Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Kalendarium Kongresu Kobiet

 • I Kongres Praw Obywatelskich

  I Kongres Praw Obywatelskich  organizowany z okazji 30-lecie istnienia instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Na 30-lecie ponad 30 paneli dyskusyjnych z udziałem  postaci życia publicznego, ekspertów, działaczy społecznych i polityków.

  Kongres odbędzie się 8-9 grudnia w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

  Jedynym warunkiem uczestnictwa jest rejestracja tu: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kpo

  Można się już rejestrować na panele. 

  Prawa człowieka to nie tylko Konstytucja i wielkie prawnicze debaty. To, jak respektowane są nasze prawa, rozstrzyga się codziennie w tysiącu sprawach pozornie bardzo specjalistycznych. O tym rozmawiajmy!

  Po co ten Kongres?

  W tym roku Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich kończy 30 lat. Warto na chwilę się zatrzymać i zastanowić, jakie nowe wyzwania stoją przed Polakami.

  Adam Bodnar, który od września 2015 r. jest siódmym rzecznikiem praw obywatelskich, chcąc uhonorować dorobek Poprzedników zaproponował więc spotkanie na Pierwszym Ogólnopolskim Kongresie Praw Obywatelskich organizowanym we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR).

  Zaprosiliśmy już na to spotkanie przedstawicieli czołowych instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka na świecie, działaczy organizacji pozarządowych, ekspertów, polityków i dziennikarzy.

  Kongres otwarty jest dla wszystkich. 

  Odbędzie się 8-9 grudnia, w przeddzień obchodzonego na całym świecie Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

  30 lat Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce

  Myśląc o początkach urzędu RPO w Polsce pamiętamy, że dla opozycji demokratycznej w czasach PRL idea praw człowieka była ważna i do niej odwoływali się ludzi walczący o dobro Polski. To dzięki ich naciskowi władze stopniowo ustępowały: najpierw powołując do życia Trybunał Konstytucyjny, potem instytucję ombudsmana, obrońcy praw człowieka – czyli,- jak go wtedy nazwano, Rzecznika Praw Obywatelskich – ostatecznie zaś zgadzając się na częściowo wolne wybory 1989 r., które przesądziły o dalszym biegu wypadków.

  Prawa człowieka, prawo do wolności w Polsce i w całym regionie

  Dlatego rocznica przyjęcia przez Sejm ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich – 15 lipca 1987 r. – wydaje się tak ważna nie tylko dla demokracji w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej.  To z naszego modelu instytucji ombudsmana korzystali sąsiedzi Polski tworząc tę instytucję u siebie.

  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pod kierunkiem Prof. Ewy Łętowskiej, pierwszej rzeczniczki praw obywatelskich rozpoczęło działalność 1 stycznia 1988 roku. Od tamtej pory piastowali ten urząd: Tadeusz Zieliński, Adam Zieliński, Andrzej Zoll, Janusz Kochanowski i Irena Lipowicz.

   

  Mem ze zdjęciem, na którym RPO Adam Bodnar podaje mikrofon ludziom

   

  REJESTRACJA I PROGRAM 

  Początek:

  2017-12-08 09:00

  Koniec:

  2017-12-09 17:00

  Miejsce: