Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Czas na Kobiety - konferencja we Wrocławiu

Dodano: 20 grudnia 2016

 

Aktywna kobieta to spełniona kobieta, to wyższa jakość życia jej i rodziny. Im więcej kobiet w firmach, tym lepsza kondycja firm. Im większe zawodowe zaangażowanie kobiet, tym lepszy rozwój kraju. A tym samym – im więcej pracujących kobiet, tym lepsza gospodarcza sytuacja w kraju. To stwierdzone. A więc… aktywizujemy kobiety! Pomagamy im/Wam odnaleźć się i wzmocnić na lokalnym rynku pracy. Stowarzyszenie Kongres Kobiet – największa kobieca organizacja pozarządowa w Polsce – rusza z ogólnopolskim projektem skierowanym do Was – do nas, kobiet. Program realizowany jest dzięki grantowi przyznanemu przez Fundację Coca-Coli z siedzibą w Atlancie. 

KOBIETY, jeśli  jesteście aktywne zawodowo, chcecie zmienić ścieżkę kariery, potrzebujecie wzmocnienia i wiedzy na temat Waszych praw, szans i możliwości, to dla Was jest ten projekt. Jeśli chcecie założyć własne firmy, czujecie się zagrożone wykluczeniem ze względu na wiek (50+) lub jesteście matkami chcącymi wrócić na rynek pracy, to dla Was też organizujemy nasze konferencje. Dajcie sobie szansę, przeczytajcie program tej najbliższej, we Wrocławiu, i rejestrujcie się! Bo teraz jest CZAS NA KOBIETY!

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

 

DATA I LOKALIZACJA KONFERENCJI:

13 stycznia 2017, piątek, Wrocław, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 22

 

PLAN KONFERENCJI:

9:00 - 9:45:     Kobiecy networking - Rejestracja uczestniczek

10:00 - 12:30: I BLOK – WIEDZA - WZMACNIANIE KOBIET

     1. Otwarcie - Dorota Warakomska, Irena Kamińska, dr Irena Tomys

     2.  Kobiety – Polki XXI wieku - Nasze prawa, nasze szanse. Nasza solidarność prof. Magdalena Środa, Marta Lempart  

3. Unia Europejska jest Kobietą – Natalia Szczucka

     4. Korzyści z obecności kobiet w gospodarce Dorota Warakomska

     5.  Sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy - prof. Teresa Kupczyk (Akademia Finansów i Biznesu Vistula), dr Joanna Kubicka (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)

      - Bariery, wyzwania i dobre praktyki – Szukamy rozwiązań – dyskusja – prowadzenie – Dorota Warakomskaudział: m.in. Anna Barton, Iwona Dyszkiewicz, Lilla JarońBarbara Kaśnikowska, prof. Teresa Kupczyk, prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Natalia Szczuckakomentarz – prof. Magdalena Środa, Marta Lempart. Temat: dobre praktyki z przedstawicielkami władz samorządowych, urzędów pracy, przedsiębiorczyń, związków zawodowych i kobiet z inicjatywą

 

12:30-13:00: PRZERWA LUNCHOWA

 

13:00-14:30: II BLOK - WARSZTATY (1 warsztat – do wyboru)

     1. Wizerunek sukcesu – jak mnie widzą, tak… mi płacą (Monika Braun – wykładowczyni technik medialnych, autoprezentacji oraz metod prezentacji osobistej);

     2. Biznes – instrukcja obsługi  (Renata Sieler – ekonomistka, doradczyni ds. przedsiębiorczości, coachka biznesu i kariery);

 3. Kobiety w "internetach" (Katarzyna Barczyk vel Lady Pasztet – blogerka, przedsiębiorczyni)

4. Pieniądz nie śpi (Anna Płuciennik - specjalistka ds. dotacji)

 

14:30-14:45 PRZERWA KAWOWA (15 min.)

14:45-16:15: III BLOK - WARSZTATY (1 warsztat – do wyboru)

1. Wizerunek sukcesu – jak mnie widzą, tak… mi płacą (Monika Braun – wykładowczyni technik medialnych, autoprezentacji oraz metod prezentacji osobistej);

     2. Biznes – instrukcja obsługi  (Renata Sieler – ekonomistka, doradczyni ds. przedsiębiorczości, coachka biznesu i kariery);

 3. Kobiety w "internetach" (Katarzyna Barczyk vel Lady Pasztet – blogerka, przedsiębiorczyni)

4. Pieniądz nie śpi (Anna Płuciennik - specjalistka ds. dotacji)

UWAGA - Każda uczestniczka może wziąć udział w sumie w dwóch warsztatach    

 

16:15-17:00: PODSUMOWANIE PLENARNE, ZAKOŃCZENIE – kobiety mają głos i nie boją się go użyć! – Irena Kamińska

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - O UCZESTNICTWIE W DANYM WARSZTACIE DECYDUJE KOLEJNOŚC REJESTRACJI

 

 

PRELEGENTKI:

DOROTA WARAKOMSKA dziennikarka i publicystka, autorka reportaży, programów telewizyjnych, artykułów, doradczyni medialna, wykładowczyni, autorka m.in. książki o USA: „Droga 66”. Prezeska zarządu stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz rzeczniczka prasowa, założycielka i członkini zarządu „Towarzystwo Dziennikarskie”. Związana z TVP w latach 1991-2006: reporterka, korespondentka w USA, prezenterka głównych programów informacyjnych: Wiadomości TVP1 i Panoramy TVP2, szefowa Panoramy i wicedyrektor TVP1. Absolwentka UW. Stypendystka National Forum Foundation oraz German Marshall Fund of the US. Stażystka w stacjach Fox oraz CNN.

 

 

MAGDALENA ŚRODA - profesorka UW. dr hab., pracuje w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się historią idei etycznych, etyka stosowaną, filozofia polityczną i problematyką gender. Jest autorką wielu publikacji z zakresu filozofii politycznej i moralnej oraz  książek m.in: „Idea godności w historii i etyce” (1993), „Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci” (2003), „Kobiety i władza” (2009), „Etyka dla myślących” (2010), „Mała książeczka o tolerancji” (2010). Jest redaktorką ETYKI oraz Rady Naukowej PRZEGLĄDU FILOZOFICZNEGO; Jest członkinią Europejskiego Instytutu Równości Gender w Wilnie. Jest również założycielką i kierowniczką Podyplomowych Studiów Etyki i Filozofii (UW); członkinią Komitetu Etyki Polskiej Akademii Nauk; członkinią Rady Instytutu Spraw Publicznych, członkinią Rady Societas/Communitas. W rządzie M. Belki pełniła funkcję ministra Pełnomocnika Rządu ds. Równego statusu Kobiet i Mężczyzn. Zajmuje się działalnością publicystyczną, jest felietonistką „Gazety Wyborczej” i tygodnika „Wprost”. W Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet jest Ministrą Edukacji, Nauki i Sportu.

 

ANNA BARTON - z zawodu pielęgniarka, studiowała pedagogikę. Od ponad 40 lat przedsiębiorczyni. Właścicielka sieci lodziarni we Wrocławiu ,,Dom Lodów Barton". Sama założyła firmę i przez lata ja rozwijała. Obecnie ma sześc lodziarni na terenie miasta, cały czas osobiście kieruje przedsiębiorstwem. Można ją spotkać prawie codziennie w jej kawiarni na terenie jednej z wrocławskich galerii handlowych. Często stoi za lada lub na kasie. Matka dwójki dzieci. W życiu z sukcesem pokonała wiele przeszkód, w tym m.in. odbudowała firmę po powodzi, wygrała walkę z rakiem.

 

IWONA DYSZKIEWICZ - dyrektorka Wydziału Informacji o Funduszach Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Z wykształcenia polonistka, z zamiłowania społecznica i polityczka. Radna Powiatu Wrocławskiego, w poprzedniej kadencji radna Miasta Wrocławia, była m.in. dyrektorką wrocławskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych i wiceprezeską Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Wulkan energii. Kocha ludzi i zwierzęta, dlatego ma w domu zawsze kilka psów i kotów, a od niedawna hoduje alpaki.

 

 

LILLA JAROŃ - wicedyrektorka Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Z wykształcenia ekonomistka i nauczycielka. Od wielu lat urzędniczka samorządowa, a także polityczka. Była m.in. dyrektorką wydziału edukacji we wrocławskim magistracie i Sekretarzem Województwa Dolnośląskiego. Od 2009 do 2012 pełniła funkcję wiceministry w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Uważa, że najważniejsza jest w życiu edukacja, szeroko pojęta, jako sposób na bycie dobrym, radzenie sobie w życiu. Uczenie się jest dla niej sposobem na rozwiązywanie problemów. Działa w Towarzystwie Miłośników Wrocławia i Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.

 

BARBARA KAŚNIKOWSKA - wicedyrektorka Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Poprzednio była m.in. prezeską Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pracowała dla administracji centralnej, koordynując programy unijne skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Była wiceprezeską Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, inicjatorką powstania Krajowego Systemu Usług dla MŚP. Tworzyła system wsparcia polskich przedsiębiorstw ze środków unijnych. Jako ekspertka Komisji Europejskiej była zaangażowana w programy wspierające przedsiębiorczość i rozwój regionalny (Phare Partnership, Ecos-Ouverture). Agenda ONZ ds. rozwoju (UNDP) korzystała z jej doświadczenia przy ocenie działań wspierających biznes i kobiety w Bułgarii. Szkoliła administrację na Ukrainie, w Bułgarii i Kosowie.

 

dr JOANNA KUBICKA - adiunkt w Katedrze Zarządzania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki. Stopień dr uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wykładowczyni z zakresu zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Realizuje badania na temat zmian w zarządzaniu w obliczu współczesnych zmian otoczenia, a  także w zakresie równości szans kobiet w zarządzaniu. Posiada wieloletnią praktykę i kompetencje w zakresie zarządzania projektami, w szczególności edukacyjnymi i kulturalnymi.

 

 

prof. TERESA KUPCZYK - Profesora Nadzwyczajna Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie i w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange we Wrocławiu Wydziału Zarządzania i Informatyki (Executive MBA). Obroniła doktorat z nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jest wieloletnią praktyczką w zarządzaniu przedsiębiorstwem na najwyższych stanowiskach kierowniczych, zarządzaniu edukacją i zarządzaniu projektami. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych równości szans kobiet na rynku pracy, w tym w zarządzaniu. Realizowała liczne badania naukowe, projekty rozwojowe i konferencje na ten temat. 

 

MARTA LEMPART - prawniczka, przedsiębiorczyni, od 15 lat współpracująca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jako legislatorka i ewaluatorka prawa, b. wicedyrektorka Biura Pełnomocnika Rządu ds. Niepełnosprawnych w MPiPS, b. dyrektorka Wydziału Programowania i Realizacji Zadań PFRON, współautorka ustawy o języku migowym, członkini zespołu ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, zdany egzamin urzędniczy w KSAP, certyfikat PRINCE2, obecnie studia MBA Executive. Inicjatorka i liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, członkini grupy organizacyjnej Międzynarodowego Strajku Kobiet. 
Jej pasją są podróże, ale nienawidzi, kiedy ktoś o Polsce mówi "ten kraj" i nigdy stąd nie wyjedzie. Pochodzi ze Lwówka Śląskiego, mieszka z partnerką we Wrocławiu. Połyka książki, czasem kilka naraz. Ma dwa psy.

 

prof. MIROSŁAWA NOWAK-DZIEMIANOWICZ - dziekanka Wydziału Nauk Pedagogicznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, specjalistka w zakresie pedagogiki rodziny, pedagogiki szkoły i pedagogiki ogólnej. Najbardziej interesuje ją problematyka współczesnej rodziny, relacje społeczne i edukacyjne konteksty budowania tożsamości człowieka współczesnego. Jest autorką wielu prac monograficznych, m.in.: „Małżeństwo wobec rozwodu” (1994), „Oblicza szkoły, oblicza nauczyciela” (2001), „Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń” (2002, 2006). Zdeklarowana feministka, wierzy w kobiety, chętnie je wspiera.

