Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

The Summer Academy of Congress of Women - the summary

Added: 7 sierpnia 2017

 

 

We have just completed another edition of the Summer Academy(SACW). As always it was an intense but inspiring and unforgettable time. Each day participants were fully engaged with activities.

This year edition of SACW was covered by honorary patronage of the Mayor President of City of Poznań and the Marshal of the Wielkopolska Voivodeship.

The 5th edition of SACW was, organized by the Association of Congress of Women, and was held between took place from 19 of June and to 1 of July 2017, in three rounds:

The Summer Academy of Congress of Women is a series of workshops, lectures and meetings for women that want to become more socially more active, as well as to increase their public competencies competency and knowledge, about women rights, etc.

Over 50 women from age 23 to age 70 have participated in our project. We were glad to see representatives with different backgrounds and professions of all Voivodships in Poland. Our projects took place in a resort in Wielkopolska Voivodship. Entire facility is surrounded by forests far away from any civilization and neighbours, therefore it is a perfect place for integration.

Likewise as in previews years, the programme of SACW presented broad range of topics: public speeches, leadership of a team, networking and cooperation, social media, the art of debating, how to manage conflicts and social activity. 

Each of the courses were very intense and the activities continued from morning to evening. In total we got 120 hours of lectures and workshops:

 • Image and auto-presentation
 • Public speech and art of argumentation
 • Internet and social media
 • Cooperation, Leadership
 • Culture of politics
 • Feminism and gender
 • Wendo (a self-defence technique for women)

supported with meetings and debates with polish female politicians. 

The series of lectures and workshops were given by 22 women:

 • Joanna Schmidt – Solidarity of women in politics;
 • Joanna Piotrowska – Wendo;
 • Elżbieta Rybarczyk –Women in self-government politics;
 • Dorota Warakomska – Autopresentation , on how to believe in yourself;  public appearances
 • Ewa Sufin-Jacquemart – On how to be an eco-feminist and stay being elected by local voters;
 • Urszula Zalewska – Oxford debate;
 • Joanna Keszka – Strong Kegel muscles as women's power;
 • Joanna Mucha – Women in politics;
 • Violetta Ratajczak – Leadership is for women;
 • Małgorzata Okońska-Zaremba – Public activity, election campaign;
 • Małgorzata Fuszara – Feminism and gender;
 • Katarzyna Barczyk – Image creation in the Internet;
 • Halina Salgarolo –  Novels for women, women in novels;
 • Żaneta Czyżniewska – On how to create your image in the Internet;
 • Marta Lempart – v;
 • Ewa Woydyłło – If together than together; on how not to be afraid of a success;
 • Paulina Hening-Kloska – Women to vote;
 • Małgorzata Tkacz-Janik – "Her-story" on bean shelling as a vegetarian emancipation story; presenting why the governments with no women can represent only half of sociaty;
 • Bianka Siwińska, Sandra Wiktorko – The ugly 'f' word, on social media in practice and politics;
 • Joanna Dark –  Vocal techniques training;
 • Ewa Maciąg – Nordic walking as a way to build your network;

 

After dinners, participants continued to be spend their time actively, on further lectures and less formal meetings.

Women were integrating during everyday walks to nearby forest forest. They could also enjoy their company by and with a the bonfire fire place while listening to the and music. 

 

 

Honorary patronage:                                              

 

Co-financed by:                                        

 

Kolejna edycja Letniej Akademii za nami. Jak zawsze był to itensywny, inspirujący i niezapomniany czas. Każdy dzień maksymalnie wypełniony zajęciami, a towarzystwo (kobiety - ponad podziałami) wzbogacił nas i wzmocnił.

Tegoroczna edycja LAKK była objęta patronatem honorowym Prezydent Miasta Poznania i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Stowarzyszenie Kongres Kobiet zorganizowało w okresie

19.06 – 01.07.2017 r. trzy turnusy piątej edycji Letniej Akademii Kongresu Kobiet: 

LAKK to wyjazdowy cykl warsztatów, wykładów i spotkań z kobietami, które chcą stać się bardziej aktywne społecznie, pogłębić publiczne kompetencje, poszerzyć wiedzę m.in. na temat praw kobiet.

Udział wzięło ponad 50 kobiet w wieku od 23 do 70 lat, z różnych środowisk z całej Polski, reprezentujących wszystkie województwa. Reprezentowały bardzo różne profesje. Akademia, odbywała się w Wielkopolsce, w ośrodku otoczonym lasami, oddalonym od cywilizacji i sąsiadów, miejscu idealnie sprzyjającym integracji.

Każdy z turnusów był bardzo intensywny, a zajęcia trwały od rana do wieczora. W sumie przeprowadzono 120 godzin zajęć:

 • Wizerunek i autoprezentacja;
 • Występy publiczne i sztuka argumentacji;
 • Internet i media społecznościowe;
 • Współpraca, przywództwo;
 • Kultura polityczna;
 • Feminizm i gender;
 • Wendo (sztuka samoobrony dla kobiet)

oraz spotkania i debaty z polityczkami.

Program LAKK był – tak, jak w poprzednich latach – bardzo szeroki: występy publiczne, kierowanie zespołem, networking i współpraca, media społecznościowe, sztuka debatowania, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i w działalności społecznej. Zajęcia – wykłady i warsztaty – poprowadziły 22 wykładowczynie:

 • Joanna Schmidt – Solidarność kobiet w polityce;
 • Joanna Piotrowska – Wendo (trening asertywności i samoobrony dla kobiet);
 • Elżbieta Rybarczyk– Kobieta w polityce samorządowej;
 • Dorota Warakomska – Autoprezentacja - uwierzyć w siebie; Wystąpienia publiczne; 
 • Ewa Sufin-Jacquemart – Jak być eko-feministką i pozostać wybieralną dla lokalnych wyborców;
 • Urszula Zalewska – Debata oksfordzka;
 • Joanna Keszka – Siła kobiet w mocnych mięśniach Kegla;
 • Joanna Mucha – Kobieta w polityce;
 • Violetta Ratajczak – Przywództwo jest dla kobiet;
 • Małgorzata Okońska-Zaremba – Aktywność publiczna; Kampania wyborcza;
 • Małgorzata Fuszara – Feminizm i gender;
 • Katarzyna Barczyk – Kreowanie wizerunku w internecie;
 • Halina Salgarolo – Powieści dla kobiet, kobiety w powieści;
 • Żaneta Czyżniewska – Jak kształtować swój wizerunek w internecie;
 • Marta Lempart – Kobiety są solidarne;
 • Ewa Woydyłło – Jak razem, to razem; Jak nie bać się sukcesu;
 • Paulina Hening-Kloska – Kobiety do wyborów;
 • Małgorzata Tkacz-Janik – Herstorycznie darcie pierza z opcją wegetariańską w postaci łuskania fasoli; Dlaczego samorząd bez kobiet, to pół samorządu;
 • Bianka Siwińska, Sandra Wiktorko – Brzydkie słowo na f, czyli social media w praktyce i polityce;
 • Joanna Dark – Szkolenie z emisji głosu;
 • Ewa Maciąg – Nordic walking jako środek do budowania networkingu;

 

Czas po kolacji był również wykorzystany szkoleniowo: odbywały się wykłady, spotkania mniej formalne. Integracja odbywała się w czasie codziennych wspólnych wyprawach do lasu, przy ognisku i przy muzyce. 

 

 

Patronat honorowy:                                              

 

Współfinansowanie: