Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Magdalena Środa zaprasza

Dodano: 21 lutego 2019

Uniwersytet Warszawski i profesorowie: Paweł Łuków, Marcin Matczak, Magdalena Środa zapraszają na cykl otwartych wykładów poświęconych moralnym i obywatelskim wartościom demokracji. Będziemy dyskutować o wolności, równości, godności, sprawiedliwości, praworządności, solidarności, własności, wielokulturowości, prawach człowieka, tolerancji, odpowiedzialności. Będziemy dyskutować też o zagrożeniach tych wartości i o tym co niszczy demokrację.

Wykłady (wraz z dyskusją) odbywać się będą w Auli dawnej Biblioteki UW (główny kampus,       ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) we wtorki od 16.30 godz. do 18.30 godz.

W terminach: 5.03, 12.03, 26.03, 2.04, 9.04, 30.04, 7.05, 14.05, 28.05, 4.06.

 

5.03.2019

  1. Wartości – instrukcja obsługi (czym są wartości, jakie jest ich źródło, społeczne, moralne i obywatelskie funkcje)

12.03.2019

  1. Demokracja w służbie wartości, wartości w służbie demokracji (Demokracja jako przestrzeń aksjologiczna a nie tylko forma ustrojowa; wartości, na których zbudowana jest demokracja, które są dla niej wyzwaniem, co powoduje moralne i polityczne kryzysy; dlaczego wybraliśmy demokrację, czy demokracja jest nieunikniona, co można zrobić, aby ją poprawić)

26.03.2019

  1. Godność: Czy każdy ją ma? Czy można ją stracić? (godność jako fundament konstytucji, praw człowieka, szacunku dla strony innych, kulturowe źródła, pojęcia godności, funkcje polityczne i etyczne; czym godność człowieka różni się od godności osobistej i honoru)

2.04.2019

  1. Czy prawa człowieka ograniczają naszą suwerenność? Prawa człowieka a prawo krajowe (kluczowe dokumenty praw człowieka, generacje praw, prawa a wolności; prawo krajowe a prawo międzynarodowe)

9.04.2019

  1. Pierwszy obowiązek społeczeństwa – wykład o sprawiedliwości (równość wobec prawa, prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu, domniemanie niewinności i prawo do obrony, proporcjonalność kar, zakaz ponownego sądzenia lub karania za ten sam czyn)

30.04.2019

  1. Oblicza wolności: dlaczego wolność osobista jest ważna? (granice wolności, prywatność, dysponowanie sobą i własnym ciałem, wolność myśli, sumienia i religii, wolność zgromadzenia)
  2. Własność prywatna i solidarność społeczna (co to jest własność, dlaczego jest ważna, czy własność jest święta, czemu służy gospodarka, bogacenie się; pomoc a dobroczynność, zabezpieczenia społeczne i pomoc społeczna, ochrona zdrowia i środowiska)

7.05.2019

  1. O wolności opinii i mowie, która krzywdzi, populizm, demagogii, cynizmie (relatywizm a pluralizm światopoglądowy, wolność opinii jako fundament demokracji, mowa, która krzywdzi i dyskryminuje, jak pogodzić wolność z troską o innych)

14.05.2019

  1. Równość, emancypacja, wielokulturowość (równość jako wartość horyzontalna demokracji, czy jest osiągalna, jakie są jej rodzaje, czy emancypacja wymaga równości, czy możliwe jest społeczeństwo wielokulturowe)

28.05.2019

  1. Władzy niekontrolowanej nie sposób ufać (rządy prawa, dlaczego jest konieczny podział władz)

4.06.2019

11) Etyka życia publicznego w społeczeństwie demokratycznym, czyli w obronie grzeczności, tolerancji i poprawności politycznej (fundamentalne lecz niedoceniane „małe cnoty” życia publicznego, czy mają charakter moralny czy tylko społeczny, szacunek do innych, tolerancja, umiłowanie pokoju, samodyscyplina, powściągliwość, ponoszenie odpowiedzialności)