Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Kobiety Wybierają

Weź udział w wyborach,
buduj demokrację w Polsce!
Głosuj na kobiety! 

 

Kongres Kobiet wspiera wszystkie kandydatki z (różnych) komitetów wyborczych - członkinie Stowarzyszenia Kongres Kobiet - którym bliskie są nasze idee, promują je i wcielają w życie w swojej działalności.

 

Fundamentalne zasady Kongresu Kobiet:

  1. Działanie na rzecz szeroko rozumianej polityki równości i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji wobec kobiet.
  2. Wspieranie i stosowanie różnych mechanizmów (np. parytety i kwoty) wyrównujących szanse kobiet w sferze publicznej (polityka, media, zarządzanie).
  3. Działania przeciwko przemocy domowej, molestowaniu seksualnemu oraz różnym formom seksizmu i nietolerancji wobec kobiet.
  4. Działania na rzecz urealnienia praw reprodukcyjnych kobiet zwiększających możliwość decydowania o odpowiedzialnym macierzyństwie.
  5. Działania na rzecz wzmocnienia mechanizmów, instytucji oraz przemian w mentalności wspierających łączenie ról zawodowych i rodzicielskich (żłobki, przedszkola, elastyczny czas pracy, urlopy ojcowskie i inne).
  6. Działania na rzecz równych z mężczyznami zarobków za pracę równej wartości.
  7. Działania na rzecz zniesienia dyskryminujących kobiety przesądów i stereotypów (w edukacji, mediach, w kulturze masowej).
  8. Działania na rzecz egalitarnej demokracji, w której kobiety i mężczyźni będą mieli równe prawa, szanse i możliwości. 

Demokracja bez kobiet to połowa demokracji!


Wybory Samorządowe 2018
Wybory Samorządowe 2014
Eurowybory 2014

Aktualności


Deklaracja Kongresu Kobiet

Deklaracja Kongresu Kobiet

Dziewczyny! Kongresowiczki!

Wybory przede wszystkim!!

Kongres Kobiet wspiera te kandydatki, które zgadzają się z misją i postulatami Kongresu Kobiet!

Idźmy na wybory!

Idźmy na wybory!

21 PAŹDZIERNIKA 2018

Wybory samorządowe - nasze kandydatki

Wybory samorządowe - nasze kandydatki

Prezentujemy rekomendowane przez Kongres Kobiet kandydatki.

Wsparcie wyborcze i rekomendacje

Wsparcie wyborcze i rekomendacje

Myślisz o kandydowaniu? Chcesz otrzymać rekomendację Kongresu Kobiet? Masz pytania, wątpliwości - SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Rekomendacje wyborcze Kongresu Kobiet 2015

Rekomendacje wyborcze Kongresu Kobiet 2015

Kongres Kobiet wystawia rekomendacje wyborcze kandydatkom - członkiniom Stowarzyszenia Kongres Kobiet.

Eurowybory 2019 - nasze kandydatki

Eurowybory 2019 - nasze kandydatki

Oto kandydatki rekomendowane przez Kongres Kobiet