Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

"Chcemy całego życia" - nagrania z konferencji

Dodano: 12 grudnia 2018

100-LECIE PRAW KOBIET

 

Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Fundacja im. Róży Luksemburg, Forum Przyszłości Kultury

 

„Chcemy całego życia”

100-lecie niepodległości z perspektywy kobiet

 

Warszawa, 28 listopada 2018, Teatr Powszechny

 

Otwarcie konferencji - Przywitanie: Ewa Rumińska-Zimny (Kongres Kobiet), Paweł Łysak (Teatr Powszechny), Krzysztof Kwater (Fundacja im. Róży Luksemburg), Wanda Nowicka.

 

PANEL 1 - Poszukiwanie korzeni, przywracanie pamięci, herstoria i polityka

Wprowadzenie i moderacja – Wanda Nowicka

Udział:

Marta Dzido - „Prawa zdobywa się w walce” (pisarka, reżyserka filmów Solidarność według kobiet, Siłaczki)

Shana Penn - "Patrząc w przeszłość, patrzymy w przyszłość : społeczny aktywizm kobiet od lat 80. XX wieku" (autorka książekPodziemie kobiet, Sekret „Solidarności”) 

Agata Tuszyńska - "Przełamywanie milczenia. Odwaga pamięci. O Irenie Krzywickiej i o sobie" (Wyznania gorszycielki, Długie życie gorszycielki, Rodzinna historia lęku)

 

PANEL 2 - Liderki sprzed 100 lat. Strategie polityczne naszych poprzedniczek z dzisiejszej perspektywy

Moderacja – Agata Czarnacka

Udział:

Dr Alicja Urbanik Kopeć "Miejsce robotnic w ruchu emancypacyjnym" (autorka książki Anioł w domu, mrówka w fabryce)

Dr Dobrochna Kałwa - "Dylematy środowisk kobiecych wobec równości płci – lata międzywojenne" (Instytut Historyczny UW, autorka monografii Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych)

Agnieszka Grzybek „Nie chcemy być biernymi widzami!” Strategie walki Justyny Budzińskiej-Tylickiej o równouprawnienie" (Fundacja Ster)  

 

PANEL 3 - 100 lat później – dzisiejsze wyzwania i strategie.

Moderacja – Aleksandra Klich, redaktorka naczelna Wysokich Obcasów

Udział:

Elżbieta Podleśna - „Ulicznica” niezrzeszona" (Kobiety przeciw Faszyzmowi)

Julia Wyszyńska - "Udział sztuki w debacie publicznej, koszty sztuki zaangażowanej" (aktorka Teatru Powszechnego, gra m.in. w Klątwie)  

Agata Diduszko-Zyglewska - "Kobiece drogi do polityki" (Krytyka Polityczna, radna i przewodnicząca Komisji Kultury w Radzie Warszawy). 

 

Klara Bielawka, aktorka Teatru Powszechnego (gra m.in. w Klątwie, Siłaczkachodczyta fragment tekstów z epoki - m.in. Cecylii Walewskiej, Marii Turzymy, Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit, Kazimiery Bujwidowej, Ireny Krzywickiej