top of page

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Białystok 2020 

DANUTA KASZYŃSKA – działaczka  społeczno–polityczna na rzecz wspierania kobiet w różnych obszarach życia, rozwoju przedsiębiorczości szczególnie wśród młodego pokolenia i rozwoju Podlasia.

Z wykształcenia nauczycielka matematyki, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu zarządzania i finansów
w ochronie Zdrowia, Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Prezeska i współzałożycielka Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu, Członkini Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Członkini Rady Ekspertów do Spraw Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Białegostoku a także Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet w Białymstoku. Radna sejmiku województwa podlaskiego w kadencji 2010-2014. Działaczka społeczna zachęcająca kobiety do włączania się w życie polityczne i społeczne.  

Uważa tak jak Isaac Newton, że „ Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów” .

Prywatnie – mama trójki dzieci oraz babcia już 2 wnuków. 

Kontakt: 

danuta@kaszynska.pl

tel.604 061 792

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet / Białystok 2020 

MAŁGORZATA PASZKO - mocno związana z Podlasiem. Wiceprezeska Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm, Prezeska Instytutu Ochrony Zdrowia Naturalnego. Współorganizatorka Podlaskiego Kongresu Kobiet.

Prowadzi firmę edukacyjno–doradczą. Opracowuje i wdraża projekty unijne, prowadzi rewitalizację społeczną w kilku podlaskich gminach. Działa w III sektorze, również z organizacjami z Ukrainy
i Białorusi. Koordynatorka Klubu Tygodnika Powszechnego w Białymstoku.

Z wykształcenia i zamiłowania kobieta słowa i czynu, filolożka o zacięciu biznesowym i społecznym. Rozbudzanie oraz wspieranie przedsiębiorczości, szczególnie wśród kobiet, to dla niej priorytet.  

Prywatnie szczęśliwa mama czwórki dzieci i żona, amatorka wytwarzania tradycyjnych, naturalnych  nalewek.

Mistrzyni gier słownych oraz planszowych. W przyszłości otworzy fabrykę czekolady, to jej idee fixe.  

Kontakt: 

m.paszko@tomasconsulting.com

tel. 607 428 688

 

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Chorzów 2020  

KATARZYNA TOBÓR-OSADNIK - dr inż., absolwentka i pracownica Politechniki Śląskiej. Doktora nauk technicznych z zakresu Organizacji i Ekonomiki w Przemyśle. Ukończyła studia podyplomowe prowadzone przez Holenderski Instytut Marketingu. Uzyskała dyplom trenera i specjalisty z zakresu Zarządzania Marketingowego. Obecnie pracuje w Katedrze Inżynierii Bezpieczeństwa. Prowadzi badania naukowe z zakresu zachowań organizacyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, szczególnie w branży górniczej. Autorka wielu referatów i publikacji na konferencjach krajowych
i zagranicznych (ponad 90). Współautorka licznych badań naukowych z zakresu zarządzania
i ekonomiki przedsiębiorstw. Od kilkunastu lat jest też współwłaścicielką małej firmy  w branży metalurgicznej.  Działa też jako trenerka i doradczyni w obszarze budowania i zarządzania zespołami pracowniczymi. 
Poza pracą zawodową działa w środowiskach kobiecych na Górnym Śląsku, jako Pełnomocniczka Kongresu Kobiet w województwie śląskim (m. Chorzów). Od wielu lat współorganizuje Kongresy Kobiet woj. śląskiego i liczne imprezy towarzyszące. W marcu 2016 była współinicjatorką
I Konferencji Kobiet w Żywcu, co zaowocowało aktywizacją środowisk kobiecych w tym mieście.
W 2016 roku założyła wraz z Aliną Bednarz i Małgorzatą Tkacz-Janik Stowarzyszenie „Szlakiem Kobiet” dla szerzenia i wspierania działań herstorycznych w regionie. 

 

Kontakt:

kattobor@poczta.onet.pl

tel. 503045699

 

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Elbląg 2020  

JADWIGA KRÓL - jako radna sejmiku Warmińsko-Mazurskiego w latach 2002 - 2006 oraz
2014 - 2018 wspierała organizacje pozarządowe, pomagała w nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi w Obwodzie Kaliningradzkim i na Ukrainie. Inicjatorka powstania ośrodków wsparcia dla osób uzależnionych od narkomanii i alkoholu.

Była pełnomocniczka wojewody ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, inicjatorka konferencji
w 9 miastach województwa: „Stop przemocy wobec kobiet”

Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet; laureatka nagrody regionów IV Kongresu Kobiet. Organizatorka akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy o parytetach na listach wyborczych. Pomysłodawczyni wielu konferencji regionalnych, m.in. „Kobiety dla Polski – Polska dla Kobiet”, „Czas na kobiety w polityce”, „Kobieta aktywna, kobieta silna…”. Inicjatorka festynu integracyjnego dla dzieci „Zobacz uśmiech”. Organizatorka zorganizowanych wyjazdów na Kongresy Kobiet do Warszawy.

Wiceprezeska Stowarzyszenia „Serce za Uśmiech” działającego na rzecz m.in. osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej. Członkini Społecznej Rady Nadzorczej Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu.

 

Kontakt:

jadwiga.krol@wp.pl

tel. 505 152 330

 

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet / Elbląg 2020  

TERESA LUBASZEWSKA

Kontakt:

tesa86@wp.pl

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Gdańsk 2020 

BARBARA KIJEWSKA - doktora nauk o polityce, pracownica Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Badawczo zajmuje się zagadnieniem aktywności politycznej i publicznej kobiet. Autorka publikacji naukowych i ekspertyz. Członkini Stowarzyszenia WAGA promującego równość kobiet
i mężczyzn i Polskiego Klubu Ekologicznego. Autorka książki Polityka równościowa: przestrzeń instytucjonalna (2016). 

Kontakt: 

barbara@kijewska.pl 

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Gliwice 2020 

MAŁGORZATA TKACZ-JANIK: dr n. hum. kulturoznawczyni, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, krzok. Pasjonatka historii lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem herstorii. Ekspertka ds. komunikacji społecznej z doświadczeniem korporacyjnym (Svedala Group, Saint-Gobain/1996-2000), społecznym (NGO) i politycznym. Mentorka, nauczycielka akademicka, założycielka i współzałożycielka wielu oddolnych lokalnych grup działania. Radna Sejmiku Śląskiego IV kadencji, społeczna członkini zespołu RPO (2015-2022) dla województwa śląskiego. Obecnie specjalistka ds. dziedzictwa niematerialnego w Instytucie Korfantego oraz wykładowczyni na Wydziale Humanistycznym na Uniwersytecie Śląskim. Gliwiczanka.

