top of page

I.CENTRUM EKONOMICZNE 

 

opieka:Ewa Rumińska Zimny, 

sala:Broniewskiego/Rudniewa

OTWARCIE: Henryka Bochniarz; Ingebjorg Solun Gisladottir,

 

14:30-15:30 Panel 1. JAK OSIĄGNĄĆ SZCZYT? 

Skorzystamy z doświadczeń kobiet które są już na szczycie kariery. Każda z nich opowie o

swojej indywidualnej drodze do tej najwyższej pozycji w firmie. Porozmawiamy o tym co im

pomogło w robieniu kariery oraz z jakimi przeszkodami należy się liczyć. Przesłaniem dyskusji jest pokazanie, że warto walczyć o pozycje prezeski i że jest to możliwe.

Udział: Anna Włodarczyk-Moczkowska; Beata Pawłowska; Edyta Sadowska; Sabina Salamon; Katarzyna Byczkowska

Prowadzi: Krystyna Boczkowska

15:45-16:45 Panel 2. RÓWNA PŁACA – JAK TO SIĘ ROBI NA ŚWIECIE? 

Międzynarodowy Okrągły Stół

Porozmawiamy o tym jak inne kraje wyrównują lukę płacowa i które z tych doświadczeń możemy wykorzystać u nas. W Polsce luka w poziomie płac kobiet i mężczyzn wykonujących te sama prace wynosi ok.16-18 % i nie zmienia się od wielu lat. Trzeba więc działać. Zobowiązuje do tego członkostwo w UE (Dyrektywa 2006/54/EC Unii „equal pay for equal work or work of equal value"), ale też zdrowy rozsądek i opłacalność ekonomiczna. W dyskusji wezmą udział partnerzy z różnych środowisk.

Udział: Susan Harkness; przedstawiciel Norwegii; U. Zech z Niemiec, Brynhildur Heiar-og Omarsdottir; Iga Magda; Katarzyna Wilkołaska-Żuromska; Barbara Nowacka; Małgorzata Lelińska, Lidia Adamska; Beata Dziekanowska

Prowadzi: Aleksandra Karasińska ; Ewa Rumińska- Zimny 

 

15:45-16:45 Warsztat EKONOMIA - W PROSTYCH SŁOWACH, ZACHĘTA KATARZYNY LUBNAUER 

 

Prowadzi: Katarzyna Lubnauer 

 

17:00-18:00 Warsztat: PŁACA, AWANS i PODWYŻKA - JAK NEGOCJOWAĆ? 

W interaktywnej dyskusji dowiemy się jak rozmawiać z pracodawca, aby uzyskać dobra płacę, dostać awans i podwyżkę.  Czyli co same możemy zrobić, aby zapewnić sobie równa płace za pracę o tej samej wartości jaką wykonują mężczyźni oraz równe szanse na awans i karierę. 

Prowadzi: Bogusława Matuszewska

 

II.CENTRUM SAMORZĄDOWE 

 

opieka:Agata Diduszko-Zyglewska 

sala: Skłodowska PIĘTRO 4

 

14:30-15:30 Panel 1. ZARZĄDZANIE Z KOBIECEJ PERSPEKTYWY 

Udział:Hanna Zdanowska, Aleksandra Dulkiewicz, Elżbieta Polak, Renata Kaznowska

Prowadzi:Agata Diduszko-Zyglewska 

Wystąpienie Katarzyny Wilkołaskiej-Żuromskiej - pełnomocniczki ds.

kobiet w warszawie o planach pracy

 

15:45-16:45 Panel 2. DOBRA PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDU: FEMINIZACJA INSTYTUCJI I BUDŻETU

Udział: Agata Adamiecka-Sitek, Paweł Łysak, Kaja Stępkowska, Katarzyna Lubiniecka-Różyło, Aldona Machnowska-Góra

 Prowadzi: Agata Diduszko-Zyglewska

1

7:00-18:00 Panel 3.  Z DOŚWIADCZEŃ POLITYCZEK 

sala: Skłodowska PIĘTRO 4

Badania prowadzone na całym świecie jednoznacznie wskazują, że kobiety w polityce napotykają na szczególne i bardzo zróżnicowane bariery utrudniające zarówno polityczną karierę jak i codzienne funkcjonowanie w sferze publicznej. Podczas dyskusji spytamy kobiety, które działały w polityce o ich indywidualne doświadczenia w tej sferze – co jest najtrudniejsze w działaniu kobiet –polityczek, a jakie są gratyfikacje wynikające z takiej aktywności, czy większe są trudności na szczeblu lokalnym czy centralnym, zapytamy czy łatwiej jest być u władzy czy w opozycji, a także – jakie wskazówki mają doświadczone polityczki dla kobiet, które chcą być polityczkami.

Udział: Małgorzata Kidawa–Błońska, Barbara Labuda, Katarzyna Lubnauer, Joanna Mucha, Wanda Nowicka,  Monika Falej, 

Prowadzi: Małgorzata Fuszara

 

III.CENTRUM ZIELONE 

opieka: Ewa Sufin-Jacquemart, Małgorzata Tkacz Janik

sala: Mikołajska PIĘTRO 2

14:30-15:30 Panel 1. KOBIETY DLA PLANETY! WODA! 

Najwięcej wody zużywa przemysł, w tym przemysłowa produkcja mięsa. Rolnictwo roślinne

pochłania mniej wody. Polska przez wydobycie węgla zużywa najwięcej wody na świecie w

energetyce. Średnia światowa to 7%, średnia w Polsce to 70%. Marnujemy mnóstwo wody.

Polki i Polacy zużywają średnio 150 litrów wody na osobę dziennie, z czego około 148 litrów

trafia do kanalizacji, a zaledwie ok 2 litry są spożywane. Zostawiamy po sobie ujemny „ślad

wodny”, który świadczy o braku otwartości na zmianę nawyków. Kobiety, które tradycyjnie są

głównymi dysponentkami wody w gospodarstwach domowych mogą odmienić te postawy.

Polityczki, które szanują zasoby naturalne mogą zmieniać politykę na bardziej

zrównoważoną. Naukowczynie i aktywistki mogą pokazać sedno problemu szerokiej

publiczności! Razem możemy osiągnąć wiele. Dla Wody! Dla Planety!

Udział: Cecylia Malik, Joanna Remiszewska-Michalak, Gabriela Morawska-Stanecka, Anna

Ochmann, Miłosława Stępień, Marta Maja Wiśniewska. 

Prowadzi: Małgorzata Tkacz-Janik

15:45-16:45 Panel 2. EKOLOGIA SIĘ OPŁACA!

Polityka proekologiczna w mieście, gminie, przedsiębiorstwie, domu wcale nie jest „dla

zamożnych snobów”, to się po prostu opłaca!  Każdemu i każdej z osobna, biznesowi,

społecznościom lokalnym i nam wszystkim jako zbiorowości. A już na pewno przyszłym

pokoleniom… Spróbujemy wam to udowodnić. 

Udział: Nina Józefina-Bąk, Krystyna Boczkowska, Ewa Jastrzębska, Bożena Ryszawska,

Monika Styczek-Kuryluk, Ewa Sufin-Jacquemart.

Prowadzi: Justyna Szambelan 

17:00-18:00 Panel 3. EKOLOGIA NAJLEPSZĄ PROFILAKTYKĄ ZDROWOTNĄ!

O zanieczyszczeniu powietrza i szkodliwej żywności i jakie mamy alternatywy...a są!

Potrzeba tylko kobiecej energii i zaangażowania.

Udział: Katarzyna Błażejewska-Stuhr, Ewa Konduracka,

Agnieszka Makowska, Dorota Metera, Emilia Piotrowska.

Prowadzi: Ewa Podolska

Partnerem Centrum jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.
 

 

IV.CENTRUM KULTURY 

 opieka:Agata Araszkiewicz i Ewa Żełudziewicz

 sala: Kruczkowskiego PIĘTRO 4 

14:30-15:30 Panel 1. RÓWNOŚĆ, RÓŻNICA, RÓŻNORODNOŚĆ-JAK WSPIERAĆ MECHANIZMY RÓWNOŚCIOWE W KULTURZE?

W jakim stopniu na skutek napięć politycznych równościowe myślenie jest dzisiaj w Polsce zagrożone? Jak je bronić poprzez sztukę i inne formy kreatywności oraz dyskurs publiczny?

Udział: Ewa Graczyk, Agnieszka Holland, Agnieszka Morawińska, Agnieszka Graff, Kazimiera Szczuka, Anna Michalak-Pawłowska

Prowadzi: Aleksandra Klich

Krótka interwencja-performance: Aleka Polis « Rosa Rotes. Prekariuszki wszystkich krajów Łączcie się! - Protest Song », współpraca Joanna Szumacher

15:45-16:45 WIELKI RETUSZ, CZYLI WSTRZĄS. PRZEKROCZENIE FAŁSZYWYCH WYOBRAŻEŃ W NARRACJI O HOLOKAUŚCIE

Skupimy się na współczesnych polskich wyobrażeniach dotyczących niedawnej

historii Zagłady i tragedii polskich Żydów. W jakim sensie dostępne narracje są domeną

projekcji, i jak je przekroczyć?

Udział: Tomasz Żukowski, Bożena Keff, Jacek Leociak, Jan Borowicz

Prowadzenie: Agata Araszkiewicz

Krótka interwencja-performance: Aleka Polis «Prekariuszki wszystkich krajów łączcie się!»

 

17:00-18:00 Panel 3 ŁUK TRIUMFALNY Z TĘCZY! LGBT+I ODNOWA POLSKIEJ KULTURY

Subkultura LGBT+ stała się w Polsce terenem wzmożonej walki politycznej, która w istocie jest walką o nowoczesność i przyszłość polskiej kultury. Jak wyglądała historia osób LGBT+ w polskiej kulturze? Dlaczego nie jesteśmy tej obecności świadome i świadomi? Jakie wyparcia tworzą współczesne dylematy i zafałszowany „szantaż moralności”, zarządzający publiczną dyskusją? Jakie strategie refleksji, oporu i działania przyjąć wobec symbolicznej i dosłownej przemocy?

Udział:Renata Ziemińska, Anna Grodzka, Tomek Kitlinski, Krzysztof Tomasik, Paweł

Żukowski, Marta Konarzewska

Prowadzi: Marta Konarzewska

 

ZAKOŃCZENIE: Joanna Keszka:

 Manifest kobiecej siły

 

V. CENTRUM GOŚĆ –INNOŚCI  

 

opieka: Olesya Malyugina

sala: Goethego PIĘTRO 2

 

14:30-15:30 Panel 1. RAMIĘ W RAMIĘ Z POLKAMI: UKRAINKI WALCZĄCE O PRAWA OBYWATELSKIE 

Liczba imigrantów i imigrantek z Ukrainy w Polsce sięga już nawet 2 milionów. Ich obecność

jest postrzegana jako novum, według niektórych - wręcz zagrażające polskiemu

społeczeństwu, nie brakuje na ich temat stereotypów. Często w potocznym odbiorze pomija

się także fakt, że część osób, którzy określają swoją tożsamość jako ukraińską, jest w Polsce od zawsze i należy do mniejszości narodowej. Tymczasem kobiety z obu tych grup, imigrantki z Ukrainy i Ukrainki urodzone w Polsce, dużo wnoszą do polskiego społeczeństwa. Są aktywistkami, polityczkami, naukowczyniami, prawniczkami,

dziennikarkami i kobietami biznesu. Działają na rzecz własnej społeczności, ale także na

rzecz Polski. Bronią praw kobiet, praw człowieka i praworządności. Zakładają organizacje i

grupy nieformalne lub dołączają do istniejących, uczestniczą w protestach, a czasem je

także organizują, biorą udział w wyborach, nie tylko głosując, ale i kandydując. Ukrainki, silne i aktywne kobiety, same opowiedzą swoje historie.

Udział: Olga Chrebor ; Olga Solarz ;Anna Styrańczak; Sofia Tomilov; Myroslava Keryk; 

Prowadzi: Oleksandra Iwaniuk

15:45-16:45 Panel 2. KOBIETY S(TAM)TĄD: UCHODŹCZYNIE W POLSCE

Uchodźcy i uchodźczynie, chociaż są wśród nas co najmniej od wojny na Bałkanach, do

głównego nurtu debaty publicznej weszli tylko raz – w 2015 r. na fali wyjątkowo brutalnej i

populistycznej kampanii wyborczej. Po wyborach temat znika, a uchodźcy zostają w coraz

mniej przyjaznym dla nich świecie. Uchodźczynie są szczególną grupą. Uciekają do Polski z

rodzinami, mężami, a czasem przed nimi. Jako matki, często same dźwigające los dzieci i

własne traumy. Przypadają im jedne z najcięższych ról - kobiety, cudzoziemki, muzułmanki,

samotnej matki, ofiary przemocy, której aparat państwowy nie traktuje poważnie. Coraz

trudniej wjechać im do Polski w poszukiwaniu ochrony. Codziennie zmagają się z

uprzedzeniami, trudami budowania życia od nowa i uciążliwymi procedurami narzuconymi

przez coraz bardziej wrogą administrację. Warto posłuchać o tych kobietach, których siła

inspiruje, domagać się ich praw i wspólnie budować kobiecą solidarność.

Udział: Khedi Alieva; Aleksandra Chrzanowska; Natalia Gebert: Joanna Hańderek; Katarzyna Oyrzanowska;  Katarzyna Sękowska-Świątkiewicz,

Prowadzi: Marta Nowak

17:00-18:00 Panel 3. PRZESTRZENIE KOBIET - BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W MNIEJSZYCH OŚRODKACH

Jak działać lokalnie na rzecz kobiecych społeczności? Jak budować sieci kontaktów w mniejszych miejscowościach? Jak nawiązywać relacje z władzami lokalnymi i promować działania w mniej rozwiniętych obywatelsko regionach? W panelu udział wezmą lokalne liderki Kongresu Kobiet, które działają na rzecz lokalnych społeczności w Sieradzu, Wolborzu i Tomaszowie Mazowieckim w ramach pilotażowego projektu Przestrzenie Kobiet finansowanego przez OSIFE.

Udział: Karolina Reszpondek, Agnieszka Łuczak, Magdalena Wnukiewicz, Natalia Rybarczyk.

Prowadzenie: Joanna Bednarczyk

 

VI.CENTRUM PRZEMOC VERSUS SIŁA KOBIET 

opieka: Weronika Rosati, Natalia Waloch, Dana Wawrowska 

sala: Troika PIĘTRO 2

 

14:30-15:30 Panel 1. PRZEMOC CODZIENNA I NIECODZIENNA

Udział: Weronika Rosati, Eliza Michalik, Gabriela Lazarek, Aneta Dziedzic-Kucharska

Prowadzi: Natalia Waloch

 

15:45-16:45 Panel 2. NIEWIDZIALNE, NIETYKALNI

niealimentacja jako przemoc ekonomiczna, diagnoza przyczyn niealimentacji jako

problemu systemowego

Udział: Izabela Orzechowska, Marcjanna Dębska, Jolanta Tryszkiewicz, Ewa Lieder

Prowadzi:  Danuta Wawrowska 

 

17:00-18:00 Panel 3. SAMOTNIE CZY SAMODZIELNIE?

Macierzyństwo w pojedynkę: stereotypy, wyzwania, zalety

Udział: Weronika Rosati, Joanna Szulc, Małgorzata Rymaszewska, Natalia Waloch

Prowadzi: Katarzyna Pawłowska

 

VII.CENTRUM N. NIEPEŁNOPRAWNE, NIEPOKORNE, NIEPOKONANE

opieka: Iwona Hartwich, Jadwiga Król  

sala :Sienkiewicza

 

14:30-15:30  Panel 1. REALIA ŻYCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Niepełnosprawność w Polsce - zmagania z codziennością.Ustawa 520 założenia a rzeczywistość oraz Ustawa 500 minus jako przejaw dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Obecna sytuacja dzieci i młodzieży z autyzmem . Wpływ opieki nad osobą z niepełnosprawnością na opiekuna

Udział: Anna Janowicz, Andrzej Sucholewski, Sylwia Mądra, Grażyna Rzęska, Aneta Rzepka

Prowadzi: Iwona Hartwich, Jadwiga Król

 

15:45-16:45 Panel 2.  PROTEST-FORMA WALKI O GODNE ŻYCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Sytuacja osób z niepełnosprawnościami w Polsce okiem polityczek. Prognoza. Recepta. Nasz sprzeciw! Nasz gniew! – jazda bez trzymanki…Walka o Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób z autyzmem i osób z niepełnosprawnością sprzężoną 

Udział: Karolina Hamer, Adrian Glinka, Bartosz Andruszczak, Jakub Hartwich, Monika Cycling, Anna Duniewicz, Joanna Augustynowska, Joanna Scheuring-Wielgus, Barbara Nowacka, Jagna Marczułajtis-Walczak 

Prowadzi: Iwona Hartwich 

 

17.00-18.00 Panel 3. RÓWNE SZANSE TO NIE PRZYWILEJ!

Problem ubezwłasnowolnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projektowanie uniwersalne, czyli o dostępności polskich miast. O edukacji uczniów z niepełnosprawnościami 

Udział: Agnieszka Filipkowska, Marzena Stanewicz, Monika Mamulska

Prowadzi: Iwona Hartwich

 

VIII.CENTRUM DUCHOWE 

warsztaty

opieka: Ewa Woydyłło, Tanna Jakubowicz-Mount, Grażyna Cholewińska 

sala Mickiewicz PIĘTRO 2

 

14:30-15:00 CO TO ZNACZY PRAKTYCZNIE: URATOWAĆ KLIMAT, POWIETRZE, PRZYRODĘ?

Czym jest odpowiedzialność wobec Ziemi? Jaki świat chcemy zostawić następnym pokoleniom? Jakie czynniki zewnętrzne mają wpływ na samopoczucie fizyczne i psychiczne? Związek psychologii i kultury z ekologią

Prowadzi:Ewa Woydyłło, 

 

15:15-16:30 PRZYWRÓĆMY MIŁOŚĆ DO MATKI ZIEMI

Zrobimy warsztat w tradycji głębokiej ekologii: „Przywróćmy Miłość do Matki Ziemi”.Krąg Kobiet, wizualizacja: Co pragniesz zrobić dla Matki Ziemi?

Wymiana w Kręgu — generowanie twórczych rozwiązań.

Prowadzi: Tanna Jakubowicz Mount Agnieszka Hari Kartar, Justyna

Wencel, Martyna Żaczek

 

16:45-18:00 OTWÓRZ SIĘ NA SZTUKĘ, ŻYJ W HARMONII

Dowiemy się co to jest malarstwo intuicyjne.

Czy proces twórczy prowadzi to do przemiany wewnętrznej?

Jak tworzyć w harmonii z naturą?

 Prowadzi: Grażyna Cholewińska, Marianna Górska,

 IX. CENTRUM LGBTQIA 

opieka: Aneta Dekowska, Monika Płatek

sala :Skłodowska PIĘTRO 4

 

09:30-10:30 - DEKLARACJA Z KONGRESU LGBT+

Blisko 30 organizacji prawno-człowieczych uczestniczyło w Kongresie LGBT+ w marcu 2019 r. Powstała na Kongresie Deklaracja LGBT+. Określono w niej wizję Polski jako kraju, z którego nie musimy wyjeżdżać, aby bezpiecznie i godnie żyć.

Wskazano w niej na najważniejsze potrzeby osób LGBT+:

- w rodzinie;

- w zakresie uzgodnienia płci;

- w zakresie bezpieczeństwa, równego traktowania, zdrowia i edukacji.

Celem prezentacji jest, aby przybliżyć szczególnie działaczkom samorządowym, polityczkom, urzędniczkom, nauczycielkom i innym wypracowane postulaty i wskazane mechanizmy i sposoby ich realizacji. 

Przedstawią: Aleksandra Kaczorek; Hubert Sobecki 

 

10:45-11:45 Panel 1. ŻYCIE PO BIAŁYMSTOKU

Celem panelu jest pokazanie jak zmieniło się życie osób LGBTQIA po doświadczeniu

realnego zagrożenia przemocą fizyczną i psychiczną w Białymstoku. Chodzi o uwrażliwienie szerszej społeczności, a przede wszystkim Kongresu Kobiet na obecną sytuację społeczną osób LGBTQIA. Równość i niedyskryminacja osób LGBTQIA jest równie istotna jak gender mainstreaming. To jest droga do efektywnej równości i niedyskryminacji.

Udział: Stowarzyszenie Miłość nie wyklucza (4 osoby) 

Prowadzi: Renata Kim

 

12:00-13:00 Panel 2. PRZYZWOLENIE NA ZDZIERSTWO. NIERÓWNOŚĆ KOSZTUJE

Panel dotyczyć będzie kosztów w różnych obszarach prawa i życia i jakie ponoszą pary tej samej płci i osoby transpłciowe w związkach, na skutek z doznawaną dyskryminacją w efekcie braku regulacji związków osób tej samej płci i związków osób transpłciowych.

Udział: Anna Grodzka, Anna Strzałkowska, Remigiusz Ryziński, Wiktoria Beczek, Anna Mazurczak

Prowadzi: Aneta Dekowska, Monika Płatek

 

12:00-13:00 WARSZTAT ANTYDYSKRYMINACYJNY

sala: Mickiewicza

Prowadzi: Aleksandra Kaczorek

 

X.CENTRUM PRAW ZWIERZĄT 

opieka: Karolina Skowron  

sala: Troika PIĘTRO 2

 

9:30 - 10:15 PANEL 1. Weganizm – z czym to się je?

O aspektach zdrowotnych weganizmu opowie dietetyczka, o kulinarnych autorka znanej

książki kucharskiej, a o wpływie diety na środowisko managerka z ProVega.

Udział: Marta Dymek, Hanna Stolińska-Fiedorowicz, Karolina Krosno

Prowadzi: Karolina Skowron

10:25- 11:05 PANEL 2. Przemoc ma płeć - życie samic zwierząt hodowlanych

Panel o zwierzęcej kobiecości: płeć jako wyrok, ciało jako towar - sztuczna inseminacja,

wymuszone i przerwane macierzyństwo, spieniężona laktacja, niechciana starość. Opis życia

samic zwierząt hodowlanych oraz analiza tego co takie uprzedmiotowienie samic

zwierzęcych oznacza dla kobiet w społeczeństwie.

Udział: Zuzanna Genderka, Anna Żuchniewicz, Ewa Milczarek

Prowadzi: Katarzyna Moś

11:15 - 11:55 PANEL 3. Kobiety w obronie zwierząt 

Ten rok obfitował w przełomowe walki prawne dla zwierząt na poziomie polskim i

europejskim. W tym panelu wystąpią kobiety stojące na czele tych walk – prezeska

organizacji prozwierzęcej oraz adwokatka. Trzecia z zaproszonych gościn opowie o tym w jaki sposób ruch prozwierzęcy, a konkretnie kobiety w tym ruchu, wdrażają najbardziej efektywne działania będące wzorem dla innych ruchów społecznych

Udział: Małgorzata Szadkowska, Karolina Kuszlewicz, Ilona Rabizo

Prowadzi: Dorota Sumińska

12:05 - 13:00 PANEL 4. Zoopolis: o szacunek dla istot ludzkich i pozaludzkich 

W jaki sposób pozycje społeczne kobiet i zwierząt są podobne; wspólne wartości i cele ruchu feministycznego i prozwierzęcego -wolność od cierpienia, godność, szacunek. Dlaczego lepsza sytuacja zwierząt (a szczególnie ich upodmiotowienie) jest w żywym interesie kobiet. O siostrzeństwie ponadgatunkowym.

Udział: Karolina Skowron, Sylwia Spurek, Joanna WiśniewskaProwadzi: Ewa Siedlecka

 

XI.CENTRUM KOMUNIKACJI 

sala: Mikołajskiej PIĘTRO 2

opieka: Aleksandra Hirszfeld, Małgorzata Fuszara

10:45-11:45    Panel 1. MOWA NIENAWIŚCI, MOWA GODNOŚCI

Mowa nienawiści, hejt, fałszywe oskarżenia dotykają dziś bardzo wielu osób – ich ofiarami są politycy i osoby prywatne, pracownicy i uczniowie, osoby starsze i młodsze. Szczególnie często spotykają się z hejtem i mową nienawiści osoby definiowane jako „inne”, w tym należące do mniejszości – narodowych, religijnych, seksualnych, a także uchodźcy i inni przybysze spoza Polski.  Podczas sesji zastanowimy się nad tym, czym jest mowa nienawiści, jakie są jej przejawy, przeciwko komu i z jakich pobudek jest kierowana, a zwłaszcza – w jaki sposób powinniśmy na nią reagować. Czy skuteczne są w tym przypadku procedury sformalizowane, w tym zgłaszanie takich przypadków na policję i do sądów? Jak powinniśmy wychowywać dzieci, aby nie sięgały po hejt i mowę nienawiści? Co chcemy przekazać innym, zwłaszcza  młodym ludziom, aby potrafili przeciwstawić się takim praktykom?

Udział:  Adam Bodnar, Anna Grodzka, Joanna Hańderek, Kornel Szołajski

Prowadzi:    Małgorzata Fuszara

12:00-13:00  Panel 2. ENTUZJASTKI, CZYLI JAK BYĆ SKUTECZNĄ 

Udział: Areta Szpura, Katarzyna Kasia, Cveta Dimitrova, 

Prowadzi:  Aleksandra Hirszfeld

 

XII.CENTRUM EDUKACJI 

opieka: Dorota Łoboda, Agata Kobylińska

 sala: Kruczkowskiego PIĘTRO 4

09:30-10:30 PANEL 1. MOC KOBIET ZACZYNA SIĘ OD DZIEWCZYNEK.

Sytuacja dziewczynek i dziewczyn w polskiej szkole, stereotypy, uprzedzenia, przemoc ze względu na płeć. Jak dać dziewczynom siłę.

Udział: Adam Bodnar, Iwona Chmura Rutkowska, Julia Wojtania, Bianka Siwińska, Anna Jurek, Sylwia Szwed

Prowadzi: Justyna Suchecka

10:45-11:45 PANEL 2. EDUKACJA SEKSUALNA W POLSKIEJ SZKOLE- JEST CZY JEJ NIE MA?

Jak wygląda edukacja seksualna w polskiej szkole, co sądzą o niej uczennice i uczniowie, a co eksperci. Kto powinien odpowiadać za edukację seksualną dzieci i młodzieży? Jak sprawić, żeby nasza młodzież mogła zdobyć rzetelną wiedzę o ludzkiej seksualności.

Udział: Aleksandra Dulas, Wiktoria Kostrzewa, Katarzyna Banasiak, Natalia Skoczylas, Basia Pietruszczak

Prowadzi: Agata Kobylińska

12:00-13:00 PANEL 3. BYĆ NAUCZYCIELKĄ . MISJA I CODZIENNOŚĆ. 

Sytuacja nauczycielek w polskiej szkole przed i po strajku.

Udział: Anna Schmidt-Fic, Anna Zając, Marta Szymczyk, Barbara Michalska

Prowadzi: Dorota Łoboda

  

XIII.CENTRUM KOBIETA I KOŚCIÓŁ

opieka: Dominika Kozłowska, Agata Diduszko

sala: Broniewskiego PIĘTRO 4

09:30-10:30 PANEL 1. PAŃSTWO I KOŚCIÓŁ – JAK UZDROWIĆ TĘ RELACJĘ

Udział: Agata Diduszko-Zyglewska, Bożena Przyłuska, Monika Płatek, Aleksandra Klich 

Prowadzi: Renata Kim

10:45-11:45 PANEL 2. OBYWATELKA W KOŚCIELE - KOŚCIÓŁ KOBIET

Czy w Kościele jest miejsce dla kobiet?

Dlaczego kobiety dziś w Kościele zostają, dlaczego z niego odchodzą?

Czy polski katolicyzm i prawa człowieka są dziś do pogodzenia?

Jak reagować na mowę nienawiści, nadużycia w Kościele, wykorzystywanie przez biskupów i księży władzy do forsowania niszczących wspólnotę idei?

Jakiego Kościoła chcemy, o jakim marzymy?

