Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Panelistki i paneliści VII Kongresu Kobiet

Dodano: 10 września 2015

 

BIOGRAMY PANELISTEK I PANELISTÓW SESJI PLENARNYCH VII KONGRESU KOBIET

11-12 września 2015, Hala widowiskowo-sportowa TORWAR

 

SESJA 1. ŚWIAT EUROPA POLSKA

DZIEŃ PIERWSZY – 11 września, GODZ. 10:30 | SESJA 1: ŚWIAT.EUROPA.POLSKA 2015 | moderatorka: Henryka Bochniarz |  udział:  Danuta HÜBNER, Anna KARASZEWSKA, Monika PŁATEK, Magdalena ŚRODA

 

HENRYKA BOCHNIARZ

Założycielka, wicepremierka Gabinetu Cieni i Rady Programowej Kongresu Kobiet.  Ekonomistka, liderka środowiska przedsiębiorców, orędowniczka zwiększenia roli kobiet w życiu publicznym i biznesie. Była ministrą przemysłu i handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, współtwórczyni przemian okresu transformacji ustrojowej. Założycielka jednej z pierwszych w Polsce firm konsultingowych NICOM Consulting. W 1999 r. utworzyła Konfederację Lewiatan, dziś największą organizacją reprezentującą biznes w Polsce. Pełni funkcję wiceprezydenta BUSINESSEUROPE, głównej organizacji pracodawców w UE. Zasiada w radach nadzorczych TP SA, Unicredit i FCA Poland SA. Przewodniczy Polsko-Japońskiemu Komitetowi Gospodarczemu. Od 2002 roku jest wiceprzewodniczącą Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. W latach 2006-2014 była prezeską Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią.

Aktywnie działa na forach międzynarodowych. Należy do paneuropejskiego think-tanku European Council on Foreign Relations.  Z okazji polskiej Prezydencji w Radzie UE zainicjowała Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie, coroczny międzynarodowy kongres środowiska biznesu, ekonomistów i przedstawicieli świata polityki. Autorka wielu publikacji z zakresu makro- i mikroekonomii oraz artykułów prasowych dotyczących aktualnych problemów społeczno-gospodarczych. Jest współtwórczynią Kongresu Kobiet i ustawy parytetowej.  

 

DANUTA HÜBNER

Premierka Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet i Rady Programowej Kongresu. Pierwsza w historii polska Komisarz Europejska, wybitna polska ekonomistka i znawczyni polityki gospodarczej. Odegrała wielką rolę w procesie rozszerzania Unii Europejskiej. Od lipca 2009 r. profesor Hübner jest posłanką w Parlamencie Europejskim i Przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego, członkinią Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych a także członkinią delegacji Parlamentu Europejskiego ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. W maju 2004 r. profesor Hübner została członkinią Komisji Europejskiej Romano Prodiego, a w listopadzie 2004 r. powierzono jej stanowisko Komisarza ds. Polityki Regionalnej. Od 1993 r. zaangażowana w pracę polskiego rządu. Jako Szefowa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej odpowiadała za przygotowanie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Była Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, następnie Szefową Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1998-2001, jako zastępca, a następnie Sekretarz Wykonawczy w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ kierowała Europejską Komisją Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Studiowała w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, (obecnie Szkole Głównej Handlowej), gdzie obroniła tytuł magistra ekonomii (1971) i doktora nauk ekonomicznych (1974), a w 1981 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego. W 1992 r. otrzymała z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk ekonomicznych. Jest doktorem honoris causa pięciu europejskich uniwersytetów.

 

ANNA KARASZEWSKA

Członkini Zarządu i Rady Programowej Kongresu Kobiet i Gabinetu Cieni Kongresu. Absolwentka wydziału socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorantka PAN w dziedzinie publicznej i politycznej promocji kobiet. Swoją karierę zawodową rozpoczęła we wczesnym stadium przemian systemowych i gospodarczych w Polsce, angażując się w wiele przedsięwzięć, współpracując zarówno z sektorem prywatnym jak i pozarządowym.

