo-­Kościół, wielokulturowości i problemów mniejszości. Członkini Rady Fundacji na rzecz Chrześcijańskiej Kultury Społecznej im. Hanny Malewskiej. Współpracowniczka Radia Kraków, w którym prowadzi audycję „Znak na głos”. Publikuje także w „Tygodniku Powszechnym” i „Gazecie Wyborczej”.

Maciej Krzyczkowski - objął stanowisko Menedżer ds. Sektora Publicznego we wrześniu 2019 roku i jest odpowiedzialny za kwestie regulacyjne oraz współpracę i merytoryczny dialog z sektorem publicznym w Polsce. Pracę w IKEA rozpoczął w 2018 roku jako Koordynator ds. Public Affairs. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w sektorze prywatnym jako konsultant i audytor środowiskowy a następnie w administracji rządowej w strukturach Ministerstwa Środowiska w Polsce.

 

Waldemar Kuligowski - antropolog kulturowy, profesor nauk humanistycznych, eseista, redaktor

 

Karolina Kuszlewicz - adwokatka, ekspertka ds. ochrony zwierząt i przyrody, autorka bloga W imieniu zwierząt, książki "Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik". Członkini Komisji Legislacyjnej i Zespołu ds. Kobiet przy NRA. W 2017 nagrodzona pierwszym miejscem w rankingu „Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra”. W 2016 uzyskała przed SN przełomowy wyrok w obronie karpi.

 

Katarzyna  Kwiatkowska - prokuartorka, prezeska „Lex super omnia”(Prawo Ponad Wszystko). Prokuratorka z 30-letnim stażem. Do 2021 roku zajmowała się skomplikowanymi sprawami gospodarczymi w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga. Wcześniej w Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie.

Kwoczała Laura - współprzewodnicząca Ostrej Zieleni, członkini Partii Zieloni, aktywistka.

 

Marta  Lempart  - prawniczka, działaczka społeczna i polityczna, wojowniczka.Będąc wiceszefową Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, pracowała w komisji ekspertów ds. niepełnosprawności przy RPO, a także w PFRON i Ministerstwie Pracy. Pomagała też przy projekcie ustawy o języku migowym. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i inicjatorka "Czarnego Protestu".

 

Jacek Leociak - prof. dr hab., kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich PAN, członek założyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, redaktor rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”.

 

Antonina Lewandowska - konsultantka ds. przemocy seksualnej na Uniwersytecie Warszawskim, feministka i aktywistka

Agata Loewe - psychoterapeutka, seksuolożka, założycielka Instytutu Pozytywnej Seksualności. Jest absolwentką Szkóły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (Psychologia Kliniczna oraz Społeczna Psychologia Stosunków Międzykulturowych) oraz Institute for Advanced Studies of Human Sexuality w San Francisco, gdzie uzyskała tytuł Doctor of Philosophy (PhD).

 

Katarzyna Lubiniecka-Różyło - wrocławianka, dziennikarka, członkini Wrocławskiej Rady Kobiet przy Prezydencie Wrocławia, feministka, nauczycielka akademicka

 

Katarzyna Lubnauer - polityczka, matematyczka i nauczycielka akademicką, posłanka 

 

Malwina Łapińska - feministka i aktywistka, która uwielbia edukować innych. Prowadzi instagram @nie.pelnosprytna, na którym codziennie można znaleźć skrót bieżących wydarzeń. Walczy z dyskryminacją i działa na rzecz równości, bo jako osoba z niepełnosprawnością wie doskonale jak wygląda wykluczenie.

 

Magdalena Łazarkiewicz – reżyserka filmowa i teatralna. Członkini Polskiej Akademii Filmowej. Od roku 2011 pełni funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Żydowskie Motywy” w Warszawie. Słynie z intymnych, kameralnych obrazów, ukazujących z niuansami zawiłe relacje międzyludzkie, kobiecą psychikę i seksualność, ale także z prowokujących filmów na tematy społeczne i polityczne.

 

Dorota Łoboda - radna Warszawy, jedna z inicjatorek i liderek ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, prezeska fundacji Rodzice Mają Głos

 

Joanna Maria Stolarek - dziennikarka i publicystka. Dyrektorka warszawskiego biura fundacji Heinrich-Böll-Stiftung. Publikuje w różnych mediach, uwzględniając polsko-niemiecki punkt widzenia, wyjaśnia Polskę Niemcom, a Niemcy Polakom. Angażuje się jako mentorka wspomagając zwłaszcza kobiety w ich rozwoju zawodowym.

Anna Materska-Sosnowska - doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. a także adiunktka w Zakładzie Systemów Politycznych. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. W pracy badaczki zajmuje się prawem konstytucyjnym porównawczym, systemami partyjnymi, polską sceną polityczną i ustrojami politycznymi państw Europy Zachodniej.

 

Anna Maziarska - aktywistka, członkini Rady Konsultacyjnej ds. Edukacji Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Natalia Mazur - dziennikarka Gazety Wyborczej, socjolożka

Marta Mazurek - radna Miasta Poznania, przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania, pełnomocniczka Marszałka Województwa Wielkopolskiego ds. równego traktowania, członkini Komitetu Stałego ds. Równości Płci Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich.

 

Anna Miecznikowska – prezydentka Miasta Kołobrzeg, pedagożka, działaczka samorządowa

 

Barbara Nowacka - działaczka polityczna i feministyczna, z wykształcenia informatyczka. W latach 2015–2017 współprzewodnicząca partii Twój Ruch, od 2016 przewodnicząca ugrupowania Inicjatywa Polska. Zawodowo interesuje się problematyką edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.

Janina Ochojska - założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, działaczka społeczna i humanitarna, posłanka w Parlamencie Europejskim. W latach 2009-2011 członkini Grupy Doradczej CERF (UN Central Emergency Response Fund). Odznaczona wieloma nagrodami m.in.: tytułem „Kobiety Europy” przyznanym przez Komisję Wspólnot Europejskich (1994), nagrodą Pax Christi International Peace Award (1995), nagrodą Fundacji im. Atsuhito Nakaty (1996), Orderem Kawalera Legii Honorowej przyznawanym przez Prezydenta Republiki Francji (2003), nagrodą im. ks. Józefa Tischnera (2006), odznaczeniem Bene Merito przyznawanym przez Ministra Spraw Zagranicznych (2009) i Nagrodą Lecha Wałęsy (2010). W 2011 roku zostałam odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP.

Agnieszka Odachowska - działaczka feministyczna na obszarach wiejskich. Pełnomocniczka regionalnego Kongresu Kobiet w Pyrzycach.

 

Irmina Olejnik Czerwonka - członkini zarządu Koła Gospodyń Wiejskich Barnimie

 

Joanna Piotrowska 

 

Kacper Pobłocki - doktor habilitowany nauk humanistycznych, antropolog społeczny i historyczny, wykładowca w interdyscyplinarnym Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie, University College w Utrechcie oraz stypendysta Uniwersytetu Miejskiego w Nowym Jorku. Autor książek Kapitalizm. Historia krótkiego trwania oraz Chamstwo. Współautor Anty-bezradnika przestrzennego (z Lechem Merglerem i Maciejem Wudarskim) oraz Architektury niezrównoważonej (z Bogną Świątkowską). Jego praca doktorska The Cunning of Class: Urbanization of Inequality in Post-War Poland została wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów, a książka Kapitalizm. Historia krótkiego trwania otrzymała Nagrodę „Economicus” dla najlepszej polskiej książki ekonomicznej roku

 

Krystyna Ptok - pielęgniarka, mgr socjologii (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (od 2017 r.), Wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych, Przewodnicząca Branży Ochrony Zdrowia FZZ reprezentującej 10 organizacji związkowych działających w ochronie zdrowia. Działaczka związkowa na wszystkich szczeblach Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Podejmuje działania na rzecz bezpieczeństwa i ochrony pracy pracowników i pracowniczek zatrudnionych w ochronie zdrowia i pacjentów oraz pacjentek. Zaangażowana w sprawy zawodowe i społeczne.

 

Halina Radacz – duchowna luterańska, diakon Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, działaczka ekumeniczna, kierownik Redakcji Ekumenicznej TVP

Stanisława Rogalska – Koło Gospodyń Wiejskich Dzwonowo

 

Monika Rosa - polityczka i politolożka, posłanka na Sejm VIII i IX kadencji. Pracowała w lokalnych mediach i kancelarii Prezydenta RP. Od lat zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych i realizacje projektów społecznych.

 

Magdalena Rozwadowska - pełnomocniczka regionalna Kongresu Kobiet realizująca zielone mini-projekty

 

Ewa Rumińska-Zimny - ekonomistka, wykładowczyni Gender Studies IBL PAN. Ekspertka ONZ i instytucji europejskich w zakresie roli kobiet w gospodarce. W latach 2000-2009 prowadziła program Women and Economy w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Autorka publikacji Gender Gap and Economic Policy. Członkini Zarządu Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet Nauki i Biznesu przy SGH.

 

Kateryna Ryabiko - pierwsza Zastępczyni Dyrektora OBWE/ODIHR. Działączka na rzecz demokracji i prac człowieka. W swojej pracy zajmuje się obszarami:  odpowiedzialności politycznej, etyki parlamentarnej, partycypacji politycznej i procesach wyborczych. Została wyróżniona nagrodą USAID za wybitne osiągnięcia w promowaniu demokratycznego rozwoju na Ukrainie.

 

Jarmiła Rybicka - socjolożka, aktywistka społeczna i twórczyni Kuchni Konfliktu. Zatrudnia uchodźców i migrantów, wspierając ich w integracji ze społeczeństwem. Kuchnia Konfliktu jest miejscem spotkania kultur i dialogu.

Hanna  Samson - pisarka i psychoterapeutka. Zadebiutowała w 1996 roku powieścią Zimno mi, mamo. Następnie opublikowała m.in. Miłość. Reaktywacja (2004), Wojna żeńsko- męska i przeciwko światu (2005), Flesz. Zbiorowy akt popświadomości (2009).

 

Anna Spurek - absolwentka UE w Krakowie i SGH, ekspertka ds. zarządzania wartością firmy. Członkini Zarządu i dyrektorka operacyjna Green REV Institute. Jako przedsiębiorczyni promuje i wdraża idee zamienników pochodzenia roślinnego dla materiałów odzwierzęcych, systemy restrykcyjnej certyfikacji technologii produkcji w trosce o środowisko, prawa człowieka i zwierząt.

 

Maja Staśko - Dziennikarka, scenarzystka, aktywistka. Współautorka książki "Gwałt to przecież komplement. Czym jest kultura gwałtu?". Na co dzień wspiera osoby po doświadczeniu przemocy.

 

Ewa Sufin – Jacquemart - Członkini Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet, prezeska Zarządu Fundacji Strefa Zieleni, członkini Zarządu Zielonej Fundacji Europejskiej przy Parlamencie Europejskim. Aktywistka, polityczka, była dyplomatka, absolwentka socjologii na UW i paryskiej Sorbonie oraz studiów z zakresu rozwoju lokalnego i środowiska na Uniwersytecie Versailles-St Quentin-en-Yvelines we Francji. W latach 2007-2011 Konsul RP w Luksemburgu.  Po długiej emigracji od 2011r. mieszka w Polsce, działa na rzecz promocji ekologii politycznej i wzrostu świadomości ekologicznej Polek i Polaków.

Małgorzata  Szadkowska - prezeska Compassion Polska. Członkini europejskiego komitetu obywatelskiego Koniec Epoki Klatkowe

Kazimiera Szczuka - Krytyczka literacka, historyczka literatury, nauczycielka akademicka, dziennikarka, prezenterka telewizyjna. Jest aktywną działaczką ruchów kobiecych oraz członkinią Rady Programowej Zielonego Instytutu.

 

Agnieszka  Szpila - kulturoznawczyni i pisarka.

 

Magdalena Środa - polska etyczka, filozofka, publicystka, doktora habilitowana nauk humanistycznych, profesora nadzwyczajna na Uniwersytecie Warszawskim, feministka, w latach 2004–2005 pełnomocniczka rządu do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn. Zajmuje się historią idei etycznych, etyką stosowaną, filozofią polityczną i feministyczną oraz problematyką kobiecą.

Małgorzta Tkacz-Janik - edukatorka, nauczycielka akademicka, aktywistka feministyczna. Popularyzatorka herstorii. Radna Sejmiku Śląskiego IV kadencji 2010-2014, kulturoznawczymi, przedsiębiorczyni. Współautorka raportu: „Zrównoważony rozwój metropolii Silesia" (2010-2011). W Sejmiku z  jej inicjatywy powołano przy Marszałku Pełnomocniczkę ds. organizacji pozarządowych i równego traktowania oraz Komisję Doraźną ds. organizacji pozarządowych. Członkini Rady Programowej Muzeum Śląskiego (2010-2014) i Komitetu Monitorującego RPO w województwie śląskim (2014-2020) . Pomysłodawczyni Śląskiego Szlaku Kobiet. Członkini Zarządu Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet. Działaczka III sektora. Szefowa Rady Fundacji Przestrzenie Dialogu, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, członkini Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, Rady Honorowej Fundacji Iskierka, współtwórczyni Klubu Książki Kobiecej. Współpracuje z wieloma śląskimi organizacjami pozarządowymi. Pełnomocniczka Kongresu Kobiet (Gliwice, od 2011). Autorka rozproszonych publikacji pro-kobiecych, zielonopolitycznych oraz kulturoznawczych. Matka chrzestna śląskich Manif.

Małgorzata Tracz - działaczka społeczna, aktywistka miejska, polityk, polonistka i wykładowca uniwersytecki. Od 2015 przewodnicząca proekologicznej Partii Zieloni, posłanka na Sejm RP IX kadencji, wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Zaangażowana w ogólnopolskie i lokalne inicjatywy ekologiczne oraz społeczne, zajmując się w ich ramach walką ze smogiem, energetyką opartą o źródła odnawialne, zmianami klimatu i polityką miejską. Współzałożycielka Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie „Trampolina” oraz członkini rady programowej Kongresu Kobiet.

 

Wanda Traczyk-Stawska - Powstanka Warszawska,  psycholożka i działaczka społeczna, przez wiele lat nauczycielka w Szkole Specjalnej na warszawskiej Pradze, w czasie II wojny światowej działaczka podziemia niepodległościowego, żołnierka Armii Krajowej i uczestniczka Powstania Warszawskiego, harcerka. Dziś Przewodnicząca Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy. Inicjatorka budowy Izby Pamięci w parku Powstańców Warszawy. Do dziś walczy o prawa obywatelskie i prawa kobiet.

Agata Tuszyńska – historyczka teatru, pisarka, doktorat z nauk humanistycznych otrzymała w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Uhonorowana srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Jest honorową obywatelką Miasta Łęczycy i Gminy Kadzidło.

 

Katarzyna Ueberhan - posłanka na Sejm RP IX. Feministka, filozofka i aktywistka działająca na rzecz praw kobiet, przeciwdziałania przemocy oraz równego traktowania. Współorganizatorka i koordynatorka wydarzeń w ramach czarnych protestów, jak również Manify Poznań, One Billion Rising oraz demonstracji antynacjonalistycznych i antyrasistowskich.

 

Danuta Wawrowska - adwokatka, ekspertka ogolnopolskiej bazy Ekspertki.org, członkini stowarzyszenia Defensor Iuris, pomyslodawczyni akcji #Alimentytonieprezenty. Prezeska i współzałożycielka Stowarzyszenia Kobiecy Słupsk, którego głównym celem jest wyzwolenie aktywności kobiet w regionie. Inicjatorka i organizatorka I Słupskiego Kongresu Kobiet pod hasłem „Uwalniamy energię Kobiet” w marcu 2015 roku i kolejnych. Feministka, członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Warszawie, pełnomocniczka regionalna Kongresu Kobiet w Słupsku.

