Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Deklaracja Kongresu Kobiet

Dodano: 11 maja 2019

Udział w wyborach jest naszym prawem, obowiązkiem, przyjemnością (zwłaszcza, gdy na listach wyborczych są nasze dziewczyny: wspierajmy je! I te z „Wiosny” i te z Koalicji Europejskiej).

Idźcie na wybory!! Głosujcie na prodemokratyczne, proeuropejskie kandydatki do Parlamentu Europejskiego. Wasz głos jest arcyważny! Nasze członkostwo w Unii Europejskiej i godna reprezentacja są bardzo ważne!

1. Unia Europejska wzmacnia społeczeństwo obywatelskie, wspiera organizacje pozarządowe (Jest to szczególnie ważne w krajach gdzie rządzą populiści, rozwija się religijny fundamentalizm i umacnia się patriarchat czyli na przykład w Polsce)

2. Unia Europejska wzmacnia praworządność i prawa człowieka (Prawa człowieka to nie slogan, to nasze realne bezpieczeństwo, sprawiedliwość i równe traktowanie; wartości te są zagrożone tam, gdzie nie ma praworządności).

3. Unia Europejska chroni i wzmacnia prawa kobiet (to wzmocnienie jest szczególnie potrzebne tam, gdzie władza traktuje kobiety jako obywatelki drugiej kategorii. Jesteśmy w Polsce systematycznie pozbawiane praw do autonomii, wolności, równego traktowania)

4. Unia Europejska promuje równe płace i równe szanse kobiet na rynkach pracy ( W Polsce kobiety mniej zarabiają, mają znacznie mniej szans i możliwości funkcjonowania na równych prawach w sferze publicznej, to jeszcze systematycznie są wykluczane z rynków pracy).

5. Unia Europejska walczy z przemocą wobec kobiet w każdej postaci (a nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, w Polsce przemoc wobec kobiet jest lekceważona, niedostrzegana a antyprzemocowe organizacji pozbawiane finansowania).

6. Unia Europejska promuje równy udział kobiet we władzach, w polityce, w kulturze, w nauce, w mediach (Tymczasem Polską rządzą niemal wyłącznie mężczyźni, oni też zarządzają kulturą, nauką, mediami)

7. Unia Europejska dąży do zagwarantowania pełnego systemu opieki dla osób zależnych (dzieci, niepełnosprawnych, osób starszych).

8. Unia Europejska zapewnia równy dostęp do wiedzy, edukacji, rozwoju.

9. Unia Europejska umożliwia współpracę i wymianę międzynarodową we wszystkich dziedzinach – w gospodarce, w nauce, w kulturze.

10. Unia Europejska to szansa na trwały pokój, wolność, dobrobyt, równość.

Idź na wybory, głosuj na prodemokratyczne, prorównościowe kandydatki!