Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Czas na Kobiety - konferencja w Lublinie

Dodano: 7 kwietnia 2017

 
 
 
 
 
 

Aktywna kobieta to spełniona kobieta, to wyższa jakość życia jej i rodziny. Im więcej kobiet w firmach, tym lepsza kondycja firm. Im większe zawodowe zaangażowanie kobiet, tym lepszy rozwój kraju. A tym samym – im więcej pracujących kobiet, tym lepsza gospodarcza sytuacja w kraju. To stwierdzone. A więc… aktywizujemy kobiety! Pomagamy im/Wam odnaleźć się i wzmocnić na lokalnym rynku pracy. Stowarzyszenie Kongres Kobiet – największa kobieca organizacja pozarządowa w Polsce – ruszyła z ogólnopolskim projektem skierowanym do Was – do nas, kobiet. Program realizowany jest dzięki grantowi przyznanemu przez Fundację Coca-Coli z siedzibą w Atlancie. 

KOBIETY, jeśli  jesteście aktywne zawodowo, chcecie zmienić ścieżkę kariery, potrzebujecie wzmocnienia i wiedzy na temat Waszych praw, szans i możliwości, to dla Was jest ten projekt. Jeśli chcecie założyć własne firmy, czujecie się zagrożone wykluczeniem ze względu na wiek (50+) lub jesteście matkami chcącymi wrócić na rynek pracy, to dla Was też organizujemy nasze konferencje. Dajcie sobie szansę, przeczytajcie program tej najbliższej, w Lublinie, i rejestrujcie się! Bo teraz jest CZAS NA KOBIETY!

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

 

DATA I LOKALIZACJA KONFERENCJI:

28 kwietnia 2017, piątek, Lublin, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12

 

PLAN KONFERENCJI:

9:00 - 9:45:     Kobiecy networking - Rejestracja uczestniczek

10:00 - 13:00: I BLOK – WIEDZA - WZMACNIANIE KOBIET

     1. Rozpoczęcie - Dorota Warakomska, Henryka Strojnowska, dr Marta Komorska

     2.  Kobiety – Polki XXI wieku - Nasze prawa, nasze szanse. Nasza solidarność Dorota Warakomska

     3. Korzyści z obecności kobiet w gospodarce 

     4.  Sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy - dr Justyna Syroka

      - Bariery, wyzwania i dobre praktyki – Szukamy rozwiązań – dyskusja – prowadzenie – Dorota Warakomska; 

udział Joanna Olęcka, Małgorzata Sokół, Henryka Strojnowska, Małgorzata Wróblewska

 Temat: jak pokonywać bariery, wyzwania i stereotypy. Dobre praktyki na lubelskim rynku pracy, dyskusja z przedstawicielkami władz samorządowych, instytucji rynku pracy, przedsiębiorczyń, III sektora i kobiet z inicjatywą. 

 

5. Teraz jest czas na kobiety. Nasz czas! Wykorzystajmy go, działajmy razem na rzecz naszych praw, naszych szans, naszej wolności - Podsumowanie części plenarnej 

 

13:00-13:30: PRZERWA LUNCHOWA

 

13:30-15:00: II BLOK - WARSZTATY  

     

1. Wizerunek sukcesu - jak mnie widzą, tak... mi płacą (Anna Uss-Wojciechowska)

2. Biznes - czas na przedsiębiorczość (Mariusz Wiktorowicz)

3. Etat czy własna działalność - co się bardziej opłaca? (Anna Syroka-Bojarczyk)

     

15:00-15:15 PRZERWA KAWOWA (15 min.)

 

15:15-16:45: III BLOK - WARSZTATY (1 warsztat – do wyboru)

1. Wizerunek sukcesu - jak mnie widzą, tak... mi płacą (Anna Uss-Wojciechowska)

2. Biznes - czas na przedsiębiorczość (Mariusz Wiktorowicz)

3. Etat czy własna działalność - co się bardziej opłaca? (Anna Syroka-Bojarczyk)

 

 

16:45-17:00: PODSUMOWANIE PLENARNE, ZAKOŃCZENIE – kobiety mają głos i nie boją się go użyć! –  dr Justyna Syroka

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

PRELEGENTKI

DOROTA WARAKOMSKA dziennikarka i publicystka, autorka reportaży, programów telewizyjnych, artykułów, doradczyni medialna, wykładowczyni, autorka m.in. książki o USA: „Droga 66”. Prezeska zarządu stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz rzeczniczka prasowa, założycielka i członkini zarządu „Towarzystwo Dziennikarskie”. Związana z TVP w latach 1991-2006: reporterka, korespondentka w USA, prezenterka głównych programów informacyjnych: Wiadomości TVP1 i Panoramy TVP2, szefowa Panoramy i wicedyrektor TVP1. Absolwentka UW. Stypendystka National Forum Foundation oraz German Marshall Fund of the US. Stażystka w stacjach Fox oraz CNN.

