Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Loading

KOMENTARZ W SPRAWIE LUDWIKA SOBOLEWSKIEGO

Dodano: 15 stycznia 2013

 

 
Zasługi Pana Ludwika Sobolewskiego,  zarówno w budowaniu pozycji Giełdy, jak i we wprowadzaniu parytetów w obrębie zarządu GPW są niewątpliwe, a w tym drugim przypadku prekursorskie. Pan Ludwik Sobolewski niezależnie od ujawnionych nieprawidłowości wynikających z nieprzestrzegania profesjonalnej zasady bezstronności, był człowiekiem, który promował zasadę równości, wspierał niedoceniane kompetencje kobiet i nagroda, jaka w uznaniu dla tych działań przyznał mu Kongres Kobiet jest jak najbardziej uzasadniona. 
 
prof. Magdalena Środa w imieniu Rady Programowej Kongresu Kobiet