 

Alicja Wejdner – feministka, członiki Niezależnego Zrzeszenia Studentów, członkini Uczelnianej Komisji Rewizyjnej na Uniwersytecie Warszawskim, członkini Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 

Katarzyna Wężyk - Reporterka, publicystka. Skończyła politologię i podyplomową amerykanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej (na Columbia University w Nowym Jorku) i Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Zaczynała w „Panoramie” TVP, następnie przez pięć lat pracowała w portalu tvn24.pl. Od 2012 roku w „Gazecie Wyborczej”, pisze do „Magazynu Świątecznego”, „Dużego Formatu” i „Wysokich Obcasów”.

 

Julia Zakrocka - członkini zespołu Eksperckiego projektu Sekson, graficzka, ilustratorka, kobieta z artrogrypozą. Bez tabu mówi o seksualności osób z niepełnosprawnością, ciałopozytywności, feminizmie oraz siostrzeństwie. Swoimi działaniami normalizuje niepełnosprawność wśród młodych ludzi. 

 

Grażyna Zaremba Szuba – inicjatorka „Baby Łobeskiej”

 

Urszula Zielińska - posłanka na Sejm RP IX kadencji, członkini Partii Zieloni i parlamentarnego Klubu Koalicji Obywatelskiej PO .N iPL ZIELONI. Działa by wygrać dla nas lepszy klimat. W dobie płonącej Amazonii, Syberii, Afryki oraz topniejących lodowców – chcę wiedzieć, że robi wszystko co może dla ratowania ludzi, zwierząt, przyrody i planety.

Renata Ziemińska - profesora nauk humanistycznych, zatrudniona w Instytucie Filozofii i Kognitywistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, redaktor naczelna kwartalnika filozoficznego „Analiza i Egzystencja”. Prowadzi zajęcia z epistemologii, historii sceptycyzmu, filozofii feministycznej i teorii płci. Ostatnio opublikowała książkę „The History of Skepticism” (Frankfurt am Main: Peter Lang 2017) oraz książkę „Niebinarne i wielowarstwowe pojęcie płci” (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2018).

Izabela Zygmunt – przedstawicielka Komisji Europejskiej w Warszawie, aktywistka ekologiczna i klimatyczna w Polskiej Zielonej Sieci i w międzynarodowej organizacji CEE Bankwatch Network; absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim i stosunków międzynarodowych na Freie Universität Berlin. Zajmuje się polityką europejską i monitorowaniem wpływu inwestycji finansowanych ze środków unijnych na środowisko i klimat, pracowała przez 10 lat w europejskiej administracji publicznej.

 

Katarzyna Żeglicka (ona/jej) - genderqueer i crip aktywistka, performerka i animatorka kultury; certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt – WenDo; trenerka pracy i doradczyni zawodowa. Absolwentka Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ukończyła roczny Kurs Choreografii Scenicznej pod kierunkiem Iwony Olszowskiej. Obecnie studentka Pedagogiki Teatru w Instytucje Kultury Polskiej w Warszawie. Członkini kolektywu Artykuł 6 działającego na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami. W latach 2017-2021 członkini Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Krakowa i rady Fundacji Autonomia. Współtworzyła stowarzyszenie na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami - Strefa Wenus z Milo.  W 2020 r. stypendystka krakowskiego programu „Kultura odporna”. Uczestniczka rezydencji Winter Artist Exchange Ponderosa w Niemczech, warsztatów i laboratoriów w Polsce, Włoszech, Szwecji i Holandii. Rezydentka programu Rezydencji Artystycznych 2022 r. w CK Zamek w Poznaniu. Za swoją etiudę „Rezonans kontrastu” otrzymała nagrodę w konkursie Europe Beyond Access. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w Polsce i za granicą. Od 20 lat pracuje z osobami doświadczającymi dyskryminacji i przemocy. Prowadzi warsztaty z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, empowermentu, dostępności i pracy z ciałem. Od lutego 2021 prowadzi audycję „Przestrzeń Krzyku” w Radiu Kapitał.

bottom of page