Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

„Chcemy całego życia” - KONFERENCJA

Dodano: 7 listopada 2018

100-LECIE PRAW KOBIET

 

Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Fundacja im. Róży Luksemburg

Forum Przyszłości Kultury

 

Zapraszają na konferencję

 

„Chcemy całego życia”

100-lecie niepodległości z perspektywy kobiet

 

Warszawa, 28 listopada 2018, Teatr Powszechny

 

 

10-30-10.45       Przywitanie: Ewa Rumińska-Zimny (Kongres Kobiet), Paweł Łysak (Teatr Powszechny), Krzysztof Kwater (Fundacja im. Róży Luksemburg), Wanda Nowicka.

10.45-12.15       PANEL 1

Poszukiwanie korzeni, przywracanie pamięci, herstoria i polityka

Wprowadzenie i moderacja – Wanda Nowicka

Udział:

Marta Dzido - „Prawa zdobywa się w walce” (pisarka, reżyserka filmów Solidarność według kobiet, Siłaczki)

Shana Penn - "Patrząc w przeszłość, patrzymy w przyszłość : społeczny aktywizm kobiet od lat 80. XX wieku" (autorka książek Podziemie kobiet, Sekret „Solidarności”) 

Agata Tuszyńska - "Przełamywanie milczenia. Odwaga pamięci. O Irenie Krzywickiej i o sobie" (Wyznania gorszycielki, Długie życie gorszycielki, Rodzinna historia lęku)

 

 

12.15-12.45       PRZERWA NA POCZĘSTUNEK

W czasie przerwy dr Małgorzata Tkacz-Janik, Pełnomocniczka Kongresu Kobiet ds. obchodów Stulecia Praw Kobiet, rozda pamiątkową pocztówkę z wizerunkami pierwszych posłanek Sejmu Ustawodawczego.

12.45-14.00       PANEL 2

Liderki sprzed 100 lat. Strategie polityczne naszych poprzedniczek z dzisiejszej perspektywy

Moderacja – Agata Czarnacka

Udział:

Dr Alicja Urbanik Kopeć - "Miejsce robotnic w ruchu emancypacyjnym" (autorka książki Anioł w domu, mrówka w fabryce)

Dr Dobrochna Kałwa - "Dylematy środowisk kobiecych wobec równości płci – lata międzywojenne" (Instytut Historyczny UW, autorka monografii Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych)

Agnieszka Grzybek „Nie chcemy być biernymi widzami!” Strategie walki Justyny Budzińskiej-Tylickiej o równouprawnienie" (Fundacja Ster) 

 

14.00-14.15        Klara Bielawka, aktorka Teatru Powszechnego (gra m.in. w Klątwie, Siłaczkach) odczyta fragment tekstów z epoki

 

14.15-15.15        PANEL 3 

100 lat później – dzisiejsze wyzwania i strategie.

Moderacja – Aleksandra Klich, redaktorka naczelna Wysokich Obcasów

Udział:

Elżbieta Podleśna - „Ulicznica” niezrzeszona" (Kobiety przeciw Faszyzmowi)

Julia Wyszyńska - "Udział sztuki w debacie publicznej, koszty sztuki zaangażowanej" (aktorka Teatru Powszechnego, gra m.in. w Klątwie)  

Agata Diduszko-Zyglewska - "Kobiece drogi do polityki" (Krytyka Polityczna, radna i przewodnicząca Komisji Kultury w Radzie Warszawy). 

 

15.15-15-30        Podsumowanie: Wanda Nowicka

 

Uwaga Po każdym z paneli będzie chwila na dyskusję.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie wystąpienia Shany Penn z j. angielskiego.

Program może ulec zmianie

 

Wstęp wolny, wystarczy się zarejestrować:

 

 

IDEA KONFERENCJI

 

Konferencja odbywa się jest w ramach obchodów 100-lecia praw kobiet organizowanych przez Kongres Kobiet. Data konferencji – 28 listopada wybrana jest nieprzypadkowo. Dokładnie sto lat temu Polki wywalczyły bierne i czynne prawo wyborcze. 28 listopada 1918 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał „Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego”.  W myśl artykułu 1. wyborcą do Sejmu, mógł być każdy obywatel państwa bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat. Dekret ten umożliwił Polkom czynny i bierny udział w życiu politycznym kraju.
 

Głównym celem konferencji jest upamiętnienie 100-lecia niepodległości z perspektywy współczesnych ruchów kobiecych. Jest to też okazja do oceny aktualnego statusu „kwestii kobiecej” i postawienia kluczowych pytań w obecnym momencie społeczno-politycznym. Gdzie jesteśmy 100 lat po uzyskaniu przez kobiety praw wyborczych?  Na ile aktualne są postulaty i strategie sprzed 100 lat? Przed jakimi wyzwaniami stoimy i jakie strategie są współcześnie podejmowane dla utrzymania dotychczasowych zdobyczy i osiągnięcia kolejnych kroków na drodze do równości kobiet i mężczyzn.

 

 

Organizatorzy:                                         

 

Patronaty: