Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Czas na Kobiety - projekt

Dodano: 4 października 2016

Stowarzyszenie Kongres Kobiet – największa kobieca organizacja pozarządowa w Polsce – realizuje nowy ogólnopolski projekt. Jego cel – wzmacnianie i aktywizowanie kobiet. By samodzielnie realizowały się w życiu zawodowym, miały wiedzę, chęć, motywację i narzędzia do zakładania własnych biznesów i – czerpały satysfakcję z pracy.     

Wraz z partnerem – fundacją Coca-Coli z siedzibą w Atlancie (wpisując się w międzynarodowe działania tej firmy na rzecz kobiet) organizujemy cykl konferencji – odbędzie się ich dziesięć w ciągu roku:

Poznaniu - 25 listopada 2016 - program,

we Wrocławiu - 13 stycznia 2017

- w Białymstoku - 17 lutego 2017

- w Wałbrzychu - 25 lutego 2017

- w Katowicach - 27 marca 2017

- w Pyrzycach w woj. zachodniopomorskim - 11 kwietnia 2017

 - w Lublinie - 28 kwietnia 2017

- w Krakowie - 8 maja 2017

- w Gdyni - 24 maj 2017

- w Warszawie - 13 czerwca 2017

Podczas tych spotkań aktywizujemy kobiety, wzmacniamy je poprzez uświadomienie ich praw i możliwości, a także – co ważne – przekazujemy im bardzo praktyczne umiejętności pomocne w poszukiwaniu pracy i zakładaniu firm. A także – rozwijamy kompetencje liderskie, upowszechniamy korzyści wynikające z obecności kobiet na rynku pracy i wzmacniamy ich pozycję na tym właśnie rynku. Nacisk kładziemy na Empowerment, czyli wzmacnianie kobiet poprzez wyćwiczenie w nich praktycznych umiejętności i działań, pomagających im uwierzyć w siebie i znaleźć w sobie inspirację do szukania pracy i rozwijania własnych inicjatyw – biznesów – w mieście i na wsi.

Uczestniczki konferencji – kobiety aktywne zawodowo, które chcą zmienić ścieżkę kariery, potrzebują wzmocnienia, kobiety, które chcą założyć własne firmy, te, które są zagrożone wykluczeniem ze względu na wiek (50+), i matki wracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka – otrzymają pakiet wiedzy i umiejętności. Materiały będziemy udostępniać także elektronicznie.

Przedstawimy nie tylko opracowanie dotyczące korzyści z aktywności kobiet na rynku pracy, ale także wiedzę na temat pozycji kobiet na danym lokalnym, regionalnym rynku pracy, przyczynach gorszej pozycji kobiet w gospodarce, barier i dyskryminacji i sposobów ich eliminacji. We współpracy z NGO-sami, ośrodkami akademickimi i samorządami tworzymy katalog dobrych praktyk pracodawców, samorządów, inicjatyw społecznych na rzecz zawodowej aktywizacji kobiet. Efektem finalnym projektu będzie Raport z dobrymi praktykami i podsumowanie projektu na IX Kongresie Kobiet (w 2017 r.)

Kongres Kobiet od lat zabiega o zwiększenie poziomu zatrudnienia kobiet w naszym kraju. Im więcej kobiet pracuje, tym lepsza jest sytuacja ekonomiczna państwa. Nasz aktualny projekt przyczyni się do wprowadzania równych szans na rynku pracy pracownicom i pracownikom i pomoże im w równym godzeniu ról w życiu zawodowym i rodzinnym.

W oparciu o sprawdzoną wiedzę ekspertek_ów i praktyczek_ków biznesu, przy wsparciu mentorek_ów i trenerek_ów pokazujemy, że teraz jest CZAS NA KOBIETY!

 

Partner projektu