Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Panelistki i Paneliści Centrów na X Kongresie Kobiet

Dodano: 12 czerwca 2018

 

 

 

BIOGRAMY PANELISTEK I PANELISTÓW PANELI I WARSZTATÓW W CENTRACH X OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU KOBIET

16-17 czerwca 2018, Hala Expo w Łodzi

 

 

SOBOTA, 16.06.2018

PANELISTKI I PANELIŚCI – CENTRA

 

CENTRUM EDUKACJI, sala 6

Opiekunka CENTRUM: Agata Kobylińska, Dorota Łoboda

 

CZEGO NIE UCZY POLSKA SZKOŁA? O KOMPETENCJACH SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH W NOWYCH PODSTAWACH PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO / godz. 14:30 / udziałLena Kolarska-Bobińska, Violetta Kopińska, Dorota Łoboda

 

LENA KOLARSKA-BOBIŃSKA – Profesorka socjologii, autorka wielu książek i artykułów. Była dyrektorką CBOS i Instytutu Spraw Publicznych. Europosłanka Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2013, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2013-2015. W Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet zajmuje się energetyką.

 

 

VIOLETTA KOPIŃSKA – Dr hab., Katedra Pedagogiki Szkolnej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach: pedagogika i prawo. Pracuje na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół edukacji obywatelskiej, demokratycznej, prawnej, partycypacji obywatelskiej i uczniowskiej. Autorka książki pt. „Edukacja obywatelska w szkole. Krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych”, Toruń, Wydawnictwo UMK, 2017 r. i ponad 50 innych publikacji naukowych. Współredaktorka książki „Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego. Analiza krytyczna”. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2017.

 

DOROTA ŁOBODA – Teatrolożka. Prezeska fundacji Rodzice Mają Głos. Współtwórczyni i jedna z liderek ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, organizatorka ogólnopolskich protestów przeciwko reformie Anny Zalewskiej oraz współorganizatorka zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, warszawska wicepełnomoniczka Kongresu Kobiet.

 

 

ALTERNATYWNE MODELE EDUKACJI / godz. 15:15 / moderacjaAleksandra Dulas, moderacjaAnna Bańkowska, Barbara Michalska, Anna Samborska-Niessner, Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Emilia Twardowska

 

 

ANNA BAŃKOWSKA – Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP nr 81 w Łodzi. Pasjonatka pracy z dziećmi. Entuzjastka samodzielnego odkrywania i poznawania w edukacji. Propagatorka ruchu Budzącej się szkoły. Zwolenniczka swobody, samodzielności i odpowiedzialności ucznia w procesie edukacyjnym.

 

 

ALEKSANDRA DULAS – Studiowała socjologię i etykę na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2004 r. tworzyła Fundację Jaskółka. Twórczyni projektów edukacyjnych, propagatorka edukacji obywatelskiej. Autorka programu edukacji seksualnej dla młodzieży. Prezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Członkini Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Redaktorka naczelna Łódzkiej Gazety Społecznej Miasto. Dla Teatru Powszechnego prowadzi warsztaty po spektaklach  granych w ramach cyklu „Dziecko w sytuacji”. W 2017 r. otrzymała odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” za działalność na rzecz Miasta godną szczególnego uznania. Jej największą pasją jest dziennikarstwo i praca z młodzieżą. 

BARBARA MICHALSKA – Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Pedagożka, socjoterapeutka, terapeutka pedagogiczna, certyfikowana terapeutka ręki. Współzałożycielka i trenerka fundacji EduKABE. Od kilku lat prowadzi zajęcia z zakresu wyznaczania dziecku granic w oparciu o szacunek i zrozumienie oraz szkoleń z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu. Trenerka w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. Edukatorka w ramach projektu: Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, Łódzkiej Akademii Profilaktyki Społecznej Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi i Ośrodku Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE). Trenerka edukacji seksualnej w Fundacji SPUNK. Współtwórczyni „Karty do diagnozowania gotowości szkolnej” i przewodnika dla nauczycieli „Wychowanie do życia w cyfrowym świecie”, jak również podręcznika dla nauczycieli „Nasz Łódź”. Ambasadorka kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” Trenerka w zakresie. „Bezpieczeństwo online dzieci i młodzieży z grupy ryzyka” w ramach projektu SocialWeb SocialWork koordynowanego przez niemiecką fundację Digitale Chancen. Ekspertka w Sieci Edukacji Cyfrowej - KOMETA. Nieformalna pasjonatka wyszukiwania potencjałów edukacyjnych i budowania sieci współpracy pomiędzy specjalistami w 3. sektorze i edukacji formalnej.

KATARZYNA SKRZYDŁOWSKA-KALUKIN – Dziennikarka, autorka tekstów i książek o tematyce społecznej, obecnie związana z tygodnikiem „Wprost”. Matka Julka, dla którego razem z dwiema innymi matkami założyła szkołę działającą w systemie edukacji domowej.

 

 

ANNA SAMBORSKA-NIESSNER – Dyrektorka Szkoły Podstawowej „Istota”, prowadzonej według założeń pedagogiki waldorfskiej.

EMILIA TWARDOWSKA – Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łóddzkiego. Pedagożka, tutorka, animatorka społ.-kult., trenerka edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Od lat związana z organizacjami działającymi w obszarze kultury i edukacji. Pasjonatka pracy z dziećmi i młodzieżą. Współtwórczyni Fundacji Edukacji Demokratycznej Dmuchawiec, której celem jest organizowanie przestrzeni do uczenia się i wzrastania w świecie w oparciu o społeczność budowaną przez Dzieci i Dorosłych. Najważniejsze postulaty? Podmiotowość, zrównoważona i autentyczna relacja oraz wzajemne uwględnianie potrzeb to fundamenty uprawiania pedagogiki.

 

 

EDUKACJA RÓWNOŚCIOWA / godz. 16:30 / moderacjaAnna Jurek, udziałEwelina Bednarska, Monika Dolik, Magdalena Dunaj, Magdalena Grabowska, Ida Mickiewicz-Florczak, Hubert Sobecki

 

 

EWELINA BEDNARSKA – Psycholożka, socjoterapeutka, absolwentka Szkoły Trenerów, pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, prowadzi terapię indywidualną, socjoterapię oraz warsztaty psychoedukacyjne i psychospołeczne. Przez wiele lat koordynatorka zespołu ds. projektów w organizacji pozarządowej. Obecnie w Navicula Centrum zajmuje się koordynacją projektu Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max” dla osób ze spektrum autyzmu. 

 

 

 

MONIKA DOLIK – Pedagożka uliczna, od lat walczy z dyskryminacją i wykluczeniem społecznym.

 

 

 

MAGDALENA DUNAJ – Trenerka antydyskryminacyjna, doktora nauk humanistycznych w dziedzinie etnologii, od 10 lat związana z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Łódzki, zajmuje się aktywizacją zawodową osób niesłyszących, a także działalnością informacyjną dla rodzin dzieci z uszkodzonym słuchem. Posiada wiedzę i doświadczenie związaną z praktykami dyskryminacji osób z niepełnosprawnością w środowisku szkolnym dzięki kilkuletnim kontaktom z rodzinami dzieci niesłyszących jak również z rodzinami, w których rodzice są niesłyszący a dzieci słyszące. Autorka m.in. publikacji „Wybrane aspekty edukacji zawodowej osób głuchych”, [w:] Mariusz Sak (red.) Edukacja Głuchych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2014, s. 89-94.

MAGDALENA GRABOWSKA – Trenerka  równościowa i antydyskryminacyjna. Członkini ogólnopolskiego Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Zajmuje się działaniami związanymi z rynkiem pracy, zarządzaniem różnorodnością i empowermentem. Posiada duże doświadczenie w edukacji nieformalnej dorosłych w zakresie równości szans, przeciwdziałania stereotypom i dyskryminacji, głównie w obszarze płci i niepełnosprawności. Współpracowała min. z  Łódzkim Oddziałem Praw Kobiet. Jest współautorką Przewodnika dla firm „Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca” dla MPiPS. Obecnie współpracuje rownież z  Łódzkim Oddziałem Polskiego Związku Głuchych. Prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą. Współpracuje z biznesem, organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną.

ANNA JUREK – Absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Propagatorka programu „Filozofowania z dziećmi” autorstwa Matthew Lipmana. Autorka programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Stworzyła autorski program edukacji seksualnej dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Wiceprezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Współpracuje z Łódzką Gazetą Społeczną Miasto Ł, dla której przeprowadza wywiady. Dla Teatru Powszechnego prowadzi warsztaty po spektaklach granych w ramach cyklu „Dziecko w sytuacji”. W 2017 r. otrzymała odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” za działalność na rzecz Miasta godną szczególnego uznania. Pasjonuje się boksem i Krav Maga.

IDA MICKIEWICZ-FLORCZAK – Absolwentka Wydział Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim, ze specjalnością: edukacja specjalna. Trenerka z zakresu umiejętności interpersonalnych i komunikacji, interwencji kryzysowej, a także z zakresu technik wizualizacyjnych i relaksacyjnych oraz psychosomatyki. Terapeutka ze specjalnością: arteterapia oraz profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania nadużywaniu przez dzieci i młodzież komputera oraz Internetu oraz z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Edukatorka seksualna. Koordynatorka Żywej Biblioteki w Łodzi. Trenerka równościowa i antydyskryminacyjna. Współorganizatorka łódzkich Marszy i Maratonów Równości. Działaczka społeczna na rzecz środowiska LGBT+ oraz osób doświadczających wykluczenia społecznego. Od 2016 r. na stanowisku prezeski Stowarzyszenia Fabryka Równości.

HUBERT SOBECKI – Prezes stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, którego celem jest wprowadzenie małżeństw dla par tej samej płci w Polsce. Scenarzysta „Artykułu osiemnastego”, pierwszego filmu dokumentalnego o (braku) równości małżeńskiej w Polsce, oraz fabularnych gier komputerowych.

 

 

 

 

CZY POLSKA SZKOŁA JEST JESZCZE ŚWIECKA / godz. 17:45 / moderacjaDorota Łoboda, udziałDorota Zielińska, Tomasz Kalbarczyk

 

 

DOROTA M. ZIELIŃSKA – Fundraiserka w Fundacji Wolność od Religii. Prowadzi też profil Fundacji na Twitterze @FundacjaWoR. Współorganizatorka akcji „Świecka szkoła”, podczas której zebrano podpisy pod obywatelskim projektem ustawy zakazującej finansowania lekcji religii ze środków publicznych. Dziennikarka i redaktorka portalu reo.pl.

 

 

 

TOMASZ KALBARCZYK – Członek zarządu Fundacji Wolność od Religii, współtwórca i koordynator programu „Równość w Szkole" przeciwdziałającego indoktrynacji i dyskryminacji osób bezwyznaniowych w szkołach. Autor książki „Wolność a edukacja. Filozofia wychowania we współczesnym liberalizmie". Wieloletni wykładowca filozofii i nauczyciel etyki, członek redakcji portalu „Etyka w Szkole".

 

 

 

JAK WYCHOWAĆ WONDERWOMAN? / godz. 18:30 / moderacjaGrażyna Zygadło, udziałJustyna Fruzińska, Barbara Michalska, Patrycja Nowak, Aleksandra Różalska, Sylwia Szwed

 

 

JUSTYNA FRUZIŃSKA – Adiunktka w Zakładzie Literatury Amerykańskiej, poetka, tłumaczka. Opublikowała książkę „Emerson Goes to the Movies: Individualism in Walt Disney Company's Post-1989 Animated Films” (2014) oraz liczne artykuły naukowe na temat amerykańskiej kultury popularnej, Transcendentalizmu oraz poezji polskiej. Jej aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dziewiętnastowiecznych europejskich raportów z podróży po Ameryce.

 

 

PATRYCJA NOWAK – Scenarzystka, kiedyś dziennikarka, wiceprezeska Fundacji Kultury i Sztuki „i Kropka”, która zajmuje się głównie działalnością kulturalną i artystyczną skierowaną do dzieci i młodzieży. Jako autorka scenariuszy od ponad dziesięciu lat stale współpracuje z telewizją TVN. Finalistka Konkursu Scenariuszowego Script Pro 2018 (dawniej Hartley-Merrill). Współautorka scenariusza do filmu fabularnego Nad życie, o historii siatkarki Agaty Mróz-Olszewskiej. Na podstawie jej monodramu „Supermenka” powstaje 30-minutowy film (obecnie w montażu), w reżyserii Katarzyny Klimkiewicz, z Magdaleną Różańską w tytułowej roli. Autorka książki dla dzieci „Klątwa dżina, współautorka sztuki „Generacja, wystawianej przez Piotra Łazarkiewicza. Autorka dramatu dla dzieci i dorosłych „Ptaki-Dziwaki”, na podstawie którego powstał spektakl w reżyserii Darii Woszek. Wraz z zespołem powołanym przez Fundację „i Kropka” pracuje nad książką „Dziewczyny, które się odważyły, której bohaterkami są wyjątkowe kobiety i dziewczyny, mieszkanki Tarnowa i okolic. Książka ma promować lokalne, dobre, nowoczesne wzorce dla dziewczynek i nastolatek.

 

ALEKSANDRA RÓŻALSKA – Kierowniczka Ośrodka Naukowo-Badawczego Problematyki Kobiet UŁ i adiunktka w Katedrze Amerykanistyki i Mass Mediów UŁ, amerykanistyka i medioznawczyni. Naukowo zajmuje się problematyką mniejszości rasowych, etnicznych i religijnych w Stanach Zjednoczonych, jak również wizerunkami kobiet i mniejszości w tekstach medialnych. Autorka licznych publikacji z tej tematyki oraz współredaktorka czterech tomów z zakresu interdyscyplinarnych gender studies. Interesują ją także zagadnienia edukacji medialnej i wykorzystania mediów w edukacji antydyskryminacyjnej. Prowadziła zajęcia dla nauczycieli i nauczycielek w ramach dwóch projektów unijnych: „GENDER STUDIES – polityka równych szans w procesie kształcenia” (studia podyplomowe) oraz „UCZ TOLERANCJI” (szkolenia antydyskryminacyjne). Zaangażowana w szereg międzynarodowych projektów naukowych i dydaktycznych, kierowniczka w UŁ dwóch projektów finansowanych przez Unię Europejską: Erasmus Mundus Master’s Degree in Women’s and Gender Studies (GEMMA) oraz Gender and Cultures of Equality (GRACE). Prywatnie mama dwóch córek, Hani i Wandy.

 

 

SYLWIA SZWED – Dziennikarka, reporterka, jedna z założycielek pisma "Kosmos dla dziewczynek". Autorka książki o polskich położnych pt. „Mundra”.

 

 

GRAŻYNA ZYGADŁO – Doktora nauk humanistycznych w dziedzinie interdyscyplinarnej amerykanistyki i gender studies. Adiunktka na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Specjalistka w zakresie tematyki mniejszości etnicznych i kulturowych w USA (zwłaszcza kobiet latynoskich) oraz polityki równych szans i różnorodności. Autorka monografii Culture Matters: Chicanas’ Identity in Contemporary USA (2007) oraz licznych publikacji krajowych i zagranicznych na temat społeczeństwa amerykańskiego oraz problematyki gender w kontekście krytyki feministycznej i postkolonialnej. Ostatnio jej zainteresowania naukowe obejmują postać i twórczość Glorii Anzaldúy, jest też członkinią Stowarzyszenia na rzecz Badań nad Twórczością Anzaldúy na University of Texas w San Antonio, USA. W ramach studiów podyplomowych dla nauczycieli „GENDER STUDIES – polityka równych szans w procesie kształcenia” prowadziła zajęcia „Gender Mainstreaming – historia, teoria, praktyka” i „Uwarunkowania kulturowe przemocy wobec mniejszości”. Jest też współorganizatorką ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży pt. „Literatura i film w USA – Młodzież pisze eseje”.

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI, sala 3

Opiekunka CENTRUM: Ewa Rumińska-Zimny

 

RÓŻNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, SUKCES - CZAS NA KOBIETY! / godz. 14:30 / moderacja: Dorota Warakomska, udziałBeata Dziekanowska,  Aleksandra Klich, Małgorzata Nowak-Niedźwiedzka

 

BEATA DZIEKANOWSKA – FCA Corporate PR Manager, od 1 listopada 2016 r. rzeczniczka prasowa wszystkich spółek Grupy Fiat Chrysler Automobiles w Polsce w zakresie instytucjonalnym. Związana z FCA Poland (wcześniej Fiat Auto Poland) od 1998 r., gdzie była odpowiedzialna za działania Brand Promotion oraz zaangażowanie firmy w sporty motoryzacyjne, m.in. Puchar Alfa Romeo oraz Fiat Abarth Rally Team w ramach Samochodowych Mistrzostw Polski. W czerwcu 2007 r. została oddelegowana do Centrali Fiat Group Automobiles w Turynie na stanowisko Fiat Brand International Communication Manager, gdzie między innymi koordynowała wprowadzenie na rynki światowe kultowego Fiata 500 oraz była odpowiedzialna za tworzenie oraz implementację strategii komunikacji i PR dla brandu Fiat Worldwide. W latach 2009-2012 pełniła stanowisko Alfa Romeo HQ Brand Promotion Manager. W latach 2012-2014 pełniła stanowisko Alfa Romeo HQ Communication Manager, będąc odpowiedzialną za kampanie reklamowe, strategię komunikacyjną oraz wizerunek brandu Alfa Romeo. W latach 2014-2016 była odpowiedzialna za komunikację brandu Fiat Professional w ramach FCA Italy.

 

ALEKSANDRA KLICH – Dziennikarka i redaktorka, od trzech lat wicenaczelna „Gazety Wyborczej", a od maja – także naczelna „Wysokich Obcasów". Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka kilku książek, m.in. biografii Kazimierza Kutza, była nominowana  m.in. do Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego i Grand Press. W „Wyborczej” stworzyła m.in. „Magazyn Świąteczny” – sobotni dodatek ludzi i opinii, wprowadziła z sukcesem na rynek specjalne, droższe wydania sobotniej „Wyborczej”. Jest też odpowiedzialna za angażowanie redakcji w system sprzedaży prenumerat cyfrowych – wg ostatnich wyników Wyborcza.pl ma 133 tys. prenumeratorów cyfrowych.

 

MAŁGORZATA NOWAK-NIEDŹWIEDZKA – Z wykształcenia mgr inż. elektroniczka–informatyczka, absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Od ponad 25 lat współudziałowczyni i wiceprezeska w firmie Poldent sp. z o.o., zajmującej się produkcją i dystrybucją w Polsce i na całym świecie instrumentów i materiałów dentystycznych oraz organizacją specjalistycznych szkoleń dla lekarzy. Od ponad 10 lat współudziałowczyni i prezeska firmy IDF sp. z o.o., organizującej krajowe i zagraniczne specjalistyczne szkolenia dla lekarzy i nie tylko, a od ponad 5 lat współzałożycielka i prezeska Fundacji do walki z nowotworem jamy ustnej „Z uśmiechem przez życie”, prowadzącej kampanie dotyczące mało znanego w Polsce problemu – raka jamy ustnej. Współpracuje z Kongresem od paru lat, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.

 

DOROTA WARAKOMSKA TOK FM – Prezeska Zarządu Stowarzyszenia i rzeczniczka prasowa Kongresu Kobiet. Dziennikarka i publicystka, prezenterka, autorka reportaży i programów telewizyjnych oraz artykułów, doradczyni i konsultantka medialna, wykładowczyni, autorka książek, w tym m.in.: „Droga 66” i „Ostatnia wyspa komunizmu. Jan Paweł II na Kubie”. Za pracę dziennikarską odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Promotorka działań na rzecz odpowiedzialnego biznesu i równych szans. Członkini założycielka Stowarzyszenia „Towarzystwo Dziennikarskie”.

W latach 1991-2006 szefowa Panoramy i wicedyrektorka TVP1 ds. informacji i publicystyki. Prowadziła Wiadomości w TVP1 i Panoramę w TVP2, obsługiwała najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze w Polsce i na świecie. Jako korespondentka w USA przeprowadziła wywiady m.in. z Georgem W. Bushem, Hillary Clinton, Joe Bidenem, Madeleine Albright, Colinem Powellem, Ryszardem Kuklińskim. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka National Forum Foundation oraz German Marshall Fund of the United States. Stażystka w stacjach Fox oraz CNN.

Właśnie ukazała się jej książka „Co się stanie z Ameryką” (wyd. Pascal).

 

NIEZALEŻNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET: #PAYMETOO; RÓWNE PŁACE I EMERYTURY / godz. 15:45 / moderacja: Ewa Rumińska-Zimny, udziałEmma Baines, Anna Berczyńska, Beata Grudzińska, Paulina Henning-Kloska, Joanna Mucha, Joanna Tyrowicz

 

EMMA BAINES – Dyrektorka Departamentu Politycznego Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce. A career diplomat, who has worked for the Foreign and Commonwealth Office since 2002. She is currently Head of Policy at the British Embassy Warsaw, covering EU, Economic and Foreign Policy issues. Her previous roles include Head of the Foreign Policy Team at the British Embassy in Beijing; Head of the South Caucasus Team at the Foreign Commonwealth Office in London; and a previous posting in Warsaw as Second Secretary Political from 2004-2007. She has two sons and a daughter.

 

 

ANNA BERCZYŃSKA – Dyrektorka Globalnego Centrum Usług w grupie ROCKWOOL, z 20-letnim doświadczeniem specjalizująca się w zarządzaniu i rozwoju firm z branży BPO/SSC, przeprowadzaniu organizacji przez kompleksową zmianę za pomocą m.in. indywidualnie projektowanych programów i komunikacji, wdrażaniu procesu ciągłego doskonalenia i automatyzacji. Ekspertka w motywowaniu zespołów w celu osiągania wysoko postawionych celów przy jednoczesnym osiąganiu wysokiego poziomu satysfakcji.  

 

 

BEATA GRUDZIŃSKA – Wykładowczyni i badaczka. Wicerezydentka Polskiej Federacji Klubów Business&Professional Women. Od 2010 r. animuje polską część światowej kampanii Dzień Równej Płacy/ Equal Pay Day, której celem jest uświadamianie istnienia luki płacowej i jej skutków dla sytuacji ekonomicznej kobiet, współpracowała z Pełnomocniczkami ds. Równego Traktowania. Co roku ogłasza Dzień Równej Płacy – ten, od którego dnia Polski przestają pracować za darmo. Zajmuje się zarządzaniem kompetencjami, realizuje badania jakościowe, służące udoskonalaniu zarządzania zasobami i potencjałem indywidualnych pracowników. Specjalizuje się w strategiach i praktycznych rozwiązaniach zarządzania różnorodnością w organizacjach. Pracowała jako eksspertka m.in. dla Związków Pracodawców, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, związków zawodowych (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu). Wprowadzała do polskiej praktyki samorządowej konsultacje społeczne, zasady gender mainstreamingu. W ruchu kobiecym od 1984 r., Klub Kobiet Poznań.

 

PAULINA HENNIG-KLOSKA –  Posłanka na Sejm VIII kadencji, rzeczniczka prasowa pratii Nowoczesna oraz wiceprzewodnicząca Klubu. Od początku kadencji sprawuje funkcję wiceprzewodniczącej sejmowej Komisji Finansów Publicznych, a także jest członkinią Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Aktywnie uczestniczy w pracach i należy do zespołów takich jak: Parlamentarna Grupa Kobiet, Parlamentarny Zespół ds. Monitorowania Przestrzegania Praw Człowieka i Obywatela oraz w zespołach ds. programu Aktywna Rodzina i ds. Reformy Kodeksu Pracy. Z wykształcenia jest politolożką i ekonomistką. Karierę zawodową rozpoczynała jako dziennikarka lokalnej rozgłośni radiowej. Później przez ponad dziesięć lat pełniła funkcję dyrektorki centrum biznesowego banku. Niedługo potem objęła stanowisko dyrektorki generalnej w spółce prawa handlowego, by w 2015 r. przejść do polityki.

 

 

JOANNA MUCHA – Doktora ekonomii, była nauczycielka akademicka, od 2007 r. posłanka PO. Była Ministra Sportu i Turystyki. W działalności poselskiej skupiała się na systemie opieki zdrowotnej. Aktywnie włączyła się w walkę o parytety wyborcze. Działa na rzecz tworzenia ośrodków rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.

 

 

 

EWA RUMIŃSKA-ZIMNY – Ekonomistka (doktorat SGH), wykłada feministyczną ekonomię na Gender Studies PAN IBL. Członkini Rady Ekspertów Instytutu ds. Równości Unii Europejskiej – EIGE, Zarządu Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet Nauki i Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej (SGH). Praca akademicka w SGH i Georgetown University (US) oraz dla ONZ w Nowym Yorku i Genewie. W latach 2000-2009 szefowa programu Kobiety i gospodarka, który stworzyła w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Inicjatorka pan-Europejskich konferencji Kobiet Biznesu, badań, autorka raportów i publikacji na temat ekonomii równości i przedsiębiorczości kobiet.

 

JOANNA TYROWICZ – Prof. UW. Współautorka aplikacji do mierzenia luki płacowej w firmach i instytucjach https://www.mpips.gov.pl/narzedzie-do mierzenia-luki-placowej. Związana z Uniwersytem Warszawskim oraz FAME|GRAPE, IAAEU i IZA. Habilitację z ekonomii uzyskała w 2012 r., tytuł doktorY – Uniwersytet Warszawski w 2006 r. Ukończyła także studia na Katholike Universiteit Leuven. W latach 2007-2017 pracowała w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego, specjalizując się w zagadnieniach dotyczących rynku pracy i gospodarstw domowych. Współpracowała także z Bankiem Światowym i Komisją Europejską. Rok 2009 spędziła jako Fulbright Scholar na Columbia University, a rok 2010 jako Mellon Fellow w Netherlands Institute for Advanced Studies. Jej książka habilitacyjna „Histereza bezrobocia w Polsce” zdobyła nagrodę im. Lipińskiego dla najlepszej książki roku, przyznaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

 

 

 

CZEGO WARTO SIĘ UCZYĆ, ABY DOBRZE ZARABIAĆ / godz. 16:45 / moderacja: Magdalena Wencka, udziałKrystyna Boczkowska, Mirosława El Fray, Agnieszka Gaczkowska, Grażyna Miller

 

MAGDALENA WENCKA – Doktor nauk fizycznych, asystentka w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. Naukowo zajmuje się badaniem własności fizycznych nowoczesnych materiałów do technologii przyszłości. Członkini zarządu i liderka grupy roboczej w projekcie europejskim COST „Intermetallic compounds as catalysts for steam reforming of methanol” i współautorka kilkudziesięciu artykułów naukowych. Uczestniczyła w odkryciu i zbadaniu własności pierwszego w świecie materiału wykazującego jednocześnie efekt elektrokaloryczny i magnetokaloryczny, które stanowią przełom w technologii chłodnictwa przyszłości (Scientific Reports 6, 26629, 2016). Jej działania doprowadziły do włączenia Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu do międzynarodowej sieci badającej kariery fizyczek GENERA. Stworzyła „Gender Equality Plan" w międzynarodowej sieci specjalistycznych laboratoriów badawczych C-MAC. Od 2016 r. jest członkinią Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Jest zaangażowana w działania na rzecz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w instytutach naukowych i uczelniach wyższych. Działa również na rzecz wyrównywania szans w nauce i promocji kobiet w fizyce. W życiu prywatnym jest fanką motocykli oraz miłośniczką wspinaczki jaskiniowej.

 

KRYSTYNA BOCZKOWSKA – Od ponad 25 lat współtworzy sukces firmy Bosch w Polsce. Współpracę z firmą rozpoczęła w styczniu 1992 r. na stanowisku kierowniczki tworzącego się lokalnego biura Boscha, aby w 2006 r. zostać Prezeską Zarządu firmy. Krystyna Boczkowska należy do grona najbardziej wpływowych i przedsiębiorczych kobiet w Polsce, wielokrotnie była nagradzana tytułami Kobieta Roku, Manager Roku i – osoby zasłużonej dla rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce. Działa w wielu organizacjach zrzeszających pracodawców, m.in. Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej czy Konfederacji Lewiatan. Aktywnie angażuje się nie tylko w działalność biznesową, ale też wspiera szereg inicjatyw społecznych. Do najważniejszych podejmowanych przez nią tematów należy poprawa poziomu edukacji technicznej i promowanie nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w Polsce oraz promocja różnorodności w biznesie. Od 2011 r. działa w Kongresie Kobiet jako członkini Rady Programowej, a od 2014 r. angażuje się w działalność Fundacji Liderek Biznesu. Ukończyła Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej a także podyplomowe studia handlu zagranicznego na SGH oraz studia MBA Executive Studies in Finance.

 

MIROSŁAWA EL FRAY – Prof. dr hab inż. Dyrektorka Instytutu Polimerów, dyrektorka Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii, kierowniczka Zakładu Materiałów Funkcjonalnych i Biomateriałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Absolwentka Politechniki Szczecińskiej, habilitację uzyskała na Politechnice Warszawskiej. Staż podoktorski realizowała na Uniwersytecie Technicznym w Hamburgu-Harburgu oraz na Uniwersytecie Bayreuth, Niemcy. Stypendystka The Royal Society w Imperial College London, UK. Od lat współpracuje z uczelniami krajowymi i zagranicznymi, w tym z Politechniką Warszawską, New Jersey Center of Biomaterials i The University of Akron (USA). Zrealizowała szereg projektów badawczo-rozwojowych we współpracy z DePuy Johnson & Johnson (UK), Uniqema/Croda (Holandia), Honda Europe (Niemcy), Philips (Holandia). Jest autorką ponad 280 publikacji, w tym ponad 110 w czasopismach z bazy JCR, 10 udzielonych patentów, w tym 2 przez USPTO. Wypromowała 6 doktorów, 47 magistrów i 22 inżynierów. Recenzentka artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach (Biomaterials, European Polymer Journal, Acta Biomaterialia, i wielu innych) oraz instytucjach finansujących badania naukowe (Komisji Europejskiej, FCT, NCN, NCBR). Zainteresowania naukowe prof. El Fray dotyczą syntezy i właściwości materiałów polimerowych i (nano)kompozytów oraz badania procesów ich degradacji i modyfikacji dla potrzeb zastosowań biomedycznych (w tym polimery dla komór wspomagania pracy serca, sztuczne ścięgna, nośniki leków). Współzałożycielka i Prezeska Zarządu firmy Poltiss sp z o.o., spółki typu „spin off", zajmującej się komercjalizacją innowacyjnych fotosieciowalnych materiałów do rekonstrukcji przepuklin.

AGNIESZKA GACZKOWSKA – Absolwentka studium doktoranckiego na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Jej badania naukowe odniosły sukces w Polsce i za granicą, a napisany i nieobroniony doktorat dotyczący drewnianej architektury przysłupowej XVIII i XIX w. włożyła do szuflady na rzecz dwójki bobasów. Właścicielka firmy Architektura Agnieszka Gaczkowska i marki „OPLOTKI – rękodzieło dla wnętrz”, dzięki której budzi do przedsiębiorczości i samodzielności kreatywne dusze zanurzone w codziennej logistyce. Wyzwala pokłady uśpionej twórczej mocy i pomaga szydełkować z niej małe dzieła sztuki użytkowej. Pomnaża wiedzę, dzieląc się nią z kobietami, które, jak ona, jej mama i babcia zrozumiały, że przedsiębiorczość okupiona ciężką pracą daje moc sprawczą, spełnienie i nieprzebrane bogactwo narzędzi do walki z rutyną.

 

GRAŻYNA MILLER – Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Kosmetologii Politechniki Łódzkiej, Studiów Doktoranckich im. Koźmińskiego, Historii Sztuki oraz studiów podyplomowych „Zarządzania w sektorach mody". Członkini Konfederacji Lewiatana, Przemysłu Mody i kształcenia zawodowego. Od 20 lat prowadzi szkołę policealną (technikum) kształcenia ustawicznego osób dorosłych KKZ. Jej specjalność to MIGRACJA ZAWODOWA związana z praca nad przekwalifikowaniem osób dorosłych w celu osiągnięcia pracy marzeń. Pani Grażyna Miller udziela się również wolontariacko – obecnie jej celem jest stworzenie akademika/bursy dla uczniów Technikum z regionów wiejskich i małych miasteczek z Polski w celu skrócenia dystansu do zawodu.

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PO ŁÓDZKU: SZANSE NA SUKCES / godz. 17:45 / moderacja: Agnieszka Kożańska, udziałAneta Grzanek, Agnieszka Piotrowicz, Małgorzata Rogiewicz, Anna Skórzyńska, Ewa Sobkiewicz

 

ANETTA GRZANEK – Od stycznia 2018 r. prezeska zarządu Superminds Academy sp. z.o.o, od 2003 r. dyrektorka zarządzający CONVERS Centrum Języków Obcych. Z wykształcenia filolożka, menedżerka i tłumaczka języka angielskiego. Jedyna Polka, która posiada Certyfikat Trenera Matematyki Mentalnej przyznany w Chiba w Japonii przez Japoński Związek Sorobanu. Chcąc pokazać polskim dzieciom efektywne techniki matematyczne, najpierw sama pojechała do Japonii się ich nauczyć. Dzięki jej staraniom już 15 czerwca na Uniwersytecie Łódzkim zostanie przeprowadzony pierwszy w Polsce międzynarodowy egzamin KYU pod nadzorem reprezentanta z Japonii. Jest pomysłodawczynią i współtwórczynią Neuromatematyki oraz CLIL business. To początek rozwoju nowej metody nauczania przyszłych liderów przygotowanych do konkurowania w świecie pełnym innowacji.

 

AGNIESZKA KOŻAŃSKA – Doradca biznesu w Centrum Innowacji Biznesowej (Urząd Marszałkowski w Łodzi) oraz współpracowniczka redakcji Liberté!. Absolwentka politologii i administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Odpowiadała za komunikację i promocję gospodarczą regionu łódzkiego oraz jego branż strategicznych, była koordynatorką projektów UE i współorganizatorką eventów. Realizuje się jako content/community managerka. Matka trójki dzieci. Dawniej pianistka i wiolonczelistka. Entuzjastka niezależnej turystyki górskiej.

 

AGNIESZKA PIOTROWICZ – Porzuciła liczącą się instytucję na rzecz butiku w prowincjonalnym miasteczku. Obecnie prowadzi studio mody Agraffka, a wcześniej dyrektorka marketingu w Instytucie Postępowania Twórczego.

 

 

 

MAŁGORZATA ROGIEWICZ – Kieruje krajowym potentatem w dziedzinie dodatków do żywności Vimax Sp. z o.o.

 

 

EWA SOBKIEWICZ – Szefowa jednej z najlepiej rozpoznawalnych marek medycznych w regionie i kraju Salve Medica Centrum Medyczne.

 

 

 

ANNA SKÓRZYŃSKA – Ze swoim pomysłem ze stolicy zawędrowała do Łowicza, a z „normalnej” pracy stała się nagradzaną menedżerką Szumisie Sp. z o.o. Przedsiębiorca Roku EY 2017.

 
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

CENTRUM DIALOGU KULTUR, sala 2

Opiekunka CENTRUM: Magdalena Środa

 

MODLITWA EKUMENICZNA / godz. 14:30 / udziałKhedi Alieva, Agnieszka Gotfrejow-Tarnogórska, Dominika Kozłowska, Miriam Synger, Halina Radacz / oprawa muzyczna: Adam Świderski

 

KOBIETY I RELIGIA  / godz. 14:45 / moderacjaDominika Kozłowska / udział: 

 

CZY WIELOKULTUROWOŚĆ JEST MOŻLIWA I JAK? / godz. 16:00 / moderacja: Renata Kim  / udział: Patrycja Sasnal, Magdalena Środa, Agata Tuszyńska, Ludwika Włodek

 

RENATA KIM – Szefowa działu społeczeństwo „Newsweek Polska”. Pracowała też w tygodnikach „Wprost” i „Przekrój”, a wcześniej w „Dzienniku”. Zaczynała jednak od radia. Przez kilkanaście lat była związana z różnymi rozgłośniami: RMF FM, Trójką i Sekcją Polską BBC. Nie może żyć bez sportu. Uprawia Taekwondo (3 dan), w zimie jeździ na snowboardzie, a w lecie gra w golfa. Szaleje za zumbą. Ma córkę Rinę.

 

 

WOJCIECH LEMAŃSKI – Suspendowany prezbiter rzymskokatolickiej diecezji warszawsko-praskiej, publicysta, bloger, działacz na rzecz upamiętnienia historii Żydów polskich. W latach 2006–2013 proboszcz parafii Narodzenia Pańskiego w Jasienicy, od lipca 2014 kapelan Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. (Wikipedia)

PATRYCJA SASNAL – Dr, politolożka i arabistka, kierowniczka programu „Bliski Wschód i Afryka” w Polskim Instytutcie Spraw Międzynarodowych, członkini Europejskiej Grupy Roboczej ds. Egiptu, komisji ekspertów ds. migracji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Rady European Council on Foreign Relations. Stypendystka Fulbrighta na Johns Hopkins University w Waszyngtonie (USA), wcześniej badaczka stowarzyszona przy Amerykańskim Uniwersytecie w Bejrucie (Liban) i studentka na Sorbonne Nouvelle Paris III w Paryżu (Francja). Wykładała na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Instytucie Studiów Zaawansowanych. Publikowała na temat polityki USA i Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie, stosunków międzykulturowych i religijnych, konflikcie arabsko-izraelskim, m.in. w „Al-Ahram”, „Le Monde”, „EUobserver”, „Polityce” i „Gazecie Wyborczej”.

 

MAGDALENA ŚRODA – Założycielka Kongresu Kobiet, członkini Gabinetu Cieni i Rady Programowej Kongresu. Profesorka UW. dr hab., pracuje w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się historią idei etycznych, etyką stosowaną, filozofią polityczną i problematyką gender. Jest autorką wielu publikacji z zakresu filozofii politycznej i moralnej oraz książek m.in: „Idea godności w historii i etyce” (1993), „Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci” (2003), „Kobiety i władza” (2009), „Etyka dla myślących” (2010), „Mała książeczka o tolerancji” (2010). Jest redaktorką ETYKI oraz Rady Naukowej PRZEGLĄDU FILOZOFICZNEGO. Jest członkinią Europejskiego Instytutu Równości Gender w Wilnie. Jest również założycielką i kierowniczką Podyplomowych Studiów Etyki i Filozofii (UW), członkinią Komitetu Etyki Polskiej Akademii Nauk, członkinią Rady Instytutu Spraw Publicznych, członkinią Rady Societas/Communitas. W rządzie Marka Belki pełniła funkcję ministry Pełnomocniczki Rządu ds. Równego statusu Kobiet i Mężczyzn. Zajmuje się działalnością publicystyczną, jest felietonistką „Gazety Wyborczej” i tygodnika „Wprost”.

 

AGATA TUSZYŃSKA – Pisarka, poetka, reportażystka, autorka bestsellerowych biografii I. B. Singera, Ireny Krzywickiej, Wiery Gran, narzeczonej Bruno Schulza, a także autobiograficznych: „Rodzinnej historii lęku” i „Ćwiczeń z utraty”. Jej książki tłumaczono na kilkanaście języków (poza angielskim, francuskim, niemieckim także na hebrajski, grecki, koreański). Laureatka prestiżowej nagrody PEN Clubu im. Ksawerego Pruszńskiego i Canadian Jewish Literary Award.

 

 

LUDWIKA WŁODEK –  (ur. 1976) – Socjolożka, reporterka i publicystka. Adiunktka na wydziale orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książek: „Pra” (2012), „Andrzej Mróz. Cudowna, cudowna historia” (2014), „Wystarczy przejść przez rzekę” (2014), „Cztery sztandary, jeden adres” (2017). 

 

 

UKRAINKI ZABIERAJĄ GŁOS / godz. 17:00 / moderacjaOlena Babakowa  / udział: Yulia Lashchuk, Oxana Lytvynenko, Olha Tkachenko

 

 

OŁEKSANDRA IWANIUK – Pisarka, politolożka, założycielka Klubu Literackiego w Domu Ukraińskim. Absolwentka Akademii Kijowsko-Mohylańskiej i College of Euroe. Doktorantka Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. 

 

 

 

 

 

YULIA LASHCHUK – Menedżerka kultury, kuratorka, doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w projekcie badawczym „Kartografie Obcości, Inności i w(y)kluczenia. Perspektywa filozofii i sztuki współczesnej". Od kilku lat koordynuje i współorganizuje projekty międzynarodowe, których ideą jest wzmacnianie dialogu międzykulturowego. Działa w obszarze edukacji i sztuki współczesnej, bada migracje kobiet oraz migracje artystyczne. Od 2016 r. prowadzi Galerię Ukraińskiego Domu w Warszawie.

 

 


OXANA LYTVYNENKO – O sobie: Jestem radykalną feministką. Urodziłam się w ZSRR w rodzinie fizyków i programistek. Studiowałam w niepodległej Ukrainie. 15 lat temu przyjechałam do wolnej Polski i tylko po roku, kiedy odmówiono mi sterylizacji, nagle dowiedziałam się, że wolność Polski nie obejmuje kobiet. Rok 2016 mnie jeszcze bardziej przeraził, ale i wyzwolił wściekłość. Aktywnie działam w różnych feministycznych i migranckich organizacjach – jestem członkinią European Network of Migrant Women, Strajku Kobiet, Manify Toruńskiej, Fundacji „Nie Tylko Matka Polka". (fot. Pamela Gasiorowski).

 

OLHA TKACHENKO, dr – Absolwentka wydziału Dziennikarstwa Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie, Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych w Ukrainie oraz studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego. W Polsce mieszka od 2013 r. W 2017 r. uzyskała stopień doktora nauk społecznych, Obroniła pracę doktorska na temat postrzegania tożsamości Ukrainy w opiniotwórczej prasie polskiej podczas wydarzeń Rewolucji Pomarańczowej i Euromajdanu. Interesuje się relacjami polsko-ukraińskimi  na tle historycznym, kulturowym oraz społeczno-politycznym. Jako badaczka mediów i dziennikarka jest zainteresowana tematem wizerunku Ukraińców i Ukrainek w polskich mediach.

 

TOLERANCYJNA TWARZ ŁODZI / godz. 18:00 / moderacjaMaria Elżbieta Sajenczuk  / udział: Joanna Paliwoda, Dorota Piotrowska, Ewa Pułaczewka, Agata Rudnicka, Anna Szylhabel-Godala

 

 

JOANNA PALIWODA – Zajmuje się tematyką integracji cudzoziemców (w tym osób w trakcie procedury o nadanie statusu uchodźcy i po jej zakończeniu). Jest zaangażowana w realizację projektu „inEDU – model edukacji włączającej dla dzieci z doświadczeniem migracji" (koordynowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej). 

 

 

 

 

DOROTA PIOTROWSKA – Badaczka i nauczycielka akademicka w Politechnice Łódzkiej. Pełni funkcję pełnomocniczki rektora PŁ ds. internacjonalizacji oraz dyrektorki Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej. W ramach działalności akademickiej nieustannie wprowadza liczne innowacje, takie jak nowoczesne metody kształcenia, systemy zapewnienia jakości, umowy o podwójnych dyplomach oraz szeroko rozumiane inicjatywy w zakresie internacjonalizacji. W działalności naukowo-badawczej prowadziła i nadzorowała wiele projektów poświęconych zarządzaniu strategicznemu w instytucjach szkolnictwa wyższego, zarządzaniu zmianą, walidacją formalnego i pozaformalnego uczenia się (VNIL) oraz strategiach uczenia się przez całe życie. Od kilku lat pełni funkcję ekspertki bolońskiej z nominacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2014 r. jest ekspertką, powołaną przez Ministerstwo, do sprawowania nadzoru nad realizacją projektu EHEA pod nazwą Realizacja celów komunikatu bukareszteńskiego w Polsce. Niedawno zrealizowała projekty badawcze i pilotażowe studia wdrożeniowe, związane z VNIL, wprowadzeniem ECVET i rozwojem strategii instytucjonalnych w LLL.

 

EWA PUŁACZEWSKA – Absolwentka Marketingu i Zarządzania ze specjalnością Psychologia Zarządzania i Doradztwa Zawodowego, magistra Socjologii Stosunków Politycznych, certyfikowana project managerka, trenerka, dydaktyczka. Pracuje jako Zastępczyni Kanclerza ds. sprzedaży w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, prowadzi Centrum Studiów Międzynarodowych. Koordynuje procesy i procedury związane z obecnością obcokrajowców na uczelni, kształceniem w języku angielskim, współpracą międzynarodową związaną z rekrutacją. 

 

AGATA RUDNICKA – Zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju od 13 lat. Wykładowczyni na Wydziale Zarządzania UŁ. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i eksperckich poświęconych problematyce społecznej odpowiedzialności, przedsiębiorczości społecznej i zrównoważonemu rozwojowi. Certyfikowana menedżerka projektów i tutorka. Czynnie zaangażowana w upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności w Polsce. Ekspertka zewnętrzna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Członkini zespołów realizujących międzynarodowe projekty edukacyjne i badawcze. Współpracowała z Ministerstwem Gospodarki/Ministerstwem Rozwoju (w ramach grup roboczych oraz Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw) oraz Polskim Komitetem Normalizacyjnym (w ramach komitetu technicznego ds. CSR). Od kwietnia 2018 r. pełni funkcję Pełnomocniczki Rektora UŁ ds. społecznej odpowiedzialności uczelni.

MARIA SAJENCZUK – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, lektorka języka polskiego dla cudzoziemców na UŁ, lektorka gościnna w Wyższej Szkole języków Obcych w Hanoi, na Uniwersytecie Delhijskim, a także na Uniwersytetach w Uppsali i Sztokholmie. Autorka publikacji o nauczaniu języka polskiego cudzoziemców i roli nauczyciela w tej dziedzinie. Społeczna aktywistka pomagająca cudzoziemcom w integracji w polskim społeczeństwie. Członkini Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

 

ANNA SZYLHABEL-GODALA – Menadżerka z siedemnastoletnim stażem. Podczas pracy w bankowości zarządzała grupą ponad 300 osób. Obecnie odpowiada za całokształt biznesu związanego ze studiami anglojęzycznymi na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Prywatnie miłośniczka kotów.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

CENTRUM ZDROWIA, sala 4

Opiekunka CENTRUM: Monika Falk

 

GDY ŻYCIE BOLI - NIE BÓJMY SIĘ LĘKU - WYGRAĆ Z DEPRESJĄ / godz. 14:30 / moderacjaKatarzyna Montgomery  udziałJoanna Chatizow, Dorota Parnowska, Dariusz Wasilewski

 

 

JOANNA CHATIZOW – Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na wydziale Wojskowo-Lekarskim, na kierunku: Zdrowie Publiczne. Członkini założycielka oraz prezeska zarządu Stowarzyszenia AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI (od 2003 r.). Organizatorka wielu kampanii i programów edukacyjnych m.in. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję., Depresja – choroba uleczalna, akcji z okazji Ogólnopolskiego i Europejskiego Dnia Walki z Depresją, Światowego Dnia Prewencji Samobójstw, Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego itp. We wrześniu br. ukaże się książka jej autorstwa pt. Żyć, nie umierać!, na temat depresji i przeciwdziałania samobójstwom wśród dzieci i młodzieży, połączona z kampanią społeczną pod tym samym tytułem. Ponadto opiniowała projekty „Programu zapobiegania depresji w Polsce na lata 2015-2019” dla Ministra Zdrowia. (2012), „Ogólnopolskiego Programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie depresji”, realizowanego przez Ministra Zdrowia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (2017). Była członkinią Grupy Tworzącej Wytyczne dla lekarzy POZ dotyczące leczenia depresji. (2018)

 

KATARZYNA MONTGOMERY – Dziennikarka, pracowała w dziale krajowym „Gazety Wyborczej”, gdzie zajmowała się sprawami społecznymi i politycznymi,  w tygodniku „Viva!” jako redaktorka naczelna, prowadziła najpierw w TV 4, a następnie w Polsat Cafe program mała Czarna. Była redaktorką naczelną miesięcznika „Zwierciadło” .Od 2018 r. prowadzi program The Story of My Life – Historia naszego życia w Polsacie.

 

 

DOROTA PARNOWSKA – Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletnia pracownica Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, specjalistka z zakresu psychologii klinicznej. Od początku kariery zawodowej i naukowej skoncentrowana wokół zagadnień zdrowia psychicznego, diagnozy i oddziaływań psychoterapeutycznych. Szczególny obszar jej zainteresowań stanowią choroby psychiczne, zwłaszcza spektrum schizofrenii. Członkini redakcji pism „Postępy Psychiatrii i Neurologii” oraz „Psychoanaliza”. Uzyskała tytuł dr nauk medycznych w 2011r. za pracę „Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania struktury schizotypii w populacji osób zdrowych”. Autorka publikacji z zakresu psychologii klinicznej oraz rozdziałów w podręcznikach i monografiach naukowych. Wykładowczyni  z zakresu psychologii klinicznej WUM, UKSW i APS. Wieloletnia kierowniczka specjalizacji z psychologii klinicznej. Od lat pracuje psychoterapeutycznie, w nurcie psychoanalitycznym, od 2008 r. członkini  Europejskiej Szkoły Psychoanalizy Nouvell Ecole Lacanienne we Francji.

 

DARIUSZ WASILEWSKI, dr nauk med. – Specjalista w dziedzinie psychiatrii, doktor nauk medycznych, w latach 2002-2017 dyrektor Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii „Psychomedica” w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami, przewodniczący komisji ds. kultury i sztuki przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Dwukrotny zdobywca nagrody rektora Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe. Współorganizator ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Depresja jest chorobą. Lecz depresję” w latach 2001-2002 oraz Dnia Walki z Depresją od 2003 r. Konsultant Stowarzyszenia „Aktywnie Przeciwko Depresji”. Autor cyklicznego programu telewizyjnego „Psychiatria bez lęku” w latach 2000-2004. Konsultant seriali „Na dobre i na złe”, „Barwy szczęścia”, „W rytmie serca”, filmów dokumentalnych „Dosiadając demona” w reżyserii Róży Fabjanowskiej, „Walka z szatanem” w reżyserii Konrada Szołajskiego oraz filmu fabularnego „ENEN” w reżyserii Feliksa Falka. Organizator kursów specjalistycznych dla lekarzy. Autor kilkudziesięciu publikacji w prasie krajowej i zagranicznej. W 2013 r. otrzymał od Polskiego Towarzystwa Lekarskiego order „Zasłużonemu”. Od 2017 r. jeden z liderów Klinik Terapii Allenort, dyrektor medyczny Psychomedica Allenort.

 

 

 

FILMOTERAPIA PRZEZ KINO / godz. 15:50 / prowadzenieGrażyna Torbicka

 

 

HASHIMOTO - CHOROBA O WIELU OBLICZACH, CHOROBA WSPÓŁCZESNYCH KOBIET, MODNA CZY GROŹNA? / godz. 16:40 / moderacjaMałgorzata Kownacka  / udziałMarta Dyks, Dorota Parnowska, Justyna Salamonowicz-Gustaw, Ewa Sewerynek

 

MARTA DYKS – Modelka i działaczka społeczna. Współpracuje z największymi nazwiskami w świecie mody, jej zdjęcia pojawiają  w największych tytułach modowych takich jak „Vogue”, „Elle”, „Harpers Bazaar”, ma na swoim koncie pokazy Diora, Louisa Vuittona, Celinea i wielu innych. Z zaangażowaniem działa na rzecz ochrony praw kobiet, była m.in. współtwórczynią Marszu Godności. Od kilku lat zmaga się z chorobą Hashimoto, co jednak nie przeszkadza jej aktywnie żyć, pracować i podróżować. W 2017 r. została nagrodzona „Różą Gali” tygodnika Gala za nagłośnianie w sieci problemu choroby Hashimoto.

 

 

MAŁGORZATA KOWNACKA - Wieloletnia dziennikarka i komentatorka Polskiego Radia. Absolwentka Wydziału Biologii UW. Tworzy audycje propagujące wiedzę medyczną, psychologiczną oraz przyrodniczą w sposób dogłębny i przystępny. Nazywana „lekareczką radiową". Dzięki doskonałemu przygotowaniu merytorycznemu, a także  kulturze słowa, cieszy się ogromną sympatią słuchaczy. „Za popularyzację wiedzy i umiejętność poruszania najtrudniejszych problemów na antenie oraz dar zjednywania sobie słuchaczy i rozmówców” otrzymała Złoty Mikrofon – prestiżową nagrodę Polskiego Radia.  Współprowadząca m.in. audycję Muzyka nocą.  Miłośniczka literatury. Od 15 lat współautorka „Nocy zagadek literackich”.

 

JUSTYNA SALAMONOWICZ-GUSTAW – Prezeska Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hashimoto. Absolwentka socjologii, certyfikowany coach i dietetyczka. Wspiera osoby dotknięte chorobami autoimmunologicznymi, specjalistka w chorobie Hashimoto. Umożliwia odzyskanie równowagi  hormonalnej, fizycznej i psychicznej. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób dietozależnych i spowolnić procesy starzenia, edukuje i zachęca do zmiany sposobu odżywiania i trybu życia. Zajmuje się analizą wpływu programów żywieniowych oraz stylu życia na kondycję człowieka i proces starzenia się organizmu. Bada czynniki, które mogą zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób dietozależnych i prowadzi indywidualne konsultacje w tym zakresie. Akademicka instruktorka jogi i relaksacji, właścicielka poradni Kod Równowagi.

 

PROF. EWA SEWERYNEK - Prof. dr hab. med. Kierowniczka Zakładu Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego, Katedry Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierowniczka Poradni Endokrynologicznej i Regionalnego Ośrodka Menopauzy i Osteoporozy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. Specjalistka chorób wewnętrznych i endokrynologii. Od wielu lat zajmuję się zarówno naukowo, jak i klinicznie tematyką zaburzeń endokrynnych, zwłaszcza – chorobami tarczycy, zaburzeniami kostnymi, w tym osteoporozą, a  także procesami związanymi ze starzeniem się organizmu. Pełniła funkcję przewodniczącej Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Należy do Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego, Towarzystwa Internistów Polskich, Europejskiej Grupy Badania Szyszynki (EPBRS – European Pineal and Biological Rhythms Society) oraz Polskiego i Międzynarodowego Towarzystwa Neuroendokrynologii. Od 2005 r. jest członkinią Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Jest też prezeską Stowarzyszenia Scholaris im. Prof. Wandy Horst-Sikorskiej i Polskiego Kolegium Osteoporozy.

 

"ZDARZA MI SIĘ POPUŚCIĆ..." NIETRZYMANIE MOCZU I INNE CHOROBY, O KTÓRYCH NIE ROZMAWIAMY  / godz. 18:00 / moderacjaEwelina Tyszko-Bury  / udziałAlicja Długołęcka, Urszula Herman, Edyta Wlaźlak

 

ALICJA DŁUGOŁĘCKA – Dr nauk humanistycznych, prowadzi zajęcia z psychosomatyki i rehabilitacji seksualnej w Wydziale Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się edukacją psychoseksualną i seksualnością kobiet – prowadzi szkolenia dla specjalistów i młodzieży, jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim i Seksuologii Klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz Akademii Medycznej i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Autorka licznych książek i artykułów z tego zakresu, m.in. podręcznika dla gimnazjalistów do „wychowania do życia w rodzinie” i monografii „Edukacja seksualna”, „Jak się kochać” i „Seks na wysokich obcasach” oraz „Zwykłej książki o tym, skąd się biorą dzieci”. Swoją pracę naukową i popularyzatorską poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, szeroko rozumianej edukacji seksualnej i propagowaniu zdrowia seksualnego. Na co dzień pracuje z klientami w zakresie edukacji psychoseksualnej w Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie.

URSZULA HERMAN – Fundatorka i założyciela Fundacji Force Force, której celem jest edukacja kobiet na temat dysfunkcji dna miednicy i przełamywanie tabu związanego z problemem nietrzymania moczu. Jedna z inicjatorek kampanii społecznej „Co trzecia”. Doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum, pionierka we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań telemedycznych w profilaktyce i terapii dysfunkcji dna miednicy (rozprawa doktorska pt.: „Profilaktyka i terapii dysfunkcji mięśni dna miednicy kobiet z wykorzystaniem telemedycyny”). Laureatka licznych nagród i stypendiów za osiągnięcia naukowe (Grant Adamed, stypendium dla najlepszych doktorantów UJCM, nagroda Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i eZdrowia). Gdy narodził się pomysł wykorzystania nowych technologii nawiązała współpracę z inżynierami i projektantami ze Stanford University z Doliny Krzemowej (USA). Dzięki temu udało się jej połączyć najnowocześniejszą technologię z medycyną. Prezeska zarządu i założycielka start-upu Pelvifly. Stworzyła rozwiązanie, które zrewolucjonizowało branżę telemedyczną i może pomóc rozwiązać problem tysięcy kobiet w Polsce, a docelowo milionów na świecie. Pomysłodawczyni produktu i aplikacji, które pozwalają na rehabilitację oraz trening dna miednicy u kobiet. Laureatka konkursu Bizneswomen Roku 2016 i mentorka w programie Fundacji Edukacyjnej Perspektywny „Lean in STEM” ( Science, Technology, Engineering, Mathematics), gdzie swoją wiedzą wspiera młode dziewczyny, które planują karierę w globalnej korporacji, instytucji badawczej, na uczelni, chcą stworzyć własny start-up lub w inny sposób podbić świat technologii i nauki.

 

EWELINA TYSZKO-BURY - Swoją zawodową drogę z rehabilitacją i osteopatią zaczęła w 2004 r. od studiów na warszawskim AWF-ie na wydziale fizjoterapii. Po obronie pracy magisterskiej wiedziała, że to jeszcze nie koniec drogi w tym kierunku, wręcz przeciwnie to był tylko dobry początek. W latach 2009-2015 studiowała osteopatię w Sutherlad College of Osteopathic Medicine i zakończyła naukę egzaminem zdanym z wyróżnieniem. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu osteopatii w kraju i za granicą. Równocześnie wykładowczyni i prelegentka na konferencjach i spotkaniach naukowych m.in Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego. Autorka publikacji w czasopismach medycznych tj. “Fizjoterapia praktyczna”, “Medycyna rodzinna”, “Fizjoterapia funkcjonalna”. Od 2016 r. prowadzi autorskie szkolenie „Podejście osteopatyczne w bólach dna miednicy”. Jej ulubionym tematem pracy jest osteopatia ginekologiczna oraz ostre zespoły bólowe kręgosłupa. Stworzyła swoje miejsce pracy, które uwielbia: www.sluchajac-ciala.pl Twórczyni strony www.osteopatia-ginekologiczna.pl, która uświadamia kobiety, jak wiele można pomóc w ich dolegliwościach bólowych. Pasjonatka swojej pracy. Prywatnie mama, żona, córka i przyjaciółka. Równocześnie pilotka paralotniowa, miłośniczka jazdy konnej, gór i narciarstwa.

 

Dr n. med. EDYTA WLAŹLAK, ginekolog-położnik, uroginekolog, zajmuje się pacjentkami uroginekologicznymi od ponad 15 lat. Jest współtwórcą znanej w regionie Łódzkim akcji Stokrotka, która polegała na rejestrowaniu się chorych z nietrzymaniem moczu lub wypadaniem pochwy na hasło „Stokrotka”, aby bez skrępowania zapisać się do lekarza. Odbyła liczne szkolenia w wiodących ośrodkach uroginekologicznych na świecie, m. in. w Australii i Niemczech. Na co dzień wykonuje kompleksową diagnostykę uroginekologiczną z wykorzystaniem usg dna miednicy i badania urodynamicznego. Zajmuje się leczeniem nieoperacyjnym, w tym nowoczesną pessaroterapią oraz leczeniem operacyjnym nietrzymania moczu oraz wypadaniem pochwy, pęcherza i macicy. Stosuje indywidualne planowanie zabiegów uroginekologicznych z wykorzystaniem dwuwymiarowego (2D) i przestrzennego (4D) usg. Pomaga w diagnozowaniu i leczeniu pacjentek po nieudanych operacjach uroginekologicznych z całej Polski. Wykonuje operacje klasyczne bez wykorzystania sztucznych materiałów oraz z użyciem taśm i siatek zgodnie z wynikiem kompleksowej diagnostyki uroginekologicznej. Jest współautorką wielu publikacji w czasopismach polskich i międzynarodowych oraz rozdziałów do książek dla lekarzy i studentów

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

CENTRUM SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI, sala A

KOBIETY KRĘCĄ. FILMY SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI / godz. 14:30 / z udziałem: Ewy Rogali

 

EWA ROGALA – Doświadczona dziennikarka radiowa i prasowa, feministka i społeczniczka, od wielu lat wspierająca działania na rzecz praw kobiet. Członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Absolwentka UAM w Poznaniu (magister nauk politycznych ze specjalnością dziennikarską), od dwóch dekad związana z Warszawą. Pracowała m.in. w Polskiej Sekcji BBC oraz Programie Pierwszym Polskiego Radia. Obecnie freelancerka, współpracuje z portalami internetowymi i fundacjami (m.in Kultura Nie Boli). Bardzo aktywna w mediach społecznościowych, lecz ponad wszystko ceni sobie kontakty w „realnym” świecie. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

CENTRUM ZWIERZĄT, sala A

Opiekunka CENTRUM: Karolina Skowron

 

DLACZEGO FEMINISTKI POWINNY WALCZYĆ O PRAWA ZWIERZĄT? / godz. 16:30 / moderacja: Karolina Skowron /  udziałKarolina Kuszlewicz, Krzysztof Kwiatkowski, Dorota Łagodzka, Olga Tokarczuk, Justyna Włodarczyk

KAROLINA KUSZLEWICZ – Adwokatka, ekspertka w zakresie ochrony zwierząt i przyrody, członkini Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Zespołu do spraw Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Zajęła 1. miejsce w rankingu "Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2017" m.in. za wygranie przed Sądem Najwyższym sprawy o ochronę karpi. Interesuje się związkami przemocy wobec zwierząt z przemocą domową, prowadzi bloga o prawie i zwierzętach: www.wimieniuzwierzat.com

 

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI – Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1997-2001 doradca i sekretarz Prezesa Rady Ministrów. Od 2006 r. radny sejmiku województwa łódzkiego, w którym objął stanowisko wiceprzewodniczącego. Od 2013 r. Prezes Najwyższej Izby Kontroli, gdzie  działa na rzecz zwierząt – m.in. współorganizując szkolenia dla samorządów w zakresie skutecznego zapobiegania bezdomności wśród zwierząt. Ustanowił Nagrodę Przyjaciel Zwierząt.

 

 

 

DOROTA ŁAGODZKA – Historyczka sztuki, asystentka naukowa na Wydziale Artes Liberales UW, gdzie m.in. prowadzi zajęcia „Zwierzęta w sztuce i kulturze wizualnej”. Współautorka i sekretarz naukowa kierunku antropozoologia, specjalności „Różnorodność biologiczna i kulturowa" oraz programu doktoranckiego „Na styku natury i kultury". Zrealizowała dwa projekty NCN: „Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce” oraz „Zmiana statusu zwierząt w sztuce współczesnej”. Kuratorka wystaw, autorka licznych publikacji na temat zwierząt w sztuce.

 

 

 

KAROLINA SKOWRON – Dyrektorka Corporate Outreach w Fundacji Alberta Schweitzera, zajmującej się poprawą losu zwierząt hodowlanych poprzez wysoce efektywne kampanie. Szefowa inicjatywy Polska bez Klatek, w której dialog z biznesem prowadzi do rezygnacji firm z jaj z chowu klatkowego. Pomysłodawczyni i opiekunka Centrum Zwierząt na Kongresie Kobiet, wieloletnia aktywistka zaangażowana politycznie na rzecz zwierząt. Absolwentka socjologii na The London School of Economics, dyplomacji globalnej na SOAS w Londynie oraz retoryki na PANie.

 

 
OLGA TOKARCZUK – Pisarka, eseistka, autorka scenariuszy. Dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej „Nike” za powieści „Bieguni” i „Księgi Jakubowe”. Zdobyła m.in. nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek i nagrodę Fundacji im. Kościelskich. Jej książki są tłumaczone na ponad 20 języków. Od zawsze żywo zainteresowana sprawami zwierząt. Matka Janiny Duszejko. Zdobyła prestiżową nagrodę literacką Man Booker International Prize za powieść „Bieguni”.
 
 
 
 
 
 
 
JUSTYNA WŁODARCZYK – Adiunkta w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, akademicko zajmuje się animal studies. Autorka książki dotyczącej historii szkolenia zwierząt, pt. „Genealogy of Obedience” i współautorka książek o tematyce zwierzęcej. Stypendystka Fundacji Fulbrighta oraz Animals and Society Institute. Przez wiele lat zajmowała się promowaniem pozytywnych metod szkolenia psów. 

 

 

 

 

 

NIE ZABIJAĆ! CZYLI JAK ZATRZYMAĆ MYŚLIWYCH / godz. 17:40 / moderacja: Ewa Podolska /  udziałAnna Gdula, Ewa Lieder, Maja Madejska

ANNA GDULA - Lekarka medycyny, specjalistka anestezjologii ginekologiczno-położniczej i intensywnej terapii. Prezeska Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej LEX NOVA, członkini Polskiego Towarzystwa Etycznego, Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Lokalnej Komisji do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Olsztynie. 

 

 

EWA LIEDER – Aktywistka miejska, działaczka samorządowa i polityczka, posłanka na Sejm VIII kadencji z ugrupowania Nowoczesna. Autorka wielu interpelacji w kwestiach dotyczących ochrony przyrody i środowiska, członkini Parlamentarnych Komisji Ochrony Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi i parlamentarnych zespołów przyjaciół zwierząt, antysmogowego i ochrony Puszczy Białowieskiej.

 

 

MAJA MADEJSKA – Aktywna uczestniczka blokad polowań w lokalnej grupie Warszawiacy Przeciw Myśliwym. W ramach Koalicji „Niech Żyją” współorganizowała warszawski protest pod Sejmem, pod hasłem „Stop Wszechwładzy Myśliwych”. Weganka, graficzka, założycielka inicjatywy „Roślinna Strona” popularyzującej weganizm oraz aktywizm w obronie praw zwierząt.

 

 

 

EWA PODOLSKA – Dziennikarka Radia TOK FM od 1998 r. Wielokrotnie nagradzana, m.in. została „Dziennikarzem Medycznym Roku” w 2011 i 2017, trzykrotnie  otrzymała główną nagrodę (2010, 2014, 2017) w konkursie dla dziennikarzy Kryształowe Pióro, laureatka I miejsca w  konkursie „Dziennikarze dla klimatu” w 2014 roku. Laureatka  Nagrody Współodczuwania (2008) przyznanej przez Klub Gaja za „rozmowy o zwierzętach i dla zwierząt” Dawniej korespondentka kilkunastu rozgłośni radiowych w Paryżu, reporterka sekcji polskiej BBC. Działaczka społeczna, broni m.in. parku krajobrazowego na Śląsku.

 

NIE POZWALAJ NA CIEPIENIE - KOBIETY KONTRA WIELKIE FERMY / godz. 18:30 / moderacja: Dobrosława Gogłoza /  udziałRomana Bomba, Małgorzata Nowak, Magdalena Pyka

 

 

ROMANA BOMBA – Działaczka przeciw fermom norek z Cieszyna w Wielkopolsce od 5 lat, współzałożycielka Stowarzyszenia Przyjazne Otoczenie, które udaremniło powstanie dwóch następnych ferm norek. Walczy o wprowadzenie całkowitego zakazu hodowli zwierząt na futro i występowała w tej sprawie w Sejmie i Europarlamencie. Zawodowo zajmuje się promowaniem polskich kosmetyków.

 

 

 

DOBROSŁAWA GOGŁOZA – Prezeska Stowarzyszenia Otwarte Klatki, organizacji, której celem jest zapobieganie cierpieniu zwierząt poprzez wprowadzanie systemowych zmian społecznych, dokumentowanie warunków chowu przemysłowego oraz edukację promującą pozytywne postawy wobec zwierząt. Koordynuje projekt NEAR - Network For Eastern European Animal Rights. Prowadzi szkolenia dla aktywistek i aktywistów prozwierzęcych w Polsce i za granicą oraz konsultacje dla organizacji w zakresie fundraisingu i zarządzania wolontariatem.

