Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Oświadczenie ws. likwidacji stanowiska koordynatora ds. równości

Dodano: 22 stycznia 2019

Kongres Kobiet stanowczo protestuje przeciwko likwidowaniu, obniżaniu rangi i ograniczaniu możliwości działania wszelkich instytucji, których celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji wobec kobiet i prowadzenie skutecznej polityki równościowej. Marszałek województwa dolnośląskiego właśnie zlikwidował stanowisko koordynatorki ds. równego traktowania, powołując na to miejsce… pełnomocnika ds. współpracy z Kościołem. Decyzja ta jest kolejnym krokiem w kierunku wyprowadzenia Polski ze wspólnoty państw demokratycznych i praworządnych, których podstawą jest egalitaryzm. I kolejnym dowodem na autorytaryzm obecnej władzy. Konstytucja RP stanowi, że „kobieta i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym”, w szczególności „mają równe prawo do zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości”. Mają też prawo do godności, wolności i bezpieczeństwa. Otóż w Polsce nie mają. Rozdźwięk między treścią artykułów Konstytucji i rzeczywistością jest ogromny. Kobiety ciągle są ofiarami przemocy domowej i molestowania w sferze publicznej, mają gorsze niż mężczyźni wynagrodzenie za pracę tej samej wartości, mają ograniczone możliwości zatrudnienia i karier, praktycznie są nieobecne w gremiach zarządzających, mają niewielki wpływ na kształtowanie opinii publicznej, a polityka socjalna wspierająca godzenie ról wychowawczych z zawodowymi nie istnieje. Kobiety nie mają też wolności w sprawach decydowania o własnym macierzyństwie ani – bezpieczeństwa zdrowotnego związanego z porodem. Dlatego tworzenie sprawnych i skutecznych instytucji przeciwdziałających dyskryminacji i wspierających równość kobiet powinna być priorytetową polityką wszystkich demokratycznych, opartych na konstytucji rządów. Dziś nie jest. Rządząca partia zachowuje się tak jakby chciała rewitalizować XIX-wieczną, tradycyjną rolę kobiet skazanych na pełną zależność od mężczyzny. Odbiera kobietom prawa, przestaje finansować organizacje przeciwdziałające dyskryminacji i przemocy, likwiduje instytucje wspierające ich równość. Wzmacnia autorytaryzm władzy i patriarchalizm hierarchicznego społeczeństwa.

Kongres Kobiet kategorycznie się temu sprzeciwia! Nie pozwolimy na łamanie naszych praw, nie dajemy zgody na polityczne wspieranie nierówności. Polska, zgodnie z konstytucją powinna być demokracją egalitarną. Wszystkim jej przeciwnikom mówimy stanowcze „nie!” i kartą wyborczą będziemy dowodzić skuteczności naszego sprzeciwu.