Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Rusza kolejna, trzecia już edycja, konkursu "Nagrody dla Innowacji w Polityce"

Dodano: 28 marca 2019

Już po raz trzeci ogólnoeuropejskie nagrody zostaną przyznane wyjątkowym inicjatywom politycznym.

 

Co roku Nagrody dla Innowacji w Polityce są wyróżnieniem dla najodważniejszych i najbardziej sprawdzonych projektów społeczno-politycznych w Europie. Jury składające się z ponad 1000 obywateli europejskich z około 40 krajów wybiera 80 finalistów i 8 zwycięzców w 8 kategoriach spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń. Nominować projekt może każdy obywatel. W tym roku ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 4 grudnia w Berlinie.

Warszawa, 27 marca 2019 r.

Od dziś nominowani politycy oraz każdy z obywateli ze wszystkich 47 państw członkowskich Rady Europy są zaproszeni do zgłaszania inicjatyw i projektów politycznych, które skutecznie przełamują bariery w liberalnej demokracji. Jesienią 2019 r. wszystkie zgłoszone projekty zostaną ocenione przez jury złożone z ponad 1000 obywateli z całej Europy. Każdy (od 16 roku życia) może ubiegać się o członkostwo w jury.

Wśród laureatów konkursu są zarówno inicjatywy lokalne, jak i projekt przewodniczącego Komisji Europejskiej. W poprzednich edycjach europejskie nagrody otrzymały dwa polskie projekty. . W 2017 roku w kategorii Jakość Życia wygrał  „Wideotlumacz.pl – tłumacz języka migowego w zasięgu ręki”, zgłoszony przez Piotra Kowalskiego z Łodzi, zaś w 2018 roku „Gdański model integracji imigrantów” zgłoszony do kategorii „Prawa Człowieka” przez Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska.

Inicjatywa Nagrody dla Innowacji w Polityce ma na celu rozwój i wzmocnienie innowacyjnej polityki demokratycznej i administracji publicznej w Europie. W tym celu, wyróżniające się  euopejskie projekty polityczne są identyfikowane i nagradzane  w 8 kategoriach. Wiedza na temat najlepszych praktyk może być następnie wykorzystana przez inne podmioty w polityce, a także przez społeczeństwo obywatelskie - niezależnie od przynależności partyjnej, stanowiska lub regionu.

Wszyscy finaliści zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród w Berlinie, 4 grudnia. Na uroczystej gali w TIPI w Kancelarii Federalnej spodziewanych jest 500 gości z całej Europy.

Nominować projekty można na stronie: https://www.innovationinpolitics.eu/pl/project-nominate

Aby zostać jurorem należy wypełnić zgłoszenie pod adresem: https://www.innovationinpolitics.eu/pl/juror-submit

Więcej informacji:

Kontakt: Julia Kozak, Country Representative Poland,

tel. 694 669 773, jk@innovationinpolitics.eu

 

O nagrodach "Innowacja w Polityce" (Innovation in Politics Awards)

Europejskie Nagrody Innowacje w Polityce (Innovation in Politics Awards) przyznawane są co roku przez Instytut Innowacji w Polityce z siedzibą główną w Wiedniu. Zwycięzcy są wybierani przez jury z 47 krajów Rady Europy. Nagroda jest poświęcona stałemu rozwojowi i wzmacnianiu innowacyjnej polityki demokratycznej i administracji publicznej w Europie. Wyróżnia ona innowacyjne i odważne projekty ze sfery politycznej, które mogą służyć jako dobre praktyki dla wszystkich krajów europejskich.

 

Instytut Innowacji w Polityce (Innovation in Politics Institute)

Instytut działa w 14 krajach Europy (Austria, Belgia, Bułgaria, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Litwa, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania), jego główna siedziba znajduję się w Wiedniu, w Austrii. Inicjatywę wspiera w ramach partnerstwa wiele renomowanych think tanków i fundacji w Europie: Act.Now w Wiedniu, Das Progressive Zentrum w Berlinie, Dublin City University, Bułgarska Szkoła Polityki, EuropaNova w Paryżu, Europejskie Forum Alpbach. W Polsce pracuje z nami Centrum Stosunków Międzynarodowych, Stowarzyszenie 61, ośrodek THINKTANK, Szkoła Liderów, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi, Kongres Kobiet oraz Aśoka.