Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Kobiety Wybierają

Weź udział w wyborach,
buduj demokrację w Polsce!
Głosuj na kobiety! 

 

Kongres Kobiet wspiera wszystkie kandydatki z (różnych) komitetów wyborczych - członkinie Stowarzyszenia Kongres Kobiet - którym bliskie są nasze idee, promują je i wcielają w życie w swojej działalności.

 

Fundamentalne zasady Kongresu Kobiet:

  1. Działanie na rzecz szeroko rozumianej polityki równości i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji wobec kobiet.
  2. Wspieranie i stosowanie różnych mechanizmów (np. parytety i kwoty) wyrównujących szanse kobiet w sferze publicznej (polityka, media, zarządzanie).
  3. Działania przeciwko przemocy domowej, molestowaniu seksualnemu oraz różnym formom seksizmu i nietolerancji wobec kobiet.
  4. Działania na rzecz urealnienia praw reprodukcyjnych kobiet zwiększających możliwość decydowania o odpowiedzialnym macierzyństwie.
  5. Działania na rzecz wzmocnienia mechanizmów, instytucji oraz przemian w mentalności wspierających łączenie ról zawodowych i rodzicielskich (żłobki, przedszkola, elastyczny czas pracy, urlopy ojcowskie i inne).
  6. Działania na rzecz równych z mężczyznami zarobków za pracę równej wartości.
  7. Działania na rzecz zniesienia dyskryminujących kobiety przesądów i stereotypów (w edukacji, mediach, w kulturze masowej).
  8. Działania na rzecz egalitarnej demokracji, w której kobiety i mężczyźni będą mieli równe prawa, szanse i możliwości. 

Demokracja bez kobiet to połowa demokracji!


Wybory Samorządowe 2014
Eurowybory 2014

Aktualności


Rekomendacje wyborcze Kongresu Kobiet 2015

Rekomendacje wyborcze Kongresu Kobiet 2015

Kongres Kobiet wystawia rekomendacje wyborcze kandydatkom - członkiniom Stowarzyszenia Kongres Kobiet.

Walne Zgromadzenie stawia na doświadczenie

Walne Zgromadzenie stawia na doświadczenie

Sprawozdania, zatwierdzenia, wybory, czyli stowarzyszeniowym formalnościom statutowym stało się zadość.

Koniec kampanii jest jej początkiem

Koniec kampanii jest jej początkiem

Kampania była bardzo wyczerpująca, ale pokazałyście, że jest w Was siła! Że potraficie! 

Rekomendacje wyborcze Kongresu Kobiet

Rekomendacje wyborcze Kongresu Kobiet

W kampanii wyborczej, już nieformalnie trwającej, członkowie i członkinie SKK mogą otrzymać nasze rekomendacje. 

Kandydatki na urząd Prezydenta RP, członkinie Rady programowej KK

Kandydatki na urząd Prezydenta RP, członkinie Rady programowej KK

Stowarzyszenie Kongres Kobiet wspiera wszystkie kandydujące w wyborach prezydenckich kobiety, działające w naszym ruchu społecznym na rzecz równouprawnienia kobiet. 

Kongres Kobiet w wyborach samorządowych odniósł sukces!

Kongres Kobiet w wyborach samorządowych odniósł sukces!

Znacząco zwiększyła się liczba kobiet w samorządach, w tym na stanowiskach prezydentek miast. Gratulujemy siostrom wspaniałej pracy i wielkiej wygranej! Gratulujemy również i tym, które mimo wielkiej pracy i wspaniałych wyników nie zostaną prezydentkami i wójcinami, bo ich praca nie pójdzie na marne.