 

MAŁGORZATA NOWAK – Wraz z mieszkańcami Kawęczyna, Marzenina i Gulczewa walczy z dwiema dużymi fermami norek, jest także jedną z liderek protestu przeciwko planom budowy gigantycznej fermy brojlerów w Kawęczynie. Z wykształcenia techniczka ekonomistka, techniczka turystyki wiejskiej, wizażystka, quiltmaker - rękodzielniczka.

 

 

MAGDALENA PYKA – Walczy z dwiema fermami norek, z którymi bezpośrednio sąsiaduje w miejscowości Białczyk w województwie Lubuskim, aby polepszyć byt mieszkańców i zwierząt futerkowych. Pomaga psom w lokalnym schronisku jako wolontariuszka, a także je adoptuje. Z wykształcenia fryzjerka.

 

 

 

 

MORALNA KONSUMENTKA. WARSZTAT O ETYCZNYCH WYBORACH KONSUMENCKICH DLA ZWIERZĄT / godz. 19:20 / moderacja: Karolina Skowron /  udziałZuzanna Genderka, Malka Kafka, Katarzyna Konopa, Magdalena Płonka

 

ZUZANNA GENDERKA – Tegoroczna absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Pracuje w Fundacji Alberta Schweitzera jako Corporate Relations Manager, gdzie w ramach inicjatywy Polska bez Klatek zajmuje się zakończeniem chowu klatkowego kur niosek w Polsce. Weganka od trzech lat.

 

 

KATARZYNA KONOPA – Absolwentka Architektury Wnętrz i kursów charakteryzacji w London Institute oraz Varsavianistyki na UW, współpracuje z Magazynem „VEGE”, tworząc autorski edytorial makijażowy, organizując sesje i pisząc artykuły. Prowadzi kanał YouTube: "PINK MINK Studio" oraz grupę FB „Kosmetyki Bez Okrucieństwa”. Właścicielka PINK MINK Studio, które oferuje wegański makijaż na każdą okazję.

 

 

 

MALKA KAFKA – Restauratorka i promotorka dobrego życia. Właścicielka i pomysłodawczyni sieci restauracji roślinnych Tel Aviv Urban Food. Laureatka prestiżowej nagrody „Restaurateur of the year” wg „Warsaw Insider”. Autorka książki „God Food. Boska kuchnia Malki Kafki”. Propaguje szacunek do świata, zdrowy styl życia, świadome jedzenie i niezależność ekonomiczną.

 

 

 

 

MAGDALENA PŁONKA – Projektantka mody, wykładowczyni i managerka. Jej kolekcje są szeroko publikowane w mediach. Jest Biegłą Sądową w specjalizacji projektowanie ubioru kostiumografia. Autorka książki „Etyka w modzie – CSR w przemyśle odzieżowym”. Członkini Grupy Doradczej Komisji ds Etyki w Biznesie przy Ministerstwie Rozwoju Rządu RP 2017.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

CENTRUM SPOŁECZNE, sala 5

Opiekunka CENTRUM: Martyna Urbańczyk

 

PRACA W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI - OD PREKARIATU DO SAMOZATRUDNIENIA/ godz. 14:30 / moderacja: Klaudia Wojciechowska, udziałEwa Charkiewicz, Katarzyna Duda, Olga Gitkiewicz, Anna Górska, Maria Świetlik

 
 
KATARZYNA DUDA – Absolwentka prawa i politologii. Współpracowniczka Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle'a. Zainteresowania badawcze: zastosowanie outsourcingu w instytucjach publicznych, warunki zatrudniania pracowników technicznych (m.in. personelu sprzątającego i ochraniającego) w firmach prywatnych.
 
 
 
 
OLGA GITKIEWICZ – Dziennikarka i redaktorka, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim i Polskiej Szkoły Reportażu. Publikowała m.in. na łamach tygodnika „Polityka” i w portalu Gazeta.pl. Współpracuje z Instytutem Reportażu. W 2017 r. nakładem wydawnictwa Dowody na Istnienie ukazała się jej pierwsza reporterska książka „Nie hańbi” o realiach polskiego rynku pracy. Książka została nominowana do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki i Nagrody Literackiej Nike.
 
 
 
 
ANNA GÓRSKA – Absolwentka zaocznych Stosunków międzynarodowych na UMK, matka, żona, przedsiębiorczyni, społeczniczka i polityczka. Członkini Partii Razem oraz Trójmiejskiej Akcji Kobiecej. W obu organizacjach angażuje się w kwestie dotyczące praw reprodukcyjnych kobiet oraz praw pracowniczych również z perspektywy grup dyskryminowanych. Jest współorganizatorką obozów rockowych dla kobiet Lucciola Ladies Rock Camp.
 
 

MARIA ŚWIETLIK – Członkini związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza, w którym działa na rzecz praw pracowniczych, alterglobalistka działająca na rzecz bardziej sprawiedliwych relacji globalnych. Prowadziła kampanię przeciw umowom TTIP i CETA. Członkini rady Funduszu Feministycznego.

 

 

KLAUDIA WOJCIECHOWSKA – Kobieta. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Dziennikarka telewizyjna, czasem także pisząca. Zajmuje się tematyką kulturalną, ale także sprawami społecznymi.  Samotna matka, działaczka, aktywista. Feministka.
 
 
 
 
 
 
NIE PESEL CZYNI KOBIETĘ / godz. 17:40 / moderacja: Monika Kamieńska, udziałElżbieta Czarnecka, Elżbieta Dubas, Bianka Kotoro, Krystyna Mazurówna, Monika Mularska-Kucharek, Hanna Piekarska, Maria Respondek-Liberska
 

 

 

ELŻBIETA CZARNECKA – Kulturoznawczyni, filmoznawczyni, aktywistka, działaczka społeczna, animatorka kultury, autorka wielu festiwali i projektów filmowych i kulturalnych.

 

 

 

 

BIANKA KOTORO – Psycholożka społeczna, psychoseksuolożka, psychoonkolożka, terapeutka. Założycielka Instytutu Psychologiczno-Psychoseksualno-Szkoleniowego w Warszawie, gdzie prowadzi terapię i szkolenia.

 

 

ELŻBIETA KOWALSKA DUBAS, prof. dr hab.  – Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej specjalność naukowa: pedagogika – andragogika, geragogika. Autorka wielu książek i opracowań naukowych dot. osób 60+.

 

 

 

KRYSTYNA MAZURÓWNA – Legendarna tancerka, choreografka, dziennikarka, pisarka, celebrytka. Znana na całym świecie solistka Teatru Wielkiego w Warszawie. Obecnie mieszka w Paryżu.

 

 

 

 

MONIKA MULARSKA – KUCHAREK – Dr socjologii, terapeutka, trenerka umiejętności psychospołecznych, wykładowczyni akademicka, współwłaścicielka firmy szkoleniowo-doradczej ART OF TRAINING, publicystka, autorka książek.

 

 

 

HANNA PIEKARSKA – Miss po 50, aktywistka, ambasadorka Głosu Seniora, inicjatorka konkursu Seniorka w dobrym stylu, aktorka epizodystka, reklamowa.

 

 

 

 

MARIA RESPONDEK-LIBERSKA – Prof. dr hab.n.med., Kierowniczka Zakładu Kardiologii Prenatalnej ICZMP, Kierowniczka Zakładu Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Uniwersytetu Medycznego Wydział Nauk o Zdrowiu i Wydział Pielęgniarstwa.

 

 

 
 
500+ I CO DALEJ? / godz. 18:45 / moderacja: Anna Nowicka, udziałKatarzyna Kądziela, Magdalena Rek-Woźniak, Katarzyna Roszak, Ryszard Szarfenberg
 

KATARZYNA KĄDZIELA – Feministka, polityczka lewicy, jedna z Liderek Inicjatywy Feministycznej. Aktywistka organizacji pozarządowych, członkini Komitetu Obywatelskiego Ratujmy Kobiety, który złożył projekt ustawy „O prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie”. Dyrektorka Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej. Od 1989 r. nieprzerwanie pracuje na rzecz sprawiedliwości społecznej, m.in. jako współinicjatorka takich przedsięwzięć, jak Fundacja Pomoc Społeczna SOS Jacka Kuronia, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” czy Partia Kobiet. Wieloletnia członkini komitetu organizacyjnego Parady Równości. Blisko związana z Izabelą Jarugą-Nowacką jako ekspertka w jej biurze poselskim, gabinecie Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn oraz gabinecie wicepremier rządu RP. Autorka książek i artykułów na temat przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie, felietonistka.

 

 

ANNA NOWICKA – Absolwentka Filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim, na wydziale pragmatyki językoznawczej, specjalizuje się w krytycznej analizie dyskursu. Mediatorka, nauczycielka, działaczka na rzecz praw kobiet i praw pracowniczych. Propaguje uczestnictwo kobiet w polityce. Matka feministów.

 
 

MAGDALENA REK-WOŹNIAK – Socjolożka i kulturoznawczyni, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się problematyką nierówności społecznych, w tym zagadnieniami struktury klasowej i ruchliwości społecznej. Autorka tekstów poświęconych medialnym obrazom problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska paniki moralnej. Śledzi także debaty towarzyszące tworzeniu i reformom polskiego modelu państwa opiekuńczego.

 

 

KATARZYNA ROSZAK – dr, socjolog w zakresie problematyki wsparcia społecznego i ubóstwa. Studia doktoranckie ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę doktorską pt. „Wzory wsparcia w rodzinach trzypokoleniowych a status materialny” obroniła w 2016 r. Obecnie poszerza zainteresowania naukowe, studiując politologię w zakresie doradztwa i zarządzania politycznego na Wydziale Studiów Międzynarodowych  i Politologicznych UŁ. Przygotowuje pracę poświęconą tematyce wsparcia mieszkańców Łodzi w okresie transformacji ustrojowej. Jej zainteresowania naukowe obejmują szeroko rozumianą politykę społeczną, funkcjonowanie instytucji wsparcia, kulturę biedy. Zatrudniona w MOPS w Łodzi od 2012 r. Pracowała jako terenowa pracownica socjalna. Otrzymała wyróżnienie w konkursie „Najlepszy Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w 2013 r". Obecnie pełni funkcję starszej specjalistki pracy socjalnej w Wydziale Koordynacji i Nadzoru MOPS w Łodzi. Jest współautorką publikacji: „Jolanta Grotowska-Leder, Katarzyna Roszak: „Sandwich generation. Wzory wsparcia w rodzinach trzypokoleniowych. Na przykładzie mieszkańców dwóch gmin województwa świętokrzyskiego”, wyd. Uniwersytet Łódzki, 2016 r. Wcześniej – blisko 10 lat doświadczenia w zawodzie terapeutki uzależnień. Najważniejsze szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej to Studium Terapii Uzależnień, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa (2000 r.)  oraz Studium Pomocy Psychologicznej, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa (1999 r.). Na co dzień lubi czytać publikacje związane z wpływem emocji na życie człowieka. W wolnych chwilach maluje prace abstrakcyjne (technika akryl) i pozwala sobie na własną interpretację otaczającego świata. Członkini Stowarzyszenia Plastyków Amatorów w Łodzi.

RYSZARD SZARFENBERG – Doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, pracuje w Instytucie Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim (od 1992 r.), kierownik Pracowni Pomocy i Integracji Społecznej (od 2011 r.), członek Zakładu Teorii i Metodologii Polityki Społecznej. Ekspert Narodowej Strategii Integracji Społecznej (2002-2004), krajowy ekspert European Minimum Income Network (2014, 2017). Przewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network (od 2010), przedstawiciel EAPN Polska w Międzyresortowym Zespole ds. Realizacji Strategii „Europa 2020” (od 2012 r.), członek Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO (od 2015 r.), członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (2008-2016). Członek rad redakcyjnych kilku serii wydawniczych: Biblioteka Pracownika Socjalnego (1996-2009), Współczesna Polityka Społeczna (2009-2013) oraz kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" (od 2000 r.).

 

-------------------------------------------------------------------------

 
 

CENTRUM CHCEMY CAŁEGO ŻYCIA, sala 8

Opiekunka CENTRUM: Anna Duniewicz

ANNA DUNIEWICZ – Dumna mama neurowyjątkowego Krzysia. Opiekunka centrum „Chcemy całego życia!” na X ogólnopolskim Kongresie Kobiet w Łodzi i IX ogólnopolskim Kongresie Kobiet w Poznaniu. Współtwórczyni inicjatywy obywatelskiej „Chcemy całego życia!”, zrzeszającej osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziców, opiekunów, terapeutów i przyjaciół, zawiązanej po poznańskim Kongresie Kobiet. Z wykształcenia anglistka. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach socjologia stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi (UŁ) oraz stosunki międzynarodowe i dyplomacja (Collegium Civitas, PAN). Pracowała m.in. jako tłumaczka przysięgła, nauczycielka akademicka (m.in. w łódzkiej „Filmówce”), lektorka języka angielskiego w biznesie, asystentka wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Z powołania społeczniczka. Miłośniczka społecznie zaangażowanej literatury, podlaskich krajobrazów, dalekich wypraw i mądrych, otwartych ludzi.

 

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA NASZYCH MARZEŃ / godz. 14:30 / moderacja: Izabela Piotrowska, Aneta Stańczyk, udział: Magdalena Charbicka, Agnieszka Kossowska, Paweł Kubicki, Monika Mamulska, Sylwia Mądra, Małgorzata Wokacz-Zaborowska

 

MAGDALENA CHARBICKA – Oligofrenopedagożka, terapeutka integracji sensorycznej, wiceprezeska i współzałożycielka „Fundacji z ASPI-racjami”, działającej na rzecz osób ze spektrum ASD. O sobie: Jestem doktorantką w katedrze pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od ponad 20 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autystycznego. Zajmuję się również diagnozą funkcjonalną małego dziecka. Od wielu lat współpracuję ze środowiskiem lokalnym i akademickim. Prowadzę liczne szkolenia Rad Pedagogicznych oraz zajęcia dla studentów. Koordynuję kierunek autorskich studiów podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi „Diagnoza, terapia i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera. Biorę udział w projektach walidacyjnych, mających za zadanie wprowadzenie różnych narzędzi diagnostycznych pomocnych w pracy terapeuty min. ADOS-2, PEP-3, System Oceny Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3. Jestem autorką książek „Dziecko z zespołem Aspergera” oraz „Integracja sensoryczna każdego dnia”. Cały czas staram się podnosić własne kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach związanych z obszarem zawodowych zainteresowań. Prywatnie jestem mamą nastolatka o niebywałych umiejętnościach i zainteresowaniach.

AGNIESZKA KOSSOWSKA – Doktor nauk humanistycznych, językoznawczyni, wykładowczyni Politechniki Opolskiej, tłumaczka przysięgła języka niemieckiego, autorka książki „Duże sprawy w małych głowach", w której językiem dzieci opowiada o niepełnosprawności. Współautorka scenariuszy zajęć lekcyjnych dot. edukacji włączającej, w roku szkolnym 2016/17 koordynatorka merytoryczna projektu „Wychowanie do nauczania włączającego” (Learning to include), dofinansowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych w ramach Alumni Engagement Innovation Fund 2016. Członkini Zespołu ds. Wypracowania Zaleceń do Pracy z Dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi przy Rzeczniku Praw Dziecka. Prywatnie mama niepełnosprawnego Franka i Natalii, prowadzi blog o życiu z niepełnosprawnym dzieckiem (dzielnyfranek.blogspot.com), zaangażowana w sprawy środowiska osób niepełnosprawnych.

PAWEŁ KUBICKI – Członek komisji eksperckiej ds. osób z niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, od września 2017 r. ponownie społeczny rzecznik uczniów z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Wszystko jasne" (www.wszystkojasne.waw.pl), poświęconego jakości i dostępności edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami. W życiu zawodowym jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i zajmuje się polityką publiczną wobec osób z niepełnosprawnościami, starzeniem się ludności, wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

 

 

MONIKA MAMULSKA – Absolwentka Studiów Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim i Université Jean Moulin Lyon III we Francji. Przedsiębiorczyni, współwłaścicielka Biura Tłumaczeń Specjalistycznych ArcusLink, zapewniającego kompleksową obsługę klientów korporacyjnych, a jako Partner w programie Młodzi w Łodzi – oferującego staże wakacyjne dla łódzkich studentów. Inicjatorka społecznej akcji i autorka projektu wspierającego doradztwo zawodowe w nauczaniu integracyjnym Pracodawcy Gimnazjalistom, realizowanego w latach 2014-2016 pod Patronatem Prezydenta Miasta Łodzi, Marszałka i Wojewody, mającego za zadanie pomoc uczniom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem zawodowym i społecznym. Nominowana do nagrody Łódzkie Łabędzie jako pracodawca wspierający edukację. Zaangażowana społecznie w walkę o przywrócenie możliwości kontynuacji nauczania indywidualnego na terenie szkoły przez wszystkich uczniów, także niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, których Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wykluczyło ze szkoły. Matka ucznia II klasy liceum z nauczaniem indywidualnym.

SYLWIA MĄDRA – Działaczka na rzecz środowiska rodzin osób z autyzmem. Współinicjatorka ruchu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Wieloletnia koordynatorka  ogólnopolska Klubu Rodziców. Z autorskimi warsztatami dla rodziców osób z autyzmem zjechała Polskę wszerz i wzdłuż. Aktywna uczestniczka kampanii społecznych, mających na celu podnoszenie świadomości dot. życia z niepełnosprawnościami. Pomaga, radzi, interweniuje społecznie wszędzie tam gdzie łamane są prawa osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin. Aktywnie działająca w przestrzeniach rzeczniczych, m.in. w Zespole ds. Opracowywania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji  Osób Niepełnosprawnych i Członków Ich rodzin przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Współinicjatorka powołania przy Rzeczniku Praw Dziecka Zespołu ds. Wypracowania Zaleceń do Pracy z Dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, którego jest członkinią. Kampanierka, zaangażowana w działania społeczne  inicjatyw Autism Team oraz Chcemy Całego Życia!. Współpracuje z wieloma organizacjami w zakresie  pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Menedżerka Zasobów Ludzkich –zawodowo, projektowo i hobbistycznie. W jej słowniku nie istnieje słowo: niemożliwe. Prywatnie mama fantastycznego Janka (12 lat) z autyzmem i milionem innych zalet.

IZABELA PIOTROWSKA – Pedagożka specjalna, neurologopedka, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, nauczycielka akademicka, działaczka na rzecz świadomości autyzmu, organizatorka Dnia Świadomości Autyzmu we Włocławku. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w szkole specjalnej, organizatorka kampanii społecznych, podnoszących świadomość społeczeństwa n.t. niepełnosprawności. Utworzyła regionalny Klub Rodziców Autyzm Help Fundacji JiM we Włocławku. Współpracuje z organizacjami, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz instytucjami kultury. Prywatnie żona Maćka oraz mama Staśka i Franka.

 

 

 

ANETA STAŃCZYK – Dumna mama Oliwiera (10 l.) z autyzmem i neurotypowego Igora (5l.). Działaczka na rzecz świadomości autyzmu – organizatorka Dnia Świadomości Autyzmu w Radomiu. Współtworzy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych oraz Nauczycieli. W działaniach informacyjnych współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz instytucjami kultury. Społeczniczka. Utworzyła i przez trzy lata koordynowała działania regionalnego Klubu Rodziców Autyzm Help Fundacji JiM w Radomiu. Obecnie współtworzy i organizuje Klub Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Radomiu. Idealistka zaangażowana w poprawę edukacji osób ze spektrum autyzmu w rodzinnym mieście, wspiera prelegencko konferencje tematyczne, organizowane przez Radomski Oddział Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na terenie powiatu.
Aktywna zawodowa mama-nauczycielka, otoczona wsparciem męża i gotowych do działania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.
Współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w Radomiu. Zaangażowana w projekt społeczny „Chcemy całego życia!”

MAŁGORZATA WOKACZ-ZABOROWSKA Lingwistka, ekspertka ds. stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa. Ale przede wszystkim mama 8-letniego Michała z autyzmem. Od 3 lat doradczyni ds. rozwoju w Fundacji – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Entuzjastka i promotorka edukacji włączającej, współtwórczyni eksperymentu pedagogicznego z zakresu edukacji włączającej dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Organizuje i angażuje się w akcje społeczne na rzecz podnoszenia świadomości społecznej nt. autyzmu i poprawy sytuacji osób z autyzmem i ich rodzin. Członkini Autism-Europe oraz Global Autism Advocacy Leadership Network organizowanej przez Autism Speaks. Członkini Zespołu ds. Wypracowania Zaleceń do Pracy z Dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi przy Rzeczniku Praw Dziecka. Aktywnie działa w inicjatywie „Chcemy całego życia!”

 

"CHCEMY CAŁEGO ŻYCIA!" OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI O PKONYWANIU BARIER I SAMOSTANOWIENIU / godz. 15:55 / moderacja: Agnieszka Warszawa, Grzegorz Zalewski, udział: Magda Bielak-Kościńska, Agnieszka Filipkowska, Jan Gawroński, Jakub Hartwich, Hanna Pasterny, Katarzyna Żeglicka

 

MAGDALENA BIELAK-OŚCIŃSKA – Głucha psycholożka, lektorka PJM, trenerka komunikacji migowej u małych dzieci, właścicielka szkoły EduPJM. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Mama niesłyszącej córeczki, która jest wychowana w duchu dwujęzyczności i dwukulturowości. Miłośniczka dobrej herbaty, lubi dalekie podróże, w wolnych chwilach czyta książki i spędza aktywnie wolny czas.

 

 

AGNIESZKA FILIPKOWSKA – Dr nauk humanistycznych. Ma 38 lat, z czego około 30 żyje na kredyt. Jeździ na wózku inwalidzkim i choruje na rdzeniowy zanik mięśni, czyli SMA typ 1. Nigdy nie była objęta nauczaniem indywidualnym w domu, gdyż jej rodzice wychodzili z założenia, iż nawet liczne bariery architektoniczne nie mogą być przeszkodą w tzw. „normalnym życiu”. Na Uniwersytecie Śląskim zdobyła tytuł doktora nauk humanistycznych z językoznawstwa. Ślązaczka, germanistka, tłumaczka, podróżniczka, nauczycielka języka niemieckiego, poczytna blogerka, działaczka na rzecz osób z niepełnosprawnością. Za realizację i przeprowadzanie od 5 lat swojego autorskiego projektu warsztatów „Sprawna szkoła” została uhonorowana tytułem Diana 2014 – kobieta roku Gliwic. Jest laureatką w kategorii Lodołamacza Specjalnego 2015 oraz śląską Lady D 2015 w kategorii życie zawodowe. Mimo licznych barier logistycznych i architektonicznych kocha podróżować i zwiedzać – szczególnie stare zamki Bawarii. Ostatnio pochłania ją Azja – tam była trzykrotnie na kuracji komórkami macierzystymi. To tam jeździła na słoniu i tarzała się na ziemi z tygrysami. Największą jej pasją od 6 lat jest Koka – jej pies asystujący. Jest z nią nie tylko we własnej dzielnicy, ale również, gdy idzie w miasto. Czuje się od niej uzależniona zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie. To ona stała się jej rękami, nogami i akumulatorem do działania. Razem kreują każdy dzień i stronę na FB. W 2016 r. pojawiła się bajka edukacyjna jej autorstwa „O psie do zadań specjalnych”.

JAN GAWROŃSKI – 20-latek ze spektrum autyzmu i milionem innych zalet. Samorzecznik praw osób ze spektrum autyzmu. Działa w inicjatywach Autism Team, Jasna Strona Spektrum i Chcemy Całego Życia!. Aktor grupy teatralnej Autentyczni Artyści, która zrzesza dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu. Ambasador akcji „Autyzm na koszulkach". Działacz. Podczas wydarzeń strajkowych pod Sejmem w maju 2018 r. r odczytał apel do władz o pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Interweniuje wszędzie tam, gdzie łamane są prawa osób z niepełnosprawnościami. Inicjator i propagator akcji „ciche brawa”. Pasjonat map, tras i pociągów. Lubi pisać „słowa prawdziwe o sobie i ludziach”.  Obala mity na temat życia ze spektrum autyzmu. Kocha ludzi. Po swojemu. Jak mówi: „Świat jest o włos od mojego dotyku i to bywa trudne”.

 

JAKUB HARTWICH – Uczestnik sejmowych protestów w 2014 i 2018 r. Działacz społeczny na rzecz praw osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Osoba z niepełnosprawnością (MPD).

 

 

HANNA PASTERNY – Absolwentka filologii romańskiej, obecnie w trakcie studiów podyplomowych: poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa. Pracuje jako konsultantka ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, współpracuje z europosłem Jerzym Buzkiem, prowadzi szkolenia o komunikacji z osobami niepełnosprawnymi i udziela się społecznie. Uwielbia podróże, które opisuje w swoich książkach, pisze też felietony do „Integracji". Laureatka konkursu „Człowiek bez barier", otrzymała również wyróżnienia Lady D i Lodołamacz specjalny w woj. śląskim. W roku 2017 znalazła się w „Liście mocy”, publikacji wydanej przez „Integrację” z sylwetkami stu najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością.

AGNIESZKA WARSZAWA – SeIf-advocate (samorzeczniczka) w przestrzeni autyzmu. Osoba w spektrum autyzmu. Z wykształcenia projektantka i plastyczka oraz informatyczka. Od trzech lat związana zawodowo z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Łodzi. Uczestniczka wielu kampanii społecznych, mających na celu podnoszenie świadomości społecznej, głównie w kwestii neuroróżnorodności oraz na rzecz aktywizacji ruchu „seIf-advocacy" w Polsce. Członkini inicjatyw społecznych: „AutismTEAM", „Chcemy Całego Życia" oraz grupy samorzeczników: „Jasna Strona Spektrum". Aktywnie działająca w przestrzeniach orzeczniczych, m.in. w Zespole ds. Opracowywania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków Ich rodzin przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz jako konsultantka programu i ustawy „Za życiem". Związana z kampanią obywatelską INSPRO „Dom to praca", mającą na celu wprowadzenie zmian w polskim systemie prawnym dla opiekunów osób zależnych. Zwolenniczka szeroko pojętej inkluzji społecznej. Współautorka wielu publikacji o postrzeganiu świata w oczach osoby z ASD.

 

GRZEGORZ ZALEWSKI – Od 1993 r. związany z rynkiem finansowym. Pracował jako dziennikarz, analityk, zarządzający, tłumacz, wykładowca. Współpracuje z Domem Maklerskim BOŚ. Założyciel i prezes wydawnictwa Linia, wydającego książki finansowe oraz w ramach serii Biała Plama – książki dotyczące wykluczenia, niepełnosprawności, odmienności. Autor między innymi książki „Inne, ale nie gorsze. O dzieciach z autyzmem opowiadają rodzice".

 

 

KATARZYNA ŻEGLICKA – Współzałożycielka i prezeska zarządu stowarzyszenia Strefa Wenus z Milo, przewodnicząca rady Fundacji Autonomia, feministka i aktywistka na rzecz praw kobiet z niepełnosprawnościami. Jako kobieta z niepełnosprawnością działa w imię zasady „nic o nas bez nas”. Z zamiłowania trenerka (WenDo, umiejętności miękkie, dostępność i prawa osób z niepełnosprawnościami), animatorka kultury, początkująca choreografka i performerka. Z zawodu doradczyni zawodowa i trenerka pracy. Ekspertka w zakresie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność i inne przesłanki. Od 15 lat zajmuje się aktywizacją zawodową i społeczną osób z różnym stopniem sprawności i wieku. Od 10 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Swoje doświadczenie zdobywała w Polsce, Niemczech i we Włoszech. Na swoim koncie ma ponad 2000 godzin warsztatowych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Współautorka założeń projektu ustawy dla Nowego Systemu Wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz uczestniczka i organizatorka wielu działań na temat niepełnosprawności.

 

SYSTEMOWO PODZIELONE, SYSTEMOWO WYKLUCZANE. KRÓTKI RAPORT O SYTUACJI OPIEKUNEK I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI / godz. 17:10 / prowadzenie: Rafał Bakalarczyk

RAFAŁ BAKALARCZYK (ur.1986) – dr nauk społecznych w zakresie  polityki publicznej, działacz społeczny, publicysta, badacz polityki senioralnej, polityki wobec niepełnosprawności, opieki długoterminowej i wykluczenia społecznego. Współ-redaktor naczelny czasopisma „Polityka senioralna” i członek komisji ekspertów ds. osób starszych przy RPO. Współpracownik Fundacji Norden Centrum, OMS. im. Ferdynanda Lassalle'a, Kwartalnika „Nowy Obywatel”, Magazynu „Kontakt” i  „Laboratorium Więzi”. 

 

 

 

CO NAS BOLI, CO NAS WKURZA, CO NAPAWA LĘKIEM? O SYSTEMIE WSPARCIA I PRZYSZŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI / godz. 17:10 / moderacja: Katarzyna Bekasiak, Łukasz Garczewski, udział: Monika Cycling, Iwona Hartwich, Teresa Kamińska, Jadwiga Król, Monika Lewandowska, Dorota Próchniewicz, Marzena Stanewicz

 

KATARZYNA BEKASIAK – Wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia Osób i Rodzin na rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”, prezydentka Polskiej Federacji Klubów Business & Professional Women (BPW), współwłaścicielka Rezydencji Seniora Puszczykowo, ekonomistka, matka dorosłego Piotra po wypadku samochodowym.

 

 

 

MONIKA CYCLING – Radczyni prawna. Aktualnie nie wykonuje zawodu, sprawuje opiekę nad dorosłym nisko funkcjonującym synem z autyzmem i epilepsją. Działa społecznie praktycznie od zawsze. Początkowo z grupą rodzin skupionych przy Fundacji Synapsis w tzw. Grupie Opcji. Wspólnie z ks. Stanisławem Jurczukiem organizowała Dni Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi w Podkowie Leśnej. Przez kilka lat liderka parafialnej grupy rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem przy kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Inicjatorka spotkań rodzin z dziećmi z autyzmem na terenie powiatu pruszkowskiego. Od wielu lat członkini zarządu Fundacji Toto Animo, działającej na terenie dwóch powiatów pruszkowskiego i grodziskiego. Fundacja prowadzi działalność rzeczniczą, organizuje warsztaty letnie dla osób z autyzmem oraz tzw. opiekę wytchnieniową. Prowadzi też małą placówkę dla 5 osób nisko funkcjonujących. Od 2013 r. zaangażowana w walkę o zmianę prawa w zakresie poprawy sytuacji osób dorosłych z autyzmem po zakończeniu edukacji, w szczególności w zakresie ośrodków wsparcia. W obecnej kadencji uczestniczyła w posiedzeniach Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, posiedzeniach zespołu pod przewodnictwem min. K. Michałkiewicza, spotkaniach z przedstawicielami rządu, komisjach sejmowych, senackich, protestach organizowanych przez stronę społeczną. Współautorka, wraz z dr Katarzyną Roszewską, projektu zmian w dot. małych  placówek dla osób z autyzmem i z niepełnosprawnościa sprzężoną (śdsów typu D i E) oraz petycji do Sejmu w tej sprawie. Inicjatorka petycji „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach!” w sprawie rozbudowy sieci środowiskowych domów samopomocy.

 

 

ŁUKASZ GARCZEWSKI – Początkujący człowiek renesansu, niedoszły lingwista, obecnie aktywista i społecznik. Fan fantastyki i zapalony gracz. Żyje z mózgowym porażeniem dziecięcym i ma się dobrze. Zawodowo dyrektor działu rozwoju oprogramowania w firmie Wikia, Inc. Autor bloga o życiu z niepełnosprawnością „Ze Zbocza Tajgetu". Od 2013 r. wiceprezes poznańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka". Członek Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Gorąco wierzy, że język zmienia rzeczywistość. Konsekwentnie wybija z głowy swojej i głów innych szkodliwe wzorce językowe. „Żyje z” zamiast "cierpi na", "osoba z niepełnosprawnością" zamiast „inwalida”, i „mam inne priorytety” zamiast „nie mam czasu”.

 

 

IWONA HARTWICH – Działaczka społeczna na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Liderka sejmowych protestów w 2014 i 2018 r. Mama 23-letniego Jakuba z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), jednego z głównych bohaterów strajku w Sejmie.

 

 

TERESA KAMIŃSKA – Inżynierka, polityczka, działaczka związkowa, była minister w rządzie Jerzego Buzka. Działaczka „Solidarności”. Związana z Komisją Charytatywną Episkopatu Polski ds. Pomocy Osobom Represjonowanym. Od 1992 r. była przewodniczącą Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „S”, zasiadała w Komisji Krajowej związku. Wchodziła w skład Rady Ochrony Zdrowia przy Lechu Wałęsie w okresie jego prezydentury. W rządzie Jerzego Buzka od 1997 do 1999 r. pełniła funkcję ministry-członkini Rady Ministrów (ds. koordynowania reform społecznych). Później była prezeską Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych i wreszcie szefową doradców premiera. W latach 1998–2002 była członkinią Komitetu Doradczego Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. W latach 2007-2016 była prezeską zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 JADWIGA KRÓL – Jako radna Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego obecnej kadencji wspiera organizacje pozarządowe, pomaga w nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi w Obwodzie Kaliningradzkim i na Ukrainie. Inicjatorka powstania ośrodków wsparcia dla osób uzależnionych od narkomanii i alkoholu. Pełnomocniczka Wojewody d/s Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, inicjatorka konferencji „Stop przemocy wobec kobiet” w 9 miastach województwa. Pomysłodawczyni festynu integracyjnego dla dzieci „Zobacz uśmiech”. Wiceprezeska Stowarzyszenia „Serce za Uśmiech”, działającego na rzecz m.in. osób z niepełnosprawnością, ochrony i promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej. Członkini Społecznej Rady Nadzorczej Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu. Oprócz działalności społecznej sprawuje opiekę nad 26-letnim niewidomym wnukiem z niepełnosprawnością sprzężoną.

