Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Czas na Kobiety - konferencja w Krakowie

Dodano: 18 kwietnia 2017

 

 
 
 Aktywna kobieta to spełniona kobieta, to wyższa jakość życia jej i rodziny. Im więcej kobiet w firmach, tym lepsza kondycja firm. Im większe zawodowe zaangażowanie kobiet, tym lepszy rozwój kraju. A tym samym – im więcej pracujących kobiet, tym lepsza gospodarcza sytuacja w kraju. To stwierdzone. A więc… aktywizujemy kobiety! Pomagamy im/Wam odnaleźć się i wzmocnić na lokalnym rynku pracy. Stowarzyszenie Kongres Kobiet – największa kobieca organizacja pozarządowa w Polsce – ruszyła z ogólnopolskim projektem skierowanym do Was – do nas, kobiet. Program realizowany jest dzięki grantowi przyznanemu przez Fundację Coca-Coli z siedzibą w Atlancie. 

KOBIETY, jeśli  jesteście aktywne zawodowo, chcecie zmienić ścieżkę kariery, potrzebujecie wzmocnienia i wiedzy na temat Waszych praw, szans i możliwości, to dla Was jest ten projekt. Jeśli chcecie założyć własne firmy, czujecie się zagrożone wykluczeniem ze względu na wiek (50+) lub jesteście matkami chcącymi wrócić na rynek pracy, to dla Was też organizujemy nasze konferencje. Dajcie sobie szansę, przeczytajcie program tej najbliższej, w Krakowie, i rejestrujcie się! Bo teraz jest CZAS NA KOBIETY!

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

 

DATA I LOKALIZACJA KONFERENCJI:

08 maja 2017, poniedziałek, Kraków, Hotel Polski pod Białym Orłem, ul. Pijarska 17

 

PLAN KONFERENCJI:

9:00 - 9:45:     Kobiecy networking - Rejestracja uczestniczek

10:00 - 13:00: I BLOK – WIEDZA - WZMACNIANIE KOBIET

     1. Rozpoczęcie - Dorota Warakomska, Małgorzata Bednarczyk

     2.  Kobiety – Polki XXI wieku - Nasze prawa, nasze szanse. Nasza solidarność prof. Małgorzata Fuszara

     3. Korzyści z obecności kobiet w gospodarce - Małgorzata Okońska-Zaremba

     4.  Sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy - Edyta Klimowska-Bobula

      - Bariery, wyzwania i dobre praktyki – Szukamy rozwiązań – dyskusja – prowadzenie – Dorota Warakomska; 

udział: m.in. Sabina Hawryłko, Małgorzata Jantos, Edyta Klimowska-Bobula, Anna Łyżwa

 Temat: jak pokonywać bariery, wyzwania i stereotypy. Dobre praktyki na małopolskim rynku pracy, dyskusja z przedstawicielkami władz samorządowych, instytucji rynku pracy, przedsiębiorczyń, III sektora i kobiet z inicjatywą. 

 

5. Teraz jest czas na kobiety. Nasz czas! Wykorzystajmy go, działajmy razem na rzecz naszych praw, naszych szans, naszej wolności - Podsumowanie części plenarnej 

 

13:00-13:30: PRZERWA LUNCHOWA

 

13:30-15:00: II BLOK - WARSZTATY  

     

1. Profesjonalne pozyskiwanie klientów biznesowych i indywidualnych w sektorze małych przedsiębiorstw  (Katarzyna Saja)

2. Marka jest Kobietą - jak kreować swój wizerunek w biznesie (Monika Moskwa)

3. Świadoma kobieta - jak zbudować poczucie własnej wartości, być asertywną i zadbać o swoje finanse (Aneta Rydz)

     

15:00-15:15 PRZERWA KAWOWA (15 min.)

