Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

 

Quiz zaproponowany i stworzony przez Organizatorki Kongresu w Brukseli. Jest to dobry przykład tego, jak bawić się herstorią, jak poglębić swoją wiedzę, połączyć przyjemne z pożytecznym i wciągnąć innych do zabawy.
 


QUIZ

„Stulecie praw wyborczych kobiet w Polsce”

 

 1. Kto przygotował w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej „Deklarację Praw Kobiety i Obywatelki”?
 • Maria Antonina
 • Olimpia de Gouges
 • Maximilien Robespierre

 

 1. Kto nazwał kobietę „istotą wieczyście małoletnią” i ograniczył jej prawa do decydowania o sobie i dzieciach?
 • Napoleon
 • Car Aleksander II Romanow
 • Cesarza niemiecki Wilhelm I

 

 1. Kobiety walczące o prawa wyborcze kobiet na przełomie XIX i XX wieku to:
 • Sufrażystki
 • Anarchistki
 • Jakobinki

 

 1. Które państwo, jako pierwsze nadało kobietom czynne prawa wyborcze w 1893 roku?
 • Stany Zjednoczone Ameryki
 • Nowa Zelandia
 • Francja

 

 1. Czy w Polsce działał ruch sufrażystek?
 • Tak, w latach 1890-1918
 • Nie, nie bardzo, Polki były zbyt skoncentrowane na zachowaniu tożsamości narodowej i walce o niepodległość Ojczyzny, by żądać praw dla siebie
 • Tak, po odzyskaniu niepodległości

 

 1. Która pisarka czynnie, jako aktywistka,  zajmowała się kwestią równouprawnienia kobiet?
 • Helena Mniszkówna
 • Zofia Kossak-Szczucka
 • Zofia Nałkowska

 

 1. W którym roku wysiłek polskich emancypantek między innymi, takich jak Kazimiera Bujwidowa, Paulina Kuczalska-Reinschmit, Maria Dulębinka, Waleria Marenné-Morzkowska, Justyna Budzińska-Tylicka został ukoronowany pełnią czynnych i biernych praw wyborczych dla Polek?
 • 1918
 • 1921
 • 1935

 

 1. W jaki sposób Polki naciskały na Marszałka Józefa Piłsudskiego, żeby prawa wyborcze dla kobiet były zapisane w konstytucji:
 • protestując ubrane na czarno
 • śpiewając dzień i noc pod drzwiami Belwederu „U prząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki”
 • stukając parasolkami w okna jego wilii

 

 1. Która małżonka szefa państwa miała wpływ na prawa kobiet?
 • Ewa Narutowicz
 • Aleksandra Piłsudska
 • Aniela Pająkówna

 

 1. Która polska uczona była wielokrotną laureatką paryskiej Akademii Nauk i przewodniczącą belgijskiego Towarzystwa Neurologicznego, ale odmówiono jej katedry na Uniwersytecie Warszawskim po odzyskaniu niepodległości, gdyż była kobietą?
 • Maria Skłodowska-Curie
 • Bibiana Moraczewska
 • Józefa Joteyko

 

 1. Polskie uniwersytety zostały otwarte dla kobiet:
 • 1894
 • 1918
 • 1945

 

 1. Kobiety wywalczyły prawa wyborcze we wszystkich kantonach w Szwajcarii w:
 • 1930 
 • 1971
 • 1990

 

 1. W Belgii prawa wyborcze przysługują kobietom od roku:
 • 1830 
 • 1949
 • 1971

 

POBIERZ QUIZ

Przedstawienie "Dom kobiet" Zofii Nałkowskiej w Teatrze Polskim w Warszawie, 1930

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe / www.audiovis.nac.gov.pl