Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Czas na Kobiety - konferencja w Katowicach

Dodano: 6 marca 2017

 
 

Aktywna kobieta to spełniona kobieta, to wyższa jakość życia jej i rodziny. Im więcej kobiet w firmach, tym lepsza kondycja firm. Im większe zawodowe zaangażowanie kobiet, tym lepszy rozwój kraju. A tym samym – im więcej pracujących kobiet, tym lepsza gospodarcza sytuacja w kraju. To stwierdzone. A więc… aktywizujemy kobiety! Pomagamy im/Wam odnaleźć się i wzmocnić na lokalnym rynku pracy. Stowarzyszenie Kongres Kobiet – największa kobieca organizacja pozarządowa w Polsce – ruszyła z ogólnopolskim projektem skierowanym do Was – do nas, kobiet. Program realizowany jest dzięki grantowi przyznanemu przez Fundację Coca-Coli z siedzibą w Atlancie. 

KOBIETY, jeśli  jesteście aktywne zawodowo, chcecie zmienić ścieżkę kariery, potrzebujecie wzmocnienia i wiedzy na temat Waszych praw, szans i możliwości, to dla Was jest ten projekt. Jeśli chcecie założyć własne firmy, czujecie się zagrożone wykluczeniem ze względu na wiek (50+) lub jesteście matkami chcącymi wrócić na rynek pracy, to dla Was też organizujemy nasze konferencje. Dajcie sobie szansę, przeczytajcie program tej najbliższej, w Katowicach, i rejestrujcie się! Bo teraz jest CZAS NA KOBIETY!

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

 

DATA I LOKALIZACJA KONFERENCJI:

27 marca 2017, poniedziałek, Katowice, sale Teatru Korez, plac Sejmu Śląskiego 2

 

PLAN KONFERENCJI:

9:00 - 9:45:     Kobiecy networking - Rejestracja uczestniczek

10:00 - 13:00: I BLOK – WIEDZA - WZMACNIANIE KOBIET

     1. Rozpoczęcie - Dorota Warakomska, Pełnomocniczki regionalne województwa śląskiego

     2.  Kobiety – Polki XXI wieku - Nasze prawa, nasze szanse. Nasza solidarność Dorota Warakomska

     3. Korzyści z obecności kobiet w gospodarce - Małgorzata Okońska-Zaremba

     4.  Sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy  - dr Katarzyna Tobór-Osadnik

      - Bariery, wyzwania i dobre praktyki – Szukamy rozwiązań – dyskusja – prowadzenie – Dorota Warakomska; 

udział: m.in. Daria Domaradzka-Guzik, Elżbieta Fornalczyk, dr Agnieszka Labus, Beata Macura, Joanna Sekuła

 Temat: jak pokonywać bariery, wyzwania i stereotypy. Dobre praktyki na śląskim rynku pracy, dyskusja z przedstawicielkami władz samorządowych, instytucji rynku pracy, przedsiębiorczyń, III sektora i kobiet z inicjatywą. 

 

5. Teraz jest czas na kobiety. Nasz czas! Wykorzystajmy go, działajmy razem na rzecz naszych praw, naszych szans, naszej wolności - Podsumowanie części plenarnej 

 

13:00-13:30: PRZERWA LUNCHOWA

 

13:30-15:00: II BLOK - WARSZTATY (1 warsztat – do wyboru)

     1. Bariery związane z karierą zawodową kobiet  - jak je rozpoznać, zrozumieć i przekuć w sukces? Mała książeczka o pokonywaniu barier w każdej torebce! (dr Małgorzata Tkacz-Janik)

     2. Kobieta z krwi, kości i stereotypów (Marta Frej)

 3. Zmiana jest wyborem - Twoja historia życia nie usprawiedliwia Cię. Poczucie radości, sensu życia i spełnienia (Justyna Rutkowska)

 

15:00-15:15 PRZERWA KAWOWA (15 min.)