 

15:15-16:45: III BLOK - WARSZTATY (1 warsztat – do wyboru)

1. Profesjonalne pozyskiwanie klientów biznesowych i indywidualnych w sektorze małych przedsiębiorstw  (Katarzyna Saja)

2. Marka jest Kobietą - jak kreować swój wizerunek w biznesie (Monika Moskwa)

3. Świadoma kobieta - jak zbudować poczucie własnej wartości, być asertywną i zadbać o swoje finanse (Aneta Rydz)

 

16:45-17:00: PODSUMOWANIE PLENARNE, ZAKOŃCZENIE – kobiety mają głos i nie boją się go użyć! –Dorota Warakomska

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

PRELEGENTKI

DOROTA WARAKOMSKA dziennikarka i publicystka, autorka reportaży, programów telewizyjnych, artykułów, doradczyni medialna, wykładowczyni, autorka m.in. książki o USA: „Droga 66”. Prezeska zarządu stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz rzeczniczka prasowa, założycielka i członkini zarządu „Towarzystwo Dziennikarskie”. Związana z TVP w latach 1991-2006: reporterka, korespondentka w USA, prezenterka głównych programów informacyjnych: Wiadomości TVP1 i Panoramy TVP2, szefowa Panoramy i wicedyrektor TVP1. Absolwentka UW. Stypendystka National Forum Foundation oraz German Marshall Fund of the US. Stażystka w stacjach Fox oraz CNN.

 

 

MAŁGORZATA FUSZARA - socjolożka, prawniczka, współtwórczyni Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektorka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Ekspertka Rady Europy ds. wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań politycznych i społecznych. Członkini zarządu Kongresu Kobiet. Autorka wielu artykułów poświęconych udziałowi kobiet w polityce. Autorka książki Kobiety w polityce (Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006), pod jej redakcją ukazały się m.in.: Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce (Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008), Kobiety, wybory, polityka (Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013). W ostatnich latach pełniła urząd Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

 

MAŁGORZATA OKOŃSKA-ZAREMBA - prawniczka. Posłanka na Sejm RP III kadencji. W latach 2001-2004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Współautorka wielu ustaw i nowelizacji w prawie gospodarczym, m.in.: pakietu „Przede wszystkim przedsiębiorczość”, zmieniających prawo podatkowe, inwestycyjne, dotyczących poprawy płynności finansowej polskich firm, zwiększających pewność obrotu gospodarczego, upraszczających procedury administracyjne oraz Ustawy „O swobodzie działalności gospodarczej”. Była m.in. członkinią Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów Jerzym Buzku, Komisji Trójstronnej, Przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na UW, bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. 

 

SABINA HAWRYŁKO - specjalistka od zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie oraz zapewniania jakości w produkcji lotniczej. Od 2002 roku czynnie działająca w Aeroklubie Bieszczadzkim. Od 2011 roku w Aeroklubie Krakowskim. Kierowniczka Odpowiedzialna (Dyrektorka) certyfikowanych organizacji Aeroklubu Krakowskiego (Organizacja Obsługowa, Organizacja Szkolenia Lotniczego, Organizacja Przewozu Pasażerów, Organizacja Usług Lotniczych). Komendantka Lotniczej Formacji Obrony Cywilnej. Kierowniczka ds. Ochrony Lotniska przed Aktami Bezprawnej Ingerencji. Organizatorka wielu imprez i zawodów lotniczych o zasięgu międzynarodowym (m.in. balonowych, samolotowych, modelarskich). Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo Hutniczej. 

 

MAŁGORZATA JANTOS - pracownica naukowa UJ, z wykształcenia filozofka (specjalizacja: bioetyka i współczesna filozofia niemiecka); wcześniej (przez 25 lat) prowadząca biznes edukacyjny; „długodystansowiec” - wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa, kandydatka na prezydenta miasta; jedna z nielicznych kobiet w regionie mająca autonomiczną pozycję polityczną; od 4 kadencji wybierana radną miasta Krakowa.

 

 

 

EDYTA KLIMOWSKA-BOBULA - wicedyrektorka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zarządzająca zespołami realizującymi zadania z zakresu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Programami Regionalnymi oraz Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Przez wiele lat zarządzała instytucją szkoleniową współpracującą ze szkołami publicznymi w ramach siatki godzin oraz wdrażała projekty finansowane ze środków funduszy europejskich. W kolejnych latach zaangażowana w kształcenie kadr doradczych rolnictwa – szczególnie z działów Wiejskiego Gospodarstwa Domowego, Agroturystyki i Przedsiębiorczości. Współtwórczyni koncepcji funkcjonowania Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Autorka projektów przeznaczonych dla kobiecych organizacji pozarządowych, mających na celu wzmacnianie ich potencjału. Z wykształcenia filolożka i ekonomiczka.

