ul. Mokotowska 17/33

00-640 Warszawa

biuro@kongreskobiet.pl

  • Czarny Twitter Ikona
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

STOWARZYSZENIE KONGRES KOBIET

© 2019 by Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Europa równych płac. Polska propozycja r

Konferencja:

“Europa równych płac. Polska propozycja rozwiązań prawnych”

Warszawa, 4 marca 2020, w godzinach 10:00-13:00

 

 

Stowarzyszenie Kongres Kobiet serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję pt. ”Europa równych płac. Polska propozycja rozwiązań prawnych”, która odbędzie się w Warszawie 4 marca 2020.

 

Od 20 lat średnia różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn utrzymuje się w Polsce na poziomie 18-19% według GUS. Taka nierówność jest rażącym przykładem niesprawiedliwości, a zarazem dyskryminacji kobiet na rynkach pracy. W innych krajach europejskich, problem równych płac za równą pracę jest traktowany priorytetowo: są rozwiązania, są efekty. Również Parlament Europejski wezwał specjalną rezolucją państwa członkowskie do likwidacji luki płacowej. Niestety część polskich europosłów nie poparła tych działań. 

 

Głównym celem konferencji “Europa równych płac. Polska propozycja rozwiązań prawnych” jest, po pierwsze, omówienie konkretnych inicjatyw społecznych i rozwiązań prawnych przyjętych w tych państwach, które skutecznie dążą do równości płacowej; po drugie przedstawienie przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet propozycji regulacji w tym zakresie. 

 

W środę 4 marca, dyskutować będziemy o tym czego moglibyśmy się nauczyć od Islandii, Norwegii czy Wielkiej Brytanii. Zastanowimy się w jaki sposób organizacje kobiece mogłyby stać się siłą napędową zmian? W jaki sposób budować partnerstwa ponad podziałami partyjnymi na rzecz postępu w zakresie równości szans?  Jaka jest rola biznesu oraz środowisk akademickich w tych działaniach? 

 

Aby zgłosić się na konferencję należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 1 marca 2020. Zachęcamy do jak najwcześniejszej rejestracji!

 

Szczegółowe informacje zostaną opublikowane wkrótce!

 

 

Konferencja organizowana jest przy wsparciu Ambasady Norwegii w Polsce.

Matronem medialnym są Forbes Women oraz Wysokie Obcasy.

Conference

"Europe of equal pay. A Polish legalislation proposal"

Warsaw, 4 March 2020

 

On behalf of the Women's Congress Association we are pleased to invite you to our international conference "Europe of equal pay. A Polish legislation proposal", which will be held in Warsaw on 4 March 2020.

For the past 20 years, the average gender wage gap in Poland has remained at the level of 18-19% according to GUS. This inequality is a striking example of injustice and discrimination against women on the labour market. In other European countries, the problem of equal pay for equal work is treated as a priority: there are solutions and effects. The European Parliament has also issued a special resolution calling on member states to close the pay gap. Unfortunately, the majority of Polish MEPs did not support these actions. 

The main goal of our conference "Europe of equal pay. A Polish legislation proposal " is to discuss social initiatives and legal solutions adopted in countries which effectively strive for equal pay. A second aim of the conference is to present the Women's Congress Association’s proposal of legal regulations in this area. 

On Wednesday 4 March, we will discuss best practices from Iceland, Norway and Great Britain. We will consider how women's organisations can become a driving force for change and how to build partnerships across party divisions for progress on equal opportunities. We will also address the role of business and academia in the path towards these changes. 

To register for the conference, please fill out the registration form by 1 March 2020. We encourage you to register as soon as possible!

 

The conference is organized with the support of the Norwegian Embassy in Poland.

The media matrons are „Forbes Women” and „Wysokie Obcasy”.

PARTNEREM KONFERENCJI SĄ FUNDUSZE NORWESKIE

MATRONATY