 

 

JOANNA MARIA OLĘCKA - absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie – ekonomia finansów, bankowości i rachunkowości – licencjat oraz Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II-go w Białej Podlaskiej – Menedżer Zarządzania Marketingowego – mgr. Od  sierpnia 2013 – Prezeska Zarządu w Bialskiej Spółdzielni Socjalnej Progres w Białej Podlaskiej, która jest właścicielem marki Bialskie Cuda. Działaczka społeczna.

 

 

 

MAŁGORZATA SOKÓŁ - dyrektorka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, w zarządzaniu i marketingu. Zarządza Środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego WL w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia i zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w województwie. Członkini Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Lubelskiego. Inicjatorka wielu partnerstw społecznych na rzecz realizacji zadań z zakresu rynku pracy w Województwie. 

 

HENRYKA STROJNOWSKA - psycholożka, wykładwoczyni, trenerka, prowadziła prywatną praktykę w zakresie doradztwa psychologicznego i szkoleń. W latach 2006 - 2008 radna i wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin. W latach 2008 - 2012 wicewojewodzina lubelska. Od roku 2012 dyrektorka Wojewódzkiego Zarządu Nieruchomości w Lublinie. Pełnomocniczka Kongresu Kobiet w Lublinie.

W wolnym czasie namiętnie czyta książki, robi zdjęcia, szyje patchworki i uprawia sport (kajaki, rower, narty biegowe). 

 

 

JUSTYNA SYROKA - zawodowo związana z administracją rządową i samorządową. Wykładowczyni akademicka i doradczyni zawodowa. Prowadzi zajęcia i szkolenia dotyczące autoprezentacji i komunikacji w biznesie, polityce. Interesuję się zagadnieniami związanymi z rynkiem pracy. Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia i członkini Rady Programowej Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy. 
Działa społecznie, na rzecz poprawy sytuacji kobiet w regionie woj. lubelskiego. Pomaga jej w tym Stowarzyszenie Klub XXI Wieku, którego jest Prezeską. Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet w Lublinie.
 
 
 

MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA - viceprezeska Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie. Posiada duże doświadczenie w planowaniu, kształtowaniu i realizacji kształcenia formalnego i pozaformalnego dla osób dorosłych i młodzieży, w tym różnych form wsparcia współfinansowanych ze środków unijnych. Współpracuje w obszarze edukacji z Urzędami Pracy, OHP, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Fundacjami, pracodawcami. Dodatkowo poprzez pracę jako doradczyni zawodowa ma bezpośredni kontakt z osobami na lokalnym rynku pracy. 

 
 
 
 

WARSZTATY

ANNA SYROKA-BOJARCZYK - kierowniczka Oddziału Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Od lat zawodowo zajmuje się tematyką zarządzania i rozliczania funduszy UE. Ekspertka w obszarach: zamówień publicznych, kontroli i audytu. Wieloletnia wykładowczyni akademicka w zakresie propedeutyki zarządzania projektami, audytu, kontroli, zarządzania ryzykiem oraz funduszy UE. 

Opis warsztatu: W warsztacie przeanalizowane zostaną różne aspekty wpływające na opłacalność danej formy zarobkowania, wady i zalety obu form.

 

ANNA USS-WOJCIECHOWSKA z wykształcenia artysta plastyk, trenerka wizażu i stylizacji sylwetki. Dyplomowana Mistrzyni wizażu, kosmetyki i fryzjerstwa. Od 30 lat wizaż i wizerunek ludzi jest jej pracą i zarazem pasja. Wiele lat edukuje uczniów, słuchaczy, kursantów i studentów. Miała przyjemność malować osoby publiczne, aktorów i modelki w licznych sesjach, spektaklach i spotach reklamowych. Obecnie jest instruktorą w Centrum Kształcenia ,,College Masters" funkcjonującego przy ZDZ w Lublinie.

Opis warsztatu: W warsztacie poruszone zostaną również zagadnienia związane z savoir - vivrem w biznesie, autoprezentacją oraz metodami prezentacji osobistej.

 

MARIUSZ WIKTOROWICZ - doradca zawodowy, doświadczony pracownik publicznych służb zatrudnienie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Pedagogiki. Prowadzi m.in. grupowe porady zawodowe i spotkania informacyjne z zakresu przedsiębiorczości oraz sytuacji na rynku pracy dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów uczelni wyższych oraz sadzonych w zakładach karnych. Pełni funkcję lokalnego menagera danych w ministerialnym serwisie biznes.gov.pl

Opis warsztatu: Sposoby tworzenia biznesplanu. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie i rozwój przedsiębiorstwa. Procedury formalne podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Rodzaje działalności gospodarczej. Spółdzielnie socjalne. Franczyza – czyli inny sposób na biznes.

 

 

 

Po Konferencji każda z uczestniczek Konferencji otrzyma link do strony www, gdzie umieszczone będą materiały pomocne w budowaniu dalszej kariery – merytoryczne wykłady wzmacniające ekspertek i praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie na rynku pracy.

 

Tu więcej informacji o projekcie realizowanym w całej Polsce (wkrótce konferencje w kolejnych miastach)

 

Cykl konferencji „Czas na kobiety!” organizowany przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet

 

 

Organizator - 

 

 

Partner projektu – 

 

Współorganizacja – 

 

 

Partnerstwo -