 

15:15-16:45: III BLOK - WARSZTATY (1 warsztat – do wyboru)

 

1. Bariery związane z karierą zawodową kobiet  - jak je rozpoznać, zrozumieć i przekuć w sukces? Mała książeczka o pokonywaniu barier w każdej torebce!  (dr Małgorzata Tkacz-Janik)

     2. Kobieta z krwi, kości i stereotypów (Marta Frej)

 3. Zmiana jest wyborem - Twoja historia życia nie usprawiedliwia Cię. Poczucie radości, sensu życia i spełnienia (Justyna Rutkowska)

 

16:45-17:00: PODSUMOWANIE PLENARNE, ZAKOŃCZENIE – kobiety mają głos i nie boją się go użyć! – Pełnomocniczki regionalne województwa śląskiego

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

PRELEGENTKI

DOROTA WARAKOMSKA dziennikarka i publicystka, autorka reportaży, programów telewizyjnych, artykułów, doradczyni medialna, wykładowczyni, autorka m.in. książki o USA: „Droga 66”. Prezeska zarządu stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz rzeczniczka prasowa, założycielka i członkini zarządu „Towarzystwo Dziennikarskie”. Związana z TVP w latach 1991-2006: reporterka, korespondentka w USA, prezenterka głównych programów informacyjnych: Wiadomości TVP1 i Panoramy TVP2, szefowa Panoramy i wicedyrektor TVP1. Absolwentka UW. Stypendystka National Forum Foundation oraz German Marshall Fund of the US. Stażystka w stacjach Fox oraz CNN.

 

 

MAŁGORZATA OKOŃSKA-ZAREMBA - prawniczka. Posłanka na Sejm RP III kadencji. W latach 2001-2004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Współautorka wielu ustaw i nowelizacji w prawie gospodarczym, m.in.: pakietu „Przede wszystkim przedsiębiorczość”, zmieniających prawo podatkowe, inwestycyjne, dotyczących poprawy płynności finansowej polskich firm, zwiększających pewność obrotu gospodarczego, upraszczających procedury administracyjne oraz Ustawy „O swobodzie działalności gospodarczej”. Była m.in. członkinią Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów Jerzym Buzku, Komisji Trójstronnej, Przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na UW, bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. 

DARIA DOMARADZKA-GUZIK - prezeska zarządu Fundacji Class Ladies. Prowadzi warsztaty i szkolenia z obszaru profesjonalnej komunikacji, a także szkolenia i kursy trenerskie „Train the trainer” przenaczone dla szkoleniowców, trenerów biznesu oraz osób występujących publicznie. W 2016 roku została laureatką Plebiscytu na 50 najbardziej wpływowych Kobiet Śląska – organizowanego przez Dziennik Zachodni. Lubi ludzi, aktywnie uczestniczy w konferencjach, kongresach, seminariach i spotkaniach biznesowych – prelegentka, panelistka sesji biznesowych Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz EEC. W grudniu 2016 nominowana do nagrody Kobieta Charyzmatyczna” (redakcja WhyStory, Gazeta Wyborcza i Radio Kolor – patronat Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie i International Coach Federation). 

 

ELŻBIETA FORNALCZYK - przewodnicząca Komisji Zakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80“ Tesco Polska Sp. zo.o. oraz Wice przewodnicząca Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80“. Od 2000 r. pracuje w Hipermarkecie Tesco w Tychach. 13 czerwca 2007 r. wraz z grupą pracowników założyła związek zawodowy WZZ "Sierpień 80". W lutym 2008 r. stanęła na czele strajku - był to pierwszy i jedyny strajk w sieciach handlowych w Polsce. Za upór i walkę o godność pracowników została wybrana bohaterem miesiąca, a następnie bohaterem roku 2008 na Śląsku (tytuł przyznany przez Gazetę Wyborczą). W 2009 r. zajęła 10 miejsce w plebiscycie 50 Najbardziej wpływowych kobiet Śląska. Uczestniczka I Kongresu Kobiet (2009) i Europejskiego Kongresu Kobiet Lewicy (2011).

 

 

Dr AGNIESZKA LABUS - architektka i urbanistka, adiunkta w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od lutego 2017 roku Dyrektorka Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej (CITT). Jako pierwsza w Polsce podjęła dyskurs naukowy dotyczący koncepcji odnowy miast europejskich w XXI wieku jako miejsca przyjaznego ludziom starszym, co posłużyło do opracowania zagadnień przestrzennych w pierwszym w Polsce dokumencie strategicznym dla regionu małopolskiego. Inicjatorka i prezeska Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+) - zajmującego się planowaniem i projektowaniem w kontekście potrzeb starzejącego się społeczeństwa (www.lab60plus.pl). Absolwentka największego rządowego programu wspierania innowacyjności w nauce TOP 500 Innovators. Odbyła staże we Francji, USA, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Laureatka Nagrody Naukowej „Polityki” w 2014 r. Poprzez swoje działania promuje rolę architekta-humanisty, wrażliwego na potrzeby różnych grup użytkowników, w szczególności potrzeb osób starszych. W życiu kieruje się zasadą, że pasja nie gwarantuje sukcesu, ale jej brak jest gwarancją porażki.

BEATA MACURA  - pracownica samorządowa od 1990 r. -  obecnie  Sekretarz  Gminy. Radna Powiatu Cieszyńskiego od 2016 r., wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Komisji Rewizyjnej, Komisji  Bezpieczeństwa i Dróg oraz Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Prezeska Skoczowskiego Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet działającego na rzecz kreatywności i rozwoju kobiet. Uczestniczka wielu kursów, m.in.: „Wybory Kobiet”, „ABC Kampanii wyborczej”, „Przywództwo kobiet w życiu społecznym i gospodarczym” mających na celu skuteczne wywieranie wpływu oraz strategie planowania i prowadzenia kampanii wyborczej. Zaangażowana w życie społeczne na rzecz dzieci i młodzieży, współorganizatorka wielu imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i akcji charytatywnych na terenie Gminy Skoczów. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pełnomocniczka Kongresu Kobiet w Skoczowie.

JOANNA SEKUŁA - zarządza dużą jednostką samorządową, przedsiębiorczyni, działaczka społeczna. Organizatorka Kongresu Kobiet. W przeszłości nauczycielka, wykładowczyni, trenerka.

 

 

 

 

KATARZYNA TOBÓR-OSADNIK - adiunkta w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa. Prowadzi badania naukowe z zakresu zachowań organizacyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, szczególnie w branży górniczej. Absolwentka i pracownica Politechniki Śląskiej. Doktora nauk technicznych z zakresu Organizacji i Ekonomiki w Przemyśle. Ukończyła studia podyplomowe prowadzone przez Holenderski Instytut Marketingu - uzyskała dyplom trenerki i specjalistki z Zarządzania Marketingowego. Autorka wielu referatów i publikacji na konferencjach krajowych i zagranicznych, współautorka licznych badań naukowych. Współwłaścicielka małej firmy w branży metalurgicznej. Trenerka i doradczyni w obszarze budowania i zarządzania zespołami pracowniczymi. Poza pracą zawodową działa w środowiskach kobiecych na Górnym Śląsku, jako Pełnomocniczka Kongresu Kobiet w województwie śląskim (Chorzów). Współinicjatorka w 2016 r. I Konferencji Kobiet w Żywcu. W 2016 r. założyła wraz z Aliną Bednarz i Małgorzatą Tkacz-Janik Stowarzyszenie „Szlakiem Kobiet” dla szerzenia i wspierania działań herstorycznych w regionie - zorganizowały już 6 spacerów śladami kobiet w woj. śląskim. 

WARSZTATY

DR MAŁGORZATA TKACZ-JANIK –  dr nauk humanistycznych, radna Sejmiku Śląskiego IV kadencji, kulturoznawczyni, przedsiębiorczyni, aktywistka społeczna. Współautorka raportu: „Zrównoważony rozwój metropolii Silesia" (2010-2011). W Sejmiku z jej inicjatywy powołano przy Marszałku Pełnomocniczkę ds. organizacji pozarządowych i równego traktowania oraz Komisję Doraźną ds. organizacji pozarządowych. Pomysłodawczyni Śląskiego Szlaku Kobiet. Obecnie bezpartyjna. W latach 2009-2011 współprzewodnicząca Zielonych w Polsce w parytecie z Dariuszem Szwedem. W styczniu 2009 nominowana przez „Gazetę Wyborczą" do tytułu „Polka Roku 2008” za zorganizowanie w Sejmie ogólnopolskich obchodów rocznicy 90-lecia uzyskania przez  Polki praw wyborczych  Dwukrotnie (2013 i 2014) uznana przez Dziennik Zachodni za jedną z 50. najbardziej  wpływowych kobiet województwa śląskiego. Matka chrzestna śląskich Manif. Działaczka III sektora. Szefowa Rady Fundacji Przestrzenie Dialogu, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet oraz Stowarzyszenia Kongres Kobiet, członkini Rady Honorowej Fundacji Iskierka. Mama Maćka. Prowadzi bar wegetariański w centrum Gliwic. 
Opis warsztatu: W przypadku mężczyzn sprawa jest prosta – zakłada się, że chcą robić kariery w życiu zawodowym lub/i w publicznym, chcą awansować i zajmować wysokie stanowiska. Jeśli chodzi o kobiety, sprawa nie jest tak oczywista – w opinii publicznej pojawiają się głosy, że zawodowa droga  jest mniej ważna niż np. rola rodzinna.  Tak więc ważnym, a może nawet kluczowym elementem ścieżki zawodowej /karier kobiecych/ jest moment podjęcia decyzji o zainicjowaniu aktywności, która w efekcie może doprowadzić do rozpoczęcia podjęcia pracy/kariery. Przyglądając się kobiecym karierom, można wyróżnić kilka barier zewnętrznych i wewnętrznych podjęcia takiej decyzji. Zaznaczyć tu jednak trzeba, że w niektórych przypadkach nie można mówić o czystych modelach, różne grupy motywów mieszają się bowiem i przeplatają nawzajem. Na warsztacie poznamy 5 modeli „męskich przewag” – najczęściej stosowanych na rynku pracy i w życiu codziennym oraz jednocześnie  5 sposobów na przeciwdziałanie im i odzyskiwanie równowagi w rywalizacji.
Będziemy pracować na technikach opracowanych przez norweską profesor Berit As, a podążając jej tokiem myślenia nauczymy się rozpoznawać bariery, i wyrównywać z korzyścią dla nas ich skutki we właściwym dla każdej z nas tempie i trybie. I mimo tego, że jest to bardzo trudne, bo metody męskiej dominacji są niewidzialne, aksamitne i łatwo się reprodukują, to jeśli kobiety naprawdę chcą budować swą pozycję zawodową/społeczną, pomóc sobie i innym kobietom, to warto, aby zdały sobie sprawę z tego, że mężczyźni - świadomie lub nie - używają dla utwierdzania swojej dominacji prostych, powtarzalnych technik. W czasie warsztatu każda uczestniczka otrzyma mały warsztatowy manual, który wzmocni ją już po zakończeniu warsztatu. 
 

MARTA FREJ - malarka, ilustratorka, animatorka kulturalna, prezeska Fundacji Kulturoholizm, mama Maćka, współzłożycielka Klubu Krytyki Politycznej w Częstochowie. Obecnie pracuje w Centrum Promocji Młodych w Częstochowie. Miała kilkadziesiąt wystaw w Polsce i na świecie. Od 2012 roku wystawa „Memy” podbija Polskę. Laureatka nagrody Okulary Równości 2015, przyznawanej przez Fundację im. Izabeli Jarugi- Nowackiej. Współautorka książki „Memy i Graffy” z Agnieszką Graff.Urodzona w Częstochowie. Ukończyła studia na ASP w Łodzi (dyplom 2004), była asystentką w pracowni rysunku i malarstwa prof. M. Czajkowskiego na ASP w Łodzi (2005-2009). 