MONIKA LEWANDOWSKA – Ukończyła Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiki Transportu oraz Wyższą Szkołę Bankową na kierunku „Bankowość i Finanse”; przedsiębiorczyni, współwłaścicielka  firmy rodzinnej. Prywatnie mama trzech córek: Basi 18 lat, Oli 17 lat i Antoniny 10 lat. Ola ma czterokończynowe porażenie dziecięce i upośledzenie w stopniu znacznym. Autorka listu do Kai Godek oraz bohaterka wywiadów dotyczących życia rodziny z niepełnosprawnością publikowanych w „Gazecie Wyborczej” oraz „Newsweeku”. Praktykuje jogę, jest weganką.

 

 

 

DOROTA PRÓCHNIEWICZ – Mama dorosłego Piotra z autyzmem. Z zawodu dziennikarka, redaktorka, autorka. Z wykształcenia pedagożka. Brała udział w akcjach społecznych (np. „Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.”), konferencjach. Współpracuje z mediami i organizacjami pozarządowymi w zakresie podnoszenia świadomości autyzmu i poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin w Polsce. Przez 7 lat prowadziła bloga www.austystyczni.blox.pl, szukając sposobów na nienudne i jak najpełniejsze opisanie niełatwej codzienności, gdy godzi się samotne rodzicielstwo, pracę zawodową i walkę o godne życie.

 

 

MARZENA STANEWICZ – Mama 25-letniego Dawida z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym – zespół nadpobudliwości z wirusowym zapaleniem wątroby typu B (uszkodzenie okołoporodowe). Od 2009 r. wraz z innymi rodzicami bierze czynny  udział w spotkaniach i protestach na rzecz poprawy losu i godności osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczka sejmowego protestu w 2014 i 2018 r.

 

 

STAND-UP ALEKSANDRY PETRUS pt. "GŁOWA WIELKA A ROZUMU MAŁO" ORAZ TOMASZA BISKUPA pt. "BISKUP WŚRÓD KOBIET" / godz. 18:50 

TOMASZ BISKUP, JEGO EMINENCJA – Jedyny w swoim rodzaju biskup bez święceń. Na co dzień uśmiecha się rzadziej niż deszcz pada na pustyni Gobi (roczna amplituda opadów wynosi 50-200 ml), a jednak na scenie potrafi być śmieszny. Uwielbia zamęczać ludzi całkowicie zbędnymi ciekawostkami (patrz nawias powyżej). Na szczęście podczas występu mówi o rzeczach bardziej przyziemnych, takich jak ściema w reklamach, podróże i problemy, jakie mogą wyniknąć ze zwykłej wycieczki do Castoramy. Prowadzi bloga oraz kanał na Youtubie. Występował w grupie AD HOC i kabarecie PUK (z którym zaliczył kilkanaście realizacji telewizyjnych). Jest jednym z nielicznych polskich komików, którzy grają też po angielsku i poza granicami kraju (na razie był w Budapeszcie i Berlinie :))

 

ALEKSANDRA PETRUS – Ogrom energii w małym opakowaniu. Monster Truck w skórze Malucha. Rozjeżdża sarkazmem i bezpośredniością. Nie boi się niczego i nikogo, chociaż często nikt i nic jej nie widzi. Ale zawsze słyszy! Żywy dowód na to, że Bóg ma poczucie humoru. Zdarza się jej występować na stole.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

CENTRUM PRAW DO ODPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA, sala 7

Opiekunka CENTRUM: Marta Szymczyk

 

PORONIENIE BEZ TABU / godz. 14:30 / moderacja: Marta Szymczyk, udziałNatasza Blek, Aleksandra Knapik, Sylwia Spurek, Ewa Woydyłło-Osiatyńska

 

 

NATASZA BLEK – Lekarka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od lat zaangażowana w działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, w latach 2014-2015 jako Prezydentka Stowarzyszenia. Obecnie pracuje w zespole Instytutu Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego. Od lipca 2017 r. współtworzy inicjatywę Lekarze Kobietom – ma ona na celu stworzenie sieci lekarzy i lekarek w różnych częściach Polski, którzy w razie nagłej sytuacji wystawią kobietom receptę na antykoncepcję awaryjną.

 

 

ALEKSANDRA KNAPIK – Feministka, działaczka społeczna, aktywistka. Angażuje się w protesty i działania w obronie praw kobiet, mniejszości, zwierząt, prodemokratyczne, za świeckością państwa i przeciwko ksenofobii. Członkini Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ratujmy Kobiety 2017. W Dziewuchach od samego początku, obecnie Członkini Zarządu Stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom. Łodzianka, wnuczka łódzkiej włókniarki. Doktorka Uniwersytetu Łódzkiego w dziedzinie biochemii białek. W latach 2007-2011 stypendystka Uniwersytetu Stanowego w Wirginii. Pracuje w zapewnieniu jakości w firmie farmaceutycznej, przedstawicielka pracowników.

 

SYLWIA SPUREK – Zastępczyni Rzecznika Prawa Obywatelskich. Doktorka nauk prawnych, radczyni prawna, legislatorka. Współzałożycielka Fundacji Klinika Rządzenia. Od 1999 r. zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka. Stypendystka Legal Fellowship Program i uczestniczka zajęć International Women's Human Rights Clinic, City University of New York (2000). W latach 2002-2005 prawniczka w Sekretariacie Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie uczestniczyła w pracach nad rządowym projektem pierwszej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do 2014 r. radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie wiceszefowa Biura Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania (do czerwca 2015 r.). W latach 2008-2015 członkini Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 2010-2012 przedstawicielka Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Komitecie Ochrony Praw. Wykładowczyni na Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim oraz na studiach podyplomowych Gender Mainstreamingu przy Polskiej Akademii Nauk. Certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ PTP). Członkini Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego. Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących problemu przemocy w rodzinie, a także kwestii równego traktowania i dyskryminacji. Specjalizuje się również w kwestiach procesu stanowienia prawa, lobbingu i rzecznictwa interesów oraz dostępu do informacji publicznej.

MARTA SZYMCZYK – Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim. Skończyła pedagogikę społeczną w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej, pedagogikę opieki i terapii pedagogicznej oraz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. Od siedmiu lat wykonuje zawód nauczycielki, aktualnie na stanowisku pedagożki szkolnej w liceum ogólnokształcącym. Członkini Stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, aktywistka społeczna, feministka. Prywatnie żona i matka 5-letniej Mai. Miłośniczka podróży i aktywnego wypoczynku, głównie wędrówek górskich.

 

EWA WOYDYŁŁO-OSIATYŃSKA – Psycholożka, psychoterapeutka, autorka artykułów i książek chętnie czytanych przez kobiety. Jako dyrektorka programu o leczeniu uzależnień w Fundacji Batorego od ponad 20 lat organizuje szkolenia dla specjalistów w Europie Wschodniej, Azji Centralnej i w środowiskach polonijnych w wielu miastach w Europie Zachodniej. Wierzy w humanizm i moc ludzkiego ducha. Skutecznie pomaga odnaleźć drogę do własnego szczęścia.

 

 

25 LAT PRZEMOCY INSTYTUCJONALNEJ WOBEC KOBIET - WALKA O PRAWA REPRODUKCYJNE WCIĄŻ TRWA / godz. 15:30 / moderacja: Karolina Domagalska, udziałEwa Dąbrowska-Szulc, Kamila Ferenc, Agnieszka Graff, Agata Kobylińska

 

EWA DĄBROWSKA-SZULC Przewodnicząca Stowarzyszenia PRO FEMINA, jednej z pierwszych organizacji pozarządowych założonych w 1989 r., której celem statutowym jest walka z kryminalizacją aborcji i działania na rzecz sprawiedliwości reprodukcyjnej. Główne formy działalności: tworzenie grup nacisku, wypowiedzi w mediach na rzecz aborcji na żądanie, udział w demonstracjach, współdziałanie z organizacjami siostrzanymi na całym świecie, cykliczne spotkania o charakterze wzajemnego wsparcia. Dąbrowska-Szulc jest absolwentką SGGW w 1970 r., oraz wydziału „Gender Studies” Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Uważa się za wojującą feministkę uliczną i konferencyjną.

 

 
 
KAROLINA DOMAGALSKA – Dziennikarka, reporterka, finalistka Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki.
 
 
 
 

 

KAMILA FERENC – Koordynatorka Zespołu Prawnego Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, prawniczka zajmująca się prawami człowieka i prawem antydyskryminacyjnym.

 

 

 

 

AGNIESZKA GRAFF – Członkini zespołu Krytyki Politycznej i Rady Programowej Kongresu Kobiet, współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca. Od 2000 r. pracuje w Ośrodku Studiów Amerykańskich, gdzie prowadzi zajęcia o literaturze, kulturze i filmie, a także o historii ruchu kobiecego w USA. Autorka czterech książek o prawach kobiet i gender w polskim dyskursie publicznym: Świat bez kobiet” (W.A.B., 2001), Rykoszetem” (W.A.B., 2008), Magma” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011) i „Matka Feministka” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014) oraz licznych artykułów naukowych i publicystycznych poświęconych myśli feministycznej, płci w kulturze popularnej i ruchowi kobiecemu w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Jej artykuły ukazywały się m.in. w „Public Culture” i „Feminist Studies”. Regularnie publikuje w „Gazecie Wyborczej”, „Wysokich Obcasach” i w „Dzienniku Opinii” Krytyki Politycznej. Uczestniczka wszystkich Kongresów Kobiet, współorganizatorka paneli o rodzicielstwie.
 
 
AGATA KOBYLIŃSKA – Łodzianka, feministka, działaczka społeczna, pedagożka ze specjalnością: edukacja specjalna. Współzałożycielka oraz trenerka w EduKABE Fundacji Kreatywnych Rozwiązań. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Prezeska Stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom. Członkini Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ratujmy Kobiety 2017. Absolwentka Gender Studies w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Edukatorka seksualna w Spunk Fundacji Nowoczesnej Edukacji. Nauczycielka stopnia mianowanego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.
 
 
FAKTY I MITY O IN VITRO / godz. 16:45 / moderacja: Marta Kucharska, udziałIwona Majak, Monika Majtczak, Małgorzata Moskwa-Wodnicka,Małgorzata Wójt
 

MARTA KUCHARSKAPsycholożka, trenerka, adiunktka w Zakładzie Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz opiekunka Studenckiego Koła Naukowego Psychoneurologii UŁ. Od lat współpracuje z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz firmami, które wspiera swoją wiedzą trenerską i psychologiczną. Jej zainteresowania naukowe są skoncentrowane na tworzeniu i poprawie jakości więzi emocjonalnych między ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem relacji rodzic-dziecko w obliczu niepowodzeń i zaburzeń prokreacyjnych. Współpracowała z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki, gdzie udzielała indywidualnych konsultacji dla kobiet w ciążach zagrożonych. W swoich badaniach podejmuje ponadto tematykę postrzegania przez kobiety swojej seksualności w różnych etapach życia, konfliktu pełnionych przez nie ról rodzinnych i zawodowych oraz percepcji ich funkcjonowania rodzinnego w kontekście nowych zjawisk społecznych. Zainspirowana przez lata obserwacji i jedną niewinną rozmowę, stworzyła współautorski cykl szkoleń AKTYWNA – ZDROWA – SPEŁNIONA, który jest dedykowany kobietom oscylującym między wieloma rolami społecznymi.

 

IWONA MAJAK – Doktorka biotechnologii, entuzjastka i popularyzatorka nauki. Prywatnie mama dziecka poczętego dzięki in vitro z dawstwem gamet. Aktywistka na rzecz praw człowieka i zwierząt, edukacji, członkini Stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom. Feministka. Ateistka. Opiekunka bandy 8 szczurów i mopsa.

 

 

 

MONIKA MAJTCZAK„Moje doświadczenia z in vitro dzięki łódzkiemu programowi dofinansowania”. Jedyną szansą dla niej i jej partnera było in vitro. Dzięki łódzkiemu programowi dofinansowania miała możliwość doświadczyć nadziei i radości na upragnioną ciążę. Jako jedna z niewielu miała odwagę przyznać się publicznie do walki, dając otuchę innym mierzącym się z tym trudnym tematem. Do tej pory jest uważana przez tysiące par jako ich głos w sprawie. W sprawie walki o cud życia. Niestety ogromny problem finansowy często jest barierą nie do pokonania i zamyka możliwości na jakiekolwiek działania. Bez wahania dzieli się swoim doświadczeniem, by uświadomić ludziom, że in vitro to nie fanaberia a jedyna, bardzo trudna, pełna obaw i cierpienia droga do pełni szczęścia, której już w trakcie starań często towarzyszy ukryta depresja.

MAŁGORZATA MOSKWA-WODNICKA – Radna Rady Miejskiej. Inicjatorka miejskiego programu „In Vitro" w Łodzi, akcji Las Młodej Łodzi oraz platformy "Łódź przyjazna zwierzętom". Członkini Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W Radzie Miejskiej zajmuje się sprawami związanymi z ochroną środowiska, budżetem obywatelskim, edukacją, sprawami społecznymi oraz promocją miasta. Współpracuje z organizacjami kobiecymi, działa na rzecz równości płci i praw człowieka. Popiera edukację seksualną, która jest bardzo ważnym elementem wspierającym dzieci w zrozumieniu procesów w nich zachodzących.

MAŁGORZATA WÓJT-SALVE – Kierowniczka laboratorium embriologicznego łódzkiej kliniki Salve Medica. Z wykształcenia embriolożka, specjalizuje się w procedurach rozrodu wspomaganego i nieustająco pogłębia swoją wiedzę. Odbyła szereg szkoleń i warsztatów zarówno w Polsce, jak i na świecie m. in. w: Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Norwegii, Niemczech, Słowacji, Holandii, Finlandii, Czechach. Co roku uczestniczy w spotkaniach ESHRE (Europejskie Towarzystwo Rozrodu Wspomaganego i Embriologii). W ramach leczenia niepłodności i badań nasienia, współpracuje z laboratorium Vitalabo w Bydgoszczy i w Toruniu oraz z dr n. med. Waldemarem Litwińskim we Włocławku, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą, którą zdobyła przez wiele lat pracy w klinice niepłodności. Posiada certyfikat ESHRE, Senior Clinical Embryologist, który uprawnia embriologa klinicznego do wykonywania zawodu we wszystkich krajach Europy.

 

CO Z TYM OJCOSTWEM / godz. 17:45 / moderacja: Justyna Żukowska-Gołębiewska, udziałAgata Chełstowska, Izabela Desperak, Andrzej Ritmann, Sylwia Spurek

 

 

AGATA CHEŁSTOWSKA – Autorka raportu i pracy doktorskiej na temat niepłacenia alimentów na dzieci, współpracowała z Instytutem Spraw Publicznych, obecnie – asystentka naukowa w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

 

 

 

 

IZA DESPERAK – Socjolożka, pracuje na Uniwersytecie Łódzkim. Zajmowała się m. in zjawiskiem niepłacenia alimentów, zaangażowana w ruch na rzecz przywrócenia Funduszu Alimentacyjnego.

 

 

 

 

ANDRZEJ RITMANN – Urodzony 23 listopada 1964r. w Łodzi. Prywatnie ojciec dwójki dzieci: Anny i Macieja. Dziadek Szymona i Marysi. Zawodowo komornik od 1 marca 1994 r. W 1995 r. wybrany do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Komorników Sądowych. W strukturach samorządu zawodowego od chwili jego powstania, czyli od grudnia 1997 r. W pierwszej kadencji jako sekretarz Rady Izby Komorniczej w Łodzi, potem jej wiceprzewodniczący, a od trzech kadencji przewodniczący. Od 1998 r., nieprzerwanie, również rzecznik prasowy Izby.

 

JUSTYNA ŻUKOWSKA-GOŁĘBIEWSKA – Absolwentka SWPS w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła szkolenie I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Studia Podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego. Jest również specjalistką terapii uzależnień w procesie certyfikacji, mediatorką w sprawach rodzinnych. Uczestniczyła w wielu szkoleniach dotyczących diagnozy i terapii dzieci. Od kilku lat prowadzi konsultacje i terapię psychologiczną dzieci z niepełnosprawnościami, uzależnieniami behawioralnymi, oraz w kryzysie rodzinnym. Prowadzi grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz samodzielnych rodziców. Jest również konsultantką i terapeutką w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci, podnoszenia kompetencji i umiejętności społecznych, poprawy relacji rodzinnych i kompetencji wychowawczych rodziców. Jest szkoleniowczynią z zakresu umiejętności społecznych i interpersonalnych. Współpracuje jako psycholożka/terapeutka z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Fundacją „Nasza Bajka” oraz urzędami gmin, PCPRami i OPSami. Jest Członkinią Zarządu Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych „Dla Naszych Dzieci”. Reprezentuje Stowarzyszenie jako Konsultantka Społeczna w Zespole Specjalistów ds. Alimentów przy Rzeczniku Praw Dziecka i Rzeczniku Praw Obywatelskich, na sympozjach i konferencjach poświęconych prawom dziecka. Jej artykuły i publikacje można znaleźć m.in. na stronie http://www.dlanaszychdzieci.com/. Jest autorką badania „POSTRZEGANIE OSÓB NIEWYWIĄZUJĄCYCH SIĘ Z OBOWIĄZKU ALIMENTACJI. PRZYCZYNY NIEALIMENTACJI W MODELU PSYCHOSPOŁECZNYM”. Aktywna działaczka i aktywistka na rzecz poprawy jakości życia dzieci w sytuacji przemocy, w tym przemocy ekonomicznej szczególnie niealimentacji, a także w sytuacji kryzysu w rodzinie. Zaangażowana w promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Prywatnie mama trojga dzieci (19, 16, 7 lat), w szczęśliwym związku. Jej pasją jest żeglarstwo, uwielbia podróże, te dalekie i te bliskie. 

 
 
PARATEATRALNE CZYTANIE PERFORMATYWNE "NIKT NIE WIERZY, ŻE STAJE SIĘ JUŻ" / godz. 19:00 / koordynacja: Marta Zdanowska, udział

Iza Adamczewska, Agnieszka Cytacka, Iza Desperak, Aleksandra Dulas, Ewa Kamińska - Bużałek, Anna Kronenberg, Barbara Manduk-Cheyne, Edyta Pietrzak, Joanna Sikorzanka, Marta Zdanowska  

Śpiew i muzyka: Ola Kozioł, Suavas Lewy

 

KOLEKTYW SZECHINY – Członkinie o sobie: Jesteśmy nieformalna grupą kobiet z Łodzi, w skład której wchodzą aktywistki miejskie, dziennikarki, wykładowczynie akademickie i artystki. Szechiny czytają performatywnie teksty polskich pisarek i promują literaturę tworzoną przez kobiety. Naszym występom towarzyszy feministyczne przesłanie. Zawsze czytamy w obecności autorki tekstu. 

Za nami czytanie tekstów Joanny Bator, Sylwii Chutnik, Olgi Tokarczuk, Angeliki Kuźniak, Małgorzaty Czyńskiej, Małgorzaty Rejmer, Katarzyny Szotkowskiej i Marka Beylina (o Alinie Szapocznikow) oraz otwarte spotkania z tymi pisarkami.

Nazwa kolektywu poschodzi z inspiracji „Księgami Jakubowymi” Olgi Tokarczuk. „(...) Wszystkie niewiasty na ziemi tkwią w tajemnicy Szechiny (...) Szechina – to boska emanacja w świecie materii, widoczna obecność metafizyki.

„Nikt nie wierzy, że staje się już” na podstawie reportażu Małgorzaty Rejmer „Bukareszt. Kurz i krew” oraz fragmenty dokumentujących losy Polek związane z prawami reprodukcyjnymi performatywnie przeczyta Kolektyw Szechiny.

MAŁGORZATA REJMER (ur. 1985) – Doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 roku wydała debiutancką powieść „Toksymia” nominowaną do Nagrody Literackiej Gdynia. W 2013 roku opublikowała książkę „Bukareszt. Kurz i krew”, za którą otrzymała Nagrodę Newsweeka im. Teresy Torańskiej za najlepszą książkę z dziedziny literatury faktu.

Czytaniu towarzyszy muzyka na żywo w wykonaniu Suavasa Lewy'ego i śpiew Oli Kozioł.

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

CENTRUM MIĘDZYNARODOWE, Aula

Opiekunka CENTRUM: Jolanta Cichocka

 

SZKLANY SUFIT PĘKA, A CO DALEJ? / godz. 14:30 / moderacja: Katarzyna Gardapkhadze, udziałMałgorzata Fuszara, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Małgorzata Kidawa-Błońska, Rosena Allin-Khan, Svitlana Voitsekhovska

 

MAŁGORZATA FUSZARA – Doktora habilitowana nauk prawnych, profesora nauk humanistycznych. Współtwórczyni Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Dyrektorka tego instytutu. Ekspertka Rady Europy ds. wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań politycznych i społecznych. Jedna z liderek Kongresu Kobiet. Autorka wielu artykułów poświęconych udziałowi kobiet w polityce. Autorka książki „Kobiety w polityce” (Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006), pod jej redakcją ukazały się m.in.: „Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce” (Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008), „Kobiety, wybory, polityka” (Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013). W latach 2014-2015 pełniła urząd Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania. Wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet.

 

KATARZYNA GARDAPKHADZE – Pierwsza Zastępczyni dyrektora ODIHR – Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Czlowieka OBWE. Odpowiada za zarządzanie operacjami ODIHR, nadzór nad przygotowaniem, koordynacją i realizacją działań programów ds. wyborow, demokratyzacji, praw człowieka, tolerancji i niedyskryminacji oraz  ds. Problemów Romów i Sinti, a także sformułowania publicznego przekazu ODIHR. Pani Gardapkhadze jest ekspertką w zakresie zarządzania, planowania strategicznego i szkoleniowego, z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym z Polski, Stanów Zjednoczonych, Bałkanów Zachodnich, Południowego Kaukazu i Azji Środkowej. Przed objeciem obecnego stanowiska była szefowa Departamentu Praw Człowieka ODIHR. W latach 2003-2011 była dyrektorką ds. Rozwiązywania konfliktów, praw człowieka i programów reform dotyczących opieki społecznej na  Południowym Kakukazie. W latach 2000-2002 kierowała programami dotyczącymi praw człowieka, mniejszości i dialogu między grupami etnicznymi na Bałkanach Zachodnich. Biegła w języku polskim, angielskim i rosyjskim, ma tytuł magistry nauk społecznych.

INGIBJÖRG SÓLRÚN GÍSLADÓTTIR (Islandia) – Dyrektorka Biura Instytucji Demokratycznych I Praw Czlowieka OBWE (ODIHR) od lipca  2017. Ma 35 lat doswiadczenia jako liderka w dziedzinie praw czlowieka, demokratycznych rządów i rządów prawa na szczeblu międzynarodowym, krajowym i samorządowym. Przed ODIHR była m.in. Dyrektorką Regionalną ds. Europy i Azji Środkowej ONZ-Kobiet (UN Women), Dyrektorką w Reprezentacji ONZ w Turcji i w Afganistanie. W l. 2007-2009 – Ministra Spraw Zagranicznych Islandii, czlonkini Parlamentu, zaś w l. 1994-2003 – Mer Miasta Rejkjavik. W swojej karierze zajmowała się polityką i pracami rozwojowymi w krajach konfliktow wojennych i niezwiązanych z konfliktem, mając na celu wzmocnienie instytucji demokratycznych i praw człowieka. We wczesnych latach swojej kariery politycznej, w 1982 r., Gísladóttir była jedną z założycielek Partii Kobiet, kładąc podwaliny pod niezwykły postęp Islandii w zakresie równości płci. Posiada tytuł licencjata z historii i literatury Uniwersytu Islandii (1979), a także studia podyplomowe z historii na Uniwersytecie w Kopenhadze (1979-1981). W 2004 r. była stypendystką Instytutu Europejskiego w London School of Economics (LSE). Posługuje się językiem angielskim, francuskim i duńskim.

 

MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA – Wicemarszałkini Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Swoją karierę zawodową związała z filmem i kulturą. W latach 1994-2005 była producentką filmową – wspólnie z mężem produkowała filmy i programy telewizyjne. Pracę w samorządzie rozpoczęła jako radna Rady m.st. Warszawy i członkini Komisji Kultury. Posłanka od 2005 r. Była wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej oraz członkinią Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. W 2010 r. była rzeczniczką prasową kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego oraz w wyborach parlamentarnych w 2011 r. pełniła funkcję rzeczniczki prasowej Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP. Była rzeczniczką prasową rządów – Donalda Tuska i Ewy Kopacz. 25 czerwca 2015 r. powierzono jej funkcję Marszałka Sejmu VII Kadencji. 12 listopada 2015 r. decyzją Izby objęła funkcję Wicemarszałkini Sejmu VIII Kadencji. Jest prawnuczką dwóch wybitnych mężów stanu: prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i premiera Władysława Grabskiego.

 

ROSENA ALLIN-KHAN, dr – Jest polityczką brytyjskiej Partii Pracy i Europarlamentarzystką z Tooting w Londynie od czerwca 2016 r. Została mianowana Ministrą ds. Kultury, mediów i sportu w październiku 2016 r. Studiowała medycynę na Uniwersytecie Cambridge i ma dyplom magistry zdrowia publicznego ze specjalizacja dot. Problematyki ochrony zdrowia w aspekcie globalnym oraz  nadzwyczajnej pomocy humanitarnej. Następnie pracowała za granicą jako lekarka pomocy humanitarnej, w tym w Libanie i Pakistanie. Zanim przeniosła się do polityki, pracowała jako lekarka w londyńskim szpitalu. Rosena ma silne powiązania z Polską, ponieważ jej matka jest Polką.

 

SVITLANA VOITSEKHOVSKA – Posłanka do Parlamentu, współprzewodnicząca Klubu „Równych szans" Parlamentu Ukrainy.
Pełniła funkcje Szefowej Kancelarii Premiera Ukrainy, Szefowej Sekretariatu Katedry Rady Najwyższej Ukrainy, Przewodniczącej Rady Nadzorczej JSC Oshchadbank i Ukreximbank, zarządzającej kadrami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy, Ministerstwa Gospodarki Ukrainy i Narodowego Banku Ukrainy. W 2014 r. została wybrana do Parlamentu Ukrainy z partii politycznej Front Ludowy. Pełniła funkcję przewodniczącej Komisji ds. Regulacji i Procedur Parlamentu Ukrainy. Jest członkinia Delegacji do Zgromadzenia Międzyparlamentarnego Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej. Voitsekhovska znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych kobiet na Ukrainie według magazynu FOCUS (2008 – 2017).

 

 

DLACZEGO SIECI SĄ KLUCZEM DO WŁADZY DLA KOBIET / godz. 15:30 / moderacja: Marcin Walecki, udziałCarmen Gheorge, Mariia Ionova, Olena Kondratiuk, Marta Lempart, Wanda Nowicka, Enikö Pap

 

CARMEN GHEORGHE – Przewodnicząca Stowarzyszenia E-Romnja (Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Praw Kobiet Romskich – rumuńskie feministki z Rumunii). Jest doktorą nauk politycznych o tematyce feministycznej dot. romskich kobiet i polityki tożsamości. Od 2003 r. zaangażowana w działalność społeczeństwa obywatelskiego, współpracuje z różnymi organizacjami romskimi, ma również doświadczenie instytucjonalne w Narodowej Agencji ds. Romów. W ciągu ostatnich 8 lat specjalizowała się w opracowywaniu programów na rzecz praw kobiet romskich w społeczeństwie oraz badań z tym związanych. Jest znaną feministką, promującą międzysektorowy program dotyczący ruchu feministycznego i romskiego. Jest wiceprezeską Rumuńskiego Lobby Kobiet (formalna sieć 21 organizacji pozarzadowych, której celem jest dotarcie do reprezentacji kobiet na poziomie krajowym i  międzynarodowym). Specjalizuje się w kwestiach płci, polityki tożsamości, rozwoju społeczności, przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet/Romów, rynku pracy.

MARIIA IONOVA – Posłanka do Parlamentu, współprzewodnicząca Klubu „Równych szans”  Parlamentu Ukrainy. Jest w polityce od ponad 10 lat w charakterze deputowanej ludowej w dwóch kadencjach. W latach 2005-2006 pracowała w Sekretariacie Prezydenta Ukrainy – Państwowej Służby Protokolarnej oraz jako doradczyni prezydenta Ukrainy. W latach 2008-2012 została wybrana do rady miejskiej Kijowa. Ionova jest współprzewodnicząca Klubu „Równych Szans” – działając na rzecz zapewnienie równości płci. Zajmuje się także działalnością wolontariacką, taką jak udzielanie pomocy humanitarnej wojskowym, pomoc dla migrantów przymusowych, byłych więźniów i więźniów, a także – dzieci chorych na raka. W swojej karierze politycznej ściśle współpracowała z organizacjami pozarządowymi, organizacjami międzynarodowymi i misjami dyplomatycznymi.

OLENA KONDRATIUK – Posłanka do Parlamentu Europejskiego, współprzewodnicząca Klubu „Równych Szans”, Sekretarz Komitetu ds. Wolności słowa i polityki informacyjnej Parlamentu Ukrainy. Jest deputowaną  VI, VII, VIII kadencji parlamentu z ramienia partii „Batkiwszczyna”, Wiceprzewodniczacą Stałej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. W 2007 r. została wybrana na posłankę z Bloku Julii Tymoszenko, a w wyborach parlamentarnych w 2012 i 2014 r. ponownie wybrana jako deputowana ludowa Ukrainy W grudniu 2011 r. była jedną z założycielek Międzyresortowego Klubu w Radzie Najwyższej Ukrainy „Równe Szanse", który powstał w celu poprawy pozycji kobiet w społeczeństwie, w celu zintensyfikowania publicznego dialogu na temat zapewnienia równości płci w różnych sferach życia społecznego i politycznego. W 2017 r. z inicjatywy Klubu odbył sie Pierwszy Ukraiński Kongres Kobiet, a w maju 2018 r. Regionalny Ukraiński Kongres Kobiet w Odessie.

MARTA LEMPART – inicjatorka i liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Aktywistka w obszarze praw kobiet i demokracji. Zainicjowała Ogólnopolski Strajk Kobiet 3 października 2016 r. (Czarny Poniedziałek) i do dziś przewodzi ogólnopolskiemu komitetowi wsparcia OSK – koalicji kobiet z całej Polski, które zorganizowały i poprowadziły tzw. „czarne protesty” w ponad 150 miastach w Polsce, których efektem było wycofanie się większości parlamentarnej z procedowania projektu całkowitego zakazu aborcji. Polskie protesty były inspiracją, po fali protestów w innych krajach, do powstania sieci Międzynarodowego Strajku Kobiet, organizującego akcje w 60 krajach świata na 8 marca każdego roku. Brała aktywny udział w protestach w obronie niezależności sądownictwa, w tym 15-godzinnej demonstracji pod oknami Senatu, prowadzonej przez kobiety. Jej celem jest umiejscowienie praw kobiet jako uniwersalnych, podstawowych wartości w nowoczesnym, demokratycznym społeczeństwie – a nie traktowanie ich jako kwestii, która może być odkładana na „potem”. Z wykształcenia jest prawniczką i ma doświadczenie legislacyjne. Jej wcześniejsze doświadczenia zawodowe i aktywistyczne obejmują m.in. zaangażowanie w działania Komitetu Obrony Demokracji oraz kilkunastoletnią pracę na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami (jest współautorką ustawy o języku migowym, pracowała również przy innych przepisach dostosowujących polski system prawny do ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych). Od 2012 r. prowadzi rodzinną firmę budowlaną. Mieszka we Wrocławiu z partnerką Natalią oraz psami Bajką i Fraszką. Motto: Ludzie nie potrzebują, żeby ich prowadzić określoną drogą - potrzebują wsparcia, kiedy idą swoją własną. Tak wszyscy dotrzemy do celu.

 

WANDA NOWICKA – Posłanka i Wicemarszałkini Sejmu RP VII kadencji (2011-2015). Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego (1998-2002). Współzałożycielka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i jej przewodnicząca do 2011 r.. Obecnie Honorowa Przewodnicząca Federacji. Przewodnicząca Stowarzyszenia Równość i Nowoczesność (RóNo). Aktywnie działa na forum międzynarodowym. Była m.in. członkinią Panelu Doradczego WHO ds. Gender oraz członkinią High-Level Task Force for the UN International Conference on Population and Development. Współzałożyła i prowadziła przez ponad 10 lat ASTRA – Sieć Kobiet Europy Wschodniej I Centralnej na rzecz Praw Reprodukcyjnych i Seksualnych. Jest autorką wielu artykułów publikowanych w Polsce i za granicą. Sporządziła wiele raportów do instytucji międzynarodowych, w szczególności do komitetów praw człowieka ONZ i instytucji europejskich. Obecnie studiuje bioetykę i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim i Sorbonie.

ENIKŐ PAP, Dr. – Ekspertka prawna Węgierskiego Lobby Kobiet, krajowej organizacji koordynującej Europejskie Lobby Kobiet (EWL).Członkini Obserwatorium EWL ds. Przemocy wobec Kobiet. Główny obszar wiedzy Enikő Pap odnosi się do stosowania międzynarodowych norm praw człowieka w promowaniu równości płci i ogólnie praw kobiet oraz zwalczania przemocy wobec kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem reakcji państwa: ramy prawne i polityczne, a także mechanizmy instytucjonalne. W ostatnim dziesięcioleciu brała udział w licznych krajowych i międzynarodowych programach i inicjatywach oraz odbyła szereg prezentacji w tej dziedzinie. Pracowała jako ekspertka w powiązanych programach, inicjatywach ONZ – Kobiety, Komisji Europejskiej, Rady Europy i OBWE/ODIHR, między innymi. Była członkinią grupy roboczej ds. przemocy ze względu na płeć w Europejskim Instytucie ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), agencji Unii Europejskiej. Była współwydawczynią i współautorką raportów przygotowanych przez Węgierskie Lobby Kobiet w 2007 i 2013 r. na temat wdrażania Konwencji ONZ CEDAW na Węgrzech. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Eötvös Loránd (ELTE) w Budapeszcie na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych oraz uzyskała stopień magistra prawa europejskiego.

