Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Czas na kobiety - konferencja w Białymstoku

Dodano: 20 stycznia 2017

 

Aktywna kobieta to spełniona kobieta, to wyższa jakość życia jej i rodziny. Im więcej kobiet w firmach, tym lepsza kondycja firm. Im większe zawodowe zaangażowanie kobiet, tym lepszy rozwój kraju. A tym samym – im więcej pracujących kobiet, tym lepsza gospodarcza sytuacja w kraju. To stwierdzone. A więc… aktywizujemy kobiety! Pomagamy im/Wam odnaleźć się i wzmocnić na lokalnym rynku pracy. Stowarzyszenie Kongres Kobiet – największa kobieca organizacja pozarządowa w Polsce – ruszyła z ogólnopolskim projektem skierowanym do Was – do nas, kobiet. Program realizowany jest dzięki grantowi przyznanemu przez Fundację Coca-Coli z siedzibą w Atlancie. 

KOBIETY, jeśli  jesteście aktywne zawodowo, chcecie zmienić ścieżkę kariery, potrzebujecie wzmocnienia i wiedzy na temat Waszych praw, szans i możliwości, to dla Was jest ten projekt. Jeśli chcecie założyć własne firmy, czujecie się zagrożone wykluczeniem ze względu na wiek (50+) lub jesteście matkami chcącymi wrócić na rynek pracy, to dla Was też organizujemy nasze konferencje. Dajcie sobie szansę, przeczytajcie program tej najbliższej, w Białymstoku, i rejestrujcie się! Bo teraz jest CZAS NA KOBIETY!

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

 

DATA I LOKALIZACJA KONFERENCJI:

17 lutego 2017, piątek, Białystok, Hotel Esperanto, ul. Legionowa 10

 

PLAN KONFERENCJI:

9:00 - 9:45:     Kobiecy networking - Rejestracja uczestniczek

10:00 - 13:00: I BLOK – WIEDZA - WZMACNIANIE KOBIET

     1. Rozpoczęcie - Dorota Warakomska, Danuta Kaszyńska

     2.  Kobiety – Polki XXI wieku - Nasze prawa, nasze szanse. Nasza solidarność Dorota Warakomska

     3. Korzyści z obecności kobiet w gospodarce 

     4.  Sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy  - Marzanna Wasilewska

      - Bariery, wyzwania i dobre praktyki – Szukamy rozwiązań – dyskusja – prowadzenie – Dorota Warakomska; 

udział: m.in. dr Anna Drabarz, Danuta Kaszyńska, Helena Milewska-Cieślewicz, dr Cecylia Sadowska-Snarska, dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, dr Katarzyna Witkiewicz

 Temat: jak pokonywać bariery, wyzwania i stereotypy. Dobre praktyki na podlaskim rynku pracy, dyskusja z przedstawicielkami władz samorządowych, instytucji rynku pracy, przedsiębiorczyń, III sektora i kobiet z inicjatywą. 

 

5. Teraz jest czas na kobiety. Nasz czas! Wykorzystajmy go, działajmy razem na rzecz naszych praw, naszych szans, naszej wolności - Podsumowanie części plenarnej 

 

13:00-13:30: PRZERWA LUNCHOWA

 

13:30-15:00: II BLOK - WARSZTATY (1 warsztat – do wyboru)

     1. Wizerunek sukcesu – jak mnie widzą, tak… mi płacą (Elwira Horosz)

     2. Samoocena z przeceny, czyli kto naprawdę decyduje o Twoich decyzjach (Magdalena Sadłowska)

 3. Internet szansą na rozwój firmy - sam pomysł nie wystarczy (Marta Molska)

 

15:00-15:15 PRZERWA KAWOWA (15 min.)

 

15:15-16:45: III BLOK - WARSZTATY (1 warsztat – do wyboru)

 1. Wizerunek sukcesu – jak mnie widzą, tak… mi płacą (Elwira Horosz)

     2. Samoocena z przeceny, czyli kto naprawdę decyduje o Twoich decyzjach (Magdalena Sadłowska)

 3. Internet szansą na rozwój firmy - sam pomysł nie wystarczy (Marta Molska)

 

16:45-17:00: PODSUMOWANIE PLENARNE, ZAKOŃCZENIE – kobiety mają głos i nie boją się go użyć! –Danuta Kaszyńska, Małgorzata Paszko

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

PRELEGENTKI

DOROTA WARAKOMSKA dziennikarka i publicystka, autorka reportaży, programów telewizyjnych, artykułów, doradczyni medialna, wykładowczyni, autorka m.in. książki o USA: „Droga 66”. Prezeska zarządu stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz rzeczniczka prasowa, założycielka i członkini zarządu „Towarzystwo Dziennikarskie”. Związana z TVP w latach 1991-2006: reporterka, korespondentka w USA, prezenterka głównych programów informacyjnych: Wiadomości TVP1 i Panoramy TVP2, szefowa Panoramy i wicedyrektor TVP1. Absolwentka UW. Stypendystka National Forum Foundation oraz German Marshall Fund of the US. Stażystka w stacjach Fox oraz CNN.

 

dr ANNA DRABARZ - prawniczka, edukatorka i przedsiębiorczyni; wykładowczyni na Wydziale Prawa UwB, specjalizuje się w zakresie ekonomicznych aspektów prawa, prawie pracy, prawie międzynarodowym i Unii Europejskiej; współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi, w latach 2014-16 Przewodnicząca Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; działa na rzecz edukacji prawnej, równych szans i niedyskryminacji.

 

DANUTA KASZYŃSKA - prezeska i współzałożycielka Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu, Członkini Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Członkini Rady Ekspertów do Spraw Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Białegostoku, a także Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet w Białymstoku. Radna sejmiku województwa podlaskiego w kadencji 2010-2014. Działaczka społeczna zachęcająca kobiety do włączania się w życie polityczne i społeczne. Propagatorka idei uczenia się przez całe życie. Uważa, że bardzo ważna jest równowaga między pracą zawodową, życiem rodzinnym i działalnością na rzecz otoczenia w którym żyjemy. W roku 2016 odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

HELENA MILEWSKA-CIEŚLEWICZ - właścicielka salonu kosmetycznego NEFRETETE, który funkcjonuje od 25 lat. W 2008 roku rozwinęła NEFRETETE w ekskluzywne Day SPA. Pracowała także jako nauczycielka przedmiotu „Pracownia kosmetyki” w Centrum Nauki i Biznesu w Białymstoku. Współpracuje z największymi wydawnictwami w kraju (Bauer, Gruner und Jahr) przy sesjach mody oraz udzielaniu porad dla czytelniczek. Organizuje szkolenia specjalistyczne. Mimo wieloletniej praktyki w zawodzie nadal inwestuje w rozwój osobisty. Współpracuje ze szkołami organizując praktyki zawodowe dla kosmetyczek. 

 

MAŁGORZATA PASZKO - prowadzi firmę edukacyjno-doradczą. Jest wiceprezeską Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm, Wicepełnomocniczką regionalną Kongresu Kobiet, prezeską fundacji Instytut Ochrony Zdrowia Naturalnego, edukatorką, trenerką biznesu, aktywistką społeczną. Ma doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów unijnych, w pracy z jst, trzecim sektorem, przedsiębiorstwami z Podlasia.  

 

 

dr CECYLIA SADOWSKA-SNARSKA – doktora nauk ekonomicznych, nauczycielka akademicki, realizatorka ponad 20 projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, finansowanych ze środków UE, których celem jest poprawa sytuacji m.in. kobiet na rynku pracy. Członkini Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Pełni funkcję ekspertki ds. rynku pracy w Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. Prezes Instytutu Rynku Pracy i Edukacji, podejmującego m.in. działania na rzecz wdrożenia w podlaskich firmach Programów Równowaga-Praca-Życie, jako nowoczesnego elementu strategii ZZL. Doskonale łączy badania naukowe w obszarze polityki społecznej, rynku pracy z działalnością praktyczną na rzecz upowszechniania wiedzy i rozwiązań w tych obszarach. Jest autorką ponad 180 publikacji naukowych.

