Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Kobieta z Energią !

Dodano: 9 marca 2018

KOBIETA Z ENERGIĄ 

 

 

Pełną parą rusza projekt Stowarzyszenia Kongres Kobiet i Fundacji Veolia! Komu dostarczymy energii? Kobietom, które potrzebują jej najbardziej. Tym, które angażują się w rozwój swoich społeczności, ale też są zagrożone wykluczeniem – bibliotekarkom, nauczycielkom, kobietom 50+ i seniorkom.

Nasz cel – integracja środowisk przez wymianę opinii i doświadczeń, ale też podniesienie ekologicznej świadomości uczestniczek projektu.

Już 23 marca 2018 r. w CK Zamek w Poznaniu odbędzie się zjazd wzmacniająco-szkoleniowy. W czasie całodniowego spotkania będziemy rozmawiać o prawach kobiet, dyskryminacji, stereotypach i ich eliminowaniu. Poszukamy rozwiązań, wzmocnimy się, „doładujemy baterie”, doenergetyzujemy się – to gwarantuje Veolia. Po interaktywnej części plenarnej planujemy też warsztaty z zakresu edukacji równościowej, przełamywania stereotypów, współpracy i solidarności, a także ekologii.

Wśród prowadzących dyskusje i warsztaty m.in.: Joanna Jaśkowiak, Dorota Warakomska i inne związane z Kongresem ekspertki, których udział jest gwarancją merytoryczności i jakości. Podczas zjazdu ogłosimy konkurs na minigranty społeczne, które będą dotyczyć aktywizacji społeczności lokalnych, przeciwdziałania dyskryminacji, upowszechnienia zagadnień dotyczących równości w tym: równości płci.

Projekt Kobieta z energią ma patronat honorowy Prezydenta miasta Poznania.

Poznań miastem kobiet z energią!

#kobietazenergią

Udział jest bezpłatny - wystarczy się zarejestrować

ZAREJESTRUJ SIĘ


ZMIANA GODZIN NA PROŚBY UCZESTNICZEK

KOBIETA Z ENERGIĄ

program zjazdu wzmacniająco-szkoleniowego dla kobiet

 

Data: 23 marca 2018

Miejsce: Centrum Kultury Zamek, Sala Pod Zegarem (wejście od ul. Święty Marcin), Poznań

 

 

Prowadzenie konferencji: Dorota Warakomska

 

 

9:30-10:00            Rejestracja przy porannej kawie

10:00-12:15         Panel Moc kobiet; udział m.in.: Joanna Jaśkowiak, Marta Mazurek, Jowita Mytnik-Skała, Violetta Ratajczak, Aleksandra Sołtysiak-Łuczak; tematyka: kobieca aktywność w przedsiębiorczości, aktywność społeczna i samorządowa, przywództwo kobiet

 

12:15-13:15         Przerwa lunchowa

 

13:15-14:30         Warsztaty, I tura (jeden warsztat do wyboru): 

Warsztat I: Zielona energia, jak ekologia poprawia jakość życia, prowadzenie: Ewa Sufin-Jacquemart

Warsztat II: Edukacja dla równości, jak przełamywać stereotypy płciowe, prowadzenie: Iwona Chmura-Rutkowska

 

14:30-14:35         Przerwa

 

14:35-15:50         Warsztaty, II tura (jeden warsztat do wyboru):

Warsztat I: Zielona energia, jak ekologia poprawia jakość życia, prowadzenie: Ewa Sufin-Jacquemart

Warsztat II: Edukacja dla równości, jak przełamywać stereotypy płciowe, prowadzenie: Iwona Chmura-Rutkowska

 

15:50-16:00         Zakończenie

ZAREJESTRUJ SIĘ


 

Panelistki:

DOROTA WARAKOMSKA: dziennikarka i publicystka, autorka reportaży, programów telewizyjnych, artykułów, doradczyni medialna, wykładowczyni, autorka m.in. książki o USA: „Droga 66”. Prezeska zarządu stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz rzeczniczka prasowa, założycielka i członkini zarządu „Towarzystwo Dziennikarskie”. Związana z TVP w latach 1991-2006: reporterka, korespondentka w USA, prezenterka głównych programów informacyjnych: Wiadomości TVP1 i Panoramy TVP2, szefowa Panoramy i wicedyrektor TVP1. Absolwentka UW. Stypendystka National Forum Foundation oraz German Marshall Fund of the US. Stażystka w stacjach Fox oraz CNN.

 

JOANNA JAŚKOWIAK: notariuszka, była członkini Rady Izby Notarialnej w Poznaniu, sympatyczka ruchów kobiecych, niezrzeszona. Żona Prezydenta Poznania. Fascynatka zdrowego żywienia.

 

 

 

 

MARTA MAZUREK: pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom (www.poznan.pl/pelnomocniczka). Jest z wykształcenia anglistką, ma stopień doktora w dziedzinie literaturoznawstwa amerykańskiego. Jest badaczką i nauczycielką akademicką w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkinią Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości, UAM. Jest członkinią Kongresu Kobiet.

Zainicjowała przyjęcie i wdrażanie przez Miasto Poznań Karty Różnorodności; zainicjowała samorządową Sieć dla Równości, której celem jest promowanie równości na szczeblu lokalnym, tworzenie katalogu dobrych praktyk antydyskryminacyjnych, podejmowanie wspólnych inicjatyw oraz dzielenie się nimi z innymi miastami w kraju. Jest inspiratorką przyjętego przez Radę Miasta Poznania stanowiska ws. nadawania w 2018 r. nazw ulic na cześć ważnych kobiet w historii z okazji 100-lecia Praw Kobiet oraz wprowadzenia finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających dyskryminacji i wykluczeniu w poznańskich szkołach.

 

JOWITA MYTNIK-SKAŁA: ur. 11 lutego 1977 roku w Koszalinie. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (wydział zarządzania, specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa) 

1996-2001 Studia Podyplomowe: Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi  na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (wydział ekonomii) 2006/2007
1999-2001 Specjalista ds marketingu w Budimex Poznań SA
2001-2006 Manager ds marketingu i administracji w NCC Polska sp. z o.o. (Projekt budowy prywatnej autostrady A2 Poznań - Nowy Tomyśl)
2006-2008 Dyrektor zarządzający kompleksu Kinepolis Poznań (belgijska sieć kin) 

W grupie Veolia od maja 2008 roku:
05/2008-04/2015 Veolia Industry Polska (wcześniej Dalkia FM i Dalkia ETS) Dyrektor ds zasobów ludzkich i administracji/Członek Zarządu...w tym okresie wyróżnienie w konkursie Dyrektora HR roku 
Od 04/2015 Dyrektor Generalny/Prezes Zarządu Veolia Centrum Usług Wspólnych
Od 2015 roku Prezes Fundacji Veolia Polska

Mężatka, 2 córki: Amelia 10 lat i Natasza 7 lat

 

ALEKSANDRA SOŁTYSIAK-ŁUCZAK: absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach: historia, administracja europejska, gender studies oraz public relations, prezeska zarządu Stowarzyszenia Kobiet Konsola w Poznaniu w latach 2011-2016, realizującego liczne kampanie, akcje i projekty na rzecz kobiet i mężczyzn, zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, upowszechniania wiedzy na temat praw kobiet oraz nawiązywania partnerstw na szczeblu lokalnym i inicjowanie przemian, których efektem będzie wyrównanie praw oraz szans kobiet i mężczyzn. W latach 2005-2010 współorganizowała poznańskie Dni Równości i Tolerancji i koordynowała (2013-2015) akcję „Nazywam się Miliard” w Poznaniu. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Aktywistka ruchów miejskich, inicjatorka Porozumienia Żłobkowego, członkini Stowarzyszenia Prawo do Miasta. Przewodnicząca Rady Osiedla Jeżyce. Chórzystka i performerka w Chórze Czarownic. Autorka publikacji  Instytutu Praw Publicznych „Działania administracji samorządowej realizującej idee równości płci” (Warszawa 2014).

 

VIOLETTA RATAJCZAK: absolwentka WSZiB, specjalistka marketingu i sprzedaży. Dzieli się zdobytą wiedzą w pracy trenerki biznesu. Współpracuje z WSB jako wykładowczyni na studiach podyplomowych (Dąbrowa Górnicza, Szczecin). Dba o własny rozwój i zdobywa wiedzę na Uniwersytecie A. Mickiewicza, Studia Podyplomowe Coachingu. W 30 letniej pracy zawodowej zdobyła doświadczenie pracy z niepełnosprawnymi, w samorządach oraz w branży FMCG, gdzie rozwinęła umiejętności wielozadaniowego działania. Od 10 lat dyrektorka sprzedaży CEE w firmie Vilmorin Garden oraz właścicielka AloeSpa, gdzie najważniejsze jest indywidualne podejście do klientek. Kobieta świadoma z jaką mocą oddziałuje zmiana, na nią i otoczenie, nie obawia się wyzwań. Finalistka Konkursu organizowanego przez Sukces Pisany Szminką „Businesswoman Roku 2014”. Członkini Kongresu Kobiet, absolwentka Letniej Akademii oraz od sierpnia 2016 r Pełnomocniczka na Wielkopolskę Kongresu Kobiet.

 

Warsztaty:

IWONA CHMURA-RUTKOWSKA: pedagożka, socjolożka, wykładowczyni, edukatorka równościowa i antydyskryminacyjna. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz wykładowczyni Gender Studies UAM.

Naukowo zajmuje się mechanizmami wykluczającymi i reprodukującymi nierówności edukacyjne i społeczne, problemem kulturowych i społecznych uwarunkowań kształtowania (się) tożsamości rodzajowej, problemem przemocy ze względu na płeć oraz krytycznymi analizami dyskursu kobiecości i męskości w kulturze popularnej, programach szkolnych, podręcznikach i potocznych narracjach.

Kierowniczka, badaczka i konsultantka projektów z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej. Współpracowniczka agend rządowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz równego traktowania. Recenzentka do spraw równości rządowych podręczników wydawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Nasz elementarz” i „Nasza szkoła”.

 

 

EWA SUFIN-JACQUEMART: socjolożka, absolwentka UW i paryskiej Sorbony oraz studiów magisterskich z zakresu rozwoju lokalnego, zrównoważonej turystyki i środowiska na Uniwersytecie Versailles-St Quentin-en-Yvelines we Francji.
W latach 2007-2011 dyplomatka w Ambasadzie RP w Luksemburgu. Od maja 2011 r. mieszka w Polsce. Zarządza Fundacją Strefa Zieleni i działa w Partii Zieloni. Wspiera działania skierowane na zrównoważony rozwój i wzrost świadomości ekologicznej Polek i Polaków. Jest członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet, na Kongresie Kobiet od 2014 r. koordynuje „Centrum Zielone”.
 

 
 

Partner projektu

 

Patronat honorowy: