Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Kalendarium Kongresu Kobiet

 • Dni Gender w Fizyce - konferencja

  Dni Gender w Fizyce 

  Czy fizyka ma płeć? Jakie są przyczyny nierówności w fizyce? Czy równość płci jest ważna w karierze fizyków i fizyczek? W jaki sposób kształtować polityki, aby promować rozwój aktywnych zawodowo fizyczek?

  http://www.dnigenderwfizyce.confer.uj.edu.pl

   

  Instytut Socjologii wraz z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ zapraszają na konferencję

  Dni Gender w Fizyce

  która odbędzie się w dniu 8 marca 2018 roku w godzinach od 10.00 do 15.00 w sali A-1-13 w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

  przy ulicy St. Łojasiewicza 11 w Krakowie.

  Konferencja stanowić będzie okazję do wymiany wiedzy, poglądów i dobrych praktyk z zakresu osiągania równości płci w naukach ścisłych. Podczas tego jednodniowego wydarzenia przedstawiony zostanie projekt GENERA (Gender Equality Network in the European Research Area) oraz wyniki, przeprowadzonych w jego ramach w latach 2016-2017 badań jakościowych i analiz danych ilościowych.

  W drugiej części konferencji eksperci i ekspertki wezmą udział w dyskusji o możliwych rozwiązaniach i kształtowaniu polityk służących osiąganiu równości płci wśród społeczności fizyków i fizyczek.

   

  Konferencja ta skierowana jest zarówno do publiczności akademickiej, jak i wszystkich jednostek finansujących badania z zakresu nauk ścisłych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów chcących zaangażować się w działania na rzecz promocji równości płci w fizyce i szerzej, w naukach ścisłych.

   

  Serdecznie zapraszamy!

  Konferencja odbędzie się w języku polskim, a udział w niej jest bezpłatny.

   

   

  Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 28 lutego 2018 r. poprzez wypełnienie formularza online: www.dnigenderwfizyce.confer.uj.edu.pl

  Początek:

  2018-03-08 10:00

  Koniec:

  2018-03-08 15:00

  Miejsce: