top of page
kryzys_a.png
raport_short_v2 (1)-1.png

Konferencja, przedstawiająca wyniki raportu otwarcia, który oceniał wpływ pandemii na sytuację kobiet na rynku pracy z uwzględnieniem różnic regionalnych. Raport powstał w oparciu o dane GUS dotyczące zmian na rynku pracy (BAEL) oraz dane uzyskane bezpośrednio od ZUS przez SKK i przedstawi zmiany w poziomie aktywności zawodowej, zatrudnienia oraz bezrobocia kobiet i mężczyzn w okresie 2019-2021 jak też zmiany w poziomie płac i dochodów oraz sytuację kobiet przedsiębiorczyń.

 

Raport opracowali eksperci i ekspertki Instytutu Badań Strukturalnych we współpracy z SKK w oparciu o przekazane dane i zakres tematyczny. Raport będzie podstawą dla przeprowadzenia dalszych działań przewidzianych w projekcie, w tym badań jakościowych.

 

W ramach konferencji organizowany będzie również panel ekspercki, na którym wraz z gościnami: prof. dr hab Małgorzatą Fuszarą (Uniwersytet Warszawski), dr Ewą Rumińską-Zimny (Stowarzyszenie Kongres Kobiet), Barbarą Nowacką (Koalicja Obywatelska) oraz Susanną Romantsovą (IKEA) dyskutować będziemy o przyszłości kobiet na rynku pracy po pandemii oraz polityce na rzecz likwidacji luki płacowej.

Panel poprowadzi Adrianna Rozwadowska.

PROGRAM


11:30 – 12:00 ŚNIADANIE PRASOWE

WYSTĄPIENIE OTWIERAJĄCE:

  • prof. dr hab. Małgorzata FUSZARA, prawniczka, socjolożka, współtwórczyni i kierowniczka Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka Rady Europy do spraw wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań politycznych i społecznych, W latach 2014-2015 pełniła funkcję Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet


PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na rynku pracy, w tym walki z luką płacową w ramach programu Aktywni Obywatele finansowanego z funduszu EOG.

  • dr Ewa RUMIŃSKA-ZIMNY, ekonomistka, ekspert ONZ i UE ds. gender, Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet przy Szkole Głównej Handlowej (SGH), wiceprezeska stowarzyszenia Kongres Kobiet

PREZENTACJA WYNIKÓW RAPORTU oceniającego wpływ pandemii na sytuację kobiet na rynku pracy z uwzględnieniem różnic regionalnych.

  •  dr hab. Iga MAGDA, ekonomistka, profesorka i wykładowczyni w Szkole Głównej Handlowej (SGH), wiceprezeska Instytutu Badań Strukturalnych

12:00 – 13:00 panel ekspercki „KOBIETY W PANDEMII”
Prowadzenie: Adrianna Rozwadowska

 

Gościnie:

  • Prof. dr hab. Małgorzata Fuszara (Uniwersytet Warszawski)

  • Dr Ewa Rumińska – Zimny (Stowarzyszenie Kongres Kobiet)

  • Barbara Nowacka (Koalicja Obywatelska)

  • Susanna Romantsova (IKEA)

Konferencja zorganizowana w ramach programu Aktywni Obywatele finansowngo z funduszu EOG.

 

Osoby kontaktowe: Ewa Rumińska Zimny – wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet: ewa.a.ruminska@gmail.com Zuzanna Rokita – koordynatorka projektu: z.rokita@kongres.kobiet.pl

patroni konfrencji (1).png
bottom of page