Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Kalendarium Kongresu Kobiet

 • V Ogólnopolski Dzień Różnorodności

  24 maja w Warszawie odbędzie się Ogólnopolski Dzień Różnorodności - najważniejsze doroczne wydarzenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu poświęcone zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy. W programie konferencji realizowanej w ramach projektu Karta Różnorodności, przewidziano spotkania ze specjalistami, panele dyskusyjne, prezentacje dobrych praktyk firm oraz serię warsztatów poświęconych tym razem m.in. zatrudnianiu migrantów, społeczności LGBT w pracy czy dobrej współpracy kobiet i mężczyzn.Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji. Liczba miejsc ograniczona.

   

  Rejestracja udziału w konferencji: www.odpowiedzialnybiznes.pl/odr2018

  Tegoroczny V Ogólnopolski Dzień Różnorodności (ODR), realizowany w partnerstwie z Bankiem Zachodnim WBK i firmą Siemens, odbędzie się pod hasłem „1918 – 2018 Od praw wyborczych kobiet do równych szans dla każdego”, a wyjściem do dyskusji na temat wyrównywania szans osób narażonych na dyskryminację w miejscu pracy, będzie 100 lecie uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych.

  W ramach konferencji odbędzie się sesja dyskusji i wykładów m.in. prezentacja analityczki nowych trendów Zuzanny Skalskiej; dyskusja poświęcona rolom zawodowym i prezentacja na temat roli nowych technologii w przeciwdziałaniu dyskryminacji. Na gości spotkania czeka także część warsztatowa. Tegoroczne warsztaty poświęcone będą społeczności LGBT w miejscu pracy, zatrudnianiu migrantów, sytuacji osób z niepełnosprawnościami w biznesie, integracyjnemu przywództwu i oczywiście pierwszym krokom we wprowadzaniu zarządzania różnorodnością. Konferencję poprowadzi Katarzyna Zdanowicz, dziennikarka telewizji TVN24.

  Początek:

  2018-05-24 09:30

  Koniec:

  2018-05-24 17:00

  Miejsce: