Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Więcej kobiet w samorządzie!

Dodano: 23 października 2014

Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami. Wraz z portalem Infoonas.pl przygotowaliśmy dla Was prezentację kandydatek popieranych przez Kongres Kobiet oraz przedstawiamy opinie dlaczego warto głosować na kobiety!

 

Dorota Róża Chałat - jedna kadencja to za mało żeby zrealizować co się zaplanowało

Aktywizacja kobiet i działania na rzecz wiary w ich własne siły są najistotniejsze - mówi Dorota Róża Chałat - kandydatka do Rady Miasta Koszalina. Jak mówi, w swojej ocenie i w ocenie jej wyborców, i wyborczyń, jest postrzegana jako osoba aktywna, która może wprowadzić więcej kobiet do rady miasta i której na tym zależy, jak również na tym,  żeby kobiety były zauważane. Równie ważne jest dla niej wprowadzenie zrównoważonego rozwoju, który powoduje, że są równo podzielone środki dla wszystkich. To może budować równość – mówi i dodaję, że aktualnie jest to temat mało popularny w Radzie Miasta, ale liczy na to, że jak będzie w niej więcej kobiet, to będzie można nad tym pracować.

 

Jadwiga Król - kandyduję, bo jako radna będę miała większe możliwości działania

Jadwiga Król - kandydatka do Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego jest zaangażowana w politykę społeczną. Nie jest już w tej chwili radną, ale cały czas robi kampanię na rzecz osób niepełnosprawnych i to by chciała realizować, ale już jako radna sejmiku, bo miałaby wtedy większe możliwości. Jak mówi, chciałaby również utrzymać współpracę z kobietami ze wschodu - z Kaliningradu, Kijowa. 

 

Monika Falej - chciałabym wprowadzić w naszym województwie budżet obywatelski

Do tej pory dużo działałam społecznie i wiele osób z tego środowiska namawiało mnie, żeby kandydować - mówi Monika Falej, kandydatka do Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego. Chciałaby wzmacniać sektor pozarządowy i budować społeczeństwo obywatelskie w swoim województwie. Czyli, żeby było więcej władzy i decydowania w województwie również przez mieszkanki i mieszkańców. Chciałaby wprowadzić w Warmińsko-Mazurskim budżet obywatelski oraz aby zaistniała inicjatywa uchwałodawcza.

 

Danuta Kaszyńska - tylko głosowanie na kobiety może wpłynąć na zmiany

Jak mówi Danuta Kaszyńska, Radna Sejmiku Podlaskiego - na 30. radnych są 4 kobiety, w zarządzie nie ma żadnej kobiety, jest 5 mężczyzn. Musimy starać się o to, żeby w tych ważnych gremiach być. Ale dopiero pewna ilość nas spowoduje, że będziemy mogły współdecydować. Jeżeli będzie nas mało to nie będziemy mogły nic zrobić. Jak dodaje - kobiety przede wszystkim mają inną perspektywę patrzenia na wiele spraw, mają też inne doświadczenia, które powinny wykorzystywać w zarządzaniu, współdecydowaniu. Sama jest przedsiębiorczynią i nie wyobraża sobie, aby kobiety miały się skupić tylko na żłobkach i przedszkolach. Nie możemy ograniczać się tylko do tematów kobiet, bo wszystkie inne tematy również nas dotyczą.

 

Bogna Czałczyńska - wejdziemy do samorządu, tam też jest nasze miejsce!

Mam nadzieję, że wejdziemy do samorządów poprzez myślenie, że my kobiety naprawdę się do tego nadajemy, i że tam też jest nasze miejsce, mówi Bogna Czałczyńska - kandydatka do Sejmiku Zachodniopomorskiego - Kobiety w samorządzie są potrzebne, żeby poprawić jakość życia wszystkich mieszkanek i mieszkańców. Dopiero przenikanie się stylów męskiego i kobiecego powoduje większą sprawność organizacji i zyskowność firm. Jak dodaje - to co robimy w organizacjach kobiecych, w Kongresie Kobiet to jest praca nad zmianą mentalną.  
 

 

Agnieszka Sołtysiak-Łuczak - samorząd to nie tylko drogi, ale też żłobki i place zabaw

Samorząd to nie tylko drogi i parkingi. To także żłobki, przedszkola, instytucje oświaty, świetlice i place zabaw, których brakuje. Kobiety o to zadbają - przekonuje Aleksandra Sołtysiak-Łuczak, kandydatka do Rady Miasta Poznania. Jak mówi, będzie się starała, aby Poznań podpisał Europejską Kartę Praw Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

 

Agnieszka Łuczak - władzę w moim mieście powinny przejąć kobiety

Władzę w moim mieście powinny przejąć kobiety - przekonuje Agnieszka Łuczak, kandydatka na prezydentkę Tomaszowa Mazowieckiego. Jak mówi, mężczyźni, którzy już tyle czasu są u władzy i nic nie zmienili – już nic nie zmienią! Praca, porządek i przyjaźń połączą mieszkańców miasta pod dobrymi rządami do wspólnej pracy na rzecz tego miasta!

 

Iwona Wierzbicka - kobiety zmienią jakość polityki

Kobiety muszą wchodzić w struktury polityczne, by zmieniać jakość polityki. Jakość nie zmieni się w sposób samoistny, musimy tam wejść i dokonać tego dzieła - przekonuje Iwona Wierzbicka, kandydatka na prezydentkę Płocka. Jak mówi – kandyduje, bo uważa, że jest najlepsza na tle innych kandydatów. Przyszedł czas na inwestowanie w człowieka, w środowisko lokalne!

 

Dlaczego więcej kobiet w samorządzie?

Jak twierdzą kobiety wybierające się do samorządu - kobiety są spokojniejsze i bardziej zrównoważone, dążą do załatwienia sprawy do końca, lepiej planują budżety i wydatki. Problemy kobiece nie są definiowane przez pryzmat całego społeczeństwa. Aktualnie brak jest naszego spojrzenia i problemy kobiet są nieuwzględniane.

 

Materiał został przygotowany w studio tv Centrum Samorządowego na VI Kongresie Kobiet wspólnie z portalem samorządowym www.infoonas.pl

 

W zakładce Kongresu Kobiet na portalu infoonas.pl będą systematycznie dodawane kandydatki, które zostały nagrane w samorządowym studio tv na VI Kongresie Kobiet.