Przed rozpoczęciem pracy w firmie Ingeus była zastępczynią dyrektora generalnego i dyrektorką ds. rozwoju strategicznego w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan – jednej z najważniejszych polskich organizacji pracodawców działającej na rzecz tworzenia korzystnych warunków rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości w Polsce. Była odpowiedzialna przede wszystkim za rozwój i wdrażanie strategii Lewiatana, budowę kontaktów z lokalnym środowiskiem biznesu oraz reprezentowanie polskich przedsiębiorstw wobec instytucji UE (była odpowiedzialna za działania Lewiatana w Brukseli). Była członkinią Executive Committee BusinessEurope (Konfederacji Europejskiego Biznesu, d. UNICE), najbardziej wpływowej europejskiej organizacji lobbingowej skupiającej najważniejsze organizacje pracodawców w państwach europejskich. W 2005 r., za swój wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości Anna Karaszewska została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego.

 

MAGDALENA ŚRODA

Założycielka Kongresu Kobiet, członkini Gabinetu Cieni i Rady Programowej Kongresu. Profesorka UW. dr hab., pracuje w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się historią idei etycznych, etyką stosowaną, filozofią polityczną i problematyką gender. Jest autorką wielu publikacji z zakresu filozofii politycznej i moralnej oraz  książek m.in: „Idea godności w historii i etyce” (1993), „Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci” (2003), „Kobiety i władza” (2009), „Etyka dla myślących” (2010), „Mała książeczka o tolerancji” (2010). Jest redaktorką ETYKI oraz Rady Naukowej PRZEGLĄDU FILOZOFICZNEGO; Jest członkinią Europejskiego Instytutu Równości Gender w Wilnie. Jest również założycielką i kierowniczką Podyplomowych Studiów Etyki i Filozofii (UW); członkinią Komitetu Etyki Polskiej Akademii Nauk; członkinią Rady Instytutu Spraw Publicznych, członkinią Rady Societas/Communitas. W rządzie Marka Belki pełniła funkcję ministry Pełnomocniczki Rządu ds. Równego statusu Kobiet i Mężczyzn. Zajmuje się działalnością publicystyczną, jest felietonistką „Gazety Wyborczej” i tygodnika „Wprost”.

 

MONIKA PŁATEK

Członkini Rady Programowej i Ministra Sprawiedliwości w Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet. Profesorka UW, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji. Jest kierowniczką Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW. Prowadzi zajęcia na Gender Studies w Polskiej Akademii Nauk. Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej.

 

 

 

 

 

SESJA 2: MAMA, TATA, ALIMENTY

DZIEŃ PIERWSZY – 11 września, GODZ. 12:00 | SESJA: MAMA, TATA, ALIMENTY | moderatorka: AGNIESZKA GRAFF |  udział: IWONA JANECZEK, ELŻBIETA KOROLCZUK, ANITA KUCHARSKA-DZIEDZIC, WANDA NOWICKA, GRZEGORZ WRONA

AGNIESZKA GRAFF

członkini zespołu Krytyki Politycznej i Rady Programowej Kongresu Kobiet, współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca. Od 2000 roku pracuje w Ośrodku Studiów Amerykańskich, gdzie prowadzi zajęcia o literaturze, kulturze i filmie, a także o historii ruchu kobiecego w USA.  Autorka czterech książek o prawach kobiet i gender w polskim dyskursie publicznym: Świat bez kobiet (W.A.B., 2001), Rykoszetem (W.A.B., 2008), Magma (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011) i Matka Feministka (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014) oraz licznych artykułów naukowych i publicystycznych poświęconych myśli feministycznej, płci w kulturze popularnej i ruchowi kobiecemu w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Jej artykuły ukazywały się m.in. w „Public Culture” i „Feminist Studies”. Regularnie publikuje w „Gazecie Wyborczej”, „Wysokich Obcasach” i w „Dzienniku Opinii” Krytyki Politycznej. Uczestniczka wszystkich Kongresów Kobiet, współorganizatorka paneli o rodzicielstwie.

 

 

 

IWONA JANECZEK

Skończyła historię na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych – Dla Naszych Dzieci, którego celem jest zmiana  spostrzegania kwestii alimentów przez społeczeństwo. Jest współwłaścicielką rodzinnej firmy produkcyjnej, matką-feministką trójki nastolatków. „Z wykształcenia i z przekonania jestem humanistką. Ważny jest dla mnie człowiek i jego prawa do godnego życia.  Interesuje mnie rola kobiet w dziejach  Europy.”

 

 

 

Dr ELŻBIETA KOROLCZUK

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Socjolożka, pracuje na Uniwersytecie w Göteborgu. Redaktorka (z Renatą E. Hryciuk) książek „Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce” (2012) i „Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka” (2015). Bada min. ruchy społeczne i rodzicielstwo (w tym debatę wokół in vitro).

 

 

 

ANITA KUCHARSKA-DZIEDZIC

absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1997 r. zajmuje się pracą naukowo-dydaktyczną w Instytucie Filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pracuje także w Zakładzie Literatury XX i XXI w. oraz w pracowni Literatury Współczesnej. W ramach pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia z literatury współczesnej, najnowszej, gender w literaturze i kulturze współczesnej. Prowadzi Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA, którego jest prezeską. Mówczyni i prelegentka, zadeklarowana feministka, często zapraszana na spotkania poświęcone tematom równościowym: w swoich wypowiedziach nie zostawia na mężczyznach suchej nitki – począwszy od biblijnego Adama, poprzez Sienkiewicza i Prusa, na statystycznym polskim mężu skończywszy. Nie oszczędza także samych kobiet – za to, że zgadzają się na swoją rolę dają się wtłaczać w kulturowe wzorce poświęcania się, cierpienia i poczucia winy.

 

 

 

WANDA NOWICKA          

wicemarszałkini Sejmu RP VII kadencji, z wykształcenia filolożka klasyczna. Pracowała jako nauczycielka łaciny i angielskiego w warszawskich liceach. Działaczka ruchów kobiecych, feministka i obrończyni praw człowieka. Wanda Nowicka współzakładała Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo "Neutrum", współtworzyła Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, którą prowadziła do 2011 r.. Była ekspertką Światowej Organizacji Zdrowia.  W latach 1998-2002 była, z rekomendacji PPS, radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jest laureatką wielu nagród, m.in. w 1994 r. polskiej edycji konkursu Kobieta Europy. W 2000 r. została laureatką Tęczowego Lauru. W 2008 r. odebrała nagrodę Uniwersytetu na Wygnaniu (University-In-Exile Award) od nowojorskiej New School for Social Research. Wykłada w szkole Gender Mainstreamingu w PAN. Jest autorką wielu artykułów, publikacji i raportów. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.

 

 

 

GRZEGORZ WRONA

prawnik specjalizujący się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ukończył aplikację sądową, pracował m.in. w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym i Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od kilku lat jest konsultantem w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oraz Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym Warszawa Śródmieście

 

 

 

 

 

 

SESJA 3. 20 LAT PLATFORMY PEKIŃSKIEJ

DZIEŃ DRUGI – 12 września, GODZ. 9:15 |SESJA 3: 20 LAT PLATFORMY PEKIŃSKIEJ | moderatorka: MAŁGORZATA FUSZARA |  udział: ANKA GRZYWACZ, KATARZYNA KĄDZIELA, ALEKSANDRA NIŻYŃSKA, WANDA NOWICKA, ALEKSANDRA SOLIK, ELEONORA ZIELIŃSKA, PIOTR PACEWICZ

 

