PRAWA KOBIET

I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Celem głównym projektu jest wzmocnienie istniejącej już sieci liderek regionalnych i działań pełnomocniczek Kongresu Kobiet poprzez promowanie aktywnych postaw obywatelskich na rzecz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, ze szczególnym uwzględnieniem budowania świadomości i sprawczości w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Czas realizacji: kwiecień-grudzień

Harmonogram:
kwiecień 2020: pierwsze spotkanie on-line
lipiec 2020: drugie spotkanie on-line
lipiec 2020: ogłoszenie konkursu na mini-granty
sierpień-listopad 2020: realizacja inicjatyw lokalnych pełnomocniczek
maj-grudzień 2020 regularne wykłady szkolenia ekologiczne i równościowe
grudzień 2020: ew. spotkanie rzeczywiste z udziałem

W ramach dofinansowanego projektu w 2019, zostały przeprowadzone następujące działania:

Trzy spotkania lokalnych pełnomocniczek, w których wzięło udział łącznie 40

pełnomocniczek SKK.

- Tomaszów Mazowiecki, 17-18 maja 2019 - 10 pełnomocniczek;

- Witnica, Pol’and’Rock Festival, 31 lipca 2019 - 15 pełnomocniczek;

- Warszawa, 13-14 grudnia 2019 - 15 pełnomocniczek.

Został przeprowadzony konkurs grantowy na najlepsze inicjatywy lokalne związane ze

zrównoważonym rozwojem. W ramach konkursu zostało wybranych 5 projektów

zrealizowanych w: Lublinie, Tychach, Poznaniu, na Dolnym Śląsku (Wałbrzych i Szczawno

Zdrój) i w Północnej Wielkopolsce (Piła, Złotów). Inicjatywy minigrantowe spotkały się z

bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestniczek i uczestniczek, a także entuzjazmem

ze strony organizatorek – regionalnych pełnomocniczek. Rezultaty projektu pokazują, że

działania minigrantowe są bardzo efektywnym narzędziem zwracającym uwagę na

zrównoważony rozwój oraz wzmacniającym działania lokalne.

PROJEKT REALIZOWANY JEST PRZY WSPÓŁPRACY Z:

Logo-Böll-Stiftung-BL3_WM_rgb_600x400.pn