Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Czas na Kobiety - konferencja w Poznaniu

Dodano: 2 listopada 2016

 

Aktywna kobieta to spełniona kobieta, to wyższa jakość życia jej i rodziny. Im więcej kobiet w firmach, tym lepsza kondycja firm. Im większe zawodowe zaangażowanie kobiet, tym lepszy rozwój kraju. A tym samym – im więcej pracujących kobiet, tym lepsza gospodarcza sytuacja w kraju. To stwierdzone. A więc… aktywizujemy kobiety! Pomagamy im/Wam odnaleźć się i wzmocnić na lokalnym rynku pracy. Stowarzyszenie Kongres Kobiet – największa kobieca organizacja pozarządowa w Polsce – rusza z ogólnopolskim projektem skierowanym do Was – do nas, kobiet. Program realizowany jest dzięki grantowi finansowemu przyznanemu Fundację Coca-Cola z siedzibą w Atlancie. 

KOBIETY, jeśli  jesteście aktywne zawodowo, chcecie zmienić ścieżkę kariery, potrzebujecie wzmocnienia i wiedzy na temat Waszych praw, szans i możliwości, to dla Was jest ten projekt. Jeśli chcecie założyć własne firmy, czujecie się zagrożone wykluczeniem ze względu na wiek (50+) lub jesteście matkami chcącymi wrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka, to dla Was też organizujemy nasze konferencje. Dajcie sobie szansę, przeczytajcie program tej najbliższej, w Poznaniu, i rejestrujcie się! Bo teraz jest CZAS NA KOBIETY!

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

 

DATA I LOKALIZACJA KONFERENCJI:

25 listopada 2016, piątek, Poznań, Collegium da Vinci, gen. Tadeusza Kutrzeby 10

 

PLAN KONFERENCJI:

9:00 - 9:45:     Kobiecy networking - Rejestracja uczestniczek

10:00 - 12:30: I BLOK – WIEDZA

     1. Otwarcie - Dorota Warakomska

     2.  Kobiety – Polki XXI wiekuDorota Warakomska 

     3. Korzyści z obecności kobiet w gospodarcedr Ewa Rumińska-Zimny

     4. Bariery, wyzwania i dobre praktyki

        – Sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy - Ewa Myszkowska

        – Szukamy rozwiązań – dyskusja – prowadzenie Dorota Warakomska dr Ewa Rumińska-Zimny; udział: Katarzyna Bekasiak, Ewa Bukowian, Joanna Jajus, Małgorzata Pawlak. Temat: dobre praktyki z przedstawicielkami władz samorządowych, urzędów pracy, przedsiębiorczyń, związków zawodowych i kobiet z inicjatywą

 

12:30-13:15: PRZERWA LUNCHOWA

 

13:15-16:30: II BLOK (jedna sesja dla wszystkich uczestniczek i trzy moduły warsztatów – do wyboru)

     1. Empowerment – pracuję, bo mam prawo! SESJA PLENARNA poświęcona prawom i możliwościom kobiet:

         – Blok prawny: Jak prawo kształtuje sytuację kobiet ? Czy prawo może nam pomóc?  (dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska) (13:15-13:35)

        – Blok kulturowy: Czy polska szkoła przygotowuje kobiety do rynku pracy i do samodzielności? Modele ról i wzorce kobiecych karier w programach i podręcznik szkolnych (dr Iwona Chmura-Rutkowska) (13:35-13:55)

        – Solidarność i wsparcie kobiet jako warunek skutecznych karier w pracy i poza nią (Lidia Grzegorczyk, Marta Mazurek) (13:55-14:15)

        – Dyskusja: co robić dla zaktywizowania społecznego i obywatelskiego kobiet (Dorota Warakomska) (14:15-14:45)

 

PRZERWA KAWOWA (15 min.)

WARSZTATY 15:00 - 16:30

     2. Odkryj w sobie moc (Violetta Ratajczak – pełnomocniczka WKK, dyrektor sprzedaży Vilmorin Garden, właścicielka DaySpa, trenerka biznesu);

     3. Wizerunek sukcesu – jak mnie widzą, tak… mi płacą (Tatiana Sokołowska – trenerka biznesu);

     4. Biznes – instrukcja obsługi – Różne formy własnego biznesu (Beata Zięba – założycielka „Mikrobiznes na maksa”)

16:30-17:00: PODSUMOWANIE PLENARNE, ZAKOŃCZENIE – kobiety mają głos i nie boją się go użyć! – Dorota Warakomska i trenerki prowadzące powyższe warsztaty.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - O UCZESTNICTWIE W DANYM WARSZTACIE DECYDUJE KOLEJNOŚC REJESTRACJI

 

PRELEGENTKI:

DOROTA WARAKOMSKA - dziennikarka i publicystka, autorka reportaży, programów telewizyjnych, artykułów, doradczyni medialna, wykładowczyni, autorka m.in. książki o USA: „Droga 66”. Prezeska zarządu stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz rzeczniczka prasowa, założycielka i członkini zarządu „Towarzystwo Dziennikarskie”. Związana z TVP w latach 1991-2006: reporterka, korespondentka w USA, prezenterka głównych programów informacyjnych: Wiadomości TVP1 i Panoramy TVP2, szefowa Panoramy i wicedyrektor TVP1. Absolwentka UW. Stypendystka National Forum Foundation oraz German Marshall Fund of the US. Stażystka w stacjach Fox oraz CNN.

 

 

DR EWA RUMIŃSKA-ZIMNY - ekonomistka, ekspertka ONZ, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, wykładowczyni Gender Studies IBL PAN, Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet Nauki i Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej. Zajmuje się rolą kobiet w nowoczesnej gospodarce promując tezę, że równość "opłaca się" firmom i gospodarce. Międzynarodowe doświadczenie pracy w ONZ w Nowym Yorku i Genewie. Była członkinią zespołu przygotowującego Human Development Reports (UNDP) oraz Gender Focal Point w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ gdzie kierowała programem Women and Economy i była odpowiedzialna za przeglądy realizacji zobowiązań państw członkowskich zawartych w Deklaracji Pekińskiej (Beijing +10, Beijing +15). Inicjatorka pan-Europejskich konferencji Kobiet Biznesu, autorka publikacji m.in. Gender Gap and Economic Policy (www.unece.org/pub). Doktorat w SGH po stażu naukowym na Sorbonne-Paris I. Praca akademicka w SGH i Georgetown University, Washington D.C (visiting professor). Członkini Zarządu Stowarzyszenie Kongres Kobiet.

 

EWA MYSZKOWSKA - specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem biznesowym oraz nowoczesnym podejściu do osiągania celów, nie tylko w biznesie. Entuzjastka nowych technologii. Z ciekawością przygląda się zmianom społecznym i gospodarczym z ich udziałem. Uwielbia wyzwania i poszukiwanie nieszablonowych, ale prostych rozwiązań. Orędowniczka otwartej komunikacji oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego, The Institute of Internal Auditors oraz Letniej Akademii Kongresu Kobiet. Nieustannie poszukuje okazji do rozwoju swojego i innych. W ramach hobby rozwija swoje umiejętności kulinarne, działa twórczo na różnych polach i śledzi miejskie sprawy. 

 

 

KATARZYNA SĘKOWSKA-KOZŁOWSKA - doktora nauk prawnych, adiunkta w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, współpracowniczka Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz licznych organizacji pozarządowych. W swojej pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim problematyką dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć oraz międzynarodowymi mechanizmami ochrony praw człowieka. Autorka monografii: „Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet – ustrój, kompetencje, funkcjonowanie” (Toruń 2011) oraz wielu artykułów akademickich i opracowań eksperckich.

Opis spotkania: Prawo towarzyszy nam na każdym kroku – kształtuje sytuację kobiet w rodzinie, na rynku pracy, w przestrzeni publicznej; ma wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i wszelkie inne sfery życia. Celem wystąpienia będzie pokazanie na wybranych przykładach, jak prawo i to w jaki sposób jest stosowane, określa miejsce kobiet w społeczeństwie. Zastanowimy się czy prawo w Polsce jest sprzymierzeńcem kobiet? Czy pozwala skutecznie walczyć z dyskryminacją? Czy pomaga zmieniać stereotypy dotyczące ról płci, a może przeciwnie – umacnia je i pielęgnuje? 

 

DR IWONA CHMURA-RUTKOWSKA - pedagożka, socjolożka, wykładowczyni, edukatorka równościowa i antydyskryminacyjna. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz wykładowczyni Gender Studies UAM.

Naukowo zajmuje się mechanizmami wykluczającymi i reprodukującymi nierówności edukacyjne i społeczne, problemem kulturowych i społecznych uwarunkowań kształtowania (się) tożsamości rodzajowej, problemem przemocy ze względu na płeć oraz krytycznymi analizami dyskursu kobiecości i męskości w kulturze popularnej, programach szkolnych, podręcznikach i potocznych narracjach.

Kierowniczka, badaczka i konsultantka projektów z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej. Współpracowniczka agend rządowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz równego traktowania. Recenzentka do spraw równości rządowych podręczników wydawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Nasz elementarz” i „Nasza szkoła”.

Opis spotkania: Ścieżki karier edukacyjnych dziewcząt i chłopców w Polsce są inne. Główną barierą w podejmowaniu przez dziewczęta kształcenia w „męskich” zawodach oraz dążenia do wysokich stanowisk jest przekonanie, że takie wybory postrzegane są jako niekobiece oraz że kobiecie z męskim fachem trudno jest znaleźć pracę. Mimo że – jak wynika z przepisów prawa polskiego i międzynarodowego – autorki i autorzy podręczników szkolnych mają obowiązek eliminowania stereotypów związanych z płcią, nadal brakuje w nich modeli rozwoju zawodowego kobiet – a jeśli się pojawiają, to nie wykraczają poza stereotypowe schematy. Tymczasem postacie kobiet w podręcznikach mogą być dla dziewcząt inspirującą i motywującą alternatywą zarówno wobec tradycyjnego wyłączenia ze świata pracy zawodowej, jak również wobec świata komercji, w którym najczęstszą postacią do naśladowania jest księżniczka, modelka i celebrytka.

 

KATARZYNA BEKASIAK - Ekonomistka, przedsiębiorczymi - business woman, Prezydentka Polskiej Federacji Klubów Business & Professional Women (BPW). Od roku 2010 promuje w Polsce EQUAL PAY DAY - Dzień równej Płacy. Obecnie jest obserwatorką z ramienia BPW International w Radzie Europy w Strasbourgu. Motywuje do działania wiele kobiet, chętnie służy swoją radą.

 

 

 

 

MAŁGORZATA PAWLAK - zastępczyni Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Specjalistka rynku pracy, od ponad 20 lat związana z publicznymi służbami zatrudnienia, a od ponad 10 lat współautorka „Raportu o bezrobociu absolwentów” wykorzystywanego przez doradców zawodowych, młodzież stojącą przed wyborem szkoły, a także przez organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne.

Kierowniczka Centrum Aktywizacji Zawodowej –  współtworzy i monitoruje realizację programów aktywizacyjnych na rzecz osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, także we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Szczególne obszary zainteresowań to powiązanie rynku pracy z edukacją oraz współpraca międzysektorowa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 

JOANNA JAJUS - Dyrektorka Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, absolwentka Akademii Ekonomicznej (dziś Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu.

Od 2003 roku realizuje działania związane z promocją przedsiębiorczości oraz programami wspierającymi powstawanie i rozwój przedsiębiorstw. Wśród najważniejszych zadań realizowanych przez Wydział należy wymienić: Dni Przedsiębiorczości Poznań, Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy dla przedsiębiorców, Startup Poznań, program promocji przedsiębiorczości wśród młodzieży, studentów i cudzoziemców.

 

EWA BUKOWIAN - socjolożka, absolwentka studiów doktorskich na Wydziale Zarządzania UE  w Poznaniu. Przedsiębiorczyni z wieloletnim doświadczeniem, zajmuje się biznesem w zakresie zarządzania kadrami, bezpośrednio związanym z rynkiem pracy.

Jej szczególne zainteresowanie miejscem kobiet  przedsiębiorczych i aktywnych zawodowo  w gospodarce, od 2010 znajduje odbicie w wielkopolskim kwartalniku Klub Kobiet.

Promuje kobiety aktywne, przedsiębiorcze, samodzielne, wspierając je i wskazując drogę rozwoju. Aktywnie działa na rzecz wyszukiwania miejsc pracy dla kobiet.

W 2014 roku otrzymała tytuł Kobiety Przedsiębiorczej Poznania i Wielkopolski, uhonorowana medalem Wojewody Wielkopolskiego - za wkład w rozwój gospodarczy Wielkopolski.

 

LIDIA GRZEGORCZYK - stypendystka grantu naukowo - badawczego w Massachusetts Institute of Technology w Boston - Cambridge, kreatorka start-up Smart Fuse (www.smartfuse.pl), doktorantka Politechniki Poznańskiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Współpracuje w roli eksperta gospodarczo - biznesowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Mentorka biznesowa pierwszej w Polsce Akademii Girls go start-up. Pasjonatka rozwoju osobistego, wspiera kobiety działające w obszarze STEM (ang. Science, Technology, Engineering and Maths), dzieli się swoim doświadczeniem z kobietami, które stawiają pierwsze kroki w biznesie przy tworzeniu i realizacji start-upu. Nominowana do Bizneswoman roku 2016 w konkursie Sukces Pisany Szminką w kategorii Pomysł na Start. Swoje doświadczenie zawodowe w obszarze energetyki zdobywała m.in. w Nowym Jorku, Bostonie, Andover, aktualnie kierownik projektu ds. efektywności energetycznej i innowacji w Veolii.

 

MARTA MAZUREK - pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom (www.poznan.pl/pelnomocniczka). Jest z wykształcenia anglistką, ma stopień doktora w dziedzinie literaturoznawstwa amerykańskiego. Jest badaczką i nauczycielką akademicką w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkinią Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości, UAM. Prowadzi zajęcia seminaryjne na temat literatury czarnych Amerykanek. Jest certyfikowaną tłumaczką w zakresie tłumaczenia konferencyjnego i pisemnego. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniom i na rzecz równouprawnienia. Koordynowała projekty badawcze i edukacyjne na rzecz równego traktowania oraz kierowała zespołem kadry dydaktycznej. Uczestniczy w organizowanych w mieście akcjach społecznych, mających na celu zwrócenie uwagi na przemoc i wykluczenia. Jest autorką prac dotyczących krytyki literackiej i zjawiska dyskryminacji. Jest członkinią Kongresu Kobiet.

 

WARSZTATY

VIOLETTA RATAJCZAK - absolwentka WSZiB, specjalistka marketingu i sprzedaży. Dzieli się zdobytą wiedzą w pracy trenerki biznesu. Współpracuje z WSB jako wykładowczyni na studiach podyplomowych (Dąbrowa Górnicza, Szczecin). Dba o własny rozwój i zdobywa wiedzę na Uniwersytecie A. Mickiewicza, Studia Podyplomowe Coachingu. W 30 letniej pracy zawodowej zdobyła doświadczenie pracy z niepełnosprawnymi, w samorządach oraz w branży FMCG, gdzie rozwinęła umiejętności wielozadaniowego działania. Od 10 lat dyrektorka sprzedaży CEE w firmie Vilmorin Garden oraz właścicielka AloeSpa, gdzie najważniejsze jest indywidualne podejście do klientek. Kobieta świadoma z jaką mocą oddziałuje zmiana, na nią i otoczenie, nie obawia się wyzwań. Finalistka Konkursu organizowanego przez Sukces Pisany Szminką „Businesswoman Roku 2014”. Członkini Kongresu Kobiet, absolwentka Letniej Akademii oraz od sierpnia 2016 r Pełnomocniczka na Wielkopolskę Kongresu Kobiet.

 

TATIANA SOKOŁOWSKA - ekspertka savoir vivre, etykiety, protokołu dyplomatycznego i profesjonalnego wizerunku. Dyplomowana trenerka biznesu, absolwentka historii sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trenerka najwyższej kadry menedżerskiej polskich przedsiębiorstw. Realizuje projekty doradcze w kreowaniu biznesowego wizerunku kobiet i mężczyzn. Szkolenia prowadzi wyłącznie w oparciu o autorskie koncepcje i programy, zapewniając unikatową ofertę oraz najwyższy poziom skuteczności. Założycielka i CEO Firmy Business Dress Code.

 

 

BEATA ZIĘBA - socjolożka, trenerka biznesu i administracji, doradczyni MSP. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie szkoleniowe. Współpracuje z wielkopolskimi uczelniami, firmami szkoleniowymi oraz instytucjami rynku pracy. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla administracji publicznej, osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz środowiska biznesowego: przedsiębiorców, pracodawców i kadry menadżerskiej. Bazując na zdobytych doświadczenia prowadzi również z sukcesami doradztwo dla mikro, małych i średnich firm m.in. w zakresie tworzenia strategii firm, budowania strategii marketingowych, budowania sieci trwałych kontaktów biznesowych, tworzenia standardów obsługi klienta, wdrażania koncepcji Flexicurity oraz w zakresie selekcji i rekrutacji pracowników. Jest właścicielką firmy szkoleniowo-doradczej GET BETTER oraz współzałożycielką społeczności „Mikrobiznes na maksa” i „Kariera na maksa”. Laureatka plebiscytu „Kobieta przedsiębiorcza 2013 Poznań”.

 

 

Po Konferencji każda z uczestniczek Konferencji otrzyma link do strony www, gdzie umieszczone będą materiały pomocne w budowaniu dalszej kariery – merytoryczne wykłady wzmacniające ekspertek i praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie na rynku pracy.

 

Tu więcej informacji o projekcie realizowanym w całej Polsce (wkrótce konferencje w kolejnych miastach)

 

Cykl konferencji „Czas na kobiety!” organizowany przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Partner projektu –

 

Patronat -   

 

 

Współpraca –