Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Polski Kongres Przedsiębiorczości po raz szósty

Dodano: 5 września 2018

 
 
W tym roku to Poznań stanie się centrum rozmów o przyszłości polskiej gospodarki. VI Polski Kongres Przedsiębiorczości odbędzie się 24 i 25 września w Międzynarodowych Targach Poznańskich i zgromadzi ponad 1200 przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki oraz administracji publicznej z całego kraju. Najważniejszym celem wydarzenia jest stworzenie platformy porozumienia i wymiany doświadczeń dla polskich przedsiębiorczyców i przedsiębiorczyń, naukowców i naukowczyń oraz samorządowców i samorządowczyń. Motywem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia jest Nowoczesna gospodarka – kapitał dla przyszłości. 
 
Stowarzyszenie Kongres Kobiet objęło matronatem panel Siła kobiet w gospodarce. W dyskusji weźmie udział wiceprezeska Stowarzyszenia – dr Ewa Rumińska-Zimny.
 
Zapraszamy!
 
 

 
Nadchodzący Kongres to blisko 30 paneli dyskusyjnych, w ramach których podejmowane będą najistotniejsze kwestie związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym, jak m.in. siła polskich innowacji, szkolnictwo wyższe, energetyka, medycyna, rozwój regionalny w perspektywie 2014-2020, rynek mieszkaniowy w Polsce, współpraca biznesu oraz samorządów, społeczna odpowiedzialność biznesu, czy komercjalizacja badań. Partnerami poszczególnych paneli dyskusyjnych będą podmioty, które mają realny wpływ na funkcjonowanie danych sektorów gospodarki. Wnioski z prowadzonych dyskusji trafią więc prosto do osób, które kreują politykę na wielu poziomach oddziaływania.
 
Mocnym punktem tegorocznej edycji kongresu będą panele poświęcone przemysłowi 4.0., cyfryzacji, rynkowi finansowemu, ochronie środowiska, energetyce, rynkowi pracy w Polsce, medycynie, start-upom oraz samorządom. Swój udział w wydarzeniu potwierdzili między innymi prof. Jacek Rostowski – były wicepremier i minister finansów, dr Alicja Adamczak – prezeska Urzędu Patentowego RP, Tomasz Hajduk – dyrektor branż przemysłowych Siemens Polska, Arkadiusz Ekiert – redaktor naczelny Naczelnej Rady Gospodarczej Polskiego Radia, Elżbieta Mączyńska – prezeska Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Patrycja Sass-Staniszewska – prezeska Izby Gospodarki Elektronicznej, Katarzyna Dulko-Gaszyna – kierowniczka ds. Zrównoważonego Rozwoju IKEA Retail, Małgorzata Góra-Dubiela – prezeska zarządu Union Investment TFI SA, Maciej Ćwikiewicz – prezes zarządu PFR Ventures Sp. z o.o., czy Andrzej Maciejewski – przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
 
Podczas kongresu funkcjonować będzie strefa wystawiennicza, w ramach której polscy przedsiębiorcy, naukowcy oraz samorządowcy będą mogli promować swoje usługi, produkty oraz tereny inwestycyjne. Zwieńczeniem wydarzenia będzie Gala, podczas której najprężniej działające polskie firmy i instytucje zostaną uhonorowane nagrodami przyznawanymi przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. 

VI Polski Kongres Przedsiębiorczości odbędzie się pod patronatem honorowym Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Wielkopolskiego, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ambasady Brytyjskiej w Polsce, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiej Izby Ekologii, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Związku Miast Polskich  Związku Powiatów Polskich, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. 

Patronat medialny: Polska Agencja Prasowa, Polskie Radio 24, WPROST,  Dziennik Gazeta Prawna, Radio Poznań, Kapitał Polski, Fintek.pl, Inwestorzy.tv, Biznes Plus w Gazecie Wyborczej, Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej, eGospodarka.pl, Biznes Alert, Forum Samorządowe, Product Manager, Smart City Expert, Staleo.pl, Zrobotyzowany.pl, Perspektywy, mBrokers, HR Standard, Wysokie Napięcie, Portal Komunalny, Przedsiębiorcy.eu, Klub Integracji Europejskiej.
 
 
Pełny zakres tematyczny oraz szczegółowe informacje na temat kongresu znajdują się na stronie www.polskikongres.pl
 
Osoba do kontaktu:
Sławomir Duda – Dyrektor Działu Kongresowego
Tel. 32 496 57 96