Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

„Kongresowe Spotkania z Herstorią” odbywają się z okazji Roku Praw Kobiet ogłoszonego w 2017 roku przez Sejm Rzeczpospolitej. Realizowane są w ramach obchodów Stulecia Praw Kobiet zainicjowanego przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet przy wsparciu:  Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) oraz Fundacji imHeinricha Bölla. Medialnie cykl spotkań wspierają: Wysokie Obcasy (dodatek Gazety Wyborczej skierowany do kobiet) oraz Onet - Kobieta.

Spotkania odbywać się będą w miejscach herstoryczne nieoczywistych, które na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z wielką historią, a tym bardziej ze śladem udziału w niej kobiet. Spotkania odbędą się m.in. w Łomży, Wąchocku, Wąbrzeźnie, Żarnowcu, Bytomiu, Sulejówku, Otwocku, Gnieźnie i w Zakopanem. 
Dziesięć akcji performatywnych (popularyzacja wiedzy historycznej), spotkań i wykładów na temat pracy Polek na rzecz praw kobiet, odzyskania niepodległości i tworzenia wspólnie z mężczyznami podwalin nowej Polski odbędzie się w muzeach, bibliotekach, izbach pamięci lub w siedzibach organizacji pozarządowych w całej Polsce. Na trasie wszystkich przejazdów oraz w ramach lokalnych happeningów rozdane zostaną pocztówki przedstawiające nigdy dotąd niepublikowany, kompletny poczet pierwszych ośmiu posłanek Sejmu Ustawodawczego, zaprojektowany w formie memu przez Martę Frej. 
Elementem projektu będą też próby nawiązania relacji z lokalnymi społecznościami oraz rewitalizacja zainteresowania niezwykłymi kobiecymi bohaterkami na danym obszarze. Celem projektu jest rozbudzenie pamięci herstorycznej w małych ośrodkach rozsianych po całej Polsce. W projekcie kładziemy nacisk na to, aby upamiętnienie poszczególnych postaci nie miało jednorazowego charakteru, ale na trwałe wpisało się do zrozumienia historii danego miejsca oraz kontynuowane przez lokalną społeczność.

Bardzo ważnym elementem projektu będą bieżące interakcje społeczne, budowanie zainteresowania poprzez performance oraz rozmowy i mini-wykłady. Projekt zakończy publikacja, która stworzy nieoczywistą mapę herstoryczną, przedstawiającą wycinek wiedzy o Matkach Niepodległości i ich wielkim dziele oraz o często zapomnianej i niedocenionej pracy "zwykłych kobiet" i ich codziennemu poświęceniu.
Podczas realizacji projektu (od 4 października do połowy listopada) informacja o projekcie będzie na bieżąco aktualizowana zarówno na stronie Kongresu Kobiet jak i na profilu Stulecie Praw Kobiet oraz w partnerskich mediach.

Pomysłodawczynią i wykonawczynią projektu jest dr Małgorzata Tkacz-Janik, autorka broszury: „Chcemy całego życia. Stulecie praw kobiet 1918-2018”, pełnomocniczka Kongresu Kobiet ds. obchodów Stulecia Praw Kobiet, która performując wiedzę historyczną przeprowadzi projekt w przebraniu emancypantki z przełomu XIX i XX wieku.

 
PIERWSZE SPOTKANIE4 października o godzinie 18.00, Łomża
Pierwsze spotkanie zostanie poświęcone Marii Moczydłowskiej, posłance z Łomży znanej przede wszystkim z Lex Moczydłowska oraz z tego, iż jako pierwsza posłanka przemówiła w Sejmie w imieniu wszystkich kobiet bez względu na przynależność klubową i partyjną.

 

Maria Moczydłowska z domu Grzymkowska (ur. 4 października 1886 w Łomży, zm. 26 kwietnia 1969 w Sopocie) – polska polityczka, posłanka na Sejm Ustawodawczy (1919-1922) z ramienia Narodowego Zjednoczenia Ludowego (NZL), aktywistka feministycznanauczycielka, działaczka organizacji społeczno-oświatowych, działaczka ruchu spółdzielczości. Kim była? I jak Łomża o Niej pamięta? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas pierwszego spotkania „Kongresowych Spotkań z Herstorią”.

Stowarzyszenie Kongres Kobiet zaprasza 4 października o godzinie 18.00 do Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży. Spotkanie poprowadzi dr Małgorzata Tkacz-Janik. Przed spotkaniem, od godziny 16.00,  pełnomocniczka Kongresu przeprowadzi rozmowy z przechodniami o posłance na ulicach Łomży oraz w środkach transportu publicznego.