MARCIN WALECKI, dr – Szef Departamentu Demokratyzacji ODIHR. Dr Walecki ma ponad 15 lat doświadczenia w zakresie wspierania rozwoju demokracji i demokratycznych rządów w ponad 30 krajach świata. Regularnie występuje na międzynarodowych konferencjach, seminariach i jest autorem wielu publikacji na temat demokratyzacji, korupcji politycznej, finansowania polityki, wyborów, partii politycznych, równości płci i dobrych rządów. Ma doktorat z filozofii polityki z St. Antony's College na Uniwersytecie w Oxfordzie oraz tytuł magistra prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest byłym stypendystą im. Max Webera Instytutu  Europejskiego Uniwersytetu we Florencji we Włoszech i członkiem zarządu Międzynarodowego Komitetu Badań Naukowych ds. Finansowania Polityki i Korupcji Politycznej.

 

WALKA O PRAWA WYBORCZE KOBIET / godz. 16:30 / moderacja: Richard Lappin, udziałLana Ačkar, Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Małgorzata Tkacz-Janik, Monika Wielichowska

 
LANA AČKAR – W ciągu ostatnich ośmiu lat pracowała nad kwestiami równości płci w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w ramach Misji OBWE w Bośni i Hercegowinie oraz w biurze OBWE ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka – ODIHR (obecnie). Jest szczególnie zainteresowana transformacją instytucji demokratycznych z perspektywy płci jako środkiem osiągnięcia równości płci. Lana jest absolwentką prawa i gender studies na Uniwersytecie w Sarajewie. Jest także dumną absolwentką Programu Rzeczników Praw Człowieka Uniwersytetu Columbia.
 
 
 
RICHARD LAPPIN – Zastępca Szefa Departamentu ds. Wyborów w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR). Richard jest odpowiedzialny za ogólną administrację i planowanie operacyjne, aby pomóc 57 państwom czlonkowskim OBWE w realizacji standardów wyborczych i demokratycznych poprzez misje obserwacyjne wyborów w terenie i pomocy techniczna. Pracował intensywnie nad opracowaniem metodologii i badań, w tym publikacją podręcznika ODIHR nt. działań dot. realizacji zaleceń dotyczących wyborów, podręcznika ODIHR na temat reguł obserwacji, finansowania kampanii, przeglądu Prawodawstwa i Praktyki Wyborczej w OBWE, oraz Wspólnych wytycznych ODIHR i Komisji Weneckiej w sprawie niewłaściwego wykorzystywania zasobów administracyjnych podczas procesów wyborczych. Pracował jako ekspert  ds. równosci Płci w departamencie przez sześć lat. Przed dołączeniem do ODIHR-u,  Richard zajmowal sie projektami dotyczącymi wyborów i wpomagania demokracji w ONZ, UE i Carter Center oraz zarządzał wyborami w Wielkiej Brytanii. Richard ma doktorat z dziedziny wspierania demokratyzacji na obszarach po zakończeniu konfliktow Uniwersytetu w Leuven i LLM (tytuł magistra prawa uznawany przez wszystkie uczelnie świata) w dziedzinie  prawa miedzynarodowego dot. praw człowieka Uniwersytetu w Oksfordzie.
 

ELŻBIETA MIRGA-WÓJTOWICZ – Doktorantka na Wydziale Politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego – Animacji Kultury w Instytucie Pedagogiki oraz Stosunków Etnicznych i Migracji Międzynarodowych w Instytucie Studiów Polonijnych i Etnicznych. Odbyła staż w Komisji Europejskiej w Brukseli w Departamencie ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Uczestniczka Roma Access Program na Central European University w Budapeszcie. Od 2007 r. współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie jako wykładowczyni romologicznych studiów podyplomowych „Sytuacja Romów w Polsce – historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne”. Stypendystka programu rządu amerykańskiego International Leadership Visitor Program. W latach 2008-2014 Pełnomocniczka Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

 

MAŁGORZATA TKACZ-JANIK – Gliwiczanka, kulturoznawczyni, dr n. hum. Przedsiębiorczyni, wykładowczyni, publicystka i aktywistka społeczna. Obecnie działa w III sektorze. Organizatorka i współorganizatorka kilkudziesięciu konferencji i warsztatów na temat zrównoważonego rozwoju, praw człowieka, feminizmu i historii kobiet. Szefowa Rady Fundacji Przestrzenie Dialogu, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet oraz Rady Honorowej Fundacji Iskierka i Zarządu Stowarzyszenia Szlakiem Kobiet. Radna Sejmiku Śląskiego IV kadencji. W latach 2009-2011 współprzewodnicząca Zielonych w Polsce. W styczniu 2009 r. nominowana przez „Gazetę Wyborczą" do tytułu „Polka Roku 2008” za zorganizowanie w Sejmie ogólnopolskich obchodów rocznicy 90-lecia uzyskania przez Polki praw wyborczych. Dwukrotnie uznana przez Dziennik Zachodni za jedną z 50. (2013) oraz za jedną z 10. (2014) najbardziej wpływowych kobiet województwa śląskiego. W 2014 r. kandydatka niezależna na Prezydenta Gliwic. Od 10 lat Pełnomocniczka Kongresu Kobiet w województwie śląskim. Pracuje nad realizacją obchodów Stulecia Praw Kobiet w 2018 roku jako Pełnomocniczka Kongresu Kobiet. Prowadziła w Gliwicach bar wegetariański. Mama Maćka.

MONIKA WIELICHOWSKA – Posłanka na Sejm RP VI, VII i VIII kadencji. Zanim rozpoczęła pracę w Parlamencie była właścicielką firmy muzycznej Rebel Music, która prowadziła managment zespołów muzycznych, była wydawcą płyt. To też samorządowczyni, była starościną powiatu kłodzkiego. Kiedy pełniła funkcję starosty na kilkaset powiatów, kobiet starościn było tylko siedem. W Sejmie zajmuje się sprawami kobiet, równym traktowaniem i współpracą z NGO. Jest pełnomocniczką ds. równego traktowania w gabinecie cieni największej opozycyjnej partii, Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska wprowadziła konwencję antyprzemocową, finansowanie z budżetu państwa zabiegów in vitro, dostęp do tabletek dzień po bez recepty, jeden z najdłuższych w Europie urlopów rodzicielskich, urlop tacierzyński. PO zbudowała  spójny program opieki instytucjonalnej państwa od budowy przedszkoli, żłobków po kluby dziecięce, dopłaty do mieszkań dla młodych, ulgi podatkowe dla rodzin i kartę dużej rodziny. Platforma Obywatelska przygotowała i wprowadziła ustawę o parytetach, tzn. na listach wyborczych ma być nie mniej niż 35 proc. kobiet i nie mniej niż 35 proc. mężczyzn. Obecnie Monika Wielichowska jest koordynatorką projektu Sprawa Polek. To platforma do rozmowy w każdym regionie Polski z Polkami o równości, świadomości i opiece zdrowotnej, edukacji i zbijaniu szklanych sufitów. Spotkania budują też siłę kobiet, budują wiarę, wyzwalają motywację, pozytywne emocje i energię do działania. Konsultacje rozpoczęły się kilka tygodni temu i potrwają do późnej jesieni. Wyniki konsultacji będą podstawą do przygotowania programu dla Polek.

 

 

 

KOBIETY W MUNDURZE / godz. 17:30 / moderacja: Magdalena M. Baran, udziałSusan Atkins, Anna Figiel, Anna Osowska-Rembecka

 

Dr SUSAN ATKINS – Była pierwszą ombudsmanką ds. sił zbrojnych w Wielkiej Brytanii w latach 2007-2015. Wcześniej powołała do życia niezależną komisję policyjną dla Anglii i Walii. Z zawodu prawniczka, wykłada prawo i specjalizuje się w legislacji dot. równości płci. Była też zastępcą Dyrektora Generalnego i pełniła obowiązki Dyrektor Generalnej w Komisji ds. Równych Szans, organu ds. Równouprawnienia płci w Wielkiej Brytanii. W 2014 r., w uznaniu zasług, odznaczona przez Królową Elżbietę II Orderem Łaźni.

 

MAGDALENA M. BARAN, Liberté – Doktora filozofii, historyczka idei, publicystka. Naukowo zajmuje się problematyką wojny, filozofią polityki i etykami praktycznymi. Jako publicystka zainteresowana jest polityką zagraniczną, problematyką Wyszehradu oraz kulturą i sztuką. Doktorat obroniła w IFiS PAN, była stypendystką Politische Akademie der ÖVP, Uniwersytetu Wiedeńskiego i Instytutu Nauk o Człowieku we Wiedniu. Współpracuje z uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. W latach 2007-2010 redaktorka kwartalnika „Res Publica Nowa”, z którym współpracuje nadal jako publicystka. Od 2009 r. współtworzy tygodnik „Kultura Liberalna”, gdzie prowadzi własny cykl felietonów „Wyszehrad Plus”. Autorka książki „Znaczenie wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą", Łódź 2018, „Liberté!". Krakowianka. Liberalna ironistka. Członkini redakcji „Liberté!". 

 

ANNA FIGIEL – Antropolożka, trenerka biznesu, wykładowczyni i szkoleniowczyni. Absolwentka Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie doktorantka z wolnej stopy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. Specjalistka w zakresie symboliki ciała, (antropologii ciała i antropologii symbolicznej). Ekspertka w dziedzinie obrazów symbolicznych, związanych z: symboliką ciała, seksualnością, religią, pozycją kobiety oraz ewolucyjnym pojęciem miłości. Propagatorka antropologii biznesu w Polsce. Autorka tekstów naukowych i popularnonaukowych.

 

ANNA OSOWSKA-REMBECKA, płk mgr – Dyrektorka Okręgowa Służby Więziennej w Warszawie w latach 2009-2016. Pełniła nadzór nad funkcjonowaniem aresztów śledczych i zakładów karnych na terenie Warszawy i Mazowsza. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność – pedagogika resocjalizacyjna. Dodatkowe specjalizacje – zarządzanie zakładem karnym, edukacja obronna i zarządzanie kryzysami, prawo karne wykonawcze, prawa i wolności człowieka. Studentka studiów doktoranckich (AON) w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi o charakterze militarnym. Od 4 lutego 2010 r. Przewodnicząca Rady ds. Kobiet Służby Więziennej, członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Od 8 kwietnia 2014 r. Zastępca Przewodniczącej a od 2015 r. Przewodnicząca Zespołu Opiniodawczo-Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania „Kobiety w służbach mundurowych”. Organizatorka czterech Ogólnopolskich Konferencji Kobiet Służby Więziennej. Autorka publikacji i wykładów na temat bezpieczeństwa i obronności, resocjalizacji, przeciwdziałania przemocy domowej i mobbingowi w miejscu pracy, równouprawnienia i równych szans kobiet i mężczyzn w Służbie Więziennej.

 

 

 

BUDOWANIE KOALICJI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO - WARSZTAT / godz. 18:30 / prowadzenie: Christie Edwards, Anna Zielińska

 

CHRISTIE EDWARDS – Uznana na arenie międzynarodowej ekspertka z ponad 17-letnim doświadczeniem w pracy w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka, kwestii płci, polityki międzynarodowej i działań na rzecz rozwoju społeczności międzynarodowej. Prowadziła odnoszące sukcesy programy zarządzania i wdrażania non-profit, planowania strategicznego i zarządzanie grantami, zajmowała kierownicze stanowiska na poziomie krajowym i międzynarodowym w czołowych organizacjach pozarządowych i międzynarodowych. Jako Dyrektorka Międzynarodowego Programu Prawa Humanitarnego w Amerykańskim Czerwonym Krzyżu, Christie kierowała działaniami edukacyjnymi, publicznymi i skierowanymi do młodzieży, bezpośrednio docierając do ponad 60 000 osób rocznie, o społecznym zasięgu na ponad 24 mln. Jest również adiunktką w Wyższej Szkole Spraw Międzynarodowych Elliott University George'a Washingtona, prowadzącą kursy z tematyki Prawa Kobiet i Równouprawnienia oraz – Płeć i Konflikt. Jest też przewodniczącą Amerykańskiego Towarzystwa Prawa Międzynarodowego (ASIL) Lieber Society w dziedzinie Prawa Konfliktów Zbrojnych.

ANNA ZIELIŃSKA – Pracownica socjalna, działaczka i tłumaczka. Doradczyni ds. Zwalczania Antysemityzmu w Biurze Komunikacji Społecznej warszawskiej gminy żydowskiej. Magistera prawa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie również ukończyła Szkołę Prawa Brytyjskiego. Stypendystka Ministerstwa Edukacji Narodowej (studia na Uniwersytecie w Tel Awiwie) oraz Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego w Waszyngtonie. Ukończyła Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy (tłumaczenia prawne pisemne i ustne w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego). Pracowała w Ambasadzie Izraela w Polsce, PAH (Polskiej  Akcji Humanitarnej) jako desk officer w Misji w Zachodnim Brzegu Jordanu i Komitecie Amerykańsko-Izraelskim. Od 2009 r. jest partnerką Biura Tłumaczeń TIRGUM.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 
 

CENTRUM MATEK, sala B

 

CHUSTONOSZENIE - O AKTYWNYCH MATKACH Z SSAKIEM NA PLECACH / godz. 14:30 / udziałAleksandra Adamczyk, Magda Golińska-Domalążek, Malwina Janusz, Oliwia Tadeusiak,

 

ANITA ZIEGLER-CHAMIELEC – Polityczka, działaczka społeczna i feministyczna. Założycielka i Prezeska Kongresu Polskich Kobiet w Austrii. Koordynatorka Instytutu Myśli Demokratycznej Roberta Biedronia na Podbeskidziu. Członkini austriackiego Forum Kobiet.
Aktywna mama na pełnym etacie, doradczyni prawidłowego noszenia i pielęgnacji dzieci, performerka. Autorka projektu „Aktywna mama z ssakiem na plecach”. W jednym zdaniu – energia w każdym wydaniu. 

 

 

 

MATKI-SIŁACZKI – BOHATERKI KAŻDEGO DNIA I DZIECI Z CHOROBĄ RZADKĄ / godz. 15:30 / moderacjaAnna Osowska-Rembecka, udział: Kamila Górniak, Karolina Kaczyńska, Grzegorz Kaczyński, Dorota Korycińska, Urszula Pawlik, Małgorzata Rybarczyk-Bończak

 

KAMILA GÓRNIAK – Współzałożycielka i pierwszy prezes Fundacji SMA. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Prywatnie mama Sebastiana z SMA typ 2 (lat 9), i Kasi (lat 4).

 

 

 

 

KAROLINA KACZYŃSKA  - Mama 3-letniej Natalki z najcięższym typem SMA1, która wróciła do pracy zawodowej.

 

 

 

 

 

 

GRZEGORZ KACZYŃSKI – Tata 3-letniej Natalki, który zrezygnował z pracy, aby opiekować się swoją córeczką.

 

 

 

 

 

DOROTA KORYCIŃSKA - Psycholożka, prezeska Stowarzyszenia „Alba-Julia" i mama dziecka z chorobą rzadką.

 

 

 

ANNA OSOWSKA-REMBECKA – Pułkowniczka, była Dyrektorka Okręgowa Służby Więziennej w Warszawie (2009-2016), była Przewodnicząca Rady ds. Kobiet Służby Więziennej (2010-2016), była Przewodnicząca Zespołu opiniodawczo-doradczego przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania „Kobiety w Służbach Mundurowych” (2015-2016).
Obecnie starsza specjalistka w Biurze Dozoru Elektronicznego CZSW. Członkini Rady Programowej Stowarzyszenia Kongres Kobiet.

 

 

RSZULA PAWLIK – Dyrektorka ds. Rozwoju w Fundacji SMA. Mama 7-letniej Gabrysia, której perypetie z SMA typ 1 opisuje na blogu „Świat Lelka”.

 

 

 

MAŁGORZATA RYBARCZYK-BOŃCZAK – Autorka nagradzanego bloga „Preclowa Strona”. Od niemal 13 lat mama Szymona z SMA typ 1, która łączy opiekę nad chorym dzieckiem i pracę zawodową.

 

 

 

"THE CHOICE" ABORCJA W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI / godz. 18:30 / moderacja: Joanne-Aśka Popińska

JOANNE-AŚKA POPIŃSKA – Doktorantka łódzkiej Szkoły Filmowej, obecnie mieszka i pracuje w Kanadzie. Jako socjolożka z wykształcenia, eksploruje podobieństwa i relacje między człowiekiem a wszystkim tym, co nas otacza. W swojej artystycznej działalności próbuje zdefiniować istotę człowieczeństwa i przez ten pryzmat analizuje nasze „prawa”, które nie powinny kończyć się na „prawach człowieka”. Była dyrektorem artystycznym festiwalu 3D Image w Łodzi, współtowrzyła 3D Summit na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Pekinie. Zafascynowana technologią i jej wykorzystaniem w służbie opowiadanej historii, pracuje obecnie nad dwoma filmami dokumentalnymi w technologii Virtual Reality. Laureatka nagrody Toronto Arts Foundation “The RBC Arts Access Fund Awards”.

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

CENTRUM WZMACNIAJĄCE, sala C

 

SKUTECZNE W SAMORZĄDZIE / godz. 14:30 / udziałEwa Całus, Bogna Czałczyńska, Katarzyna Lubiniecka-Różyło, Agnieszka Łuczak, Beata Maciejewska, Marta Mazurek

 

 

EWA CAŁUS – Zastępczyni Burmistrza Wadowic, reprezentuje Wadowice w Samorządowej Sieci Miast dla Równości, jest członkinią Wadowickiej Rady Kobiet. 
Prawniczka, absolwentka UJ, od 3 lat pełni funkcję zastępczyni Burmistrza Wadowic. Swoją pracę koncentruje wokół tematów edukacji, spraw społecznych, partycypacji, transparentności. Podjęła w Wadowicach działania na rzecz promocji rozwiązań równościowych, walki z mową nienawiści i stereotypami. 


 


 

BOGNA CZAŁCZYŃSKA – Pełnomocniczka marszałka województwa zachodniopomorskiego ds. kobiet i równego traktowania. Członkini Rady Programowej oraz pełnomocniczka regionalna Kongresu Kobiet. Prezeska Fundacji CZAS DIALOGU. 


 


 

 

KATARZYNA LUBINIECKA-RÓŻYŁO – Koordynatorka ds równego traktowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, członkini Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, wicepełnomocniczka ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kongres Kobiet na Wrocław. Z wykształcenia polonistka, przez ponad 20 lat była dziennikarką w „Gazecie Wyborczej Wrocław”. Od lat angażuje się w działania, których celem jest pełne równouprawnienie kobiet i mężczyzn w Polsce, a także mobilizuje kobiety do większej aktywności w życiu publicznym.AGNIESZKA ŁUCZAK – Pełnomocniczka prezydentki miasta Łodzi ds. równego traktowania. W pierwszym miesiącu pełnienia funkcji doprowadziła do podpisania przez Urząd Miasta Łodzi „Karty różnorodności". Obecnie pracuje nad przygotowaniem i wdrożeniem w Łodzi wieloletniego programu antydyskryminacyjnego. 
Jest dziennikarką i publicystką. Działaczka społeczna, prezeska Obywatelskiego Stowarzyszenia „Możemy" w Tomaszowie Maz. Organizatorka Tomaszowskich Kongresów Kobieta, OBR Ratujmy Kobiety i in. Regionalna pełnomocniczka Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Łodzi i Tomaszowie Maz. 


 

BEATA MACIEJEWSKA – Pełnomocniczka prezydenta Słupska Roberta Biedronia ds. zrównoważonego rozwoju, współinicjatorka samorządowej Sieci dla Równości. 
W Urzędzie Miejskim w Słupsku odpowiada za politykę równościową. Kierowała zespołem ds. strategii rozwoju miasta, która wdrożyła innowacyjne rozwiązania antydyskryminacyjne, pracowała m.in. nad przyjęciem Karty Różnorodności, powołaniem Rady Kobiet przy prezydencie Miasta i zwiększeniu udziału kobiet w nazwach ulic. Z jej inicjatywy w słupskich szkołach odbywają się lekcje nt. stulecia praw wyborczych kobiet. 
Od lat działa w organizacjach pozarządowych, realizuje programy dot. wsparcia kobiet w sferze publicznej, jest autorką książek (m.in. „Polka Powiatowa i zielona modernizacja”), podręczników (m.in. „Jak pisać i mówić o dyskryminacji. Poradnik dla mediów”) i innych publikacji dotyczących równościowego rozwoju społecznego. 


 

MARTA MAZUREK – Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom, współinicjatorka samorządowej Sieci dla Równości.
Zainicjowała przyjęcie i wdrażanie przez Miasto Poznań Karty Różnorodności. Jest inspiratorką przyjętego przez Radę Miasta Poznania stanowiska ws. nadawania w 2018 r. nazw ulic na cześć ważnych kobiet w historii z okazji 100-lecia Praw Kobiet oraz – wprowadzenia finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających dyskryminacji i wykluczeniu w poznańskich szkołach. Inicjatorka i koordynatorka projektu „Poznań bez nienawiści".
Marta Mazurek jest z wykształcenia anglistką, ma stopień dr w dziedzinie literaturoznawstwa amerykańskiego. Jest badaczką i nauczycielką akademicką w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkinią Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości, UAM. Jest członkinią Kongresu Kobiet.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NIEDZIELA, 17.06.2018

PANELISTKI I PANELIŚCI – CENTRA

 

CENTRUM ZIELONE, sala 5

Opiekunka CENTRUM: Ewa Sufin-Jacquemart

 

EWA SUFIN-JACQUEMART - Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Socjolożka, absolwentka UW i paryskiej Sorbony oraz studiów z zakresu rozwoju lokalnego i środowiska na Uniwersytecie Versailles-St Quentin-en-Yvelines we Francji. W latach 2007-2011 dyplomatka w Ambasadzie RP w Luksemburgu, Konsul RP. Od maja 2011 r. mieszka w Polsce. Zarządza Fundacją Strefa Zieleni i działa w Partii Zieloni. Od 2014 r koordynuje „Centrum Zielone” Kongresu Kobiet. Wspiera działania skierowane na zrównoważony rozwój lokalny i wzrost świadomości ekologicznej Polek i Polaków.

 

 

100 LAT PÓŹNIEJ - KOBIECY KLIMAT/ godz. 09:00 / prowadzenie: Katarzyna Karpa-Świderek, udział: Katarzyna Guzek, Aleksandra Kardaś, Beata Maciejewska, Monika Matus, Miłka Stępień

 
KATARZYNA GUZEK - Rzeczniczka prasowa Greenpeace, aktywistka ekologiczna. Związana z ruchem ekologicznym od 2004 r. Była zaangażowana w kampanie na rzecz mórz, oceanów, lasów, klimatu, energetyki odnawialnej oraz w działania przeciwko budowie nowych kopalni odkrywkowych. Brała udział w wielu pokojowych akcjach bezpośrednich, m in. podczas obozu w Dolinie Rospudy, na pokładzie statku Greenpeace Arctic Sunrise czy w ramach akcji prowadzonych na chłodniach kominowych. W ramach kampanii na rzecz klimatu uczestniczyła w Szczytach Klimatycznych. Obecnie skupia się na działaniach, mających na celu budowę w Polsce energetyki obywatelskiej, w ramach której obywatelki i obywatele mogliby produkować energię z odnawialnych źródeł.
 
 
 

ALEKSANDRA KARDAŚ - Dr Aleksandra Kardaś jest fizyczką atmosfery i popularyzatorką nauki. Specjalizuje się w tematyce zmiany klimatu w ujęciu fizycznym. Współtworzy portal popularno-naukowy „Nauka o klimacie”, którego redakcja otrzymała tytuł „Popularyzatora Nauki 2017”. Jest autorką wielu tekstów na temat zmiany klimatu i badań Ziemi oraz współautorką koncepcji wystawy „Patrz: Ziemia” w Centrum Nauki Kopernik.

KATARZYNA KARPA-ŚWIDEREK - Rzeczniczka prasowa WWF Polska, gdzie specjalizuje się w tematyce zmiany klimatu. Wcześniej przez ponad 10 lat związana była z telewizją TVN. W TVNCNBC pracowała jako korespondentka giełdowa oraz autorka programów ekonomicznych, a następnie była gospodynią pasm informacyjnych w TVN24  BIS, a także dziennikarka TVN24, portalu TVN24 i gościnnie Dzien Dobry TVN. Przed związaniem sie z Fundacją WWF Polska współpracowała z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, a także Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Gościnnie wykłada na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w ramach unijnego projektu LIS Innowacje Społeczne. Moderatorka licznych debat między innymi na Kongresie Obywatelskim Rzeczenika Praw Obywatelskich, Kongresie Rynku Kapitałowego, Kongresu Kobiet czy dla Parlamentu Europejskiego. Z wykształcenia politolożka i dziennikarka, ukończyła też Inwestycje Katpitałowe na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Przez rok studiowała także  literature i fotografię na Harold Washington College w Chicago.

BEATA MACIEJEWSKA - Pełnomocniczka prezydenta Słupska Roberta Biedronia ds. zrównoważonego rozwoju. Kierowała przygotowaniem innowacyjnej, zielonej strategii rozwoju Słupska kładącej duży nacisk na ochronę klimatu, wdrożyła zintegrowaną edukację ekologiczną i Zielone Punkty. Należy do zespołu przygotowującego Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Słupska.  Z ramienia miasta jest członkinią zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energy Cities. Od lat działa w organizacjach pozarządowych,  jest autorką  programów edukacyjnych, książek (m.in. „Polka Powiatowa i zielona modernizacja”) i opracowań (m.in. „Zielone miasto nowej generacji”, „Zrównoważony rozwój metropolii Silesia”). Przez kilka lat była redaktorką naczelną pisma „Zielone miasto”. 

 

 

MONIKA MATUS - Aktywistka, trenerka organizacji pozarządowych, od kilkunastu lat współpracuje z polskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi. Była ekspertką w zakresie polityki rozwojowej i pomocy rozwojowej. Zajmowała się też wsparciem i rozwojem lokalnych grup aktywistów na całym świecie w ramach pracy w międzynarodowych organizacjach działających na rzecz klimatu. Bardzo ceni sobie doświadczenie pracy z lokalnymi społecznościami w krajach Afryki czy Ameryki Południowej. W ostatnich latach pracowała też kilkukrotnie jako wolontariuszka z uchodźcami w Grecji. W zespole Akcji odpowiedzialna za kampanie dotyczące ochrony środowiska i klimatu, zasiada też w zarządzie.

 

MIŁKA STĘPIEŃ - Urodzona i wychowana w Zambii, mieszka w Koninie. Aktywistka społeczna i ekologiczna, prezeska Stowarzyszenia Akcja Konin, wiceprezeska feministycznej Fundacji Pełnym Głosem oraz sekretarzyni Zarządu Krajowego Partii Zieloni. Z wykształcenia afrykanistka i anglistka, ze specjalizacją literaturoznawczą i kulturoznawczą. Jest tłumaczką i redaktorką tekstów naukowych i filmów, prowadzi warsztaty i zajęcia z kinematografii i literatury afrykańskiej oraz teorii literackich i kulturowych, powiązana z ogólnopolskim Festiwalem Filmów Afrykańskich AfryKamerą.

 

 

POKAZ FILMU "HUMAN ENERGY"/ godz. 10:15 / słowo wstępneWeronika Bloch

WERONIKA BLOCH - Kierowniczka projektu i researcher w realizacji filmu „Human Energy” Adama Dzienisa. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku Animacji Społeczno-Kulturowej i Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Bibliotekoznawstwo. Działaczka społeczna. Wcześniej pracowała jako asystentka reżysera przy produkcji ekologicznych filmów 3D.

 

 

 

EKO-BOJOWNICZKI I EKO-NAPRAWIACZKI/ godz. 11:30 / moderacjaLidia Raś, udziałBeata Filipcová, Virginie Little, Urszula Niziołek-Janiak, Joanna Pawluśkiewicz, Aleksandra Wasilewska, Renata Włazik

BEATA FILIPCOVA - radczyni prawna. Studia prawnicze ukończyła w 2004 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W 2010 r., po odbyciu aplikacji i złożeniu egzaminu radcowskiego, została wpisana na listę radców prawnych. W 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska. W 2015 r. ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UJ w zakresie ochrony środowiska w prawie UE i w prawie polskim. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska oraz ochrony przyrody.

 

 

VIRGINIE LITTLE - Od wielu lat Virginie Little pasjonuje się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju. Jej przeświadczenie o ogromnej roli edukacji w ograniczaniu negatywnego wpływu ludzi i firm na środowisko zaowocowało powstaniem dwóch firm: Little Infinity i Little Greenfinity, oraz Fundacji One Planet mającej na celu propagowania edukacji na rzecz środowiska i otwierania na świat.Wraz z mężem i dwójką dzieci od kilku lat praktykuje styl życia zero waste. Z tego względu jest źródłem praktycznych informacji i porad dla osób, które chcą spróbować tego stylu życia.

 

 

URSZULA NIZIOŁEK-JANIAK - Aktywistka w ruchu miejskim Koalicja TAK! w Łodzi. Radna miejska niezależna, wiceprzewodnicząca komisji planu przestrzennego, przewodniczyła komisjom budżetu obywatelskiego i rewitalizacji. Współinicjatorka programu remontów kamienic, rewitalizacji i budżetu partycypacyjnego. Lobbuje za rozwojem transportu publicznego, zadrzewianiem ulic i parkami kieszonkowymi. Inicjowała powołanie Ogrodnika Miasta i opracowanie standardów zieleni publicznej. Współautorka uchwał antysmogowych i o „pieszym mieście”. Wspiera protesty przeciwko sprzedażom terenów zieleni, wyznaje ideę „miasta dla ludzi”.

 

JOANNA PAWLUŚKIEWICZ - Aktywistka zaangażowana w obronę Puszczy Białowieskiej, w ruchu obywatelskim znanym jako Obóz dla Puszczy. Obrońcy Puszczy Białowieskiej otrzymali Nagrodę 2017 r. radia TOK-FM im. Anny Laszuk. Studiowała filmoznawstwo i skończyła Szkołę Wajdy. W latach 90. była producentką i realizatorką: telewizyjną. Koordynowała biuro prasowe Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Współzałożycielka klubu Bomba w Krakowie. Scenarzystka seriali, filmów m.in. „Bez tajemnic", „Pakt", „Powstanie Warszawskie”. Współzałożycielka Klubu Komediowego w Warszawie. Współautorka projektów społecznych „Nowe Legendy Miejskie” i „Duży Pies nie szczeka”, skupiających się na pracy z młodzieżą.

LIDIA RAŚ - Dziennikarka i redaktorka. Kierowniczka gazetaprawna.pl w Infor Biznes. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Public Relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pisze o umowach międzynarodowych (CETA, TTIP itp.), sprawach społecznych, ekologii oraz kulturze. Wcześniej związana z Polska Press Grupą. Jest również licencjonowaną przewodniczką po Warszawie i autorką książki „Spaceruj z dzieckiem! 30 pomysłów na spacer w Warszawie”. Prywatnie jej pasją jest teatr, muzyka i film.

 

ALEKSANDRA WASILEWSKA - Tworzy jako Ola Wasilewska – graficzka, wideoklipperka, słowoskładaczka. Ilustruje poezję rozumianą jako coś więcej niż wiersz składający się ze słów. Redaktorka czasopisma literackiego „Wakat/Notoria”, dla którego od lat tworzy wideopoezję i klipy do wierszy. Współtworzy „Sklejkę”, feministycznego zina z poezją kobiet, w którym publikowała grafikę „Żubrzyce, papieżyce, kobiety-mszyce!”, wspierającą kampanię przeciw wycinkom w Puszczy Białowieskiej. Wraz z Markiem Sobczykiem odpowiedzialna za projekt plastyczny „Warkoczami. Antologii nowej poezji” (2016).

 

RENATA WŁAZIK - Mieszkanka Bydgoskiego osiedla Łęgnowo Wieś, która w wszelki możliwy sposób informuje o katastrofie ekologicznej, spowodowanej przez byłe zakłady Chemiczne „Zachem”. Prowadzi grupę na f: “Zachem, AGH, Łęgnowo Wieś, Bydgoszcz, Polska- skażenie środowiska”. Prowadzi grupę na Facebooku: “Zachem, AGH, Łęgnowo Wieś, Bydgoszcz, Polska- skażenie środowiska”. Celem jej działań jest doprowadzenie do kompleksowego zajęcia się tematem, czyli m.in.: badania naukowe (ludzi, wody, ziemi, upraw), zadbanie o rolników, zapewnienie dostępu do czystej wody, oczyszczenie skażonego terenu,  zapobieganie zanieczyszczeniu Wisły i Natury 2000. Jest samotną matką, wątpliwości dotyczące zdrowia dzieci i mieszkańców, były jej główną motywacją do rozpoczęcia działań społecznych. Marzy, by przestać, być „bezrobotną” i znów zająć się pracą zawodową, choćby prowadzeniem szkoleń opiekunów osób starszych i zależnych, gdyż z wykształcenia jest gerontolożką.

 

-------------------------------------------------------------------------

 
 

CENTRUM NOWEJ DEMOKRACJI, sala 1

Opiekunka CENTRUM: Agata Czarnacka

POZNAJ MOC SWOJEGO GŁOSU! / godz. 09:00 / prowadzenieEdyta Jarząb

 

EDYTA JARZĄB – Uczyła się metody „głębokiego słuchania“ u Pauline Oliveiros, indyjskiego systemu hindustani raga u Anupa Mishry w Waranasi, technik scenicznych u Davida Mossa w Institute of Living Voice, błogośpiewu u Olgi Szwajgier i wielu wielu innych rzeczy, od różnych ludzi. Współpracowała z Chórem Eksperymentalnym Seana Palmera, z rezydentami CSW w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, NInA, FemFest, Brutażem, CurieCity Varsovie i Galerie Hus w Paryżu. Organizuje spacery dźwiękowe oraz rozgrzewki przed demonstracjami ulicznymi.

 

NOWA DEMOKRACJA KOBIET  / godz. 09:45 / moderacjaAnna J. Dudek/ udział: Agata Araszkiewicz, Agata Czarnacka, Aleksandra Derra, Katarzyna Kądziela, Beata Anna Polak

 

AGATA ARASZKIEWICZ – Feministka, doktora nauk humanistycznych w centrum genderowym Centre d'Etudes Féminines et du Genre na Paris 8. Pisze o literaturze, kulturze i sztuce. Wydała „Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki" (2001), a także zbiór esejów „Nawiedzani przez dym" (2012) oraz książkę „Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym" (2014) (wydanie francuskie "La révolution oubliée. L'émergence de l'écriture féminie dans l'entre-deux-guerres polonais", 2013). Była merytoryczną opiekunką wystawy „Zuzanna Ginczanka. Tylko szczęście jest prawdziwym życiem”, pierwotnie pokazywanej w Muzeum Literatury w Warszawie (październik 2015-luty 2016). Opracowała i opatrzyła posłowiem tomik poezji Zuzanny Ginczanki «Mądrość jak rozkosz» (2017). Ma status badaczki stowarzyszonej z Laboratoire d’études de genre et de sexualité (UMR LEGS) CNRS/ Paris 8/ Paris Ouest. Jest też członkinią Rady Programowej Kongresu Kobet, liderką belgijskiego Kongresu Kobiet oraz współtwórczynią i merytoryczną opiekunką Uniwersytetu Trzech Pokoleń w Belgii. Mieszka w Brukseli.

AGATA CZARNACKA (ur. 1981) – filozofka polityki, feministka, ekspertka ds. demokracji, publicystka, działaczka społeczna. Współorganizatorka I i II Strajku Kobiet w Warszawie, członkini komitetów ustawodawczych Ratujmy Kobiety i Ratujmy Kobiety 2017.

 

 

ALEKSANDRA DERRA – Dr hab., prof. UMK, filozofka, tłumaczka, filolożka. Pracuje w Zakładzie Filozofii Nauki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współzałożycielka i kierowniczka podyplomowych studiów z zakresu gender na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu. Zajmuje się problemem płci w nauce i kulturze, fenomenem cielesności w filozofii współczesnej, współczesną feministyczną filozofią nauki oraz studiami nad nauką i technologią. Autorka książek: „Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej” (Warszawa 2013), współredaktorka prac: „Studia nad nauką oraz technologią. Wybór tekstów” (Toruń: 2014) i „Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość” (Toruń 2015).

KATARZYNA KĄDZIELA – Dyrektorka Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, feministka, obrończyni praw kobiet i mniejszości, jedna z liderek krajowych partii Inicjatywa Feministyczna. Autorka artykułów i publikacji książkowych na temat praw kobiet i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkini komitetów ustawodawczych Ratujmy Kobiety i Ratujmy Kobiety 2017.

 


 

BEATA ANNA POLAK – Literaturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych, współtwórczyni Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu.
 

 

 

 

 

 

 

CZY MOŻLIWA JEST DEMOKRACJA BEZ KSENOFOBII?  / godz. 11:30 / moderacjaKatarzyna Łęgowska-Łęcka/ udział: Anna Barbur, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Martyna Majewska, Miriam Synger

 

 

ANNA BARBUR – Od 6 lat pracuje w Fundacji Auschwitz-Birkenau. Wcześniej pracowała w ambasadzie Polski w Tel Avivie. Była także przez wiele lat korespondentką z Izraela m.in. BBC, TVN, PAP. 

 

 

 

 

 

 

 

KATARZYNA ŁĘGOWSKA-ŁĘCKA – Działaczka społeczna. Wolontariuszka w Lidze kobiet, gdzie doradza kobietom w sprawach prawnych i mieszkaniowych. Przewodnicząca Stowarzyszenia „Aktywne”. Zawodowo: Instruktorka startupów, mentorka biznesowa i bizneswoman.

 

 

 

 

AGNIESZKA MAGDZIAK-MISZEWSKA - Od 1983 r. związana była z redakcją miesięcznika „Więź”, gdzie w latach 1984-1989 pełniła funkcję kierowniczki działu, a od 1995 do 2001 r. zastępczyni redaktora naczelnego. W latach 1989–1991 była dyrektorką niezależnego Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Od 1991 r. pracowała w Ambasadzie RP w Moskwie na stanowisku radczyni ministra. W latach 1995-2001 ponownie związana z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Od 1995 do 1998 r. była sekretarzem rady programowej Centrum Studiów Wschodnich. Od 1998 r. pracowała dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako doradca premiera ds. stosunków polsko-żydowskich, w 2005 została głównym doradcą w tym zakresie. W 2000 r. weszła w skład Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. W latach 2001–2005 pełniła funkcję konsula generalnego RP w Nowym Jorku. Od 16 czerwca 2006 do 31 stycznia 2012 r. była ambasadorem Polski w Izraelu. Do 2016 r. pracowała w Ministerstwie Obrony Narodowej. Obecnie jest kierowniczką działu współpracy z zagranicą w Warszawskim Ratuszu. Należy do Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie i Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. W latach 1997-2001 była przewodniczącą polskiej sekcji stowarzyszenia Women in International Security. Jest autorką publikacji i artykułów dotyczących polityki wschodniej, problemów bezpieczeństwa i stosunków polsko-żydowskich. W 2012 r. – za wybitne zasługi w służbie zagranicznej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej – odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

MARTYNA MAJEWSKA – Radczyni prawna, nauczycielka, trenerka, autorka wielu publikacji i scenariuszy zajęć.

Ukończyła XV edycję Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Jewish Foundation for the Righteous oraz Center for Civic Education USA. W latach 2005-2006 doradczyni w Gabinecie Politycznym Ministra Spraw Zagranicznych w zespole do spraw współpracy z International Task Force. Współpracowała także z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, OSCE /ODIHR. Obecnie zajmuje się przeciwdziałaniem przejawom antysemityzmu i dyskryminacji w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

MIRIAM SYNGER - Miriam (znana wielu jako Maria) z wykształcenia jest socjolożką. Wychowała się i dorastała w Krakowie. Dojrzewała w Izraelu. Obecnie od kilku lat oswaja Łódź. Jest Żydówką z urodzenia, Żydówką religijną z wyboru. Związana z Gminą Wyznaniową Żydowską w Łodzi prowadzi żydowskie przedszkole, jest dyrektorką Fundacji Emuna wspierającej mniejszość żydowską w Polsce oraz współtwórcą pierwszej w Polsce Żydowskiej Telewizji Internetowej SZALOM.TV. Przez chwilę pełniła funkcję rebecyn, z której to jednak funkcji niedawno zrezygnowała. Na co dzień i w nocy matka czwórki dzieci.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

CENTRUM KULTURY, sala 1

Opiekunka CENTRUM: Agata Araszkiewicz

CÓRKI SWOICH MATEK. KOBIECA GENEALOGIA W LITERATURZE I SZTUCE / godz. 09:00 / moderacjaAgata Szczęśniak / udział: Agata Araszkiewicz, Renata Dymna, Anna Kiejna , Marta Konarzewska

 

AGATA ARASZKIEWICZ – Dr nauk humanistycznych, historyczka literatury, krytyczka sztuki, tłumaczka pism Luce Irigaray, felietonistka „Czasu Kultury”, działaczka feministyczna. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca i członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Pracę doktorską zaczęła pisać po polsku u prof. Marii Janion w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a obroniła po francusku u prof. Anne Berger na pierwszym z założonych w Europie przez prof. Hélène Cixous Centrum Studiów Kobiecych i Genderowych (Centre d’Etudes Féminines et de Genre). Wykładała na gender studies na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka rozpraw z dziedziny feministycznej filozofii i krytyki literackiej, a także tekstów o sztuce publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach, pracach zbiorowych i katalogach wystaw. Opublikowała monografię „Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki” (2001), a także zbiór esejów „Nawiedzani przez dym” (2012) oraz książkę „Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym” (2014) (pierwotnie książka została wydana po francusku „La révolution oubliée. L’émergence de l’écriture féminie dans l’entre-deux-guerres polonais”). Opracowała i opatrzyła posłowiem tomik poezji Zuzanny Ginczanki „Mądrość jak rozkosz” (2017). Ma status badaczki stowarzyszonej z Laboratoire d’études de genre et de sexualité (UMR LEGS) CNRS/ Paris 8/ Paris Ouest. Jest też liderką belgijskiego Kongresu Kobiet oraz współtwórczynią i merytoryczną opiekunką Uniwersytetu Trzech Pokoleń w Belgii. Mieszka w Brukseli.

RENATA  DYMNA – Przez 18 lat była kierowniczką literacką w Teatrze Nowym Adama Hanuszkiewicza w Warszawie. Wcześniej pracowała w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Trzech panów H. ukształtowało ją dla teatru – Hebanowski, Hubner i Hanuszkiewicz. Ukończyła  polonistykę  ze specjalnością teatrologiczną  na Uniwersytecie Gdańskim. Potem studiowała w Akademii Teatralnej w Warszawie reżyserię dramatu. Zajmowała się też psychologią i jest zawodową mediatorką (studia podyplomowe na SWPS w Warszawie). Prowadzi autorskie zajęcia ze studentami z historii  teatru i obyczaju, a także reżyseruje dyplomy w Szkole Aktorskiej Machulskich. Naucza również retoryki, erystki i komunikacji społecznej. Wydała dwie książki rozmów z Adamem Hanuszkiewiczem –„Kobieto! Boski diable” (Prószyński i S-ka 2012) i „Wszystko jest monologiem” (BOSZ 2016). Była autorką wielu kulturotwórczych pomysłów, w tym Festiwalu Herbertowskiego, dla którego inscenizowała spektakle poetyckie. Reżyserowała  również przedstawienia  muzyczne i dramatyczne. Powołała do życia Piwnicę Warszawską, w której królował duch krakowski. Jest miłośniczką Krakowa i podróży na Wschód. Prywatnie ważni są dla niej przyjaciele i dwie córki Kamila i Emilia.

 

 

MARTA KONARZEWSKA – Krytyczka kultury, nauczycielka i scenarzystka. Współautorka m.in. książki „Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu” i scenariusza filmu „Nina” (reż. Olga Chajdas). Zajmuje się tematyką nienormatywnych tożsamości, na gender studies UW prowadzi zajęcia o dziewczyńskości.

 

 

ANNA KIEJNA, dr. – Mieszka i pracuje w Brukseli i Luksemburgu. Na emigracji w Beneluksie od 2003 r. Tłumaczka w instytucjach Unii Europejskiej w Luksemburgu, obecnie na urlopie (m.in. z powodu dwóch małych feministów). Feministka z przekonania i praktyki. W polskiej przeszłości od liceum współpracowała z różnego rodzaju mediami (stacja radiowa, czasopisma) i zdążyła opublikować kilka tekstów w ogólnopolskich dziennikach. Założyła polonijny teatr i współorganizowała festiwal filmowy Cineast. Obecnie prowadzi bloga o życiu w Brukseli/Brukseni. Współzałożycielka feministycznego stowarzyszenia polonijnego „Elles sans frontières”, jedna z głównych organizatorek brukselskiego Kongresu Kobiet.

 

 

 

 

AGATA SZCZĘŚNIAK (ur. 1980) – Redaktorka i dziennikarka. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna „Krytyki Politycznej". Obecnie w OKO.press. Pracowała też w „Gazecie Wyborczej". Współautorka spektaklu „Europa. Śledztwo" (komuna warszawa 2014). Z wykształcenia socjolożka, studiowała także filozofię i stosunki międzynarodowe. Absolwentka Leadership Academy for Poland.

 

 

 

 

 

EMIGRACJA WEWNĘTRZNA A OBYWATELSKOŚĆ  / godz. 10:30 / moderacjaElżbieta Grzeszczuk-Chętko / udział: Manuela Gretkowska, Agnieszka Holland,Aneta Kosin, Dorota Stalińska, Joanna Szczepkowska

 

MANUELA GRETKOWSKA – Pochodząca z Łodzi powieściopisarka, felietonistka, scenarzystka filmowa i działaczka społeczna, założycielka polskiej Partii Kobiet. Absolwentka filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim i antropologii, którą studiowała w Paryżu. Autorka ponad dwudziestu książek, z których kilkanaście zostało przetłumaczonych na obce języki. Zwyciężczyni plebiscytu czytelników „Wysokich Obcasów” na Polkę Roku 2007. Nagrodzona Fenomenem 2006 przez redakcję tygodnika „Przekrój” oraz Elle Style Award 2007 w kategorii: Osoba Publiczna. Oprócz powieści pisała felietony do m.in. „Cosmopolitan”, „Wprost”, „Polityki”, „Machiny”, „Cogito”. Jest bohaterką filmu dokumentalnego Ewy Pytki „Manuela Gretkowska - pisarka nieemigracyjna”. Wyrażając swój sprzeciw przeciwko sytuacji kobiet w Polsce, w 2006 r. opublikowała „Manifest”, a tym samym zapoczątkowała ruch społeczny Polska Jest Kobietą.

 

ELŻBIETA GRZESZCZUK-CHĘTKO – Szefowa redakcji informacji i publicystyki telewizji Toya. Absolwentka filologii polskiej na UMCS w Lublinie i podyplomowego dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Z mediami związana od wielu lat. Prowadzi warsztaty dziennikarskie dla studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się przede wszystkim tematami związanymi z polityką, ekonomią, sprawami społecznymi i ekologią.

 

 

 

AGNIESZKA HOLLAND – Reżyserka filmowa i teatralna, scenarzystka filmowa i aktorka, od 1981 r. mieszka na stałe za granicą. Jej filmy telewizyjne i kinowe były wielokrotnie nagradzane na festiwalach międzynarodowych. Trzykrotnie nominowana do Oscara – w 1985 r. w kategorii najlepszy film obcojęzyczny za „Gorzkie żniwa”, w 1991 r. w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany za „Europa, Europa” (za ten film otrzymała również nagrodę Złotego Globu w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny), w 2011 r. ponownie w kategorii najlepszy film obcojęzyczny za „W ciemności”. Laureatka Nagrody za Odważne Myślenie. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskie i osiągnięcia w pracy twórczej. Od stycznia 2014 r. przewodnicząca zarządu Europejskiej Akademii Filmowej w Berlinie. (fot. Jacek Poremba)

 

ANETA KOSIN – Znana i ceniona plakacistka i kreatorka wizerunku, związana z łódzką Akademią Sztuk Pięknych. Od lat zajmuje się budowaniem wizerunku biznesu w Polsce i w Europie. Laureatka konkursów oraz uczestniczka wystaw. Autorka plakatów do ośmiu edycji festiwalu filmowego Synergia, współpracuje także z wieloma innymi festiwalami i konkursami w Polsce. Ważną rolę w jej twórczości pełnią tematy społeczne – tworzy plakaty społecznie zaangażowane, porusza m. in.  problematykę relacji międzyludzkich, przemocy, praw kobiet.

 

 

 

DOROTA STALIŃSKA – Aktorka teatralna i filmowa, uprawia wiele form działalności artystycznej. Już na studiach rozpoczęła współpracę z warszawskim Teatrem na Woli. W 1976 r. debiutowała w filmie („Człowiek z marmuru”). Wydała trzy tomiki wierszy. Laureatka prestiżowych nagród, m.in. im. Z. Cybulskiego tygodnika „Ekran”. W latach 1994-1998 zasiadała w Radzie Miasta Milanówka, była radną Sejmiku Samorządowego Województwa Warszawskiego. W 2014 r. została radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zainicjowała powstanie fundacji „Nadzieja”, walczącej o bezpieczeństwo na polskich drogach. Jest jedną z założycielek towarzystwa „Nasz Dom”, która organizuje pomoc dla domów dziecka.

JOANNA SZCZEPKOWSKA – Aktorka, pisarka, poetka i felietonistka. Wielokrotnie nagradzana za dokonania aktorskie, wykonawczyni wielu ról szekspirowskich, autorka m. in. opowiadań „Fragmenty z życia lustra”, sagi rodzinnej „Kto ty jesteś” , poezji „Ludzie ulicy i inne owoce miłości”, sztuk teatralnych – „Goła baba”, „ADHD i inne cudowne zjawiska”, „Pelcia czyli jak żyć, żeby nie odnieść sukcesu”. Za działalność konspiracyjną i patriotyczną została nagrodzona Krzyżem Kawalerskim i Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2010 r. jako pierwsza kobieta na tym stanowisku została wybrana na prezeskę Związku Artystów Scen Polskich. Wypowiedziane przez nią w Dzienniku Telewizyjnym zdanie o końcu komunizmu stało się  symbolem zmian, jakie nastąpiły w Polsce po wyborach parlamentarnych w 1989 r.

 

 

KULTURA PRZEMOCY, KULTURA GWAŁTU - UKRYTE I JAWNE FORMY SPOŁECZNEJ REPRESJI WOBEC KOBIET I OBCYCH  / godz. 11:30 / moderacja: Agata Araszkiewicz / udział: Anna Baumgart, Agata Czarnacka, Anna Głogowska-Balcerzak, Joanna Krakowska, Joanna Sokołowska, Maja Staśko, Monika Talarczyk

 

ANNA BAUMGART – Artystka postkonceptualna, reżyserka i scenografka. Doktor sztuki. W 1995 r. nagrodzona za wybitny debiut przez wojewodę gdańskiego. Wielokrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Kultury. Wystawiała w kraju i zagranicą, m.in. w Brooklyn Museum of Art, NKB i Kunstwerke w Berlinie, Museum On The Seam w Izraelu, Casino Luksemburg w Luksemburgu, CCA w Moskwie, Zachęcie – Narodowej Galeria Sztuki oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Jej prace znajdują się w prestiżowych kolekcjach sztuki, m.in: Hauser & Wirth, FRAC Poitou-Charentes, zbiorach Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, Śląskiego Muzeum Sztuki, Muzeum Narodowym w Warszawie czy Parlamentu Europejskiego. Jej realizacje pokazywane były na wielu festiwalach filmu, sztuki wideo i dokumentu. Świeże wiśnie z 2010 r. prezentowano na Videobrasil w Săo Paulo, Videonale w Bonn, w ramach Era Nowe Horyzonty WATCH DOCS oraz Impakt. Film ten został także uhonorowany nagrodą publiczności dla najlepszego filmu wideo na festiwalu Loop w Barcelonie. Z kolei obraz Zdobywcy słońca pokazywany był w Muzeum Żydów w Nowym Jorku, Muzeum Historii Źydów Polskich Pollin w Warszawie na European Media Art Festival w Osnabrück, Monstrainvideo Milano, festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. 

 

AGATA CZARNACKA (ur. 1981) – filozofka polityki, feministka, ekspertka ds. demokracji, publicystka, działaczka społeczna. Współorganizatorka I i II Strajku Kobiet w Warszawie, członkini komitetów ustawodawczych Ratujmy Kobiety i Ratujmy Kobiety 2017.
 

 

 

ANNA GŁOGOWSKA-BALCERZAK – Prawniczka i dyrektorka łódzkiego oddziału Centrum Praw Kobiet. Interesuje się zagadnieniami związanymi z ochroną praw człowieka i prawem międzynarodowym. W 2017 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracuje z Fundacją przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu „La Strada”, jest członkinią Wojewódzkiego Zespołu ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi.

 

JOANNA KRAKOWSKA – Historyczka teatru, eseistka, redaktorka. Pracuje w Instytucie Sztuki PAN, jest wicenaczelną miesięcznika „Dialog”. Prowadziła feministyczny projekt badawczy "HyPaTia" poświęcony kobietom w polskim teatrze. Współautorka książek „Soc i sex. Diagnozy teatralne i nieteatralne” (2009) oraz „Soc, sex i historia” (2014). Autorka monografii „Mikołajska. Teatr i PRL” (2011) i „PRL. Przedstawienia" (2016). Felietonistka „Dwutygodnika.com".

 

JOANNA SOKOŁOWSKA – Kuratorka związana z Muzeum Sztuki w Łodzi. Autorka wystaw i publikacji badających sztukę przepracowującą transformacje ekonomiczne, feministyczne ujęcia  pracy i reprodukcji społecznej oraz ekologię przyszłych wspólnot. Wybrane wystawy: For beyond that horizon lies another horizon (Edith-Ruß-Haus für Medienkunst, Oldenburg, 2017), Ćwiczenia w autonomii. Tamás Kaszás we współpracy z Anikó Loránt (ex-artists’ collective) (Muzeum Sztuki w Łodzi, 2016), Wszyscy ludzie będą siostrami (Muzeum Sztuki w Łodzi, 2016), Jabłko. Introdukcja. (Ciągle i ciągle od nowa) (współnie z Aleksandrą Jach, Susanne Titzt; Muzeum Sztuki w Łodzi/ Museum Abteiberg, Mönchengladbach, 2015), Niewczesne historie (wspólnie z Jarosławem Lubiakiem, 2015),  Huseyin Bahri Alptekin. Zajścia, zdarzenia,okoliczności, przypadki, sytuacje (wspólnie z Magdaleną Ziółkowską, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2014), Oczy szukają głowy do zamieszkania (wspólnie z Aleksandrą Jach, Katarzyną Słobodą, Magdaleną Ziółkowską, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2011), Robotnicy opuszczają miejsca pracy (Muzeum Sztuki w Łodzi, 2010), Inne miasto – inne życie (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki i przestrzenie publiczne, Warszawa, 2008).

 

 

MAJA STAŚKO – Krytyczka literacka, działaczka, doktorantka interdyscyplinarnych studiów w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Autorka książki „Gwałt to przecież komplement. Czym jest kultura gwałtu?”.

 

 

 

MONIKA TALARCZYK – Dr hab., prof. PWSFTviT i AHE w Łodzi. Historyczka kina, krytyczka filmowa. Badaczka kina kobiet. Autorka książek „Wszystko o Ewie. Filmy Barbary Sass a kino kobiet w II polowie XX wieku" (2013), „Bialy mazur. Kino kobiet w polskiej kinematografii" (2013), „Wanda Jakubowska. Od nowa" (2015). Współredaktorka książki „(Nie)widzialne kobiety kina" (2018). Laureatka Nagrody PISF, dwukrotnie nominowana do Nagrody im.B.Michalka. Wspolpracowniczka Krytyki Politycznej. Czlonkini EWA (European Women in Audioviusal Network), SFP oraz Stowarzyszenia Kobiet Filmowcow.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

CENTRUM SAMORZĄDOWE, sala 3

 

MÓWNICA FEMINISTYCZNA - rEWOLUCJA KOBIET W POLITYCE / godz. 09:00 / moderacjaAgata Kobylińska / udział: Magdalena Daniel, Joanna Jaśkowiak, Aleksandra Knapik, Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Barbara Nowacka, Joanna Scheuring-Wielgus

 

MAGDALENA DANIEL – Od 36 lat jest chirurgiem dziecięcym. Ostatnie 20 lat szefuje Oddziałowi Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej w Siedlcach. Czynnie działa w kilkunastu stowarzyszeniach naukowych związanych z zawodem i ostatnią umiejętnością – podologią. Radna miasta Siedlce. Szefowa koła siedleckiego Nowoczesnej i wiceprzewodnicząca regionu Mazowsze. Kobieta Sukcesu Mazowsza za rok 2016. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w zakresie szeroko pojętej ekologii, praw kobiet. Od początku w sztabie siedleckim WOŚP. Obecnie startuję z ramienia Koalicji Obywatelskiej na stanowisko prezydenta miasta Siedlce, w którym udało jej się połączyć siły PO, N, SLD i PSL. Prywatnie matka dwóch dorosłych synów, babcia wnuczki, pasjonatka gry w squasha (właścicielka kortu).

 

JOANNA JAŚKOWIAK – (1965) Skorpion, kobieta, matka, babcia, „wku … ona”, absolwentka UAM w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji, notariuszka, własna kancelaria prowadzona od 1996 r., pełniła funkcję sekretarza Rady Izby Notarialnej w Poznaniu przez dwie kadencje oraz członka Komisji Kwalifikacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości, członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet, bliskie są jej sprawy kobiet, szczególnie związane z zapewnieniem kobietom prawa wyboru własnej drogi życia. Aktywna uczestniczka Strajków Kobiet – aktualnie prowadzone jest wobec niej postępowanie sądowe jako obwinionej w sprawie użycia 8 marca 2017 r. w Poznaniu na Placu Wolności w przemówieniu na Marszu Kobiet słów nieprzyzwoitych. Współorganizatorka 26. Finału WOŚP na Ławicy w Poznaniu, IV Wielkopolskiego Kongresu Kobiet, żywo zainteresowana przekształcaniem miasta w miejsce przyjazne ludziom, kandydatka na radną Miasta Poznania z ramienia ruchów miejskich. Żona Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

 

ALEKSANDRA KNAPIK – Feministka, działaczka społeczna, aktywistka. Angażuje się w protesty i działania w obronie praw kobiet, mniejszości, zwierząt, prodemokratyczne, za świeckością państwa i przeciwko ksenofobii. Członkini Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ratujmy Kobiety 2017. W Dziewuchach od samego początku, obecnie Członkini Zarządu Stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom. Łodzianka, wnuczka łódzkiej włókniarki. Doktorka Uniwersytetu Łódzkiego w dziedzinie biochemii białek. W latach 2007-2011 stypendystka Uniwersytetu Stanowego w Wirginii. Pracuje, jak podaje, w zapewnieniu jakości w firmie farmaceutycznej, przedstawicielka pracowników.

 

AGATA KOBYLIŃSKA - Łodzianka, feministka, działaczka społeczna, pedagożka ze specjalnością: edukacja specjalna, współzałożycielka oraz trenerka w EduKABE Fundacji Kreatywnych Rozwiązań. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Prezeska Stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom. Członkini Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ratujmy Kobiety 2017. Absolwentka Gender Studies w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Edukatorka seksualna w Spunk Fundacji Nowoczesnej Edukacji. Nauczycielka stopnia mianowanego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

 

 

MAŁGORZATA NIEWIADOMSKA-CUDAK – Profesorka nadzwyczajna doktor habilitowana, samodzielna pracownica naukowa w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Prowadzi wykłady z ustroju samorządu terytorialnego, polityki lokalnej, zajęcia z marketingu politycznego i seminarium dyplomowe w WSFiZ w Warszawie oraz wykłady na Uniwersytecie Łódzkim „Praktyka funkcjonowania samorządu terytorialnego” i  „Zarządzanie miastem i regionem”. Autorka licznych publikacji na temat  partycypacji politycznej kobiet w Polsce. Jej artykuły oraz książki pt. „Kobiety w polskich organach kolegialnych w latach 1919-2011”, „Reprezentacja wyborcza kobiet po wejściu Polski do Unii Europejskiej” wpisały się w dyskurs na temat politycznego zaangażowania kobiet i ich reprezentacji od nadania praw wyborczych. Pozostaje ona czynną polityczką-działaczką samorządową, która w swoich pracach wykorzystuje doświadczenie własne i koleżanek. Od 2002 r. Radna Rady Miejskiej w Łodzi, w kadencji 2014-2018 została wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Łodzi. Angażuje się we wszelką działalność dotyczącą większego uczestnictwa kobiet w życiu publicznym. Przewodnicząca krajowego Forum Równych Szans i Praw Kobiet SLD. Bierze czynny udział w „czarnych protestach" oraz w debatach poświęconych działalności kobiet w polityce. Była pomysłodawczynią i propagatorką powstania przy Prezydencie Miasta Łodzi pełnomocniczki do spraw równego traktowania. Pomysłodawczyni organizowanej w Łodzi od 16 lat i cieszącej się dużą popularnością imprezy „Kobieta niezwykła”. Za całokształt pracy na rzecz kobiet otrzymała tytuł „Kobiety Niezwykłej”, przyznany przez Kapitułę Kobiet z Pasją. W 2015 r. otrzymała nagrodę „Stalowego goździka” od Przewodniczącego SLD. Współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi, wpisującymi się w dyskurs na temat równego traktowania osób nie tylko ze względu na płeć, ale także wiek i niepełnosprawność.

 

 

BARBARA NOWACKA – Feministka, polityczka, działaczka ruchów lewicowych, społecznych i kobiecych. Informatyczka. MBA. Przewodnicząca stowarzyszenia „Inicjatywa Polska”.  Wiceprezeska Fundacji im. Izabeli Jarugi Nowackiej. Członkini Rady programowej Kongresu Kobiet. Dwukrotnie (2016 i 2017) pełnomocniczka obywatelskiego komitetu liberalizującego drakońskie prawo aborcyjne w Polsce. „Ratujmy Kobiety”, którego odrzucenie przez Sejm było jednym z katalizatorów „Czarnego Protestu”. Za działania na rzecz praw kobiet w Polsce została uznana przez magazyn Foreign Policy za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie (Global Thinkers 2016).

 

 

JOANNA SCHEURING-WIELGUS – Posłanka na Sejm RP. Przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. przeciwdziałania mowy nienawiści i ochrony praw człowieka, wiceprzewodnicząca komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, członkini komisji kultury, wiceprzewodnicząca zespołu ds. równości i sprawiedliwości społecznej. Wcześniej radna Miasta Torunia, przewodnicząca klubu „Czas Mieszkańców” i jego kandydatka na Prezydenta Torunia w wyborach samorządowych w 2014 r, (zajęła drugie miejsce, uzyskując 17,5 proc. głosów). Prezeska Fundacji Win-Win, działającej na rzecz kultury i edukacji. Współzałożycielka pierwszego w województwie kujawsko-pomorskim Stowarzyszenia Wyborcy, działającego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz współzałożycielka i wieloletnia wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczpospolita Babska, działającego na rzecz kobiet. Menedżerka Kultury (ukończyła Polską Akademię Nauk w Warszawie), socjolożka (ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika), specjalistka ds. PR i marketingu (posiada 12-letnią praktykę w międzynarodowej korporacji), Absolwentka Szkoły Liderów 2014.
 
 
 
 MIASTO RÓWNYCH SZANS / godz. 10:30 / moderacjaHanna Gill-Piątek / udział: Ewa Całus, Kamila Kasprzak, Beata Katkowska, Beata Maciejewska, Katarzyna Miczał, Aneta Nasternak, Monika Twarogal
 
 
 
EWA CAŁUS – Jest prawniczką, absolwentką UJ, od 3 lat pełni funkcję zastępczyni Burmistrza Wadowic. Swoją pracę koncentruje wokół tematów edukacji, spraw społecznych, partycypacji, transparentności. Podjęła w Wadowicach działania na rzecz promocji rozwiązań równościowych, walki z mową nienawiści i stereotypami. Reprezentuje Wadowice w Samorządowej Sieci Miast dla Równości, jest członkinią Wadowickiej Rady Kobiet.
 
 
 
 
 
HANNA GILL-PIĄTEK – Ekspertka w zakresie rewitalizacji, artystka, działaczka społeczna związana z Kongresem Ruchów Miejskich i Krytyką Polityczną, której Świetlicę prowadziła na Piotrkowskiej 101 przez 3 lata. Autorka, wraz z Henryką Krzywonos, książki „Bieda. Przewodnik dla dzieci” (2010). W latach 2014-16 pracowała w Urzędzie Miasta Łodzi, prowadząc projekt pilotażowy, przygotowujący do rewitalizacji, którego efektem jest pierwsze w Polsce Centrum Wiedzy o tej tematyce. Obecnie pracuje z samorządami w ramach programów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Mieszka w Łodzi, choć zdarzyło jej się przenieść na trzy dni do kontenera do centrum Szczecina w sprzeciwie wobec słów tamtejszej radnej o konieczności wysiedlenia „patologii” z centrum miasta. Felietonistka m.in. „Przekroju”, „Dużego Formatu” „GW”, „Dziennika Łódzkiego” i „Dziennika Opinii Krytyki Politycznej”.
 
 
KAMILA KASPRZAK-BARTKOWIAK – Wcześniej głównie dziennikarka, dziś aktywistka społeczna i animatorka kultury. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologia polska, gdzie obroniła pracę magisterską z filmu. Na swoim koncie ma m.in. współpracę z: „Głosem Wielkopolskim”, tygodnikiem „Przemiany na Szlaku Piastowskim” oraz portalami: Kuźnia Literacka i Popcentrala. Koordynatorka gnieźnieńskiego Klubu Krytyki Politycznej oraz inicjatorka wielu społeczno-kulturalnych debat i wystaw (m.in. ekspozycji z cyklu „Duchy Transformacji...” czy „Społeczna Historia Gniezna”), a także od lat współpracująca z organizatorami Festiwalu Filmowego Offeliada w Gnieźnie. Ponadto nadaktywna kulturalnie miłośniczka poezji, architektury modernizmu oraz wszelkich progresywnych i emancypacyjnych narracji. Od marca 2017 r. członkini partii Razem.
 
BEATA KATKOWSKA (Ur. 21.02.1970 w Trzebiatowie, województwo zachodniopomorskie). Mieszka w Gryficach. Z zawodu sprzedawczyni. Pracuje w sklepie spożywczym. Do niedawna była członkinią Komitetu Obrony Demokracji. Czynnie działała w KOD. O sobie: Jeździłam na protesty do Warszawy, Gdańska oraz Szczecina. U siebie w Gryficach organizowałam protesty pod Sądem Rejonowym, uczestniczyłam w Strajku Kobiet. Byłam jedyną uczestniczką Skradzionej Sprawiedliwości oraz samotnie protestowałam na Strajku Kobiet w marcu tego roku. Na chwilę obecną zorganizowałam protest wspierający Osoby niepełnosprawne. Pomimo zawieszenia protestu przez RON ja nadal działam. Chcę, żeby Ci ludzie wiedzieli, że mają wsparcie!
 

BEATA MACIEJEWSKA – Pełnomocniczka prezydenta Słupska Roberta Biedronia ds. zrównoważonego rozwoju, współinicjatorka samorządowej Sieci dla Równości. W Urzędzie Miejskim w Słupsku odpowiada za zrównoważony rozwój, w tym politykę równościową. Kierowała zespołem ds. strategii rozwoju miasta, która wdrożyła innowacyjne, „zielone” rozwiązania, pracowała nad przyjęciem Karty Różnorodności i powołaniu Rady Kobiet przy prezydencie miasta.  Beata Maciejewska od lat działa w organizacjach pozarządowych, jest autorką programów edukacyjnych, książek (m.in. „Polka Powiatowa i zielona modernizacja”), podręczników (m.in. „Jak pisać i mówić o dyskryminacji. Poradnik dla mediów”, „Zielone miasto nowej generacji”). Przez kilka lat była redaktorką naczelną pisma „Zielone miasto”.