Udział: Halina Bortnowska , Zuzanna Radzik, Anna Strzałkowska, Marta Abramowicz, Marta Titaniec 

Prowadzi: Dominika Kozłowska

12:00-13:00. Panel 3. UNDE MALUM CZYLI O KOŚCIELNEJ PRZEMOCY W POLSCE 

O pedofilii, egzorcyzmach i przemocy fizycznej w Kościele

Udział: Agata Diduszko-Zyglewska, Karolina Bućko, Renata Durda, Halina Radacz,Bogna Czałczyńska  

Prowadzi: Agata Szczęśniak

 

XIV.CENTRUM GOSPODYŃ WIEJSKICH I MIEJSKICH

 

opieka:Agnieszka Odachowska 

sala: Goethego PIĘTRO 2

09:30-10:30 PANEL 1. KGW–SPECYFIKA DZIAŁAŃ NA OBSZARACH WIEJSKICH- WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Udział: Anna Kusy Kłos, Dorota Ekiert, Dorota Róża Chałat, Ewa Adamiak, Danuta

Ankutowicz, Ewa Jeżak, Damian Nowak

Prowadzi: Agnieszka Odachowska

10:45-11:45 Panel 2. OD CZAROWNICY DO FARMERKI, ROZWÓJ ZIELONYCH MIEJSC PRACY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, EKOLOGIA ROZWOJU KGW 

Pokażemy możliwości współpracy w ramach edukacji, integracji, przedsiębiorczości oraz tworzenia zielonych miejsc pracy   KGW, pozyskania wsparcia na działalność . Prezentacja KGW wymiana dobrych praktyk oraz możliwości pozyskania środków na dalszą działalność –prezentacja 5 KGW

Udział: Anna Pichała, ,Katarzyna Poźniak, Julia Jeremicz,, Anna Wlozińska , Monika Pakuła ,Anna Skierkowska, Dominika Piotrowska

Prowadzi: Joanna Warecha/ Agnieszka Odachowska

12:00-13:00 Panel 3. KANDYDATKI KOBIETOM

Ogólnopolski Strajk Kobiet nie dołączył do żadnej z koalicji wyborczych i oficjalnie nie startuje w wyborach, ale działa ponad podziałami na rzecz kobiet biorących udział w wyborczym wyścigu. Deklaracja Wyborcza Strajku Kobiet to dokument zawierający postulaty ruchu, do którego realizacji w polityce zobowiązało się kilkadziesiąt kandydatek - zarówno z Lewicy, jak i z Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego deklaracja kierowana jest tylko do kandydatek i czy to jest słuszne? Jak będzie z postulatami ruchu w przypadku bardziej konserwatywnej Koalicji Obywatelskiej? Jak przedstawicielki Lewicy chcą realizować postulaty OSK, gdy Lewica będzie mniejszym partnerem w ewentualnej koalicji rządowej? Które z postulatów OSK są kluczowe dla przyszłych posłanek? O tym wszystkim porozmawiamy!

Udział: Bożena Przyłuska; Małgorzata Tracz; Wanda Nowicka; Gabriela Lazarek 

Prowadzi: Marta Lempart

Panele oddzielne:

ZDROWIE PSYCHICZNE KOBIET I DZIECI, A KRYZYS POLSKIEJ PSYCHIATRII- 

Udział: Joanna Krzyżanowska-Zbucka, Dagmara Dulęba Poluszyńska, Urszula Kubicka-Kraszyńska, Marek Balicki, Ewa Brzóska

Prowadzi: Katarzyna Wilkoławska – Żuromska 

DRUGA MŁODOŚĆ ZAWODOWA

Wprowadzenie - Chcę, muszę czy powinnam jeszcze pracować? Zmiany zaskakują szybkością i kierunkiem wpływając intensywnie na rynek pracy. Za jakimi zmianami podążyć, które kompetencje rozwijać? Co my – Seniorzy powinniśmy wiedzieć o aktualnym rynku pracy?  Czy wydłużenie aktywności zawodowej opłaci się całemu społeczeństwu?

 Opieka: Elżbieta Ćwiklińska – Kożuchowska 

Udział: H. Lipke M. Dawid-Sawicka;  

 

Sobota 16:15 na schodach Pałacu Kultury i Nauki: Happening Cecylii Malik „Wszystkie jesteśmy Siostry Rzeki”!!!

bottom of page