Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Czas na Kobiety - konferencja w Wałbrzychu

Dodano: 3 lutego 2017

 

 
 

Aktywna kobieta to spełniona kobieta, to wyższa jakość życia jej i rodziny. Im więcej kobiet w firmach, tym lepsza kondycja firm. Im większe zawodowe zaangażowanie kobiet, tym lepszy rozwój kraju. A tym samym – im więcej pracujących kobiet, tym lepsza gospodarcza sytuacja w kraju. To stwierdzone. A więc… aktywizujemy kobiety! Pomagamy im/Wam odnaleźć się i wzmocnić na lokalnym rynku pracy. Stowarzyszenie Kongres Kobiet – największa kobieca organizacja pozarządowa w Polsce – ruszyła z ogólnopolskim projektem skierowanym do Was – do nas, kobiet. Program realizowany jest dzięki grantowi przyznanemu przez Fundację Coca-Coli z siedzibą w Atlancie. 

KOBIETY, jeśli  jesteście aktywne zawodowo, chcecie zmienić ścieżkę kariery, potrzebujecie wzmocnienia i wiedzy na temat Waszych praw, szans i możliwości, to dla Was jest ten projekt. Jeśli chcecie założyć własne firmy, czujecie się zagrożone wykluczeniem ze względu na wiek (50+) lub jesteście matkami chcącymi wrócić na rynek pracy, to dla Was też organizujemy nasze konferencje. Dajcie sobie szansę, przeczytajcie program tej najbliższej, w Wałbrzychu, i rejestrujcie się! Bo teraz jest CZAS NA KOBIETY!

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

 

DATA I LOKALIZACJA KONFERENCJI:

25 lutego 2017, sobota, Wałbrzych, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, ul. Piotra Wysockiego 29

 

PLAN KONFERENCJI:

9:00 - 9:45:     Kobiecy networking - Rejestracja uczestniczek

10:00 - 13:00: I BLOK – WIEDZA - WZMACNIANIE KOBIET

     1. Rozpoczęcie - Dorota Warakomska, Elżbieta Polewska

     2.  Kobiety – Polki XXI wieku - Nasze prawa, nasze szanse. Nasza solidarność Dorota Warakomska, Marta Lempart

     3. Korzyści z obecności kobiet w gospodarce - dr Ewa Rumińska-Zimny

     4.  Sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy  - Marzena Radochońska, Magdalena Victor

      - Bariery, wyzwania i dobre praktyki – Szukamy rozwiązań – dyskusja – prowadzenie – Dorota Warakomska; 

udział: m.in. Małgorzata Beślerzewska, Estera Grabarczyk, Zdzisława Leszczyńska-Chruścik, Sylwia Petryna, Daniela Sprytula, Grażyna Urbańska, Agata Zborowska

 Temat: jak pokonywać bariery, wyzwania i stereotypy. Dobre praktyki na dolnośląskim rynku pracy, dyskusja z przedstawicielkami władz samorządowych, instytucji rynku pracy, przedsiębiorczyń, III sektora i kobiet z inicjatywą. 

 

5. Teraz jest czas na kobiety. Nasz czas! Wykorzystajmy go, działajmy razem na rzecz naszych praw, naszych szans, naszej wolności - Podsumowanie części plenarnej 

 

13:00-13:30: PRZERWA LUNCHOWA

 

13:30-15:00: II BLOK - WARSZTATY (1 warsztat – do wyboru)

     1. Firma - instrukcja obsługi (Agata Zborowska)

     2. Samorealizacja i działanie z entuzjazmem (Barbara Żurakowska)

 3. Druga strona lustra - mój potencjał (Mariola Fanselow)

 

15:00-15:15 PRZERWA KAWOWA (15 min.)

 

15:15-16:45: III BLOK - WARSZTATY (1 warsztat – do wyboru)

 1.  Zmień swoje życie finansowo - własna firma (Sylwia Petryna)

     2. Samorealizacja i działanie z entuzjazmem (Barbara Żurakowska)

 3. Druga strona lustra - mój potencjał (Mariola Fanselow)

 

16:45-17:00: PODSUMOWANIE PLENARNE, ZAKOŃCZENIE – kobiety mają głos i nie boją się go użyć! –Dorota Warakomska, Elżbieta Polewska, Ewa Rumińska-Zimny

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

PRELEGENTKI

DOROTA WARAKOMSKA dziennikarka i publicystka, autorka reportaży, programów telewizyjnych, artykułów, doradczyni medialna, wykładowczyni, autorka m.in. książki o USA: „Droga 66”. Prezeska zarządu stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz rzeczniczka prasowa, założycielka i członkini zarządu „Towarzystwo Dziennikarskie”. Związana z TVP w latach 1991-2006: reporterka, korespondentka w USA, prezenterka głównych programów informacyjnych: Wiadomości TVP1 i Panoramy TVP2, szefowa Panoramy i wicedyrektor TVP1. Absolwentka UW. Stypendystka National Forum Foundation oraz German Marshall Fund of the US. Stażystka w stacjach Fox oraz CNN.

 

 

DR EWA RUMIŃSKA-ZIMNY - ekonomistka, ekspertka ONZ, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, wykładowczyni Gender Studies IBL PAN, Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet Nauki i Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej. Zajmuje się rolą kobiet w nowoczesnej gospodarce promując tezę, że równość "opłaca się" firmom i gospodarce. Międzynarodowe doświadczenie pracy w ONZ w Nowym Yorku i Genewie. Była członkinią zespołu przygotowującego Human Development Reports (UNDP) oraz Gender Focal Point w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ gdzie kierowała programem Women and Economy i była odpowiedzialna za przeglądy realizacji zobowiązań państw członkowskich zawartych w Deklaracji Pekińskiej (Beijing +10, Beijing +15). Inicjatorka pan-Europejskich konferencji Kobiet Biznesu, autorka publikacji m.in. Gender Gap and Economic Policy (www.unece.org/pub). Doktorat w SGH po stażu naukowym na Sorbonne-Paris I. Praca akademicka w SGH i Georgetown University, Washington D.C (visiting professor). Członkini Zarządu Stowarzyszenie Kongres Kobiet.

 

Dr MAŁGORZATA BEŚLERZEWSKA - redaktorka naczelna portalu Ekopraktyczni.pl. Dziennikarstwem zajęła się zaraz po studiach, najpierw w lokalnych mediach, a chwilę później w mediach związanych z energetyką, energią, ekologią. Współtworzy wraz z Aldoną Ziółkowską-Bielewicz oraz Moniką Falkiewicz „Kobiece Twarze – Women’s Faces”. To projekt, który ma wspierać szeroko rozumianą przedsiębiorczość kobiet, zachęcać kobiety do aktywności. Służą temu cykliczne spotkania na Dolnym Śląsku w ramach Forum Kobiece Twarze oraz Plebiscyt Gospodarczy „Kobiece Twarze – Women’s Faces” (w tym roku IV edycja). Zawodowo, ale i „po pracy” wspiera i promuje zasady zrównoważonego rozwoju. Słowo, analiza informacji i czasami obraz (fotografia) są jej głównymi narzędziami pracy.

ESTERA GRABARCZYK - pomysłodawczyni  projektu słowiański "jedwab'', fascynatorka odzieżą lnianą,biżuterią artystyczną oraz odzieżowym recyclingiem. Autorka indywidualnych wystaw oraz organizatorka pokazów mody. Zdobyła kilka nagród i wyróżnień startując w różnych plebiscytach. Lubi pomagać innym, stąd nieobca jej jest współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami. Jej motto "żyj i daj żyć innym" oraz  ''puszczaj chleb po wodzie a sam do Ciebie przypłynie - czyli mów o swoich potrzebach a nuż ktoś usłyszy i CI pomoże ''. www.estera-moda.pl

 

 

MARTA LEMPART - prawniczka, przedsiębiorczyni, od 15 lat współpracująca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jako legislatorka i ewaluatorka prawa, b. wicedyrektorka Biura Pełnomocnika Rządu ds. Niepełnosprawnych w MPiPS, b. dyrektorka Wydziału Programowania i Realizacji Zadań PFRON, współautorka ustawy o języku migowym, członkini zespołu ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zdany egzamin urzędniczy w KSAP, certyfikat PRINCE2, obecnie studia MBA Executive. Inicjatorka i liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, członkini grupy organizacyjnej Międzynarodowego Strajku Kobiet. 
Jej pasją są podróże, ale nienawidzi, kiedy ktoś o Polsce mówi "ten kraj" i nigdy stąd nie wyjedzie. Pochodzi ze Lwówka Śląskiego, mieszka z partnerką we Wrocławiu. Połyka książki, czasem kilka naraz. Ma dwa psy.

ZDZISŁAWA LESZCZYŃSKA-CHRUŚCIK - członkini Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. W FRW zatrudniona od grudnia 2004 roku. Wcześniej przez wiele lat zdobywala doświadczenie w bankowości na stanowiskach kierowniczych, jako Naczelniczka Wydziału Rachunkowości i Administracji Kredytami. Ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, następnie zrobiła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 

ELŻBIETA POLEWSKA - Pełnomocniczka Kongresu Kobiet w Wałbrzychu. Przewodnicząca Wałbrzyskiego Koła Partii Kobiet. Aktywnie działa w ZNP i wielu stowarzyszeniach  feministycznych: "Kobiecanki", " Biznes na obcasach", fundacja "Kobiety zmieniają świat".  Członkini Rady Programowej Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet. 

Wieloletnia przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Aktualnie na aktywnej emeryturze - zajmuje się terapią dysleksji w Poradni Psychologiczno- Psychiatrycznej. 

Prywatnie, feministka, żona feministy, mama dorosłej Ewy. Lubi pracę w ogrodzie, wycieczki  i taniec.

 

 

 

MARZENA RADOCHOŃSKA – dyrektorka  Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. W Publicznych Służbach Zatrudnienia pracuje od 1990 r. Podczas pracy zawodowej zajmowała się między innymi: przygotowaniem i realizacją projektów systemowych i konkursowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Pracy, w tym programów specjalnych. Brała czynny udział przy wspieraniu osób bezrobotnych oraz pracodawców subsydiowanymi formami aktywizacji, w tym w ramach pożyczek, dotacji, refundacji. Nadzorowała sprawozdawczość z pomocy publicznej i pomocy de minimis. Obecnie zarządza zasobami ludzkimi oraz podległą jednostką.

 

DANIELA SPRYTULA - żona byłego górnika, niepracująca, która po likwidacji kopalń w Wałbrzychu, tak jak wiele żon górników, musiała poradzić sobie z trudną sytuacją życiową. Ponadto musiała zmierzyć się z  tradycyjnie pojmowanym modelem żony górnika. Nie tylko zaczęła pracować, ale i aktywnie działać społecznie. Była współzałożycielką Komitetu Obywatelskiego w swojej dzielnicy, a także radną Rady Miejskiej przez dwie kadencje. Nadal udziela się społecznie pomagając potrzebującym pomocy mieszkańcom dzielnicy. Wróciła tam, gdzie pracował jej ojciec i mąż, i jest pracownicą w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia.

 

GRAŻYNA URBAŃSKA – ukończyła studia na wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytu Warszawskiego oraz uzyskała specjalizację z organizacji pomocy społecznej w Instytucie Polityki Społecznej w Warszawie. Za pracę magisterską uzyskała II nagrodę Ministra Polityki Społecznej. Całe zawodowe życie związana z pomocą społeczną, najpierw od 1978 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej, następnie od 1999 r. jako dyrektorka tworzyła Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej, a od 2005 r. jako z-czyni , a następnie dyrektorka kieruje Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

 

MAGDALENA VICTOR - kierowniczka Oddziału w Wałbrzychu Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 29 lat zatrudniona w Urzędzie Statystycznym. W latach 80-tych i 90-tych odpowiedzialna za działalność publikacyjną Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Wałbrzychu, od 2013 r. - Kierowniczka Oddziału. Członkini Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Medalem za długoletnią służbę oraz Odznaką honorową „Za zasługi dla statystyki RP” przez Prezesa GUS. Wałbrzyszanka od urodzenia.

 

 

 

WARSZTATY

MARIOLA FANSELOW - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego wydziału pedagogiki. Ukończyła studia  podyplomowe z zakresu pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe kierunek doradztwo zawodowe Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Podczas swojej kariery zawodowej zdobyła doświadczenie związane z pracą w oświacie. Obecnie pracuje jako doradczyni zawodowa, coachka, doradczyni edukacyjna. Współpracuje z firmami szkoleniowymi, prowadzi szkolenia w obszarze komunikacji interpersonalnej, motywacji. Realizowała projekty szkoleniowe, doradcze min. dla WYG International, WYG Consulting, DARR SA, Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego, GCE Kraków. Współpracuje z Fundacją Dorastaj z Nami. Absolwentka Letniej Akademii Kongresu Kobiet.

 

SYLWIA PETRYNA - akredytowana coachka ACC  ICF, aktualnie w trakcie certyfikacji na poziomie PCC - Professional Certified Coach), mediatorka, doradczyni i konsultantka. Prowadzi szkolenia oraz coaching w obszarach wystąpień publicznych, zarządzania i motywowania pracowników, budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, przedsiębiorczości. Specjalizuje się w coachingu skoncentrowanym na rozwiązaniach i narzędziowym wykorzystywanym w biznesie i organizacjach. Autorka trzech książek Lean Office, Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Zarządzanie projektami.

 

AGATA ZBOROWSKA - konsultantka z międzynarodowym, wieloletnim stażem w zakresie efektywnego zarządzania projektami i procesami w branży turystycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując między innymi dla Światowej Rady Turystyki z siedzibą w Londynie (World Travel and Tourism Council). Współzałożycielka firmy turystycznej start-up’u The House of Latitudes. Współorganizatorka spotkań networkingowych dla kobiet Lean In Circle Valencia w Hiszpanii, części organizacji Lean In założonej przez Sheryl Sandberg. W 2016 została mianowana na Empower Women Champion for Change 2016-2017 przez ONZ Kobiety (UN Women) i aktualnie prowadzi projekt obejmujący warsztaty w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Portugalii mający na celu aktywizację zawodową i wspomaganie kobiet w zdobywaniu wiedzy i narzędzi do zakładania własnych biznesów.

BARBARA ŻURAKOWSKA - prezeska Fundacji Kobiety Zmieniają Świat. Jako organizatorka comiesięcznych spotkań klubu Biznes Na Obcasach, skupia w nim aktywne przedsiębiorczynie, właścicielki firm a także kobiety poszukujące pracy. Każde spotkanie odbywa się w innej firmie i jest okazja do prezentacji własnego biznesu i wzajemnej pomocy.

Z zawodu jest pedagożką w placówce szkolnictwa specjalnego.

 

 

Po Konferencji każda z uczestniczek Konferencji otrzyma link do strony www, gdzie umieszczone będą materiały pomocne w budowaniu dalszej kariery – merytoryczne wykłady wzmacniające ekspertek i praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie na rynku pracy.

 

Tu więcej informacji o projekcie realizowanym w całej Polsce (wkrótce konferencje w kolejnych miastach)

 

 

 

Organizator - 

 

 

Partner projektu – 

 

 

Patronat Honorowy - Prezydent Miasta Wałbrzycha  

 

Współorganizacja –