Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Czas na Kobiety - konferencja w Pyrzycach

Dodano: 22 marca 2017

 

 
 
 

Aktywna kobieta to spełniona kobieta, to wyższa jakość życia jej i rodziny. Im więcej kobiet w firmach, tym lepsza kondycja firm. Im większe zawodowe zaangażowanie kobiet, tym lepszy rozwój kraju. A tym samym – im więcej pracujących kobiet, tym lepsza gospodarcza sytuacja w kraju. To stwierdzone. A więc… aktywizujemy kobiety! Pomagamy im/Wam odnaleźć się i wzmocnić na lokalnym rynku pracy. Stowarzyszenie Kongres Kobiet – największa kobieca organizacja pozarządowa w Polsce – ruszyła z ogólnopolskim projektem skierowanym do Was – do nas, kobiet. Program realizowany jest dzięki grantowi przyznanemu przez Fundację Coca-Coli z siedzibą w Atlancie. 

KOBIETY, jeśli  jesteście aktywne zawodowo, chcecie zmienić ścieżkę kariery, potrzebujecie wzmocnienia i wiedzy na temat Waszych praw, szans i możliwości, to dla Was jest ten projekt. Jeśli chcecie założyć własne firmy, czujecie się zagrożone wykluczeniem ze względu na wiek (50+) lub jesteście matkami chcącymi wrócić na rynek pracy, to dla Was też organizujemy nasze konferencje. Dajcie sobie szansę, przeczytajcie program tej najbliższej, w Pyrzycach, i rejestrujcie się! Bo teraz jest CZAS NA KOBIETY!

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

 

DATA I LOKALIZACJA KONFERENCJI:

11 kwietnia 2017, wtorek, Pyrzyce, hotel Salvador, ul. Lipiańska 40

 

PLAN KONFERENCJI:

9:00 - 9:45:     Kobiecy networking - Rejestracja uczestniczek

10:00 - 13:00: I BLOK – WIEDZA - WZMACNIANIE KOBIET

     1. Rozpoczęcie - Dorota Warakomska, Agnieszka Odachowska

     2.  Kobiety – Polki XXI wieku - Nasze prawa, nasze szanse. Nasza solidarność Dorota Warakomska

     3. Korzyści z obecności kobiet w gospodarce - Małgorzata Okońska-Zaremba

     4.  Sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy - Marta Mróz

      - Bariery, wyzwania i dobre praktyki – Szukamy rozwiązań – dyskusja – prowadzenie – Dorota Warakomska; 

udział: m.in. Agnieszka Brodowska, Ewa Dudar, Anna Kusy-Kłos, Magdalena Pieczyńska

 Temat: jak pokonywać bariery, wyzwania i stereotypy. Dobre praktyki na zachodniopomorskim rynku pracy, dyskusja z przedstawicielkami władz samorządowych, instytucji rynku pracy, przedsiębiorczyń, III sektora i kobiet z inicjatywą. 

 

5. Teraz jest czas na kobiety. Nasz czas! Wykorzystajmy go, działajmy razem na rzecz naszych praw, naszych szans, naszej wolności - Podsumowanie części plenarnej 

 

13:00-13:30: PRZERWA LUNCHOWA

 

13:30-15:00: II BLOK - WARSZTATY  

     1. Kobiety inicjatorkami innowacyjnych działań na obszarach wiejskich - 

prowadzenie – Agnieszka Odachowska; udział: Dorota Ekiert, Katarzyna Kosno, Katarzyna Rogaczewska, Teresa Sadowska, Grażyna Zaremba-Szuba

2. Jak mnie widzą tak mi płacą - rozmowa kwalifikacyjna, strój, stres (Hanna Piosik)

     

15:00-15:15 PRZERWA KAWOWA (15 min.)

 

15:15-16:45: III BLOK - WARSZTATY (1 warsztat – do wyboru)

 

 1. Jak zostać szefową - pozyskiwanie funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Dorota Ekiert)

     2. Jak mnie widzą tak mi płacą - rozmowa kwalifikacyjna, strój, stres (Hanna Piosik)

 

16:45-17:00: PODSUMOWANIE PLENARNE, ZAKOŃCZENIE – kobiety mają głos i nie boją się go użyć! –Dorota Warakomska, Agnieszka Odachowska, Katrzyna Kosno

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Wspiera nas również Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – będzie można indywidualnie uzyskać porady, jak założyć stowarzyszenie, jak rozpocząć działalność gospodarczą, a także poprzez zabawę poznać swoje umiejętności.

PRELEGENTKI

DOROTA WARAKOMSKA dziennikarka i publicystka, autorka reportaży, programów telewizyjnych, artykułów, doradczyni medialna, wykładowczyni, autorka m.in. książki o USA: „Droga 66”. Prezeska zarządu stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz rzeczniczka prasowa, założycielka i członkini zarządu „Towarzystwo Dziennikarskie”. Związana z TVP w latach 1991-2006: reporterka, korespondentka w USA, prezenterka głównych programów informacyjnych: Wiadomości TVP1 i Panoramy TVP2, szefowa Panoramy i wicedyrektor TVP1. Absolwentka UW. Stypendystka National Forum Foundation oraz German Marshall Fund of the US. Stażystka w stacjach Fox oraz CNN.

 

 

MAŁGORZATA OKOŃSKA-ZAREMBA - prawniczka. Posłanka na Sejm RP III kadencji. W latach 2001-2004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Współautorka wielu ustaw i nowelizacji w prawie gospodarczym, m.in.: pakietu „Przede wszystkim przedsiębiorczość”, zmieniających prawo podatkowe, inwestycyjne, dotyczących poprawy płynności finansowej polskich firm, zwiększających pewność obrotu gospodarczego, upraszczających procedury administracyjne oraz Ustawy „O swobodzie działalności gospodarczej”. Była m.in. członkinią Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów Jerzym Buzku, Komisji Trójstronnej, Przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na UW, bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. 

 

AGNIESZKA BRODOWSKA - kierowniczka Lokalnej Grupy Działania „Powiatu Świdwińskiego”, od 8 lat pracuje na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z terenu powiatu świdwińskiego. Animatorka lokalna, współpracuje z organizacjami pozarządowymi i sołtysami, koordynuje projekty aktywizujące mieszkańców z obszarów wiejskich, stała uczestniczka Kongresu Kobiet z obszarów wiejskich. Mama 10 letniego Kuby.

 

 

EWA DUDAR – od 25 lat pracownica oświaty, nauczycielka przedmiotów zawodowych z marketingu, ekonomii oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem i prawem pracy. Koordynuje realizację projektów unijnych doskonalących pracę nauczycieli w powiązaniu z lokalnym biznesem („Nauczyciel w praktyce” –pilotażowe staże zawodowe dla nauczycieli). Wspiera uczniów, którzy chcą zdobywać nowe kompetencje na rynku pracy („Nowoczesna Szkoła Zawodowa – wsparcie uczniów szkół zawodowych w uzyskiwaniu kwalifikacji”), wdraża innowacje pedagogiczne. Współpracuje z wieloma podmiotami - przedsiębiorstwami, samorządami, uczelniami, stowarzyszeniami. Od 6 lat członkini Platformy Obywatelskiej, radna Rady Powiatu Gryfińskiego kadencji 2010-2014. Od 2014 radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Aktywna członkini Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Przewodnicząca Rady Społecznej w szpitalu Szczecin-Zdroje. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 

 

ANNY KUSY-KŁOS - Wójcina Gminy Widuchowa (od 2014), bezpartyjna, radna Rady Gminy Widuchowa VI kadencji (2010-2014) , członkini Komisji Rewizyjnej i Komisji Finansów i Gospodarki. Z wykształcenia architektka krajobrazu. Kiedy obejmowała urząd wójta gminy Widuchowa, 60% zadłużenie gminy było dla niej największym zmartwieniem i jednocześnie ogromnym wyzwaniem. Dziś jest spokojna. Udaje jej się spłacać zadłużenie z poprzednich lat i jednocześnie powoli poprawiać sytuacje finansową gminy, realizując projekty i mieć realne marzenia na przyszłość co do nowych inwestycji. Mężatka, matka 2 dzieci. 

 

 

MARTA MRÓZ – starsza inspektorka w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, specjalistka ds. badań społeczno-ekonomicznych w Zachodniopomorskim Obserwatorium Rynku Pracy. W 2010 r. nadzorowała badanie Zawodowa rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim. Wielowymiarowy model dyskryminacji kobiet. W 2011 r. przygotowywała koncepcję badania oraz narzędzia badawcze dotyczące Przedsiębiorczości kobiet w województwie zachodniopomorskim. Od 2 lat koordynatorka badania Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, kierunku Informatyka i Ekonometria. Prywatnie mama dwóch córek – 8 letniej Patrycji oraz 3 letniej Natalki.  

 

AGNIESZKA ODACHOWSKA - pełnomocniczka Kongresu Kobiet. Była wiceburmistrzyni Pyrzyc i dyrektorka Lokalnej Grupy Dzialania Ziemia Pyrzycka, wiceprezeska Fundacji Quantum Satis. Liderka w województwie zachodniopomorskim w konkursie animator ekonomii społecznej, doradczyni, specjalista ds. projektów unijnych - zrealizowanych ponad 48 projektów z PROW, RPO, od 20 lat zajmuje się sytuacja kobiet na obszarach wiejskich.

 

 

MAGDALENA PIECZYŃSKA - specjalistka ds. współpracy z ngo, doradczyni w zakresie wdrażania modelowych rozwiązań we współpracy na linii samorząd - organizacje pozarządowe. Od początku pracy zawodowej związana z trzecim sektorem. Od przeszło 11 lat działa na rzecz organizacji pozarządowych, realizuje zadania w zakresie współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem – obecnie na szczeblu wojewódzkim, wcześniej powiatowym. W ramach swojej działalności stara się pokazywać warunki do tworzenia i prowadzenia efektywnych, partnerskich relacji samorządów lokalnych z organizacjami. W pracy działa na rzecz tworzenia wspólnych polityk publicznych, zachęca do współpracy przy realizacji zadań publicznych oraz tworzenia infrastruktury do współpracy. Realizatorka czynności nadzorczych w zakresie badania poprawności funkcjonowania stowarzyszeń pod kątem ich legalności i zgodności z przyjętym statutem. Koordynatorka i współtwórczyni wielu projektów unijnych dot. współpracy międzysektorowej, ekspertka oceniająca wnioski o dofinansowanie. Prywatnie miłośniczka zwierząt, podróży i działkowania.

 

 

WARSZTATY

DOROTA EKIERT - magistra ekonomii o kierunkach bankowość oraz zarządzanie przedsiębiorstwem oraz specjalistka unijnych programów w rolnictwie. Prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie pozyskiwania funduszy Unijnych, doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój działalności, doradztwa w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych oraz  zakładania i prowadzenia firmy, działalność szkoleniową oraz usług w zakresie motoryzacji. Była dyrektorką Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR ( 2015 -2016), kierowniczką biura powiatowego ARiMR (2002-2015). Wolontariuszka Ośrodka Wsparcia Ekonomii społecznej, aktywnie działa w Kongresie kobiet. Prywatnie żona od 20 lat i mama dwójki dzieci.

 

 

KATARZYNA KOSNO -właścicielka Skansenu Jeziorak Zaborsko, inicjatorka wprowadzenia zmian na wsi. Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet w regionie.

 

 

 

KATARZYNA ROGACZEWSKA - zastępczyni Dyrektora Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. Członkini Rady Osiedlowej Żelechowa w Szczecinie, aktywna działaczka społeczna na rzecz poprawy sytuacji kobiet.

 
 
 
 
 
 

TERESA SADOWSKA – Wójcina Gminy Banie od 2004 r., aktywna zawodowo od ponad 30 lat, zaangażowana w pomoc stowarzyszeniom i Kołom Gospodyń Wiejskich, chętnie biorąca udział w organizowanych  konferencjach, spotkaniach i wydarzeniach. 

 

 
 
 
 
GRAŻYNA ZAREMBA-SZUBA - badaczka historii kuchni Zachodniego Pomorza na przestrzeni ostatnich 100 lat, pasjonatka i propagatorka ruchu Slow Food, publicystka, autorka Laboratorium Smaku, wielu artykułów i opracowań kulinarnych, założycielka i kanclerka Oddziału Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, inicjatorka Projektu „Bajki Kulinarne” (Szlak Produktu Regionalnego). Autorka programów edukacyjnych dla dzieci m.in. warsztatów kulinarnych „Mali Odkrywcy Smaków”. Prezeska Stowarzyszenia Tradycja, autorka książki „Pomorska Książka Kucharska”. Aktywna propagatorka naszej inicjatywy w kraju i za granicą. To jej siła charakteru, poświęcenie i determinacja przysłużyła się do zdobycia przez „Gastronomię na Obcasach” najwyższego szczytu Afryki – Kilimandżaro! Jednym słowem wspaniała KOBIETA – PASJONATKA, która daje dowód na to, że „CHCIEĆ TO MÓC”, niezależnie od wieku, płci, miejsca zamieszkani.
 
 

HANNA PIOSIK - absolwentka Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Muzyczka i kompozytorka. Witalistka. Wielbicielka poszerzania świadomości i wydobywania radości z życia, poszukiwania jej w ludziach, sobie i otaczającym świecie. Od wielu lat zajmuje się rozwijaniem Sztuki Improwizacji, współpracując m.in. z takimi postaciami, jak Jerzy Mazoll, Sławomir Janicki, Kuba Janicki, Wojtek Mazolewski (Wojtek Mazolewski Quintet), Ray Dickaty (Warsaw Improvisers Orchestra), Neil Milton, także z Pawłem Szamburskim (SzaZa) i Patrykiem Zakrockim tworząc projekt LOST EDUCATION, z którymi wydała właśnie - szósty w swoim życiu - album nakładem wytwórni muzycznej LADO ABC, z którym wyrusza lada chwila w międzynarodową trasę koncertową. Nie ucieka się do powtórek i utartych schematów, przełamuje je, poszukując wciąż nowych inspiracji. Biegnie raczej szlakiem kolorów życia a to wszystko zaprowadza ją najczęściej do nowych, zaskakujących i zupełnie niespodziewanych zakamarków, które zawsze okazują się Wpaniałą Nauką. Wciąż wierzy w potężną siłę uśmiechu. ...I jak twierdzi- nie przestanie  wierzyć : )

 

 Po Konferencji każda z uczestniczek Konferencji otrzyma link do strony www, gdzie umieszczone będą materiały pomocne w budowaniu dalszej kariery – merytoryczne wykłady wzmacniające ekspertek i praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie na rynku pracy.

 

Tu więcej informacji o projekcie realizowanym w całej Polsce (wkrótce konferencje w kolejnych miastach)

 

Cykl konferencji „Czas na kobiety!” organizowany przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet

 

 

Organizator - 

 

 

Partner projektu – 

 

Współorganizacja –