Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Aby zapisać się do Stowarzyszenia Kongres Kobiet wystarczy pobrać i wypełnić załączoną deklarację członkowską, a następnie odesłać ją na adres Biura (biuro@kongreskobiet.pl).

Ponieważ członkinie/członkowie są przyjmowane/ni do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, informacja zwrotna o przyjęciu do Stowarzyszenia wpłynie drogą e-mailową najpóźniej w ciągu kilku tygodni. Czekamy na Ciebie!

Pobierz deklarację członkowską (doc)    (pdf)

 

zał. nr1 Klauzula informacyjna_art.13_deklaracja_członkowska


Informujemy, iż na mocy Uchwały nr 2 Zarządu z dnia 28 października 2011 r., nastąpiła zmiana w trybie wpłacania składek członkowskich. Prosimy o wpłacanie jednorazowych składek za 6 miesięcy tj. za pierwsze półrocze do dnia 15 czerwca oraz za drugie półrocze do dnia 15 grudnia.

Wysokość składki członkowskiej wynosi 10 zł miesięcznie.

Oto numer konta Stowarzyszenia. Zachęcamy do wpłacania darowizn na rzecz naszej organizacji oraz terminowego uiszczania składek członkowskich.

BANK PEKAO SA

nr konta:  77 1240 1040 1111 0010 5634 4049