top of page
Logo-Böll-Stiftung-BL3_WM_rgb_600x400.png

Konkurs na mini granty!

Stowarzyszenie Kongres Kobiet przy wsparciu Fundacji Henryka Boella otwiera kolejny konkurs na mini-granty w obszarze ekofeminizmu.

Jest to już czwarta edycja konkursu przeznaczonego dla Pełnomocniczek w regionach, który ma na celu wzmocnienie lokalnych liderek i zacieśnienie współpracy pomiędzy ruchami feministycznymi i zielonymi. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest prawom kobiet w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu.  Tematy poprzednich edycji to Stuleciu Praw Kobiet (2018) oraz Zrównoważony Rozwój (2019 oraz 2020). 

Konkurs przeznaczony jest na mini-grantowe działania Pełnomocniczek w regionach realizowane we współpracy z lokalnymi ruchami zielonych. Pełnomocniczki ubiegające się o mini-grant muszą wypełnić krótki formularz z opisem projektu ze wskazaniem partnera z lokalnego ruchu zielonych (np. Ostra Zieleń) i przekazać go do Biura Stowarzyszenia Kongres Kobiet gosia@ kongreskobiet.pl.  

 

Jury konkursu składające się z przedstawicielek zarządu, przedstawicielki Pełnomocniczek (która nie będzie brała udziału w konkursie) oraz przedstawicielki/przedstawiciela Fundacji Strefa Zieleni wybiorą cztery najlepsze projekty, które będą realizowane. Wśród preferowanych tematów jest problematyka zielonego miasta/gminy (w tym min. zieleń, minimalizacja odpadów), problemy okręgów po-węglowych (jak np. Wałbrzych), zrównoważona żywność, oszczędne gospodarowanie zasobami, wspieranie bioróżnorodności i terenów zielonych, edukacja ekologiczna, odpowiedzialna moda oraz współpraca ze społecznością lokalną. 

 

Głównymi kryteriami wyboru będą: nowatorskie podejście oraz realne dopasowanie projektu do potrzeb regionalnych (należy zwrócić uwagę na możliwość przeprowadzenia działań online lub zdalnie ze względu na wciąż niepewną sytuację epidemiologiczną w Polsce). Pełnomocniczki, które otrzymają wsparcie będą zobowiązane do napisania sprawozdania z jego realizacji.

bottom of page