top of page

PANELISTKI I OPIEKUNKI CENTRÓW

Karolina Skowron:

"Dyrektorka Fundacji Alberta Schweitzera, zajmującej się poprawą losu zwierząt hodowlanych poprzez wprowadzanie zmian systemowych oraz szerzeniem diety roślinnej; szefowa inicjatywy Polska bez Klatek, w której dialog z biznesem prowadzi do rezygnacji firm z jaj z chowu klatkowego; pomysłodawczyni i opiekunka Centrum Praw Zwierząt na Kongresie Kobiet; członkini rady głównej Kongresu Kobiet; liderka grupy Vegan Ladyboss w Polsce; prowadzi wykłady na temat łączenia feminizmu i praw zwierząt w teorii oraz praktyce dla aktywistek i aktywistów za granicą; od ponad 15 lat zaangażowana w działania na rzecz praw zwierząt, praw kobiet i osób LGBTQIA"

 

Ewa Sufin-Jacquemart:

Członkini Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet, prezeska Zarządu Fundacji Strefa Zieleni, członkini Zarządu Zielonej Fundacji Europejskiej przy Parlamencie Europejskim. Aktywistka, polityczka, była dyplomatka, absolwentka socjologii na UW i paryskiej Sorbonie oraz studiów z zakresu rozwoju lokalnego i środowiska na Uniwersytecie Versailles-St Quentin-en-Yvelines we Francji. W latach 2007-2011 Konsul RP w Luksemburgu.  Po długiej emigracji od 2011r. mieszka w Polsce, działa na rzecz promocji ekologii politycznej i wzrostu świadomości ekologicznej Polek i Polaków.

 

Aneta Dekowska:

 feministka, ekonomistka, prezeska spółki działającej w branży finansowej. Jest współzałożycielką i prezeską Stowarzyszenia Akceptacja, które  jest pierwszym w Polsce Stowarzyszeniem zrzeszającym rodziny i przyjaciół osób LGBT. Wizją Akceptacji jest otwarte społeczeństwo, w którym osoby LGBT i ich rodziny są akceptowane oraz cieszą się pełnią praw obywatelskich. Stowarzyszenie podejmuje działania edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa, wspiera rodziny i przyjaciół osób LGBT w budowaniu pozytywnych relacji. Inicjuje i wspiera działalność na rzecz równouprawnienia osób LGBT oraz równouprawnienia kobiet. Jest również członkinią założycielką stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza oraz członkinią Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Od 5 lat wraz z prof. Moniką Płatek organizuje Centrum LGBT+ na ogólnopolskim Kongresie Kobiet.

 

Agata Diduszko-Zyglewska:

Dziennikarka, publicystka, działaczka społeczna; od 2018 radna Warszawy (i przewodnicząca Komisji Kultury Rady Warszawy); członkini zespołu Krytyki Politycznej i Rady Kongresu Kobiet; autorka i prowadząca feministycznego programu satyrycznego „Przy Kawie o Sprawie” – nominowana do Okularów Równości 2019; autorka książki „Krucjata polska” (wyd. Krytyki Politycznej 2019); nominowana do tytułu Warszawianka Roku 2018; współtwórczyni mapy kościelnej pedofilii w Polsce; współautorka raportu o tuszowaniu kościelnej pedofilii przez polskich biskupów, który m.in. razem z Joanną Scheuring-Wielgus przekazała w lutym 2019 papieżowi Franciszkowi; współautorka dokumentu „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020”; członkini Inicjatywy Chlebem i Solą i zespołu programowego Forum Przyszłości Kultury; współautorka książki „Szwecja czyta. Polska czyta” (wraz z Katarzyną Tubylewicz, wyd. Krytyki Politycznej, 2015); w 2018 znalazła się na liście 50 Śmiałych 2018 Roku „Wysokich Obcasów”; członkini Polskiego Towarzystwa Genderowego

 

Jadwiga Król:

  Przez życie idzie z hasłem ,,Każdy ma prawo do godnego życia,, Radna   Województwa Warmińsko -Mazurskiego II i V kadencji.Członkini Kongresu Kobiet  oraz działaczka Rady Programowej od początku powstania K.K., Pełnomocniczka K.K.w Elblągu  ,Pełnomocniczka Wojewody Wojewody d/s Równego Traktowania 2004-2006 doprowadziła do utworzenia   Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego,Zakładu Odwykowego dla Osób Uzależnionych oraz Przychodni dla Dzieci z Autyzmem .Szczególnie bliskie są problemy kobiet oraz osób z niepełnosprawnością i uzależnionych .Wiele otrzymała podziękowań i wyróżnień za swoją pracę społeczną Okularami Równości za,, Sprawiedliwość społeczną i zwalczania ubóstwa,, oraz odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski .Od 11 lat organizuję 100 osobowe grupy kobiet na organizowane  Ogólnopolskie Kongresy Kobiet. 

 

Monika Płatek:

Prawniczka. Prof. UW. Jest kierowniczką Zakładu Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji na UW. Identyfikuje się m.in. jako uczennica dr Danuty Berger, prof. Genowefy Rejman. Pracowała u Nilsa Christie w Oslo University, badając skandynawskie ruchy feministyczne i systemy penitencjarne. Jest stypendystką Fulbrighta, Francuskiej Akademii Nauk i Instytutu Prawa we Freiburgu. Wykładała od 1995 roku na Gender Studies na UW, UJ, i w PANie. Jest współzałożycielką (1994) i członkinią Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. Została m.in. odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Otrzymała Okulary równości im. Izabeli Jarugi Nowackiej w kategorii prawa kobiet i Międzynarodową Nagrodę Tolerancji przyznawaną przez organizacje LGBTQ+

 


Małgorzata Tkacz-Janik :

 dr n. hum., feministka, społecznica, aktywistka, która dawno porzuciła korpo. Wykładowczyni akademicka, raczkująca wikipedystka, obecnie pracuje w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach jako specjalistka ds. dziedzictwa niematerialnego, jednocześnie działa w III sektorze skupiając się na edukacji herstorycznej.  Dawniej, polityczka – współprzewodnicząca Zielonych (2010-2011), radna Sejmiku Śląskiego IV kadencji, w roku 2014 kandydatka niezależna na prezydenta Gliwic, dziś bezpartyjna. Pełnomocniczka Kongresu Kobiet w woj. śląskim od 2009 r., szefowa Rady Fundacji Przestrzenie Dialogu, członkini Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Rady Honorowej Fundacji Iskierka oraz Zarządu Stowarzyszenia Szlakiem Kobiet. Pomysłodawczyni Śląskiego Szlaku Kobiet. Publikuje rozproszone teksty kulturoznawcze, pisze książkę o pierwszej w historii kobiecie, która otworzyła obrady sejmu regionalnego. Współtworzy od dwóch lat Klub Książki Kobiecej działający w województwie śląskim. Wielokrotnie wyróżniona i nagrodzona za pracę na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i edukacji regionalnej. Pełnomocniczka Kongresu Kobiet ds. obchodów Stulecia Praw Kobiet (od 2018 r.

Małgorzata Fuszara:

, prof. nauk humanistycznych, dyrektorka ISNS UW, współprowadząca Gender Studies (wraz z prof. Bożeną Chołuj), autorka wielu badań i publikacji m.in. po polsku, angielsku, francusku, niemiecku na temat sytuacji kobiet. Przewodnicząca Rady Kongresu Kobiet i eksperckiej Rady Kobiet przy prezydencie Warszawy Rafale Trzaskowskim. W rządzie Donalda Tuska i Ewy Kopacz Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania.

 

dr Dominika Kozłowska :

(ur. 1978 w Krakowie) –publicystka, redaktorka, filozofka i

działaczka społeczna. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Od 2010 redaktorka naczelna miesięcznika „Znak” . Członkini zarządu Społecznego Instytutu Wydawniczego „Znak”. Członkini Rady Stowarzyszenia Kongres

Kobiet i Rady ds. Równego Traktowania powołanej przez prezydenta Krakowa. Ambasadorka kampanii społecznej „Przekażmy sobie znak pokoju” ,pierwszej w Polsce kampanii społecznej, w którą – na zaproszenie organizacji LGBT –

włączyli się przedstawiciele środowisk chrześcijańskich.