 

 

KATARZYNA MICZAŁ – Animatorka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Od dekady współpracuje z romską mniejszością etniczną w Gorzowie Wlkp. i poza nim. Współzałożycielka pierwszej w Województwie Lubuskim romskiej spółdzielni socjalnej „U Babci Nonci”. Uczestniczyła przy tworzeniu pierwszego na świecie elementarza romskiego „MIRI SZKOŁA” (2007r.). Od dziewięciu lat współorganizuje Ogólnopolski Festiwal Romsko-Polskich Dziecięcych Zespołów Taneczno-Wokalnych „Muzyka Łagodzi Obyczaje”. Tancerka w zespole taneczno-wokalnym „Romani Cierheń”. Prywatnie mama 9-letniej Leny.

 

 

 

ANETA NASTERNAK – Koordynuje proces rewitalizacji w Starachowicach pod hasłem Starachowice OD nowa, gdzie w sposób szczególny podkreślona jest rola konsultacji społecznych i partycypacji. Od 2010 r. mocno związana z organizacjami pozarządowymi, autorka i koordynatorka projektów społecznych, pomysłodawczyni i współorganizatorka Rozpraw o Europie w Kielcach.

 

 

 

MONIKA TWAROGAL – Prywatnie mama dorosłych już dzieciaków, córki i syna. Zawsze aktywna. Zawsze walcząca o prawa kobiet i prawa mniejszości. Ateistka, blogerka, młoda duchem, ze względu na to, że ma urodziny co 4 lata. Pracująca zawodowo od 25 lat w tej samej firmie. Wierna temu w co wierzy, do końca.

 

 

 

INSPIRACJA: PREZYDENT POZNANIA WSPIERA KOBIETY/ godz. 11:30 /  Jacejk Jaśkowiak

 

JACEK JAŚKOWIAK – Prezydent Miasta Poznania, poznaniak, społecznik, działacz sportowy, były przedsiębiorca. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, był stypendystą GFPS na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech. Kandydat ruchu miejskiego My-Poznaniacy na prezydenta Poznania w roku 2014. Wybrany na ten urząd w 2014 r., po starcie z ramienia Platformy Obywatelskiej. Jako pierwszy prezydent polskiego miasta uczestniczył w Marszu Równości, wprowadził finansowanie z miejskiego budżetu edukacji antydyskryminacyjnej oraz programu in-vitro. Opowiada się za rozdziałem samorządu od instytucji Kościoła, wspiera postulaty równouprawnienia kobiet oraz ich aktywność w życiu publicznym, za co Kongres Kobiet uhonorował go Nagrodą Diversity w 2017 r.

 

 

PRAWA LOKATORSKIE I BEZDOMNOŚĆ KOBIET/ godz. 11:40 / moderacjaAleksandra Dulas / udział: Hanna Gill-Piątek, Agata Nosal-Ikonowicz, Beata Siemieniako, Ewelina Zawadzka

 
ALEKSANDRA DULAS – Redaktorka naczelna gazety. Studiowała socjologię i etykę na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1997-1999 redaktorka programowa Studenckiego Radia „Żak” Politechniki Łódzkiej. Od 2004 r. tworzyła Fundację Jaskółka. Twórczyni projektów edukacyjnych, propagatorka edukacji obywatelskiej. Prezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Współtwórczyni programu edukacji seksualnej dla młodzieży. Przez 3 lata prowadziła audycję radiową „Działam, więc jestem”, propagującą działania obywatelskie. Obecnie prowadzi „Miasto Ł w eterze” na falach Studenckiego Radia „Żak” Politechniki Łódzkiej. Jej największą pasją jest dziennikarstwo i praca z młodzieżą.
 
 
 

AGATA NOSAL-IKONOWICZ – Społeczniczka, wolontariuszka, obrończyni socjalnych praw człowieka, przewodnicząca Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. Od ponad 12 lat prowadzi działalność na rzecz realizacji prawa do mieszkania, ochrony praw lokatorów, osób dotkniętych warszawską reprywatyzacją, ubóstwem mieszkaniowym, bezdomnością, zagrożonych eksmisją na bruk. Jako wolontariuszka udzieliła setek porad obywatelskich osobom zagrożonym utratą dachu nad głową lub zadłużeniem czynszowym przerastającym możliwości dłużników, w tym wielu ofiarom warszawskiej reprywatyzacji, ratując liczne rodziny przed bezdomnością. Jest autorką społecznego projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, który przewiduje całkowity zakaz eksmisji na bruk (druk sejmowy nr 2972 1). Od 2016 r. członkini Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Jest autorką programu prewencji bezdomności realizowanego od lat przez Kancelarię Sprawiedliwości Społecznej i jej wolontariuszy, opisanego w publikacji wydanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich „Programy Mieszkaniowe a przeciwdziałanie bezdomności, Dobre praktyki i refleksja systemowa”. Wcześniej przez kilka lat prowadziła działalność społeczną jako wolontariuszka, dyżurująca w Telefonie Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin w Ośrodku Goplańska przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.  (zdjęcie: Ewa Wiktoria Redel)

 

 

BEATA SIEMIENIAKO – Prawniczka i działaczka lokatorska, autorka książki „Reprywatyzując Polskę. Historia wielkiego przekrętu".

 

 

 

EWELINA ZAWADZKA – Prezeska Stowarzyszenia „Bratnia pomoc”, ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 
 

CENTRUM LGBTQIA, sala 2

Opiekunki CENTRUM: Aneta Dekowska, Monika Płatek

KŁOPOTY Z LESBIJKĄ? RZUT OKA NA KULTURĘ LESBIJSKĄ W POLSCE / godz. 09:00 / moderacjaMarta Zdanowicz/ udział: Agnieszka Małgowska, Izabela Morska, Magdalena Wielgołaska, Anna Zawadzka, Zuch Dziewuchy

 

AGNIESZKA MAŁGOWSKA - lesbijka, feministka, artaktywistka, reżyserka, trenerka teatralna.  Współtwórczyni  1/2 Damskiego Tandemu Twórczego i projektów:  Kobieta Nieheteronormatywna (cykl debat i audycji radiowych) / A Kultura LGBTQ+ nie poczeka (projekt archiwistyczny) / O’LESS Festiwal (2012-2014) / DKF Kino lesbijskie z nutą poliamoryczną / Portret lesbijek we wnętrzu (czytanie dramatów) / Orlando.Pułapka? Sen (spektakl) Fotel w skarpetkach (spektakl), 33 Sztuka (spektakl), Czarodziejski flet (spektakl), Gertruda Stein & Alice B. Toklas & Wiele Wiele Kobiet (nanoopera) /L.Poetki (film dokumentalny)/ Sistrum. Przestrzeń Kultury Lesbijskiej* (stowarzyszenie).

 

IZABELA MORSKA - pisarka, autorka powieści i dramatów, performerka, wykładowczyni na gdańskiej amerykanistyce. Oprócz doktoratu z warszawskiej PAN uzyskała także MFA w zakresie literatury w języku angielskim i twórczego pisania z Mills College w Kaliforni. Jej badania dotyczą stylistyki dyskursów nacjonalistycznych z jednej strony, a z drugiej stylów przetrwania osób homoseksualnych, oraz różnorodności kultury miejskiej w Europie Wschodniej. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej, Yaddo w USA i Hawthornden w Szkocji. Autorka kilku monografii, ostatnio o motywie długu w powieści powieściach postkolonialnych.

 

 

MAGDALENA WIELGOŁASKA - aktywistka, lesbijka, feministka,  współzałożycielka Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado / działaczka na rzecz poszerzania wiedzy na temat leczniczego działania konopi / zaangażowana w Kręgi Kobiece i odzyskiwanie wewnętrznej, kobiecej Mocy / członkini Partii Zieloni/ prowadzi stronę Strefa Les* na FB/ współpracowniczka projektu A kultura LGBTQ+ nie poczeka!/ współzałożycielka i działaczka projektu Lesbijska Inspira / współzałżycielka Stowarzyszeniem Sistrum – Przestrzeń Kultury Lesbijskiej*.

 

ANNA ZAWADZKA (pseudonim: Anka Zet) - pedagożka, dziennikarka, wydawczyni, producentka filmowa, działaczka na rzecz środowisk LGBT, performerka. Publikowała w "Życiu Warszawy" , w tygodniku NIE, na portalach Homiki.pl i Femioteka.pl.  Założycielka wydawnictwa Anka Zet Studio (Coming out. , Kiedy kobieta kocha kobietę). Producentka  dokumentów: Aleksandry Polisiewicz: Marsz Równości idzie dalej oraz własnego Ich ten sam świat. Aktywistka Porozumienia Lesbijek (LBT) i Porozumienia Kobiet 8 Marca. Założycielka i prezeska Fundacji Anka Zet Studio w 2006 r.
Konsekwentnie upominała się o obecność tematyki kobiet nieheteronormatywnych na wszystkich Kongresach Kobiet. Niezłomnie wchodziła z własnym nagłośnieniem, gwarantując sobie w ten sposób wolność wypowiedzi. Doczekała się i jest z tego powodu dumna i szczęśliwa. Po raz kolejny zasiada w panelu na Kongresie Kobiet.

ZUCH DZIEWUCHY - powadzą kanał lifestyle’owy poświęcony lesbijkom.
NATALIA R. – lesbijka, podróżniczka, aktywistka, wieloletnia fotografka, specjalistka ds.grafiki, vlogerka,  współzałożycielka kanału Zuch Dziewuchy.
NATALIA S. “Majkel” – lesbijka, podróżniczka, wieloletnia tancerka i choreografka, barmanka, absolwentka AWFiS w Gdańsku, vlogerka, współzałożycielka kanału Zuch Dziewuchy.

 

MARTA ZDANOWSKA (moderatorka)
 literaturoznawczyni i animatorka literatury od lat związana z środowiskiem NGO w Łodzi. Czasem pisze recenzje, przeprowadza wywiady i redaguje książki. Jest współtwórczynią fundacji Łódzki Szlak Kobiet zajmującą się herstorią Łodzi oraz Kolektywu Szechiny, czytającego performatywnie teksty polskich pisarek. Sympatyzuje z działaniami środowiska LGBTQ. Obecnie pracuje w Domu Literatury w Łodzi.

 

 

 

NIE/WIDZIALNE LESBIJKI – MANIFEST ORAZ DYSKUSJA Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI / godz. 10:05 / moderacjaEwa Graczyk, Anna Strzałkowska

EWA GRACZYK – Literaturoznawczyni i działaczka społeczna. Pracuje na Uniwersytecie Gdańskim. Nominowana do Literackiej Nagrody Nike za 2004 r. za książkę „Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym” oraz nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia za 2013 r. za książkę „Od Żmichowskiej do Masłowskiej: o pisarstwie w nadwiślańskim kraju”. Działaczka Trójmiejskiej Akcji Kobiecej, Tolerado. Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT, współorganizatorka trójmiejskich Manif od początku ich istnienia.

 

ANNA STRZAŁKOWSKA – Z zawodu psycholożka i socjolożka, nauczycielka akademicka na Uniwersytecie Gdańskim. Aktywna działaczka na rzecz praw człowieka m.in. współprzewodnicząca Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. Obecnie koordynuje prace nad Gdańskim Modelem na rzecz Równego Traktowania.

 

 

 

NIEWIDZIALNE DLA SPOŁECZEŃSTWA - WYKLUCZENIE I DYSKRYMINACJA KOBIET NIEHETEROSEKSUALNYCH W POLSCE / godz. 11:00 / moderacjaMonika Płatek, Anna Strzałkowska / udział: Aneta Dekowska, Renata Lis, Aleksandra Muzińska, Remigiusz Ryziński / oprawa medialna: Wiktoria Beczek

 
 

ANETA DEKOWSKA – współzałożycielka  i prezeska Stowarzyszenia Akceptacja, które jest pierwszym w Polsce Stowarzyszeniem zrzeszającym rodziny i przyjaciół osób LGBT. Stowarzyszenie podejmuje działania edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa, wspiera rodziny i przyjaciół osób LGBT w budowaniu pozytywnych relacji. Inicjuje i wspiera działalność na rzecz równouprawnienia osób LGBT. Członkini i współzałożycielka stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Członkini Rady Programowej i Rady Stowarzyszenia, Regionalna Pełnomocniczka Kongresu Kobiet.

 

EWA GRACZYK – literaturoznawczyni i działaczka społeczna. Pracuje na Uniwersytecie Gdańskim. Nominowana do Literackiej Nagrody Nike za 2004 rok za książkę „Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym” oraz nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia za rok 2013 za książkę „Od Żmichowskiej do Masłowskiej: o pisarstwie w nadwiślańskim kraju”. Działaczka Trójmiejskiej Akcji Kobiecej, Tolerado. Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT, współorganizatorka trójmiejskich manif od początku ich istnienia.

 

RENATA LIS – pisarka i tłumaczka. Absolwentka Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, a także pięcioletnich interdyscyplinarnych studiów podyplomowych w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wieloletnia uczestniczka i współorganizatorka seminarium prof. dr Marii Janion, pod której kierunkiem napisała pracę magisterską o I części „Dziadów” Adama Mickiewicza z perspektywy francuskiej krytyki tematycznej, obronioną summa cum laude. Stypendystka Ministra Edukacji Narodowej (1993) i dwukrotnie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010, 2014). Wydane książki: Ręka FlaubertaW lodach Prowansji, Bunin na wygnaniuLesbos (nominowana do Nike 2018).

 

ALEKSANDRA MUZIŃSKA - aktywistka LGBT, członkini zarządu Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, działającego na rzecz wprowadzenia w Polsce równości małżeńskiej dla par jednopłciowych, uczestniczka XIV edycji Szkoły Liderów PAFW. W swoim stowarzyszeniu zajmuje się budowaniem i wspieraniem społeczności osób LGBT+ oraz dba o rozwój finansowo-organizacyjny.

 

 

REMIGIUSZ RYZIŃSKI (ur. 1978 r. w Pucku) – filozof, kulturoznawca, pisarz. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował na Sorbonie pod kierunkiem Julii Kristevy. Napisał pracę doktorską poświęconą Fragmentom dyskursu miłosnego Rolanda Barthesa; w 2012 roku habilitował się na podstawie rozprawy o współczesnym francuskim feminizmie. Pracuje jako wykładowca akademicki w Warszawie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Stypendysta m.in. Rządu Francuskiego, Fundacji Schumana, Fundacji Nippon, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Stołecznego Warszawy. Redaktor publikacji poświęconych współczesnej kulturze i filozofii. Zajmuje się feminizmem oraz teoriami gender i queer. Autor książek i artykułów akademickich. Tłumaczył Sartre’a, Eco i Kristevę. W 2017 roku wydał reportaż „Foucault w Warszawie”, za który uzyskał nominację do Nike. Obecnie pracuje nad kolejną książką reporterską.

 

dr ANNA STRZAŁKOWSKA – z zawodu psycholożka i socjolożka, nauczycielka akademicka na Uniwersytecie Gdańskim. Aktywna działaczka na rzecz praw człowieka m.in. współprzewodnicząca Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. Obecnie koordynuje prace nad Gdańskim Modelem na rzecz Równego Traktowania.

 

-------------------------------------------------------------------------

 
 

CENTRUM HERSTORYCZNE, sala 9

Opiekunka CENTRUM: Małgorzata Tkacz-Janik

PRAW SIĘ NIE DOSTAJE, PRAWA SIĘ ZDOBYWA W WALCE! / godz. 09:00 /  udział: Alina Czyżewska, Barbara Kurzaj, Maria Seweryn /

zapraszają: Marta Dzido i Małgorzata Tkacz-Janik

 

ALINA CZYŻEWSKA – Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie. Wywodzi się ze środowiska alternatywnego, przez wiele lat związana z Teatrem Kreatury, realizowała także produkcje z teatrami Brama, Stajnia Pegaza, Kana, Chorea. Zagrała m.in. w przedstawieniach Anny Augustynowicz, Jacka Głomba, Łukasza Czuja, Krzysztofa Rekowskiego. Artystka współpracuje z Teatrem Współczesnym w Szczecinie, Teatrem Polskim w Poznaniu i Teatrem Nowym w Słupsku oraz Teatrem Miejskim w Gliwicach.

 

 

BARBARA KURZAJ – Debiutowała 10 grudnia 1994 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w przedstawieniu „Wesele”. W 1999 r. została absolwentką krakowskiej PWST. Jej praca dyplomowa „Jak Piaf…” jest sztuką, którą zdobyła uznanie jako młoda aktorka również za granicą. Od 1994 r. związana jest z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Gościnnie występowała w Starym Teatrze w Krakowie (1999) i Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach (2004). W 2005 r. za role w spektaklach „Nondum” i „Merylin Mongoł” została wyróżniona Nagrodą im. Leona Schillera.
 
 
MARIA SEWERYN – W 1998 r. ukończyła warszawską Akademię Teatralną. W filmie zadebiutowała w 1993 r. W latach 1998-1999 występowała na deskach Teatru Powszechnego w Warszawie. Członkini Zarządu Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. Występowała także w Teatrze Rozmaitości (1999), Teatrze Rampa (2000), Teatrze Komedia (2001), Teatrze Współczesnym (2002-2003), Teatrze Polskim (2002), Teatrze im. Wandy Siemaszkowej (2003), Teatrze Polonia (od 2005) i Och-Teatrze (od 2010).
 
 
 
 

MARTA DZIDO – Pisarka, dokumentalistka. Autorka powieści „Ślad po mamie", „Małż", powieści hipertekstowej „Matrioszka", książki reporterskiej „Kobiety Solidarności". W 2018 r. ukazała się jej nowa powieść pt. „Frajda". Publikowała m.in. w „Dużym Formacie”, „Lampie”, „Ha!arcie”, „Przekroju”, „Magyar Lettre Internationale”, „Radarze”, „Jahrbuch Polen” i „Obiegu”. Autorka zdjęć do filmu dokumentalnego „Podziemne państwo kobiet" (2009). Obecnie pracuje nad fabularyzowanym dokumentem „Siłaczki", którego premiera planowana jest na listopad 2018 r.

MAŁGORZATA TKACZ-JANIK – Gliwiczanka, kulturoznawczyni, dr n. hum. wykładowczyni, publicystka i aktywistka społeczna. Szefowa Rady Fundacji Przestrzenie Dialogu, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet oraz Rady Honorowej Fundacji Iskierka i Zarządu Stowarzyszenia Szlakiem Kobiet. Radna Sejmiku Śląskiego IV kadencji. W latach 2009-2011 współprzewodnicząca Zielonych w Polsce. Pełnomocniczka Kongresu Kobiet ds. obchodów Stulecia Praw Kobiet.

 

 

 

 

JAK UPAMIĘTNIAĆ KOBIETY I JAK UCZYĆ HERSTORII?  / godz. 10:00 / moderacjaEwa Kamińska-Bużałek / udział: Anna Czerwińska, Anka Leśniak, Janina Miziołek, Sylwia Wielichowska, Marta Zdanowska

 

 

ANNA CHE CZERWIŃSKA – Działaczka na rzecz praw kobiet, współzałożycielka Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER. Od 18 lat zaangażowana w ruch kobiecy w Polsce, zarówno w grupach nieformalnych – Porozumienie Kobiet 8 Marca, jak i kobiecych NGOsach: Fundacji Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych – OŚKa, Fundacji Feminoteka. W 2008 r. otworzyła Wirtualne Muzeum Historii Kobiet (feminoteka.pl/muzeum). Współautorka kampanii Ulice dla kobiet, która ma na celu upamiętnienie kobiet w nazwach warszawskich ulic, organizowanej w 2018 r. przez Fundację Ster i Stowarzyszenie Miasto jest Nasze.

 

 

 

EWA KAMIŃSKA-BUŻAŁEK – Działaczka na rzecz praw kobiet, koordynatorka projektów w NGO, prezeska herstorycznej Fundacji Łódzki Szlak Kobiet. Oprowadza po Łodzi śladami kobiet. Inicjatorka i współautorka akcji „Pasaże dla kobiet", która ma na celu upamiętnienie wybitnych łodzianek w nazwach nowo wytyczonych ulic w centrum miasta. Związana także m.in. z Kolektywem Szechiny, który promuje twórczość polskich pisarek.

 

ANKA LEŚNIAK – Artystka działająca przede wszystkim w takich dziedzinach jak instalacja, performance, malarstwo rozszerzone i video-art. Brała udział w ponad 80 wystawach indywidualnych i grupowych. W swojej sztuce głównie zajmuje się historią kobiet i tworzy prace site-specific (m.in. instalacje w przestrzeni publicznej w Łodzi: Michalina zuch dziewczyna, Eugenia żeni się, Fifi Zastrow. Acta est fabula).

 

 

 

JANINA MIZIOŁEK – Przewodnicząca łódzkiego oddziału wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich, który w 2005 r. wystąpił o uhonorowanie nazwą ulicy Michaliny Tatarkówny-Majkowskiej. Ulica została „zdekomunizowana” z początkiem 2018 r.

 

 

 

SYLWIA WIELICHOWSKA – Kierowniczka Działu Historycznego Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Muzeum upamiętnia m.in. kobiety więzione w jego obecnej siedzibie w czasie II wojny światowej i w okresie stalinowskim.

 

 

 

MARTA ZDANOWSKA – Animatorka kultury, redaktorka książek, dziennikarka i autorka tekstów eseistycznych, poświęconych sztuce kobiet  "Exit"/ "Artmix"/ "Czas kultury". Koordynatorka projektów dotyczących literatury i sztuki, a zwłaszcza sztuki kobiet: „Literatura: miasto otwarte", „Literackie podwórko", „Projekt Szpilki", „Kobiety awangardy". Pracuje w Domu Literatury. Od kilku lat bierze udział w czytaniach performatywnych na motywach tekstów kobiet wraz z Kolektywem Szechiny. Działa w Łódzkim Szlaku Kobiet, który stara się o upamiętnienie kobiet w przestrzeni miejskiej.

 

PRAWNUCZKI NIEPODLEGŁOŚCI TO MY! ZNAMY HERSTORIĘ I NIE ZAWAHAMY SIĘ JEJ UŻYĆ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH  / godz. 11:00 / moderacjaLidia Makowska / udział: Dorota Bonk-Hammermeister, Grażyna Czajkowska, Elżbieta Jachlewska, Barbara Kijewska, Sylwia Kowalska, Anita Kucharska-Dziedzic, Ida Mickiewicz-Florczak, Miłka Stępień, Katarzyna Sztop-Rutkowska

 

DOROTA BONK-HAMMERMEISTER – Filozofka, działaczka społeczna, aktywistka miejska. Prezeska poznańskiego Stowarzyszenia Prawo do Miasta, członkini zarządu Stowarzyszenia Wildecka Inicjatywa Lokalna WILdzianie. Animatorka wielu inicjatyw integrujących lokalną społeczność, redaktorka naczelna osiedlowej gazetki, miejska ogrodniczka, kandydatka na prezydentkę Poznania z Ruchu Miejskiego Prawo do Miasta.

 

GRAŻYNA CZAJKOWSKA – Radna Miasta Sopot, prezeska Fundacji Kocham Sopot. Działa w Związku Dużych Rodzin, jest inicjatorką uchwały wprowadzającej Sopocką Kartę Rodziny 3+. W Radzie Miasta Sopotu przewodniczyła zespołowi d.s. Budżetu Obywatelskiego. W wyborach w 2014 r. kandydowała na Urząd Prezydenta Sopotu. Jest absolwentką Wydziału Ekonomiki Transportu na Uniwersytecie Gdańskim. Wraz z mężem prowadzi rodzinną firmę.

 

ELŻBIETA JACHLEWSKA – Ekonomistka, społeczniczka, polityczka. Kandydatka na prezydentkę Gdańska z ramienia Ruchu Społecznego Lepszy Gdańsk w 2018 r. Jedna z trzech liderek partii Inicjatywa Feministyczna, prezeska Stowarzyszenia Sportowego Biało-Zielone, wiceprezeska Stowarzyszenia WAGA działającego na rzecz równości kobiet i mężczyzn, praw kobiet oraz zrównoważonego rozwoju, członkini inicjatywy Trójmiejska Akcja Kobieca i porozumienia Kobiety dla Pomorza. A także – Gdańskiej Rady na Rzecz Równego Traktowania.

 

BARBARA KIJEWSKA – dr nauk politycznych, politolożka, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka akademicka, badawczo zajmująca się aktywnością publiczną i polityczną kobiet. Członkini Stowarzyszenia WAGA, promującego równe traktowanie kobiet i mężczyzn oraz Trójmiejskiej Akcji Kobiecej. Współorganizatorka Kongresów Kobiet Pomorza. Działaczka ruchu miejskiego Kocham Sopot, z którego będzie się ubiegać o mandat radnej Miasta Sopotu w 2018 r.

 

 

SYLWIA KOWALSKA – Torunianka, społeczniczka, aktywistka, współzałożycielka ruchu miejskiego Czas Mieszkańców, z ramienia którego  została radną miejską i przewodniczącą klubu. Od 2017 r. członkini zarządu Kongresu Ruchów Miejskich. Feministka, założycielka grupy Dziewuchy Dziewuchom Toruń, organizatorka Strajku Kobiet w Toruniu, współorganizatorka akcji „Nazywam się Miliard”, koordynatorka „Ratujmy Kobiety”. Działaczka na rzecz ograniczenia marnowania żywności, współzałożycielka toruńskich Jadłodzielni. Absolwentka Politycznej Szkoły Liderów.

 

 

ANITA KUCHARSKA-DZIEDZIC – Dr nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współinicjatorka Ruchu Miejskiego Zielona Góra. Współzałożycielka i od 17 lat prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze, świadczącej pomoc i wsparcie osobom pokrzywdzonym przemocą seksualną, domową i dyskryminacją. Odznaczona w 2011 r. przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi na działalność społeczną na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Członkini Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej województwa lubuskiego. Laureatka w 2016 r. Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii „Działalność społeczna”. Wyróżniona odznaką: „Zasłużona dla Województwa Lubuskiego” w 2016 r.

 

LIDIA MAKOWSKA – Kulturolożka, zawodowo zajmuje się komunikacją zaangażowaną. Ekspertka ds. polityk samorządowych i równościowych. Współpracowała przy wdrażaniu programów unijnych, członkini Zarządu Culture Action Europe w Brukseli (2004-2007). Przez 12 lat koordynowała współpracę międzynarodową w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Przez 5 lat kierowała Sekretariatem ARS BALTICA (siecią ministerstw kultury krajów nadbałtyckich). Współinicjatorka Trójmiejskiej Akcji Kobiecej (TAK), Kongresu Kobiet Pomorza, śpiewa w Chórze TAK. Współzałożycielka Kongresu Ruchów Miejskich, aktywistka lokalnego Stowarzyszenia Lepszy Gdańsk oraz radna Dzielnicy Wrzeszcz Górny. Laureatka wyróżnień za działalność społeczną w w/w organizacjach m.in. – Nagrody „Pomorskie Sztormy” „Gazety Wyborczej” i Marszałka Województwa Pomorskiego.

IDA MICKIEWICZ-FLORCZAK – Absolwentka Wydział Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim, ze specjalnością edukacja specjalna. Trenerka z zakresu umiejętności interpersonalnych i komunikacji, interwencji kryzysowej. Edukatorka seksualna. Koordynatorka Żywej Biblioteki w Łodzi. Trenerka równościowa i antydyskryminacyjna. Współorganizatorka łódzkich Marszy i Maratonów Równości. Działaczka społeczna na rzecz środowiska LGBT+ oraz osób doświadczających wykluczenia społecznego. Od 2016 r. na stanowisku prezeski Stowarzyszenia Fabryka Równości.

 

MIŁKA (MIŁOSŁAWA) STĘPIEŃ – Urodzona i wychowana w Zambii, mieszka w Koninie (z przerwami) od 12. roku życia.  W swoim mieście znana głównie jako aktywistka społeczna i ekologiczna, powiązana z różnymi organizacjami lokalnymi. Jest prezeską Stowarzyszenia Akcja Konin, wiceprezeską feministycznej Fundacji Pełnym Głosem oraz sekretarzynią Zarządu Krajowego Partii Zieloni. Dr nauk humanistycznych, afrykanistka i anglistka, tłumaczka. Współtwórczyni Festiwalu Filmów Afrykańskich AfryKamera, z którym współpracuje do tej pory.

 

KATARZYNA SZTOP-RUTKOWSKA – Kandydatka na prezydenta Białegostoku z ruchu miejskiego Inicjatywa dla Białegostoku. Socjolożka z dużym doświadczeniem badawczym i działaczka społeczna. Obecnie pracuje w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku. W swoich działaniach łączy działalność badawczą, dydaktyczną z działaniami na rzecz społeczności lokalnej. Pomysłodawczyni i prezeska zarządu Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab". Certyfikowana trenerka, szkoli urzędników, organizacje pozarządowe, nauczycieli. Absolwentka programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Szkoła Liderów”. Koordynatorka Techklubu Białystok – spotkań na temat nowych technologii. Współinicjatorka inicjatywy „100-lecie kobiet” w województwie podlaskim.

 

DLACZEGO WALKA O PRAWA KOBIET NIGDY SIĘ NIE KOŃCZY?  / godz. 12:00 / moderacjaMałgorzta Tkacz-Janik / udział: Marta Dzido, Małgorzata Fuszara, Katarzyna Gauza, Dominika Kozłowska, Alicja Urbanik-Kopeć

MAŁGORZATA FUSZARA – Polska prawniczka i profesorka socjologii, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z socjologią polityki, gender studies, socjologią mniejszości etnicznych, kulturowych i społecznych oraz socjologią prawa. Profesorka nauk humanistycznych, od 2014 do 2015 r. sekretarz stanu w Kancelarii Premiera i Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania. 

 

 

 

KATARZYNA GAUZA (ur. 1983) – Aktywistka, od 2011 r. działa w łódzkim klubie Krytyki Politycznej. Zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat Rewolucji 1905 r. i od 2013 r. organizuje obchody rocznicy Powstania Łódzkiego. Należy do stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom. Na co dzień pracuje jako programistka.

 

 

DOMINIKA KOZŁOWSKA – Absolwentka filozofii na Papieskiej Akademii Teologicznej. W 2006 r. na Wydziale Filozoficznym tej uczelni uzyskała stopień doktory nauk humanistycznych w oparciu o pracę zatytułowaną „Liberalizacja sumienia. Wpływ filozofii Friedricha Nietzschego na współczesną kondycję sumienia”. Kierowała redakcją „Thinking in Values”, pracowała także w Redakcji Literatury Religijnej i Filozoficznej wydawnictwa „Znak”, a w 2010 została redaktor naczelną miesięcznika „Znak”.

 

ALICJA URBANIK-KOPEĆ – dr, pracuje w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Kultury Polskiej. Oprócz kulturoznawstwa ukończyła też anglistykę w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW. Zajmuje się historią literatury i kultury polskiej XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem przejawów kształtującej się wówczas nowoczesności i jej nietypowych manifestacji (przede wszystkim wynalazczości, emancypacji i zmian w duchowości, na przykład magnetyzmu i spirytyzmu).

 

-------------------------------------------------------------------------

 

CENTRUM SEKSUALNOŚCI, sala 7

Opiekunka CENTRUM: Anna Jurek

WYKŁAD ALICJI DŁUGOŁĘCKIEJ / godz. 09:00 / 

 

ALICJA DŁUGOŁĘCKA – Absolwentka Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim, doktora nauk humanistycznych, prowadzi zajęcia z psychosomatyki i rehabilitacji seksualnej w Wydziale Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się edukacją psychoseksualną i seksualnością kobiet – prowadzi szkolenia dla specjalistów i młodzieży, jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim i Seksuologii Klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz Akademii Medycznej i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Autorka licznych książek i artykułów z tego zakresu m.in. podręcznika dla gimnazjalistów do „wychowania do życia w rodzinie” i monografii „Edukacja
seksualna”, „Jak się kochać” i „Seks na wysokich obcasach” oraz „Zwykłej książki o tym, skąd się biorą dzieci”. Swoją pracę naukową i popularyzatorską poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, szeroko rozumianej edukacji seksualnej i propagowaniu zdrowia seksualnego. Na co dzień pracuje z klientami w zakresie edukacji psychoseksualnej w Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie.

 

EDUKACJA SEKSUALNA PO ŁÓDZKU  / godz. 09:20 / moderacjaEwa Tyszko, udziałIwona Czerwoniuk, Aleksandra Dulas, Andrzej Jakubas, Anna Jurek, Małgorzata Moskwa-Wodnicka

 

IWONA CZERWONIUK – Certyfikowana psychoterapeutka BSFT (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu). Doświadczenia zawodowe zdobywa od 23 lat w Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia i Psychoterapii oraz przez okres 8 lat w Ośrodku Terapii Rodzin w Łodzi. Prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną w Prywatnym Gabinecie Terapeutycznym „Kraina Rozwiązań". Współpracuje z Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi i Instytutem Konsultacyjno-Terapeutycznym INVERSA w Warszawie.

 


ALEKSANDRA DULAS – Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Studiowała socjologię i etykę na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2004 r. tworzyła Fundację Jaskółka. Twórczyni projektów edukacyjnych, propagatorka edukacji obywatelskiej. Autorka programu edukacji seksualnej dla młodzieży. Prezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Członkini Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Redaktorka naczelna Łódzkiej Gazety Społecznej Miasto Ł. Dla Teatru Powszechnego prowadzi warsztaty po spektaklach granych w ramach cyklu „Dziecko w sytuacji”. W 2017 r. otrzymała odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” za działalność na rzecz Miasta godną szczególnego uznania.

 

 

ANDRZEJ JAKUBAS – Aktor Teatru Powszechnego w Łodzi od 1991 r. Urodzony w 1959 r. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej – oddział we Wrocławiu. W Teatrze Powszechnym w Łodzi w ramach cyklu edukacyjnego „Dziecko w sytuacji" wyreżyserował spektakle „Oczy nieba", „Mój tata chce latać jak ptak" oraz wspólnie z Arkadiuszem Wójcikiem „Niezwykły dom Pana A., czyli skradzione dźwięki". Po spektaklach „Impreza" i „Dziewczyna jak ta" prowadzi rozmowy z młodzieżą o dorastaniu, relacjach z innymi, seksualności. 

 

 

ANNA JUREK – Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Propagatorka programu „Filozofowania z dziećmi” autorstwa Matthew Lipmana. Autorka programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Stworzyła autorski program edukacji seksualnej dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Wiceprezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Współpracuje z Łódzką Gazetą Społeczną Miasto Ł, dla której przeprowadza wywiady. Dla Teatru Powszechnego prowadzi warsztaty po spektaklach  granych w ramach cyklu „Dziecko w sytuacji”. W 2017 r. otrzymała odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” za działalność na rzecz Miasta godną szczególnego uznania.

MAŁGORZATA MOSKWA-WODNICKA – Radna Rady Miejskiej. Inicjatorka miejskiego programu „In Vitro", akcji Las Młodej Łodzi oraz  platformy „Łódź przyjazna zwierzętom". Członek Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W Radzie Miejskiej zajmuje się sprawami związanymi z ochroną środowiska, budżetem obywatelskim, edukacją, sprawami społecznymi oraz promocją miasta. Współpracuje z organizacjami kobiecymi, działa na rzecz równości płci i praw człowieka. Popiera edukację seksualną, która jest bardzo ważnym elementem wspierającym dzieci w zrozumieniu procesów w nich zachodzących.

 

 

EWA TYSZKO – Dziennikarka i prezentera TV TOYA, poprzednio TV POLSAT. Współpracuje również m.in. z „Pulsem Biznesu” i „Angorą”. Absolwentka Wydziału Realizacji PWSFTv i T, Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej. Prowadzi szkolenia medialne, konferencje, panele.

 
 
 
 
 
 
PRZEMOC SEKSUALNA WŚRÓD MŁODZIEŻY - JAK JEJ ZAPOBIEGAĆ? DOBRE PRAKTYKI W WYCHOWANIU  / godz. 10:20 / moderacjaAleksandra Józefowska, udziałŻenia Aleksandrowa, Lucyna Kicińska, Joanna Skonieczna, Alina Synakiewicz
 

ŻENIA ALEKSANDROWA – Edukatorka seksualna, pedagożka, animatorka kultury, wolontariuszka Pontonu od 2014 r., certyfikowana doradczyni ds. HIV/AIDS. youtuberka („Zbliżenia", „Salon Zmysłów"). O sobie: Ukończyłam również Studio Aktorskie w Krakowie oraz kurs Teatru Forum, gdzie zrealizowałam i zagrałam w spektaklu który dotyczył seksualności i był skierowany do młodzieży. Od niedawna zajmuję się pedagogiką teatru i współpracuję z Teatrem Układ Formalny. Jestem odpowiedzialna za warstwę merytoryczną i prowadzenie warsztatów po spektaklu „#[+#@!? (słowo na G)”. Spektakl dot. gwałtu i jest skierowanym do gimnazjalistów, nauczycieli oraz rodziców.

 

 

ALEKSANDRA JÓZEFOWSKA – Mgr. Pedagogiki Ogólnej na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Intra oraz Podyplomowych Studiów z Seksuologii Klinicznej. Edukatorka seksualna i trenerka. Od 16 lat kieruje Grupą Edukatorów Seksualnych Ponton przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. W trakcie kształcenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Intra. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla różnych grup: pracuje z młodzieżą gimnazjalną, licealną, dorosłymi (rodzice i kadra pedagogiczna), współpracowała m.in. z wydawnictwem „Wiedza i Praktyka" oraz czasopismem „Emocje". Za pracę z  młodzieżą została nominowana do  tytułu Polka Roku 2006 przez magazyn Gazety Wyborczej „Wysokie Obcasy" oraz wyróżniona w magazynie „ELLE”.

LUCYNA KICIŃSKA – Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, specjalizacja: wychowanie resocjalizujące, rocznego kursu prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy, Studium Terapii Narracyjnej (afiliacja Centre for Narrative Practice w Manchesterze). Członkini Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Od 14 lat współpracuje organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w świadczeniu pomocy telefonicznej i online. Szkoli profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy przez telefon i online, jest autorką narzędzi edukacyjnych dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Od 2009 r. związana z FDDS, gdzie odpowiada m.in. za działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100.

 

JOANNA SKONIECZNA – Edukatorka seksualna Grupy Ponton, trenerka umiejętności psychospołecznych i doktorantka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. O sobie: Prowadzę warsztaty i poradnictwo z edukacji seksualnej dla młodzieży oraz koordynuję projekty z i dla młodych osób. Angażuję się w promocję zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ukończyłam Zdrowie Publiczne oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego, Ośrodek INTRA. Prywatnie jest wielbicielką kotów, wiosny i zapachu bzów. W wolnym czasie latam trenuje acroyogę.
 

ALINA SYNAKIEWICZ – Pedagożka, edukatorka seksualna, trenerka umiejętności psychospołecznych. Od 2004 r. współpracuje z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz praw reprodukcyjnych i seksualnych. Zajmuje się edukacją seksualną, antydyskryminacyjną, ekologiczną, globalną, dzieci, młodzieży i dorosłych. Wolontariuszka Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton. Autorka publikacji dla młodzieży „Jak dojrzewać i nie zwariować”, współtwórczyni poradnika „Nie zgadzam się na przemoc! Aktywizacja młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i wiktymizacji”. Przez wiele lat zajmowała się problematyką przemocy wobec kobiet, dyżurowała na telefonie dla kobiet doświadczających przemocy domowej. Współredaktorka raportu „Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce”. Pracowała jako wychowawczyni w Ognisku na Zielonej Białołęce w Warszawie. W ramach współpracy z Grupą Edukatorów Seksualnych Ponton udziela porad podczas dyżurów telefonu zaufania dla młodzieży. Pracuje w Trans-Fuzji – Fundacji na rzecz osób transpłciowych, w której zajmuje się koordynowaniem wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego udzielanego osobom transpłciowym i ich bliskim.
 

 

POKAZ FILMU "PANI SØEBORG W LABIRYNTACH ŻYCIA"  / godz. 11:20 / moderacjaAnna Nowicka, udziałAnna Elisabeth Jessen

 

ANNA ELISABETH JESSEN – Duńska dziennikarka i pisarka, autorka licznych reportaży radiowych i filmów dokumentalnych wyprodukowanych dla duńskiej telewizji, z których wiele zostało nagrodzonych na międzynarodowych festiwalach. Znana z książki i filmu dokumentalnego pt. „Czaszka z Katynia", który został pokazany przez wiele europejskich stacji telewizyjnych, w tym również w Polsce. Współautorka, razem z Moniką Hemperek z Polskiego Radia Lublin, reportażu radiowego „Guten Tag po polsku" o odnalezieniu tożsamości i rekonstruowaniu bolesnej rodzinnej historii, który w 2015 r. wyróżniono nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek.

 

ANNA NOWICKA – Absolwentka Filologii angielskiej na UŁ, na wydziale pragmatyki językoznawczej, specjalizuje się w krytycznej analizie dyskursu. Mediatorka, nauczycielka, działaczka na rzecz praw kobiet i praw pracowniczych. Propaguje uczestnictwo kobiet w polityce. Matka feministów.

 

 

KOBIETO, POZNAJ SWOJE CIAŁO  / godz. 12:25 / moderacjaAnna Jurek, udziałCaroline Due, Kirstine Marie Skjerning Thomsen

 

CAROLINE DUE – Religioznawczyni, filozofka, fotografka i montażystka, autorka krótkich wywiadów z politykami, muzykami i pisarzami. Współzałożycielka wytwórni Bedside Productions, zajmującej się produkcją artystycznych filmów pornograficznych. Autorka wykładów i warsztatów o feministycznej sztuce i literaturze. Jedna z redaktorek najnowszego wydania słynnej duńskiej książki „Kobieto znaj swoje ciało", współredaktorka książki „Płeć i równouprawnienie". Współtwórczyni „waginomatu", czyli budki fotograficznej uwieczniającej waginy.


KIRSTINE MARIE SKJERNING THOMSEN – Aktywistka, obrończyni praw kobiet, działaczka społeczna, członkini zarządu K. Vinders Fond, wydającego słynną duńską książkę „Kobieto znaj swoje ciało". Studiuje literaturę porównawczą i Gender Studies na Uniwersytecie Kopenhaskim. Specjalizuje się w literaturze feministycznej i rewolucyjnej.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

CENTRUM MEDIALNE, sala 4

Opiekunki CENTRUM: Agata Jankowska, Dorota Warakomska

KOBIETY W SIECI, SIEĆ KOBIET. KOBIETO OTWÓRZ SIĘ NA... WIEDZĘ / godz. 09:30 / moderacjaAgata Kubasiewicz / udział: Joanna Brodzik, Sandra Frydrysiak, Magda Garbacz-Kajda, Marta Majchrzak

 

JOANNA BRODZIK – Aktorka filmowa i teatralna, ambasadorka województwa lubuskiego. Urodziła się 11 stycznia 1973 r. w Krośnie Odrzańskim. Od ponad 20 lat gości na szklanym ekranie – największą sympatię telewidzów zdobyła w serialach: „Magda M”, „Kasia i Tomek" oraz "Dom nad rozlewiskiem". Obecnie występuje w warszawskim Teatrze Capitol w sztuce „Di, Viv i Rose". Jest założycielką Fundacji „Opiekun Serca”, a także czynną jej członią. Prywatnie wielbicielka dalekich podróży i pasjonatka kulinarna.

 

SANDRA FRYDRYSIAK – Doktorka nauk humanistycznych, kulturoznawczyni i socjolożka pracująca naukowo w obszarach new media studies, dance studies oraz gender studies. Wykładowczyni m.in. Joint European Master’s Degree in Women’s and Gender Studies: GEMMA na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowych Studiów z Teorii Tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Na stałe związana z Katedrą Kulturoznawstwa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Autorka książki „Taniec w sprzężeniu nauk i technologii. Nowe perspektywy w badaniach tańca” (2017).

 

 

MAGDA GARBACZ-KAJDA – Radca prawny, mediatorka. Współzałożycielka serwisu newsowego dla kobiet newsme.pl. Wyznawczyni zasady, że na rzeczywistości nie należy się obrażać, tylko wychodzić jej naprzeciw i robić swoje. Dobrze. 

 

 

AGATA KUBASIEWICZ – Pasjonatka szeroko pojętej komunikacji z drugim człowiekiem. Na koncie romans z PR-em politycznym. Z zawodu etyczka, a wcześniej flecistka. Współzałożycielka serwisu newsowego dla kobiet newsme.pl. Prywatnie matka w typie włoskim. Z ramionami zawsze gotowymi do przytulenia. 

 

 

 

MARTA MAJCHRZAK – Psycholożka z ponad 15-letnim doświadczeniem w badaniach społecznych i marketingowych. Współautorka raportów na temat polskich rodzin „Kids Power” oraz młodych osób w Polsce „Świat Młodych”. Doświadczona moderatorka i analityczka. Współwłaścicielka OH LALA, które specjalizuje się w pracy z ciałem i ruchem. Propagatorka medytacji w ruchu.

 

 

 

 

KOBIETY W SIECI, SIEĆ KOBIET. BĄDŹ KOBIETĄ, KTÓRĄ CHCIAŁABYŚ SPOTKAĆ  / godz. 10:00 / prowadzeniePaulina Smaszcz-Kurzajewska 

 

 

PAULINA SMASZCZ-KURZAJEWSKA – Dyrektor PR i Komunikacji platformy nc+ . Zarządza zespołem public relations oraz pełni funkcję Rzecznika Prasowego. Na polskim rynku pracuje w dużych korporacjach od 23 lat pełniąc stanowiska top menedżera public relations budując międzynarodowe projekty strategiczne. W swojej karierze poza nadzorowaniem projektów Public Relations jest również trenerem autoprezentacji i mówcą motywacyjnym specjalizującym  się w personal brandingu i rozwoju osobistym. Pracowała jako dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Z wykształcenia filolog polski. Jest doktorantką Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu SWPS na kierunku socjologia. Zaangażowana w pracę z kobietami poprzez badania własne, projekty oraz działalność na rzecz fundacji, stowarzyszeń, zrzeszeń kobiet przedsiębiorczych. Aktywnie wspiera STOWARZYSZENIE KONGRES KOBIET, jest jurorem LOŻY EKSPERTÓW KONKURSU SUKCES PISANY SZMINKĄ, współpracuje z Siecią Przedsiębiorczych Kobiet, Lożą Kobiet Biznesu, organizacją VITAL VOICES. Mama, żona, przyjaciel, szef i właścicielka dwóch psów. Zawsze uśmiechnięta, pozytywna i z ogromną energią idąca przez kobiecy świat.

 

MEDIA BEZ KOBIET? DLA KOBIET. Z KOBIETAMI!  GDZIE TE LIDERKI  / godz. 10:30 / prowadzeniePiotr Pacewicz

 

PIOTR PACEWICZ – Redaktor nacz. portalu OKO.press. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1980 do 1989 r. był adiunktem w Instytucie Psychologii PAN, pracował także jako wykładowca psychologii społecznej na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie Zachodnim. W latach 80. związany z opozycją demokratyczną. Od 1981 do 1989 związany z "Tygodnikiem Mazowsze" (największym pismem podziemnej "Solidarności") jako archiwista, następnie redaktor i twórca tekstów. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Jest jednym z założycieli "Gazety Wyborczej", od 1995 do 2010 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego.  Zajmuje się sprawami polskiej sceny politycznej, podejmuje też tematykę obyczajowo-społeczną. Jest jednym z regularnych komentatorów "Gazety Wyborczej", zajmuje się tematyką obrony praw człowieka, piętnując różne przejawy nietolerancji i ksenofobii. Jest również pomysłodawcą i współorganizatorem licznych redakcyjnych akcji społecznych i promocyjnych "Gazety Wyborczej" (np. "Rodzić po ludzku", "Szkoła z klasą", "Polska Biega"). feminista, laureat kongresowej Nagrody Różnorodności VI Kongresu Kobiet.

 

 

MEDIA BEZ KOBIET? DLA KOBIET. Z KOBIETAMI!  JAK KOBIETY ZMIENIAJĄ MEDIA - DOBRE PRAKTYKI  / godz. 10:45 / moderacjaDorota Warakomska / udziałZuzanna Dąbrowska, Agata Diduszko-Zyglewska, Marta Drożdż i Anna Luboń, Aleksandra Klich, Renata Kim, Joanna Mosiej-Sitek, Agata Szczęśniak, H.Zielińska

 

ZUZANNA DĄBROWSKA – „Rzeczpospolita” – Pracowała w radiowej Jedynce, TVP Info, gdzie m.in. prowadziła wywiady w wieczornym paśmie „Info Dziennik - Gość”. Była związana także m.in. z „Przeglądem Tygodniowym” i „7 Dniem Tygodnia”, kierowała działami politycznymi „Trybuny”, „Dziennika” oraz „Dziennika Gazety Prawnej”. (info z www.wirtualnemedia) 
 

 

AGATA DIDUSZKO-ZYGLEWSKA – „Przy kawie o sprawie” –  Dziennikarka, publicystka, aktywistka, członkini zespołu Krytyki Politycznej. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą", członkini zespołu programowego Kongresu Kultury i Forum Przyszłości Kultury w Warszawie. Pisze m.in. o prawach kobiet, relacjach między państwem a kościołem, edukacji i kulturze.

 

 

 

MARTA DROŻDŻ „Elle” – Absolwentka warszawskiej SGH. Z prasą kobiecą związana od 1998 roku. Zaczęła na studiach w Cosmopolitan. W 2002 wprowadzała na polski rynek magazyn Glamour, w którym pełniła rolę szefowej działu urody. Od 2008 związana z magazynem ELLE, w którym pełniła rolę szefowej działu urody, a następnie zastępczyni naczelnej. Od stycznia 2018 redaktor naczelna tego tytułu. Nałogowo podróżuje i biega. Uwielbia Pary, Nowy Jork i rozmowy z ciekawymi ludźmi.

 

 

ANNA LUBOŃ „Elle” – Dziennikarka, redaktorka, szefowa działów kultury w prasie kobiecej. Autorka kilkudziesięciu wywiadów z osobowościami, artystami, twórcami. ?Od lat związana z magazynem ELLE, gdzie pełni rolę redaktorki działu kultury. Była wydawcą i producentką w TVN Style i TVP2. Wydała książkę „Mistrzynie” – zbiór wywiadów z wybitnymi kobietami. Prowadzi bloga Cud Kultury. Nie bez powodu słowo „kultura” powtarza się najczęściej – podobnie, jak słowo „kobieta”. Urodziła się i mieszka w Warszawie.

 

 

ALEKSANDRA KLICH „Wyborcza” – Dziennikarka i redaktorka, od trzech lat wicenaczelna „Gazety Wyborczej", a od maja – także naczelna „Wysokich Obcasów".  Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka kilku książek, m.in. biografii Kazimierza Kutza, była nominowana  m.in. do Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego i Grand Press. W „Wyborczej” stworzyła m.in. „Magazyn Świąteczny” – sobotni dodatek ludzi i opinii , wprowadziła z sukcesem na rynek specjalne, droższe wydania sobotniej „Wyborczej”, jest też odpowiedzialna za angażowanie redakcji w system sprzedaży prenumerat cyfrowych – wg ostatnich wyników Wyborcza.pl ma 133 tys. prenumeratorów cyfrowych.

 

 

RENATA KIM „Newsweek” –Szefowa działu społeczeństwo „Newsweek Polska”. Pracowała też w tygodnikach „Wprost” i „Przekrój”, a wcześniej w „Dzienniku”. Zaczynała jednak od radia. Przez kilkanaście lat była związana z różnymi rozgłośniami: RMF FM, Trójką i Sekcją Polską BBC. Nie może żyć bez sportu. Uprawia Taekwondo (3 dan), w zimie jeździ na snowboardzie, a w lecie gra w golfa. Szaleje za zumbą. Ma męża Koreańczyka (z Południa) i córkę Rinę.

 

 

 

JOANNA MOSIEJ-SITEK „Wysokie Obcasy” – Zastępczyni wydawcy Gazety Wyborczej, wydawczyni „Wysokich Obcasów“ i „Wysokich Obcasów Extra“, redaktorka naczelna magazynu „Praca“. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i fizyki na UAM w Poznaniu. Profesjonalny coach, trenerka komunikacji opartej na empatii, zaangażowana we wspomaganie rozwoju kobiet.

 

 

 

AGATA SZCZĘŚNIAK OKO.press –  (ur. 1980) Redaktorka i dziennikarka. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna „Krytyki Politycznej". Obecnie w OKO.press. Pracowała też w „Gazecie Wyborczej". Współautorka spektaklu „Europa. Śledztwo" (komuna warszawa 2014). Z wykształcenia socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. Absolwentka Leadership Academy for Poland.

 

 

 

DOROTA WARAKOMSKA TOK FM – Prezeska Zarządu Stowarzyszenia i rzeczniczka prasowa Kongresu Kobiet. Dziennikarka i publicystka, prezenterka, autorka reportaży i programów telewizyjnych oraz artykułów, doradczyni i konsultantka medialna, wykładowczyni, autorka książek, w tym m.in.: „Droga 66” i „Ostatnia wyspa komunizmu. Jan Paweł II na Kubie”. Za pracę dziennikarską odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Promotorka działań na rzecz odpowiedzialnego biznesu i równych szans. Członkini założycielka Stowarzyszenia „Towarzystwo Dziennikarskie”.

W latach 1991-2006 szefowa Panoramy i wicedyrektorka TVP1 ds. informacji i publicystyki. Prowadziła Wiadomości w TVP1 i Panoramę w TVP2, obsługiwała najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze w Polsce i na świecie. Jako korespondentka w USA przeprowadziła wywiady m.in. z Georgem W. Bushem, Hillary Clinton, Joe Bidenem, Madeleine Albright, Colinem Powellem, Ryszardem Kuklińskim. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka National Forum Foundation oraz German Marshall Fund of the United States. Stażystka w stacjach Fox oraz CNN.

Właśnie ukazała się jej książka „Co się stanie z Ameryką” (wyd. Pascal).

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

CENTRUM DUCHOWE EWY WOYDYŁŁO, sala 6

Opiekunka CENTRUM: Ewa Woydyłło-Osiatyńska

WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ / godz. 09:00 / moderacjaEwa Woydyłło-Osiatyńska

 

EWA WOYDYŁŁO-OSIATYŃSKA – Psycholożka, psychoterapeutka, autorka artykułów i książek chętnie czytanych przez kobiety. Jako dyrektorka programu o leczeniu uzależnień w Fundacji Batorego od ponad 20 lat organizuje szkolenia dla specjalistów w Europie Wschodniej, Azji Centralnej i w środowiskach polonijnych w wielu miastach w Europie Zachodniej. Wierzy w humanizm i moc ludzkiego ducha. Skutecznie pomaga odnaleźć drogę do własnego szczęścia.

 

 

NAMALUJ SOBIE SIEBIE  / godz. 10:00 / moderacjaGrażyna Cholewińska

 

GRAŻYNA CHOLEWIŃSKA – Niegdyś wieloletnia specjalistka montażu telewizyjnego w jednej z dużych stacji TV, a obecnie malarka z legitymacją Związku Plastyków Artystów Rzeczypospolitej oraz nauczycielka Vedic Art, czyli metody rozwoju świadomości, budzenia kreatywności i pasji życia.

 

 

 
TWÓRZ PIĘKNO I WOLNOŚĆ  / godz. 11:00 / udziałMaria Grońska, Tanna Jakubowicz-Mount, Magdalena Kuropatwińska, Justyna Masella Praszyńska
 

MARIA GROŃSKA – O sobie: Wolność Współczucie Prawdziwe Życie możesz skorzystać lub nie. Po 20 latach pracy na rzecz kobiet i doświadczenia mojej drogi stworzyłam unikatową, bezpieczną metodę uzdrawiania poprzez dźwięk, którą wykorzystuję prowadząc warsztaty i sesje indywidualne SILENCE from SOUND. Dźwięk, którego możesz doświadczyć pozwala przemienić się Tobie i Twojemu życiu.

 
 
TANNA JAKUBOWICZ-MOUNT – Psychoterapeutka z 47-letnim doświadczeniem. UW – 1970 r. Od 30 lat pracuje z kobietami w kraju i za granicą, zasiada w kręgu starszyzny kobiet. Od 2016 r. prowadzi w Polsce akcję „obejmiemy Polskę kręgiem kobiet", której celem jest odzyskanie przez kobiety poczucia mocy, godności, świadomości swoich praw i mocy sprawczej w działaniu na rzecz tworzenia holistycznego modelu społeczeństwa. Aktywnie wspiera "uliczną" opozycję.
 
 
MAGDALENA KUROPATWIŃSKA – O sobie: Pracuję z żywiołami, jestem terapeutką ajurwedyjską, kulturoznawczynią, współtworzę kulturę kręgów kobiet. Łączę nauki moich nauczycieli ze ścieżek ludów rdzennych Ameryki, wed i qi-gongu. Od najmłodszych lat w głowie szachistka, w sercu aktywistka, a dusza dzika, wolna, taneczna i malująca, pełna miłości do wszystkich żywych istot.
 
 
 
 
 

 

JUSTYNA MASELLA PRASZYŃSKA – Masażystka, terapeutka, matka, żona, aktywistka. O sobie: Współtworzę kulturę kręgową, widzę w tym wielką szansę na głęboką pracę z konfliktem. Współtworzę ruch edukacji demokratycznej, współorganizuję Latającą Szkołę dla Dzieci i Młodzieży.

 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------

 
 

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI, sala B

Opiekunka CENTRUM: Ewa Rumińska-Zimny

 

SKĄD PIENIĄDZE NA FEMINIZM W POLSCE? / godz. 09:00 / moderacja: Justyna Frydrych, udziałMarta Kokorzycka, Anita Kucharska-Dziedzic, Mirella Panek-Owsiańska, Magdalena Pocheć

 
JUSTYNA FRYDRYCH – Fundusz Feministyczny. Aktywistka, edukatorka antydyskryminacyjna, feministka, była członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca i współorganizatorka warszawskich Manif, działaczka na rzecz praw uchodźczyń i uchodźców.
 
MARTA KOKORZYCKA – Manifa Toruńska. Feministka, aktywistka, społecznika, matka, doula. Członkini Kolektywu Manifa Toruńska. Organizatorka i koordynatorka wielu warsztatów i spotkań z zakresu praw człowieka, praw kobiet oraz świadomego rodzicielstwa, a także toruńskiej Manify oraz innych demonstracji w obronie praw kobiet. Ma doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działania feministyczne, a także w zakresie badań społecznych. 

ANITA KUCHARSKA-DZIEDZIC – BABA Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet. Doktora nauk humanistycznych, współzałożycielka i od 19 lat prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na rzecz Kobiet BABA, udzielającego pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą, przestępstwem i dyskryminacją. Twórczyni i koordynatorka projektów przeciwdziałania przemocy seksualnej i domowej. Autorka publikacji z zakresu literatury współczesnej oraz kwestii kobiecych, społecznych i praw człowieka. Laureatka Nagrody Polskiej Rady Biznesu im Jana Wejcherta w kategorii „Działalność społeczna” (2016). Mama Antka, żona Piotra.


MIRELLA PANEK-OWSIAŃSKA – Kosmos dla Dziewczynek. Ekspertka CSR, zarządzania różnorodnością i komunikacji społecznej. Jedna z fundatorek fundacji Kosmos dla Dziewczynek, wieloletnia prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Była rzeczniczka prasowa polskiej sekcji Amnesty International. Stworzyła i koordynowała program „Demokracja bez kobiet to pół demokracji”, inicjatorka wielu grup i projektów dla kobiet. Autorka artykułów i komentarzy prasowych, mentorka i trenerka wspierająca organizacje pozarządowe w komunikacji i fundraisingu. Mama Zojki. 

MAGDALENA POCHEĆ – Fundusz Feministyczny. Z wykształcenia psycholożka międzykulturowa, feministka zaangażowana w rozwój partycypacyjnej i progresywnej filantropii w Polsce (FemFund), w Europie (FundAction) i na świecie (FRIDA The Young Feminist Fund), współautorka i współredaktorka raportów z realizacji Konwencji ONZ w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) w Polsce. Pochodzi z przedmieść Warszawy.
 
 
KOBIETY JAKO LIDERKI ZMIAN / godz. 10:15 / moderacja: Irene Hahn-Fuhr, udziałXymena Bukowska, Katarzyna Iwińska, Dagmara Kubik, Anna Miczka-Klosa
 

 

XYMENA BUKOWSKA – Socjolożka, adiunktka w Instytucie Socjologii Collegium Civitas, badaczka społeczności lokalnych. Zajmuje się socjologią obywatelstwa, teorią demokracji oraz socjologią kultury i problematyką tożsamości w późnej nowoczesności.

 

 

 

 

IRENE HAHN-FUHR – Politolożka, dyrektorka Przedstawicielstwa Fundacji Heinricha Bölla w Warszawie od 2014 r. Zajmuje się społecznymi aspektami procesów demokratyzacji, integracją europejską oraz stosunkami międzynarodowymi. Wcześniej pracowała m.in. w Instytucie Polityki Europejskiej (IEP), na Uniwersytecie Europejskim Viadrina oraz w Niemieckiej Radzie do Spraw Zagranicznych (DGAP). Była także doradczynią frakcji Związek 90/Zieloni ds. polityki europejskiej w Bundestagu.

 

 

KATARZYNA IWIŃSKA – Socjolożka, badaczka, adiunktka w Instytucie Socjologii Collegium Civitas, współautorka opracowań z zakresu oddziaływania inwestycji na środowisko, idei zrównoważonego rozwoju i demokracji środowiskowej. Autorka publikacji na temat podmiotowego sprawstwa, partycypacji społecznej i aktywności ekologicznej.

 

 

DAGMARA KUBIK – Organizatorka społecznościowa, trenerka, superwizorka. Działaczka Katowickiego Alarmu Smogowego, członkini Zarządu Europejskiej Sieci Organizatorów Społecznościowych (ECON). Autorka programów szkoleniowych dla organizatorów społecznościowych z terenu Europy Wschodniej i Centralnej, autorka projektu „European Community Organizing School” – pierwszego w Europie międzynarodowego programu kształcenia organizatorów społecznościowych.

 

ANNA MICZKA-KLOSA – Socjolożka, trenerka, społeczniczka, absolwentka Śląskiej Akademii Liderek. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektów dedykowanych społecznościom lokalnym, współzałożycielka i prezeska Fundacji Cambio, wspierającej i aktywizującej Seniorki i Seniorów z Ligoty. Członkini Wędrującego Teatru Kobiet. Amatorka fotografii. Spełniona Kobieta, Żona, Matka.

 
 
 
 
 
 
ZAPROJEKTUJ SWÓJ BIZNES / godz. 11:30 / prowadzenie: Beata Michalska-Dominiak

 

BEATA MICHALSKA-DOMINIAK – Doświadczona moderatorka design thinking, praktyczka z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu i kierowaniu projektami oraz wsparciu procesów transformacyjnych w organizacjach. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Współzałożycielka społeczności „Klientocentryczni", skupiającej ekspertów z zakresu design thinking, service design, UX, customer research. Rezydentka Art Inkubatora w Łodzi. Współtwórczyni pierwszego w Polsce Design Thinking BarCamp. Czerpie z potencjału myślenia projektowego podczas prowadzenia szkoleń i warsztatów dla biznesu, administracji publicznej, edukacji i sektora pozarządowego. Współpracuje z uczelniami. Bierze udział w konferencjach, kongresach w roli ekspertki. Angażuje się w wiele inicjatyw, w ramach których zamienia problemy na wyzwania i wspiera w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań.

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 
 

CENTRUM CHCEMY CAŁEGO ŻYCIA, sala C

Opiekunka CENTRUM: Anna Duniewicz

 

NIEPEŁNOPRAWNA SEKSUALNOŚĆ? O SEKSUALNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I SPEKTRUM AUTYZMU / godz. 09:00 / prowadzenia: Izabela Fornalik

 

IZABELA FORNALIK – Dr n. hum., pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, psychoterapeutka CBT w  procesie certyfikacji, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Przewodnicząca Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością. Wykładowczyni  na Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego Wydziału Pedagogicznego UW oraz na Podyplomowych Studiach Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na UAM w Poznaniu. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną oraz z osobami ze spektrum autyzmu. Od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób z ASD, ich nauczycieli i rodziców na temat seksualności. Jest autorką licznych publikacji na ten temat, między innymi książek: „Mam autyzm. Mam seksualność. I co dalej? Poradnik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli” oraz „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów”, „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Tworzy pomoce dydaktyczne do edukacji seksualnej osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest autorką pakietów edukacyjnych „O dojrzewaniu. Chłopcy.” oraz „O dojrzewaniu. Dziewczęta”. Prowadzi psychoterapię oraz konsultacje seksuologiczne dla rodziców oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. W 2017 r. wyróżniona tytułem Ambasadorki Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.

 

 

W POSZUKIWANIU BEZPIECZEŃSTWA I GRANIC. STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI! / godz. 10:15 / prowadzenia: Joanna Ławicka

 

JOANNA ŁAWICKA – Pedagożka specjalna, dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Prezeska zarządu Fundacji Prodeste od 2013 r. Autorka popularnej książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera”. Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiwicza na kierunku Pedagogika Specjalna w Poznaniu oraz studia doktoranckie na wydziale Historyczno-Pedagogicznym w Opolu. Członkini Zespołu ds. Wypracowania Zaleceń do Pracy z Dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi przy Rzeczniku Praw Dziecka. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych. W Fundacji koordynuje liczne projekty, prowadzi zajęcia warsztatowe dla osób z ASD oraz pracuje jako terapeutka na turnusach i koloniach. Prywatnie – kobieta z pasją, działa na rzecz rozwoju turystyki i kultury, wychowuje trzy córki.

 

AKTYWNE, SILNE, NIEZALEŻNE. JAK MĄDRZE WSPIERAĆ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI / godz. 11:30 / prowadzenia: Agnieszka Frankowska, Anna Janiak

 

AGNIESZKA FRANKOWSKA – Urodzona 8 marca, feministka, aktywistka, spółdzielczyni, poetka, osoba z niepełnosprawnością. Przez lata zaangażowana w działania poznańskiego Stowarzyszeniu Kobiet „Konsola”, współorganizatorka pierwszego Marszu Równości w Poznaniu (2004) oraz jego kolejnych edycji. Założycielka poznańskiej „Wyspy Kobiet” (2011 - 2013), obecnie angażuje się w działania Partii Razem. Na co dzień zajmuje się rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną, jest wiceprezeską Dobrej Spółdzielni Socjalnej, w ramach której prowadzi „Dobrą Kawiarnię”. Prezeska spółki Dobra i Wino, w ramach której prowadzi lokal „Dobra i Wino”. Zatrudniona w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jako terapeutka zajęciowa i asystentka pracy.

 

ANNA JANIAK – Pedagożka, artystka i społeczniczka. Prywatnie mama dorosłego syna z zespołem Aspergera oraz siostra i prawna opiekunka dorosłej siostry z MPD. Aktywnie działa na rzecz kształtowania właściwego wizerunku osób ze spektrum autyzmu i postrzegania ich potrzeb, nie poprzez pryzmat niepełnosprawności lecz neuroróżnorodności i odmienności potencjałów. Wraz z mężem powołała do życia Fundację na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA, organizację która wspiera rodziny osób z niepełnosprawnościami. Poprzez integrację i rehabilitację społeczną młodych ludzi, aktywizację ich rodzin oraz akcje informacyjne i edukację środowisk. Stara się przeciwdziałać ich społecznemu i zawodowemu wykluczeniu. Od 2014 r. jest liderką Spółdzielni Socjalnej FURIA, zatrudniającej osoby ze spektrum autyzmu, w ramach autorskiego modelu aktywizacji zawodowej. 697 717 291 (Fundacja FIONA)