W styczniu 2009 r. nominowana przez Gazetę Wyborczą do tytułu „Polka Roku” za zorganizowanie w Sejmie ogólnopolskich obchodów rocznicy 90-lecia uzyskania przez Polki praw wyborczych. Pełnomocniczka Kongresu Kobiet ds. obchodów Stulecia Praw Kobiet (od 2018 r.). Współautorka broszury jubileuszowej o prawach kobiet pt: „Stulecie Praw Kobiet 1918-2018. Chcemy całego życia!”. Twórczyni idei Śląskiego Szlaku Kobiet – od 2015 grupa aktywistek zorganizowała kilkadziesiąt spacerów, happeningów, akcji performatywnych, wystaw oraz rekonstrukcji i debat. W 2009 roku rozpoczęła prace nad stworzeniem Śląskiego Szlaku Kobiet w województwie śląskim. 2018 – twórczyni społecznego projektu uczczenia 160 lecia urodzin Janiny Omańkowskiej, przyjętego przez Sejmik Śląski jako honorowe zobowiązanie na rok 2019 2018 – współautorka broszury wydanej przez ODHIR nt. stulecia praw wyborczych w Polsce „Chcemy całego życia!”. Nakład wznawiany dwukrotnie. W 2015 roku powołała do życia Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet, zajmujące się historią kobiet, promocja i upamiętnianie. W 2018 roku zarządzała wdrożeniem motywu „Industria jest kobietą” w 40. obiektach Szlaku Zabytków Techniki w woj. śląskim na potrzeby Święta Szlaku Zabytków Techniki, tzw. Industriady. Zajmowała się prowadzeniem akcji „Joanna, tu byłam!” wskazującej na duży symboliczny wymiar postaci Joanny Grycik von Schomberg-Godulla, hrabiny Schaffgotsch. 2019 – pomysłodawczyni i kuratorka wystawy „60 na 100. SĄSIADKI. Głosem kobiet o powstaniach śląskich i plebiscycie” zrealizowanej przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, poświeconej nieupamiętnionej pracy kobiet na przełomie 19 i 20 wieku na obszarze Górnego Śląska oraz od 1922 na terenie województwa śląskiego; 2019 – pomysłodawczyni filmu o posłankach Sejmu Śląskiego, działającego w II RP pt.: „5 kobiet Sejmu Śląskiego”. Premiera – grudzień 2019; 2019-2022 – organizatorka 22. wystaw herstorycznych wokół ekspozycji SĄSIADKI połączonych z warsztatami, wykładami, spacerami herstorycznymi, kręgami i performens; 2020 – autorka projektu konspektu (dla WOM) dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich o herstorii regionu (woj. śląskie); 2021 – inicjatorka konferencji w Senacie RP nt. udziału kobiet w tworzeniu Konstytucji Marcowej Członkini Rady Honorowej śląskiej Fundacji Iskierka, działającej na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Ambasadorka górnośląskiego dziedzictwa industrialnego i herstorycznego. Prowadzi kilka stron o historii kobiet w mediach społecznościowych: https:// https://www.facebook.com/slaskiszlakkobiet/ www.facebook.com/stulecieprawkobiet/ oraz stronę dedykowaną 160-leciu urodzin Janiny Omańkowskiej: https://www.facebook.com/urodzinyjaniny/?modal=admin_todo_tour

 

Kontakt:

malgorzata.tkaczjanik@gmail.com

tel. 609 677 874

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet / Gryfino 2020 

MAGDALENA PIECZYŃSKA – gryfinianka od urodzenia, z wykształcenia magistra ekonomii
o specjalności finanse publiczne, specjalistka ds. współpracy z ngo, doradczyni w zakresie wdrażania modelowych rozwiązań we współpracy na linii samorząd - organizacje pozarządowe. Od początku pracy zawodowej związana z trzecim sektorem, który jest „kobietą”. Koordynatorka i współtwórczyni wielu projektów unijnych w zakresie współpracy międzysektorowej, ekspertka oceniająca wnioski
o dofinansowanie. Sekretarz Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Aktywna społecznie. Wolontariuszka. Zwolenniczka większego udziału kobiet w życiu społecznym
i politycznym. Radna Rady Miejskiej w Gryfinie, wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, członkini Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Przewodnicząca Koła PO w Gryfinie. Koordynatorka akcji One Bilion Raising w Gryfinie. W działaniu kieruje się słowami, iż droga do sukcesu jest ciągle w budowie. Nigdy się nie poddaje. Miłośniczka zwierząt – stworzyła dom dla dwóch znajd - suczki Tiny i kotki Tekili. Uwielbia podróże. Ogród to jej pasja. Feministka.

 

Kontakt: 

pieczynska.magdalena@wp.pl;

tel. 501 631 939

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet / Jastrzębie-Zdrój 2020

EWELINA AUGUŚCIK - działaczka miejska, aktywistka, szalona i opiekuńcza matka dwóch synów, kochająca żona.  Od 7 lat mieszkanka Jastrzębia – Zdroju. Członkini Zarządu Osiedla Gwarków
w swoim mieście. Współzałożycielka stowarzyszenia Samorządne Jastrzębie. Swoją działalnością zmienia przestrzeń miejską – skupiając się przede wszystkim na rodzinie, kobietach, dzieciach. Pomysłodawczyni akcji społecznych „Chcemy przewijaki, tam gdzie są dzieciaki” – dzięki której 
w mieście powstało ponad 30 miejsc do karmienia i pielęgnacji małych mieszkańców. Stworzyła specjalną ławkę z przewijakiem – która jako mała architektura służy mieszkańcom na ich osiedlowym placu zabaw. Zorganizowała cykl darmowych, sportowych  spotkań dla Pań – PLENEROWY WYCISK KOBIECYCH CIAŁ. Zaangażowana w budżet obywatelski – składa projekty, uczy składać innych.  Od 2016 roku mocno angażuje się w akcję STOP SMOG i organizuje lokalne spotkania edukujące dla mieszkańców.

W 2018 roku uznana za Osobowość Roku 2017 przez Dziennik Zachodni w kategorii samorządność
i społeczność lokalna.

Kontakt:

ewen_2@tlen.pl

tel. 502180164 

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Katowice 2020

GABRIELA MORAWSKA-STANECKA - adwokatka, działaczka społeczna, feministka,  przewodnicząca Koła Przyjaciół Czworonogów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, członkini Zespołu do spraw Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, KOD-erka; od 26 lat prowadzi działalność prawniczą – obecnie jako właścicielka Kancelarii Prawa Medycznego, od lat w działalności prawniczej skupia się na prawie medycznym; współpracuje z organizacjami pozarządowymi, pomagając im pro bono w rozwiązywaniu problemów prawnych oraz świadcząc pomoc w sprawach  związanych z dyskryminacją z jakiegokolwiek tytułu, aktywna uczestniczka akcji Tydzień Konstytucyjny, organizowanej przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, czynna uczestniczka akcji łańcuch światła Śląsk, organizatorka Czarnego Piątku w Katowicach 23 marca 2018 r.; współorganizatorka V Kongresu Kobiet Województwa Śląskiego i redaktora naczelna pisma Kongresówka, wydanego z okazji tego Kongresu; mama dwóch aktywnych i niezależnych córek oraz właścicielka Szanty i Froda – czekoladowych cocker spanieli angielskich.

 

Kontakt:

szanta.gms@gmail.com

tel. 602 489 150

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet/Kielce

MAŁGORZATA MARENIN - z wykształcenia chemiczka, przez długi czas pracowała jako nauczycielka chemii, fizyki i przyrody w szkole podstawowej i gimnazjum. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Założycielka i prezeska Stowarzyszenia Stop Stereotypom. Organizatorka corocznego Zlotu Współczesnych Czarownic u podnóża Łysej Góry - w Kielcach. Aktywistka i polityczka, organizuje liczne pikiety i protesty w obronie praw kobiet, mniejszości seksualnych i innych grup dotkniętych dyskryminacją. Ateistka i zdobywczyni nagrody Kryształowego Świecznika - nagrody Marszałkini Sejmu, Wandy Nowickiej. Pełnomocniczka Prezydenta Skarżyska-Kamiennej ds. Równego Traktowania,  liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Kielcach oraz pełnomocniczka Centrum Praw Kobiet w Kielcach. Członkini Inicjatywy Feministycznej.

Pasjonatka podróży i fotografii.

 

Kontakt:

malgorzatamarenin@gmail.com

tel. 690 960 800

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Koszalin

DOROTA  RÓŻA CHAŁAT -  koszalinianka, feministka, od zawsze aktywna działaczka i społeczniczka, związana ze światem organizacji pozarządowych. Prezeska Stowarzyszenia Era Kobiet, wiceprezeska Fundacji Era Dialogu. Radna Rady Miejskiej w Koszalinie. Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych w Radzie Miejskiej w Koszalinie. Od czterech kadencji jest członkinią Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w obecnej kadencji jest jej wiceprzewodniczącą.  Działaczka  na rzecz kobiet, ich aktywizacji oraz przeciwdziałania przemocy.  Organizatorka koszalińskiej manify (8Marca)  oraz  #StrajkKobiet w Koszalinie i Regionalnych Kongresów Kobiet w regionie koszalińskim.. W ramach działań zawodowych zajmuje się aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prywatnie mama dwójki dorosłych dzieci. Prowadzi zdrowy tryb życia.  Miłośniczka zwierząt, ma dwa koty.

 

Kontakt:

tel. 506 062 288

dorotachalat@gmail.com

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet / Powiat koszaliński 2020

KATARZYNA OLEJNIK - kobieta przedsiębiorcza, absolwentka XXII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie, aktywistka społeczna, członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Stowarzyszenia Ery Kobiet, członkini zarządu Fundacji Polska jest Kobietą. Właścicielka firmy DECO-FORM. Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – 9 rok w prezydiach Rady Rodziców.

 

Kontakt:

olejnik@katarzynaolejnik.pl 

tel. 534 740 805

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Lublin

HENRYKA STROJNOWSKA - psycholożka, wykładowczyni, trenerka, prowadziła prywatną praktykę w zakresie doradztwa psychologicznego i szkoleń. W latach 2006 - 2008 radna i wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin. W latach 2008 - 2012 wicewojewodzina lubelska. Od roku 2012 dyrektorka Wojewódzkiego Zarządu Nieruchomości w Lublinie. Od kilku lat prowadzi zajęcia ze studentami, temat zajęć "Aktywność kobiet w przestrzeni publicznej, działa politycznie i społecznie. W wolnym czasie namiętnie czyta książki, wędruje i zwiedza, robi zdjęcia i uprawia sport (kajaki, rower, narty biegowe). 

Kontakt:

hstrojnowska@gazeta.pl

tel. 605 111 703

 

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet/Łódź

AGNIESZKA ŁUCZAK - dziennikarka i publicystka. Założycielka nieformalnego Klubu Kobiet „Osiem i pół” oraz Obywatelskiego Stowarzyszenia „Możemy”. Organizatorka Tomaszowskich Kongresów Kobiet, Czarnych Protestów, zbiórek podpisów w walce o prawa kobiet.

W 2014 r. dotarła do II tury w wyborach samorządowych, ubiegając się o fotel prezydenta Tomaszowa Maz. Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania.

Właścicielka psa i kota.

Kontakt:

aluczak@kongreskobiet.pl

tel. 604 963 757

 

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Piła 2020

IWONA KAMIŃSKA-LECH - mgr ekonomii, prowadzi własną działalność gospodarczą, wykładowczyni, feministka, absolwentka Letniej Akademii Kongresu Kobiet, prezeska stowarzyszenia. Jest jedną ze współorganizatorek regionalnego kongresu jakim jest Kongres Kobiet Północnej Wielkopolski, który co roku odbywa się w Pile. Prowadzi działania na rzecz kobiet na szczeblu lokalnym. Współpracuje z różnymi klubami i organizacjami działającymi na rzecz kobiet m.in. z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet (organizatorzy lokalni), Klubem Kobiet Przedsiębiorczych, Klubem Kobiet Ciekawych. Uwielbia aktywny wypoczynek – turystykę pieszą i rowerową, nordic walking, bowling, paralotniarstwo. Prywatnie – mężatka oraz mama dwójki synów. 

Zgadza się z tym co powiedziała kiedyś Madeleine Albright: „W piekle jest specjalne miejsce dla kobiet, które nie wspierają innych kobiet”. Uważa, że kobiety powinny dbać o siebie wzajemnie, podwójnie, bo przecież tylko one same są w stanie zrozumieć swoje problemy, a w potrzebie – posłużyć prawdziwym wsparciem i zrozumieniem.

Kontakt:

kongrespila@wp.pl

tel. 889 788 399

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Płock 2020

ANNA-MARIA KARPIŃSKA - wykształcenie - wyższe. Absolwentka Akademii Obrony Narodowej
i Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych- Studia doktoranckie na kierunku Ekonomii Pracy
Doświadczenie zawodowe w administracji rządowej i samorządowej, własna działalność, koordynator Projektów Unijnych. Demokratka i liberał, zwolenniczka wolnej gospodarki i świeckiego państwa. 
Zaangażowana w walkę o prawa kobiet. Organizatorka "Czarnych Protestów".

 

Kontakt:

anmaria.karpinska@gmail.com

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Poznań

VIOLETTA RATAJCZAK - specjalistka marketingu i zarządzania, trenerka, mentorka, bizneswoman, absolwentka Letniej Akademii Kongresu Kobiet. Od lat wspiera kobiety, inspiruje je do zmiany
i rozwoju osobistego. W jej słowniku nie ma słowa problem, jest tylko kwestia do rozwiązania
i podpisuje się pod słowami Thomasa Edisona: ”Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność.”

Kontakt:

vratajczak@kongreskobiet.pl

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet / Poznań 2020

ELŻBIETA GRODZKA 

Kontakt:

wielkopolska@kongreskobiet.pl

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Pyrzyce 2020

AGNIESZKA ODACHOWSKA – prezeska Fundacji Razem dla rozwoju obszarów wiejskich, specjalistka ds. projektów unijnych, była członkini zespołu ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniczce Rządu ds. Równego Traktowania, była wiceburmistrzyni Pyrzyc i dyrektorka LGD Ziemia Pyrzycka, liderka w województwie zachodniopomorskim w konkursie animator ekonomii społecznej, liderka „Polki powiatowej”, 20 lat związana z oświatą, 10 lat pracy w w samorządzie, autorka ponad 60 projektów aktywizujących społeczność lokalną.

Kontakt: 

agnieszka.centrumrozwoju@gmail.com
tel. 609 510 766

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet / Pyrzyce 2020

KATARZYNA KOSNO - prowadzi firmę świadczącą usługi dla rolnictwa, agroturystykę oraz skansen rybacki "Jeziorak". Jest równocześnie Prezeską Stowarzyszenia "Jaskółka", działającego na rzecz kobiet z obszarów wiejskich oraz założycielką i menedżerką spółdzielni socjalnej "Jaskółka".  W 2011 roku otrzymała odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa", nadawaną na mocy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Pyrzyckiej oraz Lokalnej Grupy Rybackiej "Sieja". Prywatnie szczęśliwa mężatka, mama trójki dzieci.

Kontakt:

kkosno@kongreskobiet.pl

tel. 723 618 695 

Pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet / Rzeszów

MAGDALENA KORYL - aktywistka, działaczka obywatelska, ale przede wszystkim działaczka na rzecz inicjatyw kobiecych. Od 2015 roku Pełnomocniczka Stowarzyszenia Kongresu Kobiet na Podkarpaciu.

Przeszłość...
W 2015 roku zaangażowała się w serie szkoleń oraz działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wraz z Amnesty International. Do 2016 roku związana z polityką pełniąc m.in. funkcje sekretarza Partii Twój Ruch na Podkarpaciu, asystentki posła na Sejm z ramienia TR oraz SLD. W 2014 brała udział wyborach samorządowych do Rady Miasta Rzeszów.

Teraźniejszość...
Obecnie na Podkarpaciu współorganizuje Czarne Marsze Kobiet. Czynnie działała również na rzecz akcji  Ratujmy Kobiety. W grudniu 2017 roku była współorganizatorką spotkania z kobietami pt. Alimenty to nie prezenty na terenie Rzeszowa. Od 2017 roku działa na terenie Rzeszowa wraz
z Podkarpacką Radą Programową Kobiet pracując nad wieloaspektowym polepszeniem sytuacji kobiet na Podkarpaciu. Cały czas pracuje na rzecz kobiet oraz dzieci doświadczonych przemocą
(One Billion Rising – Nazywam się Miliard na Podkarpaciu 2017, 2018).
Przyszłość...
Uśmiechać się, nadal działać. Edukować i podejmować faktyczne działania, które polepszają sytuacje kobiet na Podkarpaciu.
Prywatnie…
Jak na prawdziwą rzeszowiankę przystało pochodzi z jednej z najstarszych rzeszowskich rodzin kupieckich. Do rodzinnego miasta wróciła w 2012 roku po 22 latach spędzonych RPA. Właśnie
w Afryce zdobyła ogromne doświadczenie, jako wolontariuszka w pracy z dziećmi pokrzywdzonymi przez los oraz dziećmi chorymi na HIV/AIDS. Doskonale zna smak samodzielnego wychowania dzieci
i borykania się z trudną niekiedy polską rzeczywistością. Obecnie pracuje w amerykańskiej firmie, gdzie spełnia się zawodowo.

Kontakt:

magdalenakoryl@gmail.com

tel. 608 353 718

Pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet / Siemianowice

MAŁGORZATA GRONIEWSKA  - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Filologicznego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Menedżer Kultury) oraz Studiów Podyplomowych - Integracja Europejska. Działaczka kultury, feministka, walcząca o prawa kobiet, autorka pracy
o prawach kobiet w Polsce i w UE, organizatorka strajku kobiet w Siemianowicach Śląskich. Aktualnie członkini Rady Seniorów w Katowicach, Pełnomocniczka Kongresu Kobiet w Siemianowicach Śląskich, Przewodnicząca Nowej Lewicy w Siemianowicach Śląskich.

 

Kontakt:

mgroniewska@wp.pl

tel. 508 622 550

Pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet / Skoczów 2020

BEATA MACURA  - pracownica samorządowa od 1990 r. -  obecnie  Sekretarz  Gminy. Radna Powiatu Cieszyńskiego od 2016 r., zasiada w Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Prezeska Skoczowskiego Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet działającego na rzecz kreatywności
i rozwoju kobiet. Uczestniczka wielu kursów, m.in.: „Wybory Kobiet”, „ABC Kampanii wyborczej”, „Przywództwo kobiet w życiu społecznym i gospodarczym” mających na celu skuteczne wywieranie wpływu oraz strategie planowania i prowadzenia kampanii wyborczej.

Zaangażowana w życie społeczne na rzecz dzieci i młodzieży, współorganizatorka wielu imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i akcji charytatywnych na terenie Gminy Skoczów.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ma męża i dwie córki.

 

Kontakt:

beata.macura@interia.pl

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet / Powiat Sławieński 2020 

JUSTYNA PACUŁA-WOŹNIAK – absolwentka Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, lokalna działaczka aktywizująca społeczność lokalną ze szczególnym umiłowaniem aktywności kobiet. Współorganizatorka I Regionalnego Kongresu Kobiet w Gminie Darłowo i innych imprez o zasięgu lokalnym. Od 16 lat związana zawodowo z samorządem, Pełnomocniczka ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz Kierowniczka Gminnych Świetlic i Placówek. Uważa, że kluczem do poprawy sytuacji kobiet w społeczeństwie jest wzmacnianie ich poczucia własnej wartości
i niezależności. Sama preferuje partnerski model rodziny, ze względu na dobro wszystkich jej członków. Prywatnie mama Miłoszka i Marysi, żona swojego męża, kobieta wiecznie w ruchu, zadowolona i uśmiechnięta.

Kontakt: 

pysia2210@wp.pl 

tel. 602 655 693

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Słupsk 2020

DANUTA WAWROWSKA - prawniczka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, właścicielka Kancelarii Prawniczej. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zawodowe aktywnie przeciwstawia się wszelkim przejawom dyskryminacji oraz podejmuje działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, a także działania na rzecz zwiększenia aktywności kobiet i ich udziału w życiu publicznym nie tylko na szczeblu lokalnym. Inicjatorka ogólnopolskiej akcji "Alimenty to nie prezenty" , aktywnie działająca na rzecz poprawy spraw alimentacyjnych dzieci i konsekwentnie dążąca do zmiany prawa z ostatnim sukcesem w zakresie nowelizacji art. 209 Kodeksu Karnego. Członkini Zespołu Ekspertów senackiej komisji Rodziny, Polityki Senioralnej  i Społecznej ds. wprowadzenia zmian systemu  Alimentacyjnego.

Radna Sejmiku woj. Pomorskiego, wiceprzewodnicząca Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Słupska, Prezeska i Stowarzyszenia „Kobiecy Słupsk”, którego głównym celem jest inicjowanie aktywności kobiet w regionie.  Feministka, członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Warszawie, pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet w Słupsku, członkini honorowa stowarzyszenia "Alimenty To Nie Prezenty". 

Społeczna asystentka posłanki Nowoczesnej Ewy Lieder.

 

Kontakt:

kobiecyslupsk@wp.pl 

tel. 602 13 52 15

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Sosnowiec 2020

HALINA SOBAŃSKA - dr nauk humanistycznych, historyczka, politolożka, wykładowczyni akademicka, liderka regionalna, działaczka społeczna, polityczka, radna Sosnowca przez 4 kadencje, feministka, organizatorka licznych akcji, marszy, protestów przeciw dyskryminacji i przemocy wobec kobiet - One Billion Rising - w Sosnowcu. Założycielka i prezeska Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, założycielka Centrum Informacji Praw Kobiet - bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne dla kobiet. Koordynatorka projektów na rzecz zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym, aktywizacji seniorów - inicjatorka powołania Rady Seniorek i Seniorów w Sosnowcu.

Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Kulturowej Tożsamości Płci, Szkoły Modelu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, Szkoły Partycypacji Społecznej. Uczestniczka spotkania przedstawicielek organizacji kobiecych w Pradze w 2012 r. w ramach projektu "Let’s make female politics" oraz Nowym Yorku, Filadelfii, Waszyngtonie, Dublinie i Pradze w ramach projektu "Kształcenie kadry edukacji dorosłych na rzecz zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym" (2016). Uczestniczka Światowego Marszu Kobiet w Stambule (2011). Za aktywność społeczną uznana za "Kobietę Sukcesu Śląska" w plebiscycie widzów TVS (2013) oraz "Jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet województwa śląskiego" - plebiscyt Dziennika Zachodniego (2008, 2014). Nominowana do tytułu "Człowiek roku w Sosnowcu" (2014). Laureatka plebiscytu "Stalowy Goździk" (2013). Kandydatka w wyborach do PE w 2014 r. i do Sejmu (2015). Autorka artykułów i publikacji na temat udziału kobiet w życiu publicznym.

 

Kontakt: 

sobanska.halina1@gmail.com

tel.660 748 534

www.halinasobanska.pl

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet / Stargard 2020

MAŁGORZATA MOTYLIŃSKA-HACZYK – z wykształcenia pedagożka i absolwentka studiów MBA.  Z dużym sukcesem prowadzi własny biznes po zakończeniu kariery w korporacji. Kobieta przedsiębiorcza i kochająca zmiany. Wyznaje maksymę „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Przeciwniczka wszelkich podziałów i osoba wrażliwa na krzywdę słabszych. Aktywna członkini Stowarzyszenia Nasz Stargard realizującego projekty na rzecz kobiet i seniorów. Członkini Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Stargardzie. Jest przekonana, że kobiety powinny być bardziej obecne w życiu politycznym. 

Prywatnie szczęśliwa mężatka i mama dwójki dorosłych już dzieci. Pasjonatka dobrej książki  
i polskiego morza.

Kontakt: 

mmhaczyk@gmail.com
tel. 603 784 915

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Strzegom 2020

DIANA SZWED jest mieszkanką Strzegomia. Jest przedsiębiorczynią w branży kamieniarskiej.
W latach 2014 – 2018 była radną w powiecie świdnickim. Jest członkinią Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet i kilku organizacji pozarządowych.
W swoim mieście znana jest z wielu inicjatyw społecznych między innymi z sześciu Strzegomskich Maratonów Charytatywnych – Zumba Love a zebrane fundusze corocznie przeznaczane są na pomoc określonym osobom potrzebującym. Jest organizatorką One Billion Rising i współorganizatorką Czarnych Protestów. Zorganizowała wiele imprez z okazji Stulecia Praw Kobiet – konferencję
z udziałem Ewy Furgał oraz Paradę Herstoryczną w Świdnicy .Włącza się aktywnie do wielu inicjatyw lokalnych; Brave Kids, czy protesty przeciw przemocy. Terenem jej działalności jest nie tylko Strzegom, ale również okoliczne wsie i takie miejscowości jak Świdnica, Świebodzice. Aktywnie działa też w Wałbrzychu wspomagając wiele organizowanych przez nas inicjatyw. W najbliższym czasie będzie organizowała wernisaż znanej artystki na rzecz osób z autyzmem. Jest fundatorką wielu nagród
Diana jest mocno związana z Kongresem Kobiet uczestnicząc prawie corocznie w Ogólnopolskim Kongresie W tym roku pracować będzie na Poland Rock Festiwal w grupie Feminoteki.

 

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Szczecin

BOGNA CZAŁCZYŃSKA - pełnomocniczka Marszałka Pomorza Zachodniego Olgierda Geblewicza ds. kobiet i równego traktowania. Jest członkinią Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Pomorza Zachodniego oraz członkinią m.in. Zespołu Przeciwdziałania Dyskryminacji Osobom LGBTQ, który funkcjonuje przy Zachodniopomorskiej Radzie Pożytku Publicznego Pomorza Zachodniego. Działa w Zespole eksperckim projektu Miasta Równych Szans przy Związku Miast Polskich. Inicjatorka i współorganizatorka Regionalnych Kongresów Kobiet w Szczecinie i Goleniowie, Rejsów Kobiet NAWIGRACJE, współorganizatorka akcji One Billion Rising - Nazywam się Miliard
w Szczecinie, działa w Antyprzemocowej Sieci Kobiet i Wielkiej Koalicji za Równością
i  Wyborem. Założycielka i administratorka grupy Dziewuchy Dziewuchom w Szczecinie. Współorganizatorka projektu GENDER MOBIL realizowanego na polsko-niemieckim pograniczu oraz projektu ŚWIETLIKI - programów rewitalizacji społecznej i aktywizacji obywatelskiej środowisk lokalnych na obszarach wiejskich. Prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne dla pracodawców, pracowników urzędu pracy i bezrobotnych z zakresu równego traktowania i zarządzania różnorodnością.

Działa na rzecz uchodźców i integracji międzykulturowej. Zainteresowana społeczną zmianą związaną ze stosowania narzędzi partycypacji obywatelskiej oraz większego udziału kobiet w życiu społecznym. Wypoczywa na wodzie, przy wodzie i pod wodą.

 

Kontakt:

bognacz@hot.pl

tel. 500 052 900

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet / Świdwin 2020

AGNIESZKA BRODOWSKA – samodzielna mama nastoletniego Kuby. Związana z obszarami wiejskimi całe życie. Kierowniczka Biura Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego” od 9 lat. Wiceprezeska Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego, członkini Grupy Roboczej ds. Leadera (GTL) przy MRiRW. Wielokrotna koordynatorka projektów społecznych na rzecz dzieci
i Seniorów z obszarów wiejskich. Stała uczestniczka Kongresów Kobiet z obszarów wiejskich.