 

ANNA ŁYŻWA – założycielka i właścicielka nowoczesnej firmy szkoleniowo-doradczej o nazwie Studio Rozwoju Kompetencji. Konsultantka, trenerka, autorka i realizatorka wielu projektów. Od ponad 15 lat związana z rynkiem usług edukacyjnych, szkoleniowych, doradczych i projektowych. Swoje doświadczenie zdobywała zarówno w sektorze publicznym, jak też prywatnym i pozarządowym zajmując wyższe szczeble zarządzania, głównie stanowiska dyrektorów. Prezeska Zarządu Stowarzyszenia „Most Kobiet” – głównego organizatora Małopolskiego Kongresu Kobiet, który każdego roku przyciąga do Krakowa ponad 1000 kobiet (i mężczyzn) z całej Małopolski, ale także innych województw. Wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej „Meritum” oraz członkini innych organizacji pozarządowych – stowarzyszeń i fundacji, którym służy merytorycznym wsparciem. Laureatka nagrody „Kobieta Charyzmatyczna 2017” przyznanej za postawę kobiety przedsiębiorczej i szerokie zaangażowanie społeczne.

 

 

WARSZTATY

MONIKA MOSKWA – ekspertka kreowania wizerunku i komunikacji marketingowej, specjalistka od kampanii PR i budowania marki osobistej. Od ponad 18 lat w branży Public Relations. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się podczas szkoleń i wykładów. Od kilku lat prowadzi warsztaty dla słuchaczy studiów podyplomowych PR w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów doktoranckich z zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz podyplomowych w zakresie PR. Pracowała dla największych firm w Polsce, w tym dla Microsoft, HP, Cisco, PTC Era, Comarch, Optimusa. Wcześniej była dziennikarką m.in w Gazecie Wyborczej w Krakowie. Ostatnio zajmuje się głównie kreowaniem marki osobistej (Personal branding). W jej opinii czytanie uszlachetnia, uwielbia teatr, interesuje się psychologią, bliska jest jej kultura języka. Tańczy taniec orientalny, kocha psy, a największą jej pasją jest szybownictwo.

Konspekt warsztatów:

1. „O tym wiedziała już Kleopatra” – czyli po co Ci marka?

2. „Sexapil to nasza broń kobieca”, ale nie tylko – więc, jak jeszcze się wyróżnić?

3. TOP 5 sprawdzonych sposobów na wizerunek w biznesie – czyli ucz się od najlepszych!

 

ANETA RYDZ – trenerka rozwoju osobistego, mama dwóch pociech, autorka książki „Mamo Działaj – 100 dni do zmiany dla każdej Mamy”. Sukces oznacza dla niej osiągnięcie harmonii w życiu – posiadania czasu dla rodziny, możliwości realizowania swoich pasji i rozwoju własnego potencjału. Zaangażowana w inicjatywy dla kobiet, gdzie pokazuje w jaki sposób budować samodzielność finansową.  

 

 

 

KATARZYNA SAJA – trenerka biznesu z wieloletnią praktyką szkoleniową z zakresu: obsługi klienta, komunikacji, sprzedaży, negocjacji, zarządzania czasem, efektywności osobistej i zespołowej oraz rozwijania potencjału. Przeprowadziła ponad 800 godzin szkoleń i rozmów motywacyjno-rozwojowych. Uwielbia kontakt z ludźmi. Jej główny obszar zainteresowania to komunikacja oraz inteligencja emocjonalna. Swoją wiedzą dzieli się publikując artykuły w branżowych magazynach oraz występując na konferencjach poświęconych powyższej tematyce.

Konspekt warsztatów: 

Celem spotkania będzie zapoznanie uczestniczek z nowoczesnymi narzędziami i metodami niezbędnymi do budowania sieci kontaktów biznesowych oraz budowanie od podstaw i powiększanie bazy klientów. Systematyczne pozyskiwanie klientów i jednoczesne dbanie o nich, przekłada się na zyski w firmie, a na tym chyba nam najbardziej zależy :)

 

 

Po Konferencji każda z uczestniczek Konferencji otrzyma link do strony www, gdzie umieszczone będą materiały pomocne w budowaniu dalszej kariery – merytoryczne wykłady wzmacniające ekspertek i praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie na rynku pracy.

 

Tu więcej informacji o projekcie realizowanym w całej Polsce (wkrótce konferencje w kolejnych miastach)

 

Cykl konferencji „Czas na kobiety!” organizowany przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet

 

 

Organizator - 

 

 

Partner projektu – 

 

Współorganizacja –    cid:image001.jpg@01D0F1EA.E24C8010