Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Kongres Kobiet wobec strajku nauczycieli

Dodano: 8 kwietnia 2019

Dobra edukacja to najważniejszy warunek dobrze rozwijającego się społeczeństwa. Profesjonalni i godziwie wynagradzani nauczyciele to warunek dobrej edukacji. Polscy nauczyciele nie są godziwie wynagradzani. Za ogromną pracę dostają zaledwie część należytego im wynagrodzenia. Być może dlatego, że władza nie ceni edukacji. Być może dlatego, że nauczyciele są pokorni, bo pracę swoją traktują w dużej mierze jako powołanie a nie tylko jako zawód. Być może dlatego, że
jest to zawód sfeminizowany i władza (uważała i) uważa, że kobietom się nie należy, bo i tak będą pracować. ZNP wykorzystało wszystkie sposoby i czas mediacji z rządem. W tym kontekście strajk nauczycieli jest koniecznością. Kongres Kobiet, którego członkiniami są również nauczycielki wspiera ten strajk.  Wspiera go przede wszystkim dlatego, że naszym celem jest praworządna i egalitarna demokracja, gdzie wszyscy zarówno obywatelki jak i obywatele są traktowani są
sprawiedliwie i z godnością, tak osobistą jak i zawodową.