 

 

dr KATARZYNA SZTOP-RUTKOWSKA - pomysłodawczyni i prezeska zarządu Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab".  Adiunkta w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku. Brała udział w kilkunastu projektach badawczych dotyczących takich tematów jak: pamięć lokalna, edukacja kulturowa, polityka kulturowa i partycypacja publiczna. Od wielu lat zaangażowana jest w dialog międzykulturowy i w podtrzymywanie wielokulturowego dziedzictwa Podlasia. Absolwentka programu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności „Szkoła Liderów”, koordynatorka Techklubu Białystok.

 

Marzanna Wasilewska – doświadczona pracownica do spraw analiz rynku pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku; od 2009 roku kieruje pracami Wydziału Badań i Analiz. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji, informacji i ocen dotyczących problematyki zatrudnienia i bezrobocia w regionie. Wraz z zespołem przygotowała i zrealizowała wiele projektów badawczych WUP. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z popytem na pracę, niedopasowaniami kwalifikacyjnymi, zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi, szeroko pojętą równowagą-nierównowagą na rynku pracy.

 

dr KATARZYNA WITKIEWICZ – doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Prelegentka konferencji poświęconych literaturze najnowszej i nowym mediom, autorka artykułów o strategiach PR-owych współczesnych pisarzy polskich, tożsamości ponowoczesnej, komunikacji i funkcjonowaniu w przestrzeni rynkowej. Zawodowo założycielka ekskluzywnej marki bielizny - WHITE RVBBIT, która już po kilku miesiącach od premiery została doceniona między innymi główną nagrodą Plebiscytu Top Avanti 2016 w kategorii Młoda Marka Roku. Wcześniej pracowała jako Rzeczniczka Prasowa / PR Managerka międzynarodowej firmy produkcyjnej, gdzie odpowiadała za koordynację działań komunikacyjnych i marketingowych oraz inicjowała przedsięwzięcia promocyjne, wykorzystujące nowoczesne media i niestandardowe kanały dotarcia do klientów firmy.

 

WARSZTATY

 

ELWIRA HOROSZ - projektantka mody i stylistka. Prowadzi studio projektowo-wizerunkowe w Białymstoku. Wiceprezeska Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm. Laureatka wielu prestiżowych nagród. Autorka pokazów mody, stylizacji do teledysków, spotów reklamowych, sesji zdjęciowych. Projektantka nie wyobraża sobie pracy bez różnorodności, która przychodzi z kolejnym dniem i projektem. Nowi ludzie, nowa energia, nowe pomysły!

 

 

 

MARTA MOLSKA - kobieta biznesu, socjolożka, choreografka, konferansjerka, aktywistka społeczna. CEO agencji marketingowej DO IT crew sp. z o.o., prezeska stowarzyszenia Freeway, organizatorka eventu Street Noise, członkini Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm i ekipy i8i. Specjalizuje się w kreowaniu wizerunku online, organizacji eventów i festiwali oraz tworzeniu i wdrażaniu strategii marketingowej małych i średnich firm.

 

MAGDALENA SADŁOWSKA - trenerka biznesu z kilkunastoletnim doświadczeniem w szkoleniu kompetencji zarządczych oraz interpersonalnych, właścicielka firmy doradczej i szkoleniowej. Certyfikowana project managerka, członkini International Project Managment Association Polska (IPMA). W szkoleniu największą wagę przykłada do praktyki, pracuje na przykładach własnych wdrożeń oraz ciekawych przykładach z Polski i świata. 

 

Po Konferencji każda z uczestniczek Konferencji otrzyma link do strony www, gdzie umieszczone będą materiały pomocne w budowaniu dalszej kariery – merytoryczne wykłady wzmacniające ekspertek i praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie na rynku pracy.

 

Tu więcej informacji o projekcie realizowanym w całej Polsce (wkrótce konferencje w kolejnych miastach)

 

Cykl konferencji „Czas na kobiety!” organizowany przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet

 

 

Organizator - 

 

 

Partner projektu – 

 

Współorganizacja –                     

 

Patronat medialny -