 

 

 

NATALIA SZCZUCKA - dyrektorka Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim (Orientalistyka i Filozofia), Uniwersytecie Oksfordzkim (Refugee Studies) i Centralnym Instytucie Języka Hindi w Agrze, w Indiach. Ukończyła studia doktorskie na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (Socjologia). Pracowała m.in. w biurze Amnesty International w Brukseli, w Biurze Wysokiego Przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie, a w ramach misji ONZ pełniła funkcję specjalistki ds. edukacji obywatelskiej na Timorze Wschodnim przed pierwszymi wolnymi wyborami w tym kraju. Pracowała również jako redaktorka i dziennikarka w miesięczniku popularnonaukowym "Wiedza i Życie" oraz jako tłumaczka jęz. hindi i urdu.

 

WARSZTATY

KATARZYNA BARCZYK vel LADY PASZTET - prowadzi feministycznego bloga, jako Lady Pasztet (http://www.ladypasztet.com,), bo wierzy, że jest jeszcze dużo do zrobienia w kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz feminizmu. Współpracuje z magazynem CafeBabel. Członkini Kongresu Kobiet i Dolnośląskiego Kongresu Kobiet. Specjalistka od social media oraz internetu, w wolnej chwili spędza czas na siłowni. Prowadzi rodzinny biznes (produkcja zdrowych przekąsek), w którym zajmuję się marketingiem, public relations oraz zarządzaniem. Można ją znaleźć w bazie ekspertki.org. 

Opis warsztatu: Warsztat poświęcony będzie narzędziom internetowym, które pomagają w prowadzeniu własnego biznesu. W tym kontekście omówione zostaną m.in. Facebook (jak założyć własną stronę; podstawowe informacje, które należy uzupełnić; zdjęcie profilowe oraz cover photo; podstawy tego, jak prowadzić fan page swojej działalności, czyli podstawy netykiety (etykieta w internecie)) oraz Canva, czyli narzędzie do tworzenia podstawowych grafik przy wykorzystaniu szablonów (wizytówka, cover photo na fanpage, grafika w social media etc.). Uczestniczki dowiedzą się, co to są darmowe banki zdjęć, czyli strony, z których można pobrać zdjęcia z internetu za darmo, a także jak robić monitoring mediów (na przykładzie Brand24.pl), aby np. dowiedzieć się, co myślą o nim inni użytkownicy internetu.

 

 

MONIKA BRAUN - z wykształcenia aktorka (ukończyła Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej), z zawodu nauczycielka technik aktorskich i wystąpień publicznych (trenerka i coachka), z pasji kulturoznawczyni i badaczka ludzkich zachowań, a także pisarka. Zajmuje się również copywritingiem, projektowaniem publicznych dyskusji, konferencji i spotkań firmowych. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego jako wykładowczyni technik medialnych, autoprezentacji oraz metod prezentacji osobistej. Prowadzi także z zajęcia z technik autoprezentacji i retoryki na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Przez kilka lat współpracowała z Dolnośląską Szkołą Wyższą. Jako trenerka szkoli w zakresie prezentacji multimedialnych, autoprezentacji, retoryki, technik wystąpień publicznych i etykiety w biznesie. Współpracowała między innymi z: Okręgowymi Izbami Radców Prawnych we Wrocławiu i Łódzi, Ringier Axel Springer Polska, PKO Bank Polski, Microsoft Polska Spółka z o.o., Polkomtel S.A., SigmaKalon Deco Polska Sp. z o.o., Ericsson Sp. z o.o., Nissan Poland, Bayer Sp. z o.o., Compensa Życie SA., Nokia Poland, Volksbank Leasing Polska SA., Generali TU S.A., Stoen, TU Gerling, Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową.

Opis warsztatu: Warsztat w formie interaktywnego wykładu obejmuje szereg praktycznych zagadnień dotyczących wybranych problemów z zakresu komunikacji w biznesie, prowadzenia rozmów zawodowych oraz prezentowania siebie i swojej firmy wobec różnorodnych gremiów. Jego zadaniem jest udoskonalenie sposobów porozumiewania się. Podstawowym celem jest pokazanie  jak to w praktyce robić? Wykład jest przeglądem technik komunikacyjnych opartych o metody aktorskie. Polegają one na wzmacnianiu wyrazistości i ekspresji komunikacyjnej poprzez naukę panowania nad ciałem i głosem, rozwijaniu wyobraźni, umiejętności używania pomocy audiowizualnych i wszelkich innych „rekwizytów” oraz stosowaniu świadomej gestykulacji i mimiki. Koncepcja takiego oddziaływania na odbiorcę bazuje na rozumieniu ludzkiej podświadomości i zasad rządzących instynktownymi reakcjami człowieka. Podczas zajęć mowa będzie m.in. o elementach werbalnych i niewerbalnych w komunikacji interpersonalnej, języku ciała w rozmowach zawodowych, oraz elementach metod prezentacji i autoprezentacji, retoryce i technikach przekonywania oraz pracy nad słowem pod kątem oddziaływania na emocje odbiorcy.

 
 

ANNA PŁUCIENNIK - specjalistka ds. dotacji w pełnym zakresie: od tworzenia, zarządzania, realizacji, monitoringu i ewaluacji działań związanych z tematyką projektów unijnych. Trenerka - prowadzi warsztaty z zakresu pozyskiwania dotacji, szkolenia dla pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych, oraz dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Założycielka Fundacji Nie Widzę Problemu, gdzie pisze i realizuje projekty skierowane do osób potrzebujących wsparcia, w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej, oraz upowszechnienia partycypacji obywatelskiej na Dolnym Śląsku.

Opis warsztatu: Warsztaty „Pieniądz nie śpi” są skierowane dla kobiet, które myślą o założeniu własnej firmy, lub chcą wzmocnić swój potencjał społeczno-zawodowy na lokalnym rynku pracy, poprzez udział w szkoleniach rozwijających ich predyspozycje zawodowe. Uczestniczki warsztatów dowiedzą się m.in. o tym, jak można skorzystać z bezzwrotnego dofinansowania, a także jakie możliwości finansowe dają im środki unijne. Trenerka przedstawi funkcjonujące na polskim rynku rozwiązania wspierające Aktywne Kobiety w założeniu własnej działalności, podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, oraz powrocie na rynek pracy. Podczas zajęć trenerka wskaże konkretne rozwiązania i będą wsparciem i inspiracją dla kobiet, które na tu i teraz szukają swojej drogi zawodowej.

 
 

RENATA SIELER - ekonomistka, doradczyni ds. przedsiębiorczości, coachka biznesu i kariery. Autorka programów szkoleniowych z zakresu podatków, księgowości, zarządzania przedsiębiorstwem, jak również z zakresu doradztwa zawodowego oraz szeroko pojętego rozwoju osobistego. Specjalistka ds. usprawniania komunikacji w organizacji za pomocą efektywnych procedur standaryzacyjnych. Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w zakresie organizacji działów finansowych oraz budowania funkcji finansów w organizacjach. Ma doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwie strategicznym, koncentrującym się na zarządzaniu procesem tworzenia wartości firmy (programy rozwoju, programy naprawcze). Propaguje zasady biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Opis warsztatu: Podczas warsztatu trenerka opowie o wadach i zaletach prowadzenia własnej firmy. Uczestniczki dowiedzą się, od czego należy zacząć, aby założyć własną firmę, jakie powinny być pierwsze kroki w tym kierunku. Prowadząca przedstawi m.in. istniejące w Polsce formy prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zasady ich opodatkowania i odpowiedzialności, która łączy się z poszczególnymi formami działalności. Podczas zajęć podjęty zostanie także temat ryzyka, które łączy się z prowadzeniem własnej firmy, zagrożeniach z tym związanych oraz sposobach ich unikania, a także o tym, jak należy podnosić się po ewentualnych porażkach. Zdefiniowane zostanie pojęcie ,,motywacji", jej rola i waga w prowadzeniu własnej firmy i jak należy się motywować w biznesie.

 

Po Konferencji każda z uczestniczek Konferencji otrzyma link do strony www, gdzie umieszczone będą materiały pomocne w budowaniu dalszej kariery – merytoryczne wykłady wzmacniające ekspertek i praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie na rynku pracy.

 

Tu więcej informacji o projekcie realizowanym w całej Polsce (wkrótce konferencje w kolejnych miastach)

 

Cykl konferencji „Czas na kobiety!” organizowany przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet

 

 

Organizator - 

 

Partner projektu – 

 

Patronat -              

 

 

Współorganizacja –