Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Carole Pateman rzuca wyzwanie przyjętym interpretacjom – formułowanym zarówno na prawicy, jak i na lewicy – „umów”, jakie zawieramy w życiu codziennym: umowy małżeńskiej, umowy dotyczącej zatrudnienia, umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług seksualnych (prostytucja) oraz od niedawna pojawiających się umów dotyczących tzw. macierzyństwa zastępczego. Na nowo definiuje fundamentalne problemy polityczne dotyczące wolności jednostki, wspólnoty i podporządkowania.

 

Ta książka  przemeblowała mi swego czasu światopogląd. Carole Pateman podważa kluczowe założenia teorii społecznej i politycznej oglądając je z punktu widzenia relacji płci. Pokazuje, że za „kontraktem społecznym" kryje się „kontrakt płci" – oparty na głębokiej nierówności, a przy tym tak oczywisty, że niezauważalny. Dopóki go nie zrozumiemy, nie opiszemy i nie zaczniemy kwestionować, równość płci pozostanie mrzonką. Pateman pisze jasno, logicznie, zajmująco, dając nam do ręki mocny zestaw argumentów. Gorąco polecam.

Agnieszka Graff

 

Kontrakt płci Carol Pateman to wnikliwa feministyczna analiza umowy społecznej, podważająca założenie neutralności takich kategorii jak „społeczeństwo obywatelskie”, „publiczne” i „prywatne”. Jednak, czy możliwy jest kontrakt płci bez podporządkowania i dominacji zapisanych w pierwotnej wersji umowy społecznej? Kontrakt płci ma wszelkie niezbędne cechy feministycznej książki: otwiera głowę, zmienia perspektywę i zachęca do krytycznego namysłu nad sprawami dotąd oczywistymi.

Julia Kubisa

 

Carole Pateman przygląda się różnym rodzajom umów, do jakich dochodzi między kobietami i mężczyznami. Pod tym kątem bada demokrację i kontrakt małżeński, zauważając, że pierwotnie w obu tych układach podmiotowość przyznawano wyłącznie mężczyznom. Podobnie krytycznym okiem patrzy na porozumienia, których stawką jest dostęp do kobiecego ciała, takie jak kupowanie usług seksualnych i surogactwo. Lektura obowiązkowa dla wszystkich, których interesuje funkcjonowanie mechanizmów społecznych w odniesieniu do płci.

Katarzyna Szumlewicz

 

Kontrakt płci stanowi zręczne połączenie wiedzy filozoficznej i politycznego zaangażowania, feminizmu i teorii demokracji, materializmu historycznego i krytyki społecznej. Ta wydana w 1988 roku książka była jedną z pierwszych feministycznych systemowych krytyk teorii umowy społecznej i pozostaje po dzień dzisiejszy jednym z najlepszych przykładów możliwości łącznej analizy opresji kobiet, niewolników i pracowników najemnych. Dostęp kobiet do polityki, pracy i opieki społecznej  może jest oczywisty w Polsce, gdzie od 1918 roku kobiety mają prawa wyborcze, zaś od lat powojennych – mniejszą lub większą równość z mężczyznami w zakresie pracy zawodowej czy pomocy społecznej. Niemniej – przestaje on być oczywisty w większości dyskusji nad deficytem budżetowym, zaś deklaracje licznych polityków, naukowców, przedstawicieli kleru i mediów wyraźnie sugerują, że równość płci jest zagrożona. Nie jest ona oczywista w wielu krajach i bywa torpedowana wszędzie tam, gdzie do głosu dochodzą połączone siły konserwatystów i neoliberałów, gotowych prawa kobiet złożyć na ołtarzu „wolnego” rynku.

Ewa Majewska (fragment wstępu)

 

Carole Pateman (ur. 1940) brytyjska profesorka nauk politycznych, wybitna teoretyczka demokracji uczestniczącej, znawczyni ruchów pracowniczych, filozofka i działaczka feministyczna. W swej pracy badawczej łączy nauki społeczne i ekonomię. Zajmuje się feministyczną krytyką filozofii i myśli politycznej, a także nowymi teoriami państwa opiekuńczego i tzw. dochodu gwarantowanego. Od lat związana z Uniwersytetem Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA) w Stanach Zjednoczonych.