Kontakt: 

agabroda@o2.pl
tel. 723 319 975

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Świętochłowice

JADWIGA GARBACIOK  - pielęgniarka dyplomowana w Klinice dziecięcej  Katowicach, instruktor rekreacji ruchowej katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. Obecnie prowadzi zajęcia  gimnastyczne w Domu Sportu w Lipinach. Jest organizatorem cyklicznych Miejskich Zawodów Gimnastycznych, festynów sportowych z okazji Dnia Dziecka i  Dnia Sportu. Od 1998r Radna Rady Miejskiej w Świętochłowicach.   Aktywnie działająca na rzecz ochrony środowiska i przyrody czego efektem jest zrealizowana rekultywacja  zanieczyszczonego fenolem terenu przy osiedlu „Brzezina”, wnioskowała o wykonanie w tym miejscu wielofunkcyjnego boiska przyosiedlowego.  Systematycznie działa również na rzecz ochrony  środowiska , pielęgnacji zieleni miejskiej(Świętochłowickie Koło Ekologiczne) . Przewodniczyła: w  Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w latach 2000-2002 ,Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w latach 2002-2006, Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych
i Rodziny w latach 2006-2008, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Nagrodzona brązowym srebrnym i złotym Kluczem  Samorządowiec  Roku 2010-13 , wraz z kolegami Radnymi otrzymała statuetkę Super Samorząd w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Uczestniczyła w programie "Masz głos - masz wybór" Fundacji Batorego w Oxfordzie. Współuczestniczka aktywnych działań, które zaowocowały utworzeniem Centrum Kultury Śląskiej  oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego.  Dzięki Jej staraniom Miasto w sposób aktywny wspierało działające w Świętochłowicach służby ratunkowe i porządkowe. W efekcie tego wygospodarowano środki na zakup radiowozu dla potrzeb Policji, współfinansowano zakup hydraulicznego podnośnika drabiny dla potrzeb Straży Pożarnej, nabyto sprzęt dla centrum dowodzenia Straży Miejskiej. Obecnie aktywnie wspiera działania na rzecz wsparcia  rodzin ukraińskich Odznaczona brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz brązowym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Kontakt:

igakora@wp.pl

tel. 668 535 607

 

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Tomaszów Mazowiecki

Wanda Motyl  

 

Kontakt:

wanda.motyl@o2.pl

tel. 509 876 981

Wicepełnomocnik Kongresu Kobiet / Tomaszów Mazowiecki

Adam Arkadiusz Pierzchała  - działacz społeczny i aktywista mocno związany z powiatem tomaszowskim, działający na rzecz poszerzania przestrzeni kobiet i mężczyzn, a także równouprawnienia dla społeczności LGBTQ+. Student politologii na Uniwersytecie Łódzkim. Prywatnie syn wspaniałej mamy i fan "Gwiezdnych Wojen".

Kontakt:

apierzchala10@poczta.fm

tel. 516 851 726

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Toruń 2020

MONIKA GOTLIBOWSKA - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na co dzień przedsiębiorczyni i działaczka społeczna w Toruniu. W 2014 roku była wśród liderów walczących z Prezydentem Miasta, z ramienia Rady Rodziców o utrzymanie na mapie Torunia placówki oświatowej OPP Dom Harcerza, z wielkim sukcesem. 

Od grudnia 2015 roku pełni funkcję zastępczyni przewodniczącego Rady Społecznej ds. rozwoju społeczno-gospodarczego Zespołu Staromiejskiego działającej przy Prezydencie Miasta Torunia. 

Od 2018 r. członkini Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, a od marca 2018 członkini Zarządu Fundacji Instytut Myśli Demokratycznej. 

Od kilkunastu lat współprowadzi w Toruniu dwie restauracje, stworzyła i rozwija markę  gotujemy.pl
i fitmenu.pl. Za swoją działalność biznesową została doceniona i nagrodzona tytułem Kobiety Torunia 2016 w kategorii biznes. W roku 2017 nominowana do tytułu Menadżer Roku.

 

Kontakt:

monika@insanco.com

tel.  601 241 419

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Tychy 2020

ALINA BEDNARZ - przedsiębiorczyni, trenerka biznesu. Działaczka społeczna, feministka, uczestniczka licznych kursów i szkoleń dla liderek, współorganizatorka Śląskich Manif, Czarnego Poniedziałku, Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, protestów przed sądem w Tychach. Organizuje
i uczestniczy w  licznych  akcjach zwracających uwagę na problemy kobiet, współorganizuje Kongresy Kobiet Województwa Śląskiego, spotkania, debaty. Członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszalku województwa śląskiego. Uznana w plebiscycie Dziennika Zachodniego za jedna z 50. najbardziej wpływowych kobiet w woj. śląskim. Prezeska Stowarzyszenia ON/OFF, członkini zarządu stowarzyszenia Szlakiem Kobiet, współtworzy, z koleżankami pełnomocniczkami z woj. śląskiego, projekt Śląski Szlak Kobiet.

 

Kontakt: 

abednarz@kongreskobiet.pl

tel. 605 237 537

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Wałbrzych 2020

ELŻBIETA POLEWSKA - absolwentka Wydziału Historyczno- Filozoficznego Uniwersytetu Wrocławskiego.Wieloletnia instruktorka harcerska, obecnie sympatyczka ZHP. To w harcerstwie nauczyła się dobrej organizacji pracy oraz wrażliwości na potrzeby innych. Obecnie na aktywnej emeryturze. Feministka,realizatorka szeregu inicjatyw na rzecz kobiet: Strajku Kobiet, One Billion Rising, Regionalnego Kongresu Kobiet w Wałbrzychu oraz konferencji Czas na Kobiety. Partnerka projektu  Antyprzemocowej Sieci Kobiet. Aktywnie działa na rzecz seniorów będąc wiceprzewodniczącą Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta. Członkini ZNP oraz wielu organizacji kobiecych w Wałbrzychu Laureatka w 2015 r .regionalnego plebiscytu "Osobowość Roku".

Żona feministy, matka Ewy i babcia. Uwielbia podróże i prace w ogródku.

Kontakt:

ela1polewska@gmail.com
tel. 602 408 533

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet / Wałbrzych 2020

TERESA WINCEK - wałbrzyszanka, babcia 5-letniej wnuczki. Uzyskała dyplom magistra
z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (1989). Od 26 lat wspólniczka firmy działającej w sektorze budowlanym. Wcześniej Kierowniczka Biura Stowarzyszenia Wisła-Odra w Wałbrzychu i pracownica Urzędu Miasta. Aktywistka: inicjowała kilka lokalnych akcji społecznych, w tym m. in. akcję na rzecz osób nieletnich, które popadły w konflikt z prawem. W okresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej (w ramach jednej z pierwszych po transformacji wałbrzyskich prywatnych hurtowni materiałów budowlanych) wielokrotnie zderzała się z wadliwymi przepisami prawnymi, biurokracją lub nawet urzędniczymi nadużyciami. W 2007 r. zainicjowała
w mieście jedyną w swoim rodzaju akcję protestu najemców lokali użytkowych. Sprawa dotyczyła sposobu naliczania podatku od nieruchomości. Czasowo członkini Partii Kobiet, jednak dopiero program Kongresu Kobiet okazał się w pełni zgodny z jej  standardami, zaangażowaniem
i temperamentem.

 

Kontakt:

twincek@kongreskobiet.pl
tel. 507 070 246

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet / Wałbrzych 2020

ELWIRA ZAWADZKA -  członkini Inicjatywy Polskiej, Klubu Rodzica JiM. Od 5 lat przewodnicząca Rady Rodziców w PSPS nr 10 w Wałbrzychu. Współorganizatorka konferencji i obchodów Międzynarodowych Dni Świadomości o autyzmie w Wałbrzychu. Mama samodzielnie wychowująca dwóch synów w tym jednego z nich z niepełnosprawnością.  Z jej inicjatywy otwarto pierwszą  klasę dla dzieci z autyzmem w Wałbrzychu, których obecnie jest  pięć. Zwolenniczka idei równościowych
i proeuropejskich. Z zamiłowania społecznica i obrończyni praw kobiet, dzieci i zwierząt. Inicjatorka wielu akcji społecznych za których organizację nagrodzona została przez europosłankę Lidię Geringer de Odenberg wizytą w Brukseli. Uczestniczy w ciekawym projekcie Żywa Książka mający na celu walkę z wszelkimi przejawami dyskryminacji.

Kreatywna, inspiruje innych do działalności społecznej, lubiana i szanowana w środowisku i zawsze chętna do pracy i pomocy.

Kontakt:

elwira.zawadzka@onet.pl

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet / Dzierżoniów 2020

DIANA KACZYŃSKA -  od wielu lat działa bardzo aktywnie na rzecz kobiet czego najlepszym dowodem jest współorganizowane po raz siódmy  w Dzierżoniowie FORUM KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH. Sama prowadzi z sukcesem własne przedsiębiorstwo i jest  między innymi laureatką SMOKA BIZNESU 2011 dla najlepszego mikroprzedsiębiorstwa. Realizuje szereg projektów angażujących kobiety Dzierżoniowa, promując i edukując na rzecz rozwijania przedsiębiorczości. Jest absolwentką Letniej Akademii Kongresu Kobiet i wielokrotną uczestniczką Ogólnopolskich Kongresów Kobiet. Cieszy się dużym szacunkiem  w środowisku dzierżoniowskim współpracując z wieloma organizacjami społecznymi.

Kontakt:

di@di-art.com.pl

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Warszawa 2020

ANETA DEKOWSKA – ekonomistka, absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zawodowo prowadzi licencjonowane biuro rachunkowe. Od 2012 roku zaangażowana społecznie. Jest współzałożycielką i prezeską Stowarzyszenia Akceptacja, które jest pierwszym w Polsce Stowarzyszeniem zrzeszającym rodziny i przyjaciół osób LGBT. Wizją Akceptacji jest otwarte społeczeństwo, w którym osoby LGBT i ich rodziny są akceptowane oraz cieszą się pełnią praw obywatelskich. Stowarzyszenie podejmuje działania edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa, wspiera rodziny i przyjaciół osób LGBT w budowaniu pozytywnych relacji. Inicjuje i wspiera działalność na rzecz równouprawnienia osób LGBT. Członkini i współzałożycielka stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. 

Kontakt: 

anetadekowska@gmail.com

tel. 603 125 257

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet / Warszawa 2020 

DOROTA ŁOBODA – teatrolożka, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, prezeska fundacji Rodzice Mają Głos. Współtwórczyni i jedna z liderek ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, organizatorka ogólnopolskich protestów przeciwko reformie Anny Zalewskiej oraz współorganizatorka zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji.
 

Kontakt: 

dorota.loboda@gmail.com

tel. 516 094 450 

 

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Wiedeń 2020

ANITA ZIEGLER-CHAMIELEC - polityczka, działaczka społeczna i feministyczna współpracująca
z organizacjami nurtu lewicowego. Współzałożycielka Stowarzyszenia Kongresu Polskich Kobiet
w Austrii. Antyprzemocówka - koordynatorka Antyprzemocowej Sieci Kobiet. Ekspertka w swoich dziedzinach, bo działalność społeczna to dla niej priorytet. Rozdarta na dwa kraje i w rozkroku angażuje się w wiele inicjatyw społecznych. 

Zakładając Stowarzyszenie Kongres Polskich Kobiet w Austrii stawiała sobie za cel konsolidację
i solidarność kobiecej Polonii w Wiedniu oraz podnoszenie kompetencji i pomoc w problemach emigracyjnych Polek. Dziś te cele są wysoko rozszerzone, a Kongres poszerzając swoje szeregi idzie
z impetem dalej. 

Czytadło i Biblioteka Kongresowa, Warsztaty literackie, Warsztaty motywacyjne, profilaktyka kobiecego zdrowia czy budowa sieci Polonusek to tylko część długodystansowych projektów autorstwa Anity realizowanych przez Stowarzyszenie. Organizatorka 1 Kongresu Polskich Kobiet
w Austrii we wrześniu 2015 roku. 

Aktualnie za sprawą jednego wydarzenia w trakcie kampanii wyborczej 2015, w której uczestniczyła jako kandydatka Zjednoczonej Lewicy, mówi się o niej: .." Ta, która ukradła show Kaczyńskiemu".  :) Mimo iż nie dostała mandatu Posłanki (Zjednoczonej Lewicy zabrakło 0,5% do przekroczenia progu) w swoim okręgu zrobiła rewelacyjny wynik. 

Prywatnie od 12 lat jest żoną Krzysztofa i mamą Emilii i Nataniela. 

 

Kontakt:

anita@kpk-at.eu

tel. 0043 660-357-13-73 

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Wrocław

JOANNA STAŃCZYK

Jest członkinią Wrocławskiej Rady Kobiet przy Prezydencie Wrocławia, wice prezeską Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, przewodniczącą Rady Osiedla, przedsiębiorczynią, od ponad 20 lat jest związana z wrocławską kulturą. Jest producentką -  organizowała liczne festiwale i wydarzenia m.in. Przegląd Piosenki Aktorskiej, Jazz nad Odrą, Wrocław Non-Stop. Była dyrektorką wykonawczą pierwszej edycji festiwalu Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Obecnie intensywnie zajmuje się pomocą uchodźcom jako jedna z liderek "Matki na granice".  Aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej, partycypacji społecznej oraz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, nieugięcie walczy o zwiększenie reprezentacji kobiet w organach i podmiotach miejskich. Jest odważna w swoich wypowiedziach i działaniach.

Kontakt:

joanna.stanczyk.biuro@gmail.com

tel. 600 980 928

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet / Wrocław

MAGDALENA ROZWADOWSKA  

 

Kontakt:

mmrozwadowska@gmail.com

tel. 502 040 690

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Zagłębie 2020

JOANNA SEKUŁA - jestem zagłębianką. Moja rodzina mieszka w Zagłębiu od kilku pokoleń. Tutaj się uczyłam, tu pracuję i mieszkam. Z wykształcenia jestem inżynierem, z powołania nauczycielką, aktualnie wykonuję zawód menedżerki. Po ukończeniu studiów chciałam pracować w swoim zawodzie, ale niestety nie było miejsc mogących przyjąć inżyniera o mojej specjalności -urządzenia do zgazowania węgla. Zaczęłam pracować bezpośrednio po studiach w Sosnowieckim Elektroniku, jednej z najlepszych szkół w tej branży w Polsce. Uczyłam przedmiotów zawodowych. Po 1993 roku, razem
z Fundacją Batorego, zaczęliśmy wdrażać do Liceum Technicznego program przedsiębiorczości. Jeszcze przed akcesją Polski do Unii Europejskiej zajmowałam się projektowaniem i realizacją programów unijnych. W 1998, z paryskim Lycée Polyvalent Privée jako partnerem, zrealizowaliśmy jeden z pierwszych projektów Leonardo da Vinci.
Moja przygoda z nauczaniem(ale nie z kształceniem) zakończyła się, gdy pojawiła się możliwość objęcia stanowiska menedżerskiego w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. Był to okres intensywnego szkolenia młodzieży i osób dorosłych, w tym zagrożonych wykluczeniem, w oparciu
o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Pisaliśmy wówczas doskonałe projekty, realizowaliśmy fantastyczne szkolenia dla niezwykłych grup beneficjentów min. osadzonych. W między czasie udało mi się zdobyć Licencję zarządcy nieruchomości, skończyć na Uniwersytecie Ekonomicznym studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwem i doradztwa zawodowego. Jednocześnie prowadziłam własną działalność nabierając niezwykłego doświadczenia.
Przez dwa lat pracowałam w Spółce Restrukturyzacji Kopalń na stanowisku Dyrektora Biura Gospodarki Mieszkaniowej. Zajmowałam się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zasobami lokalowymi likwidowanych kopalń. Po intensywnych kontaktach z samorządami miast w których były likwidowane kopalnie doszłam do wniosku, że moja wiedza może się przydać w rozwiązywaniu problemów na szczeblu lokalnym.
Poszukiwałam możliwości pracy w Zagłębiu, w Sosnowcu. Po konkursie w 2011 roku zostałam powołana na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych i te obowiązki wykonuję do dziś. Jestem odpowiedzialna za zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych Sosnowiczan
i wszystkich tych, którzy chcieliby w Sosnowcu zamieszkać. Wdrożyliśmy w Gminie ciekawe projekty: Mieszkanie dla absolwenta, Mieszkanie do remontu, mediacyjny Program wyjścia z zadłużenia. Podnosząc swoje umiejętności odbyłam cały cykl szkoleń związanych z zarządzaniem substancją mieszkaniową i ukończyłam na SGH studia podyplomowe w zakresie Partnerstwa Publiczno- Prywatnego. W 2017 wdrożyliśmy pierwszy w Polsce projekt PPP w zakresie energomodernizacji zasobów mieszkaniowych, słynny już Projekt Juliusz.
Przez prawie całą swoją karierę zawodową jestem związana z pisaniem, realizacją i rozliczaniem projektów unijnych w najróżniejszych programach.
Praca zawodowa uświadomiła mi istnienie wielu obszarów niedoborów, nie tylko materialnych. Szczególnie bliskie stały mi się obszary praw kobiet, możliwości ich rozwoju, granic wolności człowieka. Zainteresowały mnie sprawy ekologii, czystości powietrza, gospodarki odpadami. Znalazłam organizacje w których są ludzie myślący podobnie. Jestem Pełnomocniczką Kongresu Kobiet, członkinią Stowarzyszenia Aktywne Kobiety. Organizuję, wraz z grupą cudownych ludzi, Kongresy Kobiet Województwa Śląskiego. W tym roku będzie już po raz piąty!!!
Prywatnie lubię ciekawe filmy, dobre książki, szczególnie o zarządzaniu i aktywny wypoczynek. Mąż, dzieci, wnuki - dla nich szczególnie chcę spokojnej, bezpiecznej przyszłości.​

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Zielona Góra 2020

ANITA KUCHARSKA-DZIEDZIC - doktora nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczycielka akademicka. Autorka publikacji
z zakresu literatury współczesnej oraz kwestii kobiecych, społecznych i praw człowieka. Współzałożycielka i od 17 lat prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze, organizacji pożytku publicznego świadczącej pomoc i wsparcie osobom pokrzywdzonym przemocą seksualną, domową i dyskryminacją. 
Nagrodzona przez Radio Zachód tytułem „Homini bono” w 2008 r., odznaczona w 2011 r. przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi na działalność społeczną na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, członkini Lubuskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej kadencji, przewodniczącą Rady drugiej kadencji. członkini Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej województwa lubuskiego. Laureatka w 2016 r. Nagrody Polskiej Rady Biznesu im Jana Wejcherta
w kategorii; „Działalność społeczna”, wyróżniona odznaką: „Zasłużona dla Województwa Lubuskiego”
w 2016 r. Mama Antka, żona Piotra.

Kontakt:

akucharska-dziedzic@kongreskobiet.pl

tel. 602 558 017

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Berlin 2020

ALICJA MAGDALENA MOLENDA -  matka dwóch dorosłych córek. Od przeszło 10 lat mieszkanka Berlina. Niepoprawna idealistka i marzycielka. Z zawodu złotnik-jubiler, dziś Feministka bez Granic. Ma w dorobku unikatową biżuterię i wiele życiowych, czasem unikatowych doświadczeń, które zainspirowały ją do walki o prawa kobiet. Jedna z inicjatorek tworzenia pierwszych struktur KOD -Berlin. Brała udział w rozbudowie oddolnego ruchu Dziewuchy Dziewuchom Berlin. Zorganizowała
w Berlinie liczne wydarzenia, w tym największy zagraniczny Czarny Protest (ok. 2 tysiące osób). Bierze udział w akcjach pomocy dla kobiet w Polsce objętych patronatem polskich Organizacji pozarządowych takich jak Kongres Kobiet, Feminoteka i innych. Współzałożycielka nowych ruchów
w Polsce: Komitetu Wsparcia Obywatelskiego PARASOLKI oraz Koalicji Prodemokratycznej. Współautorka „Manifestu Wolnej Polki”, walczy o Prawo Wyboru.
W Berlinie prowadzi grupę „Femini Berlin Polska” oraz „Berlińskie wieczory po polsku” w ramach których organizuje spotkania z gośćmi z Polski.
Kilkakrotnie zorganizowała w Berlinie wieczór autorski Sylwii Kubryńskiej, w której książkach odnajduje siebie. Czasem bywa jak ta Furia mać!

Manifestwolnejpolki.wordpress.com

 

Kontakt: 

be.kongreskobiet@gmail.com

tel. 0049/17623472184

0049/30 695 064 13

bottom of page