PROF. MAŁGORZATA FUSZARA

socjolożka, prawniczka, współtwórczyni Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektorka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Ekspertka Rady Europy ds. wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań politycznych i społecznych. Jedna z liderek Kongresu Kobiet. Autorka wielu artykułów poświęconych udziałowi kobiet w polityce. Autorka książki Kobiety w polityce (Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006), pod jej redakcją ukazały się m.in.: Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce (Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008), Kobiety, wybory, polityka (Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013). Obecnie pełni urząd Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

 

 

 

ANKA GRZYWACZ

Koordynatorka Programowa w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i jedna z założycielek Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton. Zdrowiem reprodukcyjnym kobiet zajmuje się od niemal 15 lat. Jest trenerką i absolwentką studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej. Prowadzi audycję „Dobry Seks” w Radio TOK FM.

 

 

 

 

KATARZYNA KĄDZIELA

Feministka. Dyrektorka Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, publicystka, autorka artykułów i książek z dziedziny praw kobiet i praw człowieka. Doświadczenie w pracy z kobietami – ofiarami przemocy. Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych oraz administracji rządowej. Doradczyni polityczna ministra pracy i polityki społecznej Jacka Kuronia oraz Jolanty Banach, pełnomocniczki rządu ds. rodziny i kobiet. Współpracowniczka Izabeli Jarugi-Nowackiej jako pełnomocniczki rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn i wicepremiera.

 

 

ALEKSANDRA NIŻYŃSKA

Absolwentka prawa i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała w Niemczech na Bremen Universität. Analityczka w Instytucie Spraw Publicznych oraz kierowniczka Obserwatorium Równości Płci. W ramach pracy badawczej specjalizuje się w problematyce uczestnictwa kobiet w życiu publicznym oraz kwestiach związanych z demokratyzacją. Współorganizatorka kampanii społecznych na temat partnerstwa oraz aktywnego ojcostwa. Współautorka badania poświęconego przemocy ekonomicznej w Polsce.  

 

WANDA NOWICKA          

wicemarszałkini Sejmu RP VII kadencji, z wykształcenia jest filolożką klasyczną. Pracowała jako nauczycielka łaciny i angielskiego w warszawskich liceach. Działaczka ruchów kobiecych, feministka i obrończyni praw człowieka. Wanda Nowicka współzakładała Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo "Neutrum", współtworzyła Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, którą prowadziła do 2011 r. Była ekspertką Światowej Organizacji Zdrowia.  W latach 1998-2002 była, z rekomendacji PPS, radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jest laureatką wielu nagród, m.in. w 1994 r. polskiej edycji konkursu Kobieta Europy.

W 2000 r. została laureatką Tęczowego Lauru. W 2008 r. odebrała nagrodę Uniwersytetu na Wygnaniu (University-In-Exile Award) od nowojorskiej New School for Social Research. Wykłada w szkole Gender Mainstreamingu w PAN. Jest autorką wielu artykułów, publikacji i raportów. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.

 

PIOTR PACEWICZ

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1980 do 1989 był adiunktem w Instytucie Psychologii PAN, pracował także jako wykładowca psychologii społecznej na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie Zachodnim. W latach 80. związany z opozycją demokratyczną. Od 1981 do 1989 związany z "Tygodnikiem Mazowsze" (największym pismem podziemnej "Solidarności") jako archiwista, następnie redaktor i twórca tekstów. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Jest jednym z założycieli "Gazety Wyborczej", od 1995 do 2010 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego.  Zajmuje się sprawami polskiej sceny politycznej, podejmuje też tematykę obyczajowo-społeczną. Jest jednym z regularnych komentatorów "Gazety Wyborczej", zajmuje się tematyką obrony praw człowieka, piętnując różne przejawy nietolerancji i ksenofobii. Jest również pomysłodawcą i współorganizatorem licznych redakcyjnych akcji społecznych i promocyjnych "Gazety Wyborczej" (np. "Rodzić po ludzku", "Szkoła z klasą", "Polska Biega").

 

ALEKSANDRA SOLIK

Działaczka feministyczna, od początku lat ’90 zaangażowana w ruch kobiecy w Polsce, pracowała w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, obecnie koordynuje program praw kobiet w Koalicji Karat.

 

 

 

 

 

ELEONORA ZIELIŃSKA

prawniczka i działaczka społeczna, profesor nauk prawnych, adwokat, sędzia Trybunału Stanu (w latach 2004–2005 i od 2011). Zawodowo związana głównie z Wydziałem Prawa i Administracji UW. Pełniła funkcję wicedyrektorki i dyrektorki Instytutu Prawa Karnego. Jest członkinią rady naukowej Instytuttu Wymiaru Sprawiedliwości, weszła w skład Komitetu Bioetyki PAN. Prowadzi wykłady z gender studies, jest także założycielką i kierowniczką Kliniki Prawa na WPiA UW, w której bezpłatną pomoc prawną otrzymują osoby w trudnej sytuacji majątkowej. Zajmuje się kwestiami europejskich standardów równościowych. Specjalizuje się w prawie antydyskryminacyjnym, medycznym i karnym. Była również członkinią grupy roboczej w Radzie Europy zajmującej się opracowaniem strategii przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. W 1995 r. była współautorką raportu rządowego na temat statusu kobiet na Czwartą Światową Konferencję w sprawie Kobiet w Pekinie zorganizowaną przez ONZ.  Udziela się w postępowaniach skargowych prowadzonych przeciwko Polsce przez Komisję Europejską. Zasiadała w zarządzie Fundacji im. Stefana Batorego. W 2003 r. była wśród polskich kandydatów na sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego. W latach 2004–2005 pełniła funkcję sędziego Trybunału Stanu. W 2009 r. zaangażowała się w działalność Kongresu Kobiet, została członkinią rady programowej Stowarzyszenia Kongres Kobiet oraz „ministrem sprawiedliwości” w tzw. Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet.

 

 

SESJA 4. MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA

DZIEŃ DRUGI – 12 września, GODZ. 10:30 | SESJA 4: MIŁOŚĆ NIE WYKLUCZA | moderatorka: MONIKA PŁATEK |  udział: EWA ŁĘTOWSKA, ANETA OSTROWSKA, PIOTR PACEWICZ, MARIA PAWŁOWSKA, HALINA RADACZ, ELŻBIETA SZCZĘSNA, EWA WOYDYŁŁO-OSIATYŃSKA, ANNA ZAWADZKA

 

MONIKA PŁATEK

profesorka UW, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji. Jest kierowniczką Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW. Prowadzi zajęcia na Gender Studies w Polskiej Akademii Nauk. Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. Ministra Sprawiedliwości w Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet.

 

 

 

 

EWA ŁĘTOWSKA

Polska prawniczka, specjalistka w zakresie prawa cywilnego, profesor nauk prawnych (1985). Od 1987 do 1992 była pierwszym w Polsce Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W latach 1999–2002 orzekała jako sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. 28 maja 2002 objęła obowiązki sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Została rekomendowana przez posłów SLD, PSL i UP. Po zakończeniu dziewięcioletniej kadencji przeszła w stan spoczynku. Jest profesorką w Instytucie Nauk Prawnych PAN, wykładała w Paryżu na Sorbonne-Pantheon, prowadziła odczyty i wykłady na innych uniwersytetach europejskich. Opublikowała liczne prace naukowe z zakresu prawa cywilnego, konstytucyjnego i ochrony konsumentów.