 

Agata Kobylińska :

 Jestem działaczką ruchów kobiecych, pedagożką, do niedawna prezeską Stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom Ponadto jestem także członkinią Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Współtworzę EduKABE Fundację Kreatywnych Rozwiązań, w której prowadzę warsztaty i zajęcia poświęcone przeciwdziałaniu przemocy i cybeprzemocy wśród nastolatków. Jestem specjalistką w zakresie terapii pedagogicznej i autorką wielu projektów edukacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam także jako nauczycielka - przez 8 lat byłam związana z edukacją przedszkolną. Jestem inicjatorką wprowadzenia pilotażu programu bezpłatnych i ciepłych posiłków dla dzieci w łódzkich szkołach - pilotaż rozpocznie się we wrześniu. Organizowałam protesty, a także wydarzenia i inicjatywy o charakterze edukacyjno-informacyjnym dotyczącym ochrony praw kobiet, edukacji czy przeciwdziałania przemocy. 

 

 

Olesya Malyugina:

Politolożka, działaczka na rzecz integracji migrantów i migrantek w Polsce, trenerka WenDo (samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt). Pracownica Zespołu ds. Równego Traktowania w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

 

Natalia Waloch:

dziennikarka Wysokich Obcasów. Od lat zajmuje się tematyką społeczną i prawami kobiet. W przeszłości pisała m.in. o likwidacji Funduszu Alimentacyjnego oraz walce matek dzieci niepełnosprawnych o  wyższe zasiłki i możliwość podjęcia pracy. Relacjonowała liczne kampanie wyborcze do samorządu, Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, komentuje bieżące życie polityczne. Na łamach WO, Gazety Wyborczej oraz Wysokich Obcasów Extra pisze m.in. o aborcji, ścieraniu się feminizmu z Kościołem, relacjonowała exodus uchodźców z Libii podczas interwencji NATO, portretowała współczesne bizneswomen i ważne postaci historyczne.

Feministka, działaczka organizacji Toruńskie  Dziewuchy, samodzielna matka Stanisława i Łucji. Lubi rysować

 

Dr. Ewa Rumińska-Zimny:

ekonomistka, promuje tezę, że równość kobiet i mężczyzn,

w tym równość płac, jest szansą na rozwój polskiej gospodarki. Praca zawodowa w

SGH, Georgetown University Washington D.C oraz dla ONZ. Wykłada feministyczną

ekonomię na Gender Studies IBL PAN. Prezeska Zarządu Międzynarodowego Forum

Kobiet Nauki i Biznesu przy SGH, członkini Zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet.

Ekspertka Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego

 

Agata Araszkiewicz:

feministka, doktor nauk humanistycznych w centrum genderowym Centre d'Etudes Féminines et du Genre na Paris 8. Pisze o literaturze, kulturze i sztuce. Wydała „Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki" (2001), a także zbiór esejów „Nawiedzani przez dym" (2012) oraz książkę „Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym" (2014). Opracowała i opatrzyła posłowiem tomik poezji Zuzanny Ginczanki « Mądrość jak rozkosz » (2017). Ma status badaczki afiliowanej w Laboratoire d’études de genre et de sexualité (UMR LEGS) CNRS/ Paris 8/ Paris Ouest. Jest też członkinią Rady Kongresu Kobet, liderką belgijskiego Kongresu Kobiet oraz współtwórczynią i merytoryczną opiekunką Uniwersytetu Trzech Pokoleń w Belgii. Mieszka w Brukseli

 

Ewa Żełudziewicz:

 humanistka, feministka, prawniczka. Aktywna członkini i

współorganizatorka Kongresu Kobiet w Brukseli. Czynnie zaangażowana w szereg działań na rzecz rozwoju osobistego, oraz wspierająca organizacje edukujące młode kobiety w zakresie ich praw i przywilejów. Pasjonatka życia, świata i ludzi.

 

Danuta Wawrowska:

Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właścicielka Kancelarii Prawniczej. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zawodowe aktywnie podejmuje działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Pracuje także na rzecz zwiększenia aktywności kobiet w życiu publicznym, nie tylko na szczeblu lokalnym. Prezeska i współzałożycielka Stowarzyszenia „Kobiety Słupsk”, którego głównym celem jest zwiększenie aktywności kobiet w regionie. Inicjatorka i organizatorka I Słupskiego Kongresu Kobiet pod hasłem „Uwalniamy energię Kobiet”. Feministka, członkini Stowarzyszenia Kongresu Kobiet w Warszawie, pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet w Słupsku

 

Iwona Hartwich,

matka niepełnosprawnego syna ,społecznik od wielu lat walczy o godne życie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin . Organizatorka dwóch głośnych protestów w Sejmie.

  

.

 

  

 

.

bottom of page