Opis warsztatu: „Czuję się twórczynią, kompletnie nie bizneswoman” – ale uważam, że warsztatowo pracując ze  słowami i obrazami możemy sprawdzić, czy łatwo wyjść poza stereotyp i przekonać się, jak stymulujące, a zarazem odprężające są takie próby.  Podczas warsztatu skierowanego do kobiet będziemy analizować stereotypy, których używamy do opisywania i rozumienia świata i nas samych. Stereotypy prześladują nas, hamują rozwój, uniemożliwiają zmianę - „nie nadaję się do tej pracy”, „nie znam się na biznesie”, „to mi nie wyjdzie”- często padają z ust kobiet takie stwierdzenia. Wyzwolona energia, rozbudzone poczucie sprawczości może wzmacniać uczestniczki warsztatu w tworzeniu własnego pola do działania, pomóc im uwierzyć w siebie i znaleźć w sobie inspirację do szukania i rozwijania własnych inicjatyw przede wszystkim w budowaniu kariery zawodowej, ale także w rodzinie, w związku, w działalności społecznej. 

JUSTYNA RUTKOWSKA - psycholożka, terapeutka Simonton, trenerka. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Aktualnie szkoli się i pracuje w nurcie psychodynamicznym. Szczególną uwagę zwraca na związek psychiki z ciałem. Ceni sobie pracę z genogramem rodzinnym. Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Odbyła I i II stop. kursów Racjonalnej Terapii Zachowania. Ukończyła kurs Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym zaliczając superwizję w formie Grupy Balinta. Ukończyła podyplomowe kursy specjalizacyjne w zakresie podstaw psychiatrii – diagnozy oraz terapii zaburzeń psychicznych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Górnośląskim Centrum Medycznym na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii. Doświadczenie trenerskie oraz wiedzę zawodową zdobywała prowadząc wykłady, szkolenia i warsztaty m.in. dla studentów Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, oddz. Katowice, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Kochanowskiego w Kielcach. 

Opis warsztatu: Ideą warsztatu jest stworzenie źródeł inspiracji do świadomych wyborów w swoim życiu osobistym i zawodowym, aby skutecznie rozwijać w sobie potencjał do rozwoju i zmian. To wszystko staje się możliwe wtedy, kiedy otwieramy się na doświadczenia, wiedzę, na innych i na siebie - wtedy uruchamia się w nas inspiracja, kształtują się przekonania, realizowane są inicjatywy. Dzięki temu zbliżamy się do prawdy o sobie samym i jesteśmy coraz bliżej siebie, a prawda to najlepsza marka spełnionej kobiety a tym samym jej wizytówka. Celem spotkania będzie poznanie narzędzi, jak kształtować w sobie kompetencje przedsiębiorczości. Poruszymy zagadnienia związane z networkingem, budowaniem relacji oraz wizją na swoją przyszłą aktywność zawodową. Warsztat będzie przestrzenią pokazującą w jaki sposób można lepiej rozumieć swoje życie stając się tym samym szczęśliwą i spełnioną zawodowo kobietą. Jak mówił Epiktet: "To nie fakty nas smucą, lecz sposób, w jaki je widzimy". Pierwszy tom Twojej historii życia znasz. To jest wszystko to, co działo się do tego momentu, w którym teraz jesteś. Na jaki krok zdecydujesz się jutro? Co będzie napisane w drugim tomie?

 

Po Konferencji każda z uczestniczek Konferencji otrzyma link do strony www, gdzie umieszczone będą materiały pomocne w budowaniu dalszej kariery – merytoryczne wykłady wzmacniające ekspertek i praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie na rynku pracy.

 

Tu więcej informacji o projekcie realizowanym w całej Polsce (wkrótce konferencje w kolejnych miastach)

 

Cykl konferencji „Czas na kobiety!” organizowany przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet

 

 

Organizator - 

 

 

Partner projektu – 

 

Współorganizacja –