Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Wybory się zbliżają!

Dodano: 27 października 2014

Wybory się zbliżają! Startujemy, pomagamy, głosujemy na kobiety!

 

Za parę tygodni odbędą wybory samorządowe. Mamy coraz więcej kobiet burmistrzyń, prezydentek, wójcin..., ale wciąż za mało. Musimy mieć więcej kobiet wybranych do władz lokalnych! O tym, że samorządy posiadają dziś szeroki zakres odpowiedzialności i możliwości działania politycznego, że władze samorządowe i lokalne uznawane są za kluczowych działaczy efektywnie zaspokających potrzeby ludności i działających na rzecz wspólnot lokalnych, i że samorządy przybliżają instytucje polityczne obywatelom, a potrzeby obywateli i obywatelek instytucjom – żadnej z Pań przekonywać nie muszę.

Wierzmy w siebie, bo potrafimy i mamy wiedzę merytoryczną! Mamy cały szereg atutów i musimy je wykorzystać! Jesteśmy bardziej otwarte, stawiamy na współpracę i konsultacje społeczne, a więc przyciągamy innych do udziału we wspólnych sprawach. Jesteśmy bardziej tolerancyjne i otwarte na rozmaite punkty widzenia. Jesteśmy bardziej zorientowane na ludzi i ich problemy, jak rownież na uczestnictwo w działaniach grupowych i współpracę z innymi. Jesteśmy asertywne, kreatywne i skrupulatne!

Wprowadzamy nową jakość do polityki: efektywność i otwartość, a tym samym jesteśmy zorientowane na dalszy rozwój procesów demokratycznych. Preferujemy bardziej demokratyczne i przejrzyste podejście do polityki. Mamy rozeznanie w kwestiach społecznych, ale nie tylko. Priorytetami działalności publicznej kobiet są kwestie ekonomiczne, infrastrukturalne, mieszkaniowe, problemy bezpieczeństwa, zapewnienie dobrych warunków sanitarnych czy edukacja. Planując rozwój miast, miasteczek i wsi, kobiety obecne we władzach samorządowych przywiązują większą wagę do spraw wpływających bezpośrednio na jakość życia mieszkańców. A do tego my świetnie wiemy jak gospodarować pieniędzmi. A więc żeby wygrać trzeba nie tylko chcieć i wiedzieć, ale również pokazać, że się wie. Nie wstydźmy się naszych sukcesów! Dzielmy się naszą wiedzą! Nie bądźmy samokrytyczne! Często nie mówimy o sukcesach, bo nadal jeszcze działa ten bardzo niedobry mechanizm, że nie wypada się chwalić! Ale jeżeli my same nie powiemy o naszych sukcesach, to kto to powie? Na pewno nie nasz kontrkandydat!

Poznajmy ludzi w naszym okręgu. Dowiedzmy się, co im jest najbardziej potrzebne, ale nie obiecujmy że wszytko załatwimy, bo wiadomo, że nie damy rady. Natomiast to co możemy zrobić, to wysłuchać ich potrzeb w czasie kampanii, a po wyborach stworzyć taki mechanizm współpracy z ludnością lokalną, żeby ludzie mieli poczucie, że zostali wysłuchani i że ich potrzeby będą po kolei zaspokajane. Wzmocnijmy mechanizmy budżetów obywatelskich, bo to jest wspaniała metoda na zbudowanie silnych więzi społecznych. Często nie chodzi o sumę jaką mamy do dyspozycji, tylko jest to danie ludziom możliwości określenia ich potrzeb, dyskusji o priorytetach i wspólnej decyzji. A to się często bardziej liczy niż pieniądze i daje poczucie współdziałania.

Pozbądźmy się strachu przed reprezentowaniem interesów kobiet i przed wprowadzeniem mechanizmów równych szans. Musimy zwalczać dyskryminację i wdrażać zasady równości płci. Jest za mało urzędów, które coś robią w tej kwestii. Musimy zmienić politykę kadrową, wprowadzić rozwiązania umożliwiające godzenie życia zawodowego z prywatnym i walczyć z dyskryminacją.

Jesteśmy wspaniałe, mamy siłę, wiedzę, umiejętność podejścia do trudnych spraw i ich rozwiązywania! Wierzmy w siebie i w inne kobiety, i pomagajmy sobie nawzajem. Decyzja o kandydowaniu nie jest łatwa, a więc każda z Pań która taką decyzję podjęła już wygrała! A nawet jeżeli wyniki końcowe nie będą takie jak byśmy chciały, to doświadczenia zdobyte w czasie kampanii, zmieniły nas i nasze otoczenie - a to już jest wielka wygrana!

Życzę wszytkim kandydatkom wspaniałych wyników, a wszytkie Panie proszę o głosowanie na kobiety i zachęcanie innych, żeby też tak głosowali.

Wspólna pomoc i działanie będzie wspólną wygraną!

Prof. Joanna Regulska