 

 

ANETA OSTROWSKA

Ekonomistka, absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zawodowo prowadzi licencjonowane biuro rachunkowe. Od 2012 roku zaangażowana społecznie. Jest współzałożycielką i wiceprezeską Stowarzyszenia Akceptacja, które jest pierwszym w Polsce Stowarzyszeniem zrzeszającym rodziny i przyjaciół osób LGBT. Wizją Akceptacji jest otwarte społeczeństwo, w którym osoby LGBT i ich rodziny są akceptowane oraz cieszą się pełnią praw obywatelskich. Stowarzyszenie podejmuje działania edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa, wspiera rodziny i przyjaciół osób LGBT w budowaniu pozytywnych relacji. Inicjuje i wspiera działalność na rzecz równouprawnienia osób LGBT. Brała udział w kampanii społecznej skierowanej do rodziców osób LGB „Rodzice, odważcie się mówić!”.Członkini założycielka stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza oraz członkini Stowarzyszenia i Rady Programowej Kongresu Kobiet, Regionalna Pełnomocniczka Kongresu Kobiet w Warszawie.

 

PIOTR PACEWICZ

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1980 do 1989 był adiunktem w Instytucie Psychologii PAN, pracował także jako wykładowca psychologii społecznej na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie Zachodnim. W latach 80. związany z opozycją demokratyczną. Od 1981 do 1989 związany z "Tygodnikiem Mazowsze" (największego pisma podziemnej "Solidarności") jako archiwista, następnie redaktor i twórca tekstów. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Jest jednym z założycieli "Gazety Wyborczej", od 1995 do 2010 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego.  Zajmuje się sprawami polskiej sceny politycznej, podejmuje też tematykę obyczajowo-społeczną. Jest jednym z regularnych komentatorów "Gazety Wyborczej", zajmuje się tematyką obrony praw człowieka, piętnując różne przejawy nietolerancji i ksenofobii. Jest również pomysłodawcą i współorganizatorem licznych redakcyjnych akcji społecznych i promocyjnych "Gazety Wyborczej" (np. "Rodzić po ludzku", "Szkoła z klasą", "Polska Biega").

 

MARIA PAWŁOWSKA

 

absolwentka Uniwersytetów w Brystolu i Genewie, doktoryzowała się na Uniwersytecie w Cambridge, stypendystka fundacji Billa i Melindy Gates i Europejskiego projektu Coimbra. Współpracowała z polskimi i międzynarodowymi organizacjami w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i problematyki genderowej. Obecnie wykłada na Polskiej Akademii Nauk na podyplomowych studiach z gender studies i jest również edukatorką seksualną oraz ekspertką Instytutu Spraw Publicznych. Współautorka m.in. "Gender. Przewodnik Krytyki Politycznej" i książki dla dzieci o orientacji seksualnej i tożsamości płciowej "Kim jest Ślimak Sam".

 

 

HALINA RADACZ

diakonka w Kościele Luterańskim, prowadzi działalność duszpasterską w parafii luterańskiej w Żyrardowie;  pracownica Redakcji  Ekumenicznej   TVP2 , wielokrotna  uczestniczka gdańskiego Areopagu (związana z tym  publikacja „Wojna i pokój w rękach kobiet”). Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.

 

 

 

 

 

ELŻBIETA SZCZĘSNA

Prezeska  Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych AKCEPTACJA. Laureatka niemieckiej nagrody Respektpreis 2013. Nagrody przyznawanej przez Koalicję Przeciw Homofobii za „swoją pracę i zaangażowanie w trudnych warunkach społecznych”. Od 8 lat prowadzi Grupę wsparcia dla Rodzin Osób homoseksualnych. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.

 

EWA WOYDYŁŁO-OSIATYŃSKA

psycholożka, specjalistka terapii uzależnień, kieruje międzynarodowym programem przeciwdziałania uzależnieniom w Fundacji Batorego. Laureatka Medalu św. Jerzego za pasję w propagowaniu modelu Minnesota opartego na filozofii Anonimowych Alkoholików. Autorka książek i artykułów zachęcających do pracy nad sobą i wskazujących wyjście z takich problemów jak konflikty rodzinne, uzależnienia, traumy dzieciństwa czy depresja. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.