Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Kongres Kobiet idzie na wybory samorządowe

Dodano: 16 września 2018

Najważniejsze cele Kongresu Kobiet w nadchodzących wyborach:

1. Dążenie do rzeczywistej równości we wszystkich gremiach decyzyjnych, w tym samorządowych i politycznych;

2. wspieranie wszystkich kobiet, które opierają swój program na postulatach Kongresu Kobiet;

3. wspieranie wszystkich, które i którzy równościowe programy Kongresu Kobiet chcą czynić nie tylko przedmiotem przedwyborczych obietnic, ale urealniać je w praktyce politycznej.

Głosujemy na kobiety! Głosujemy na te i na tych, które/którzy w pełni uznają i pragną urzeczywistnić egalitarną wspólnotę, gdzie prawa, szanse i możliwości kobiet i mężczyzn są traktowane z równym szacunkiem i z równym nakładem środków, niezbędnych dla ich urzeczywistnienia.

W Warszawie wspieramy Rafała Trzaskowskiego, który wraz z Kongresem Kobiet zbudował program równościowy dla stolicy, oparty na naszych postulatach. Wspieramy wszystkie kandydatki i wszystkich kandydatów na radne/radnych, dla których równościowy program Kongresu jest jednym z istotnych elementów programu samorządowego.

W całej Polsce wspieramy wszystkie związane z Kongresem kobiety (wśród nich m.in. nasze pełnomocniczki i absolwentki Letnich Akademii Kongresu Kobiet), które kandydują w wyborach samorządowych.