Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

 

 

Tym razem rozszerzyłyśmy działalność kongresowego Obserwatorium (nie)równości płci i zamieniłyśmy się w watchdoga. Obserwowałyśmy i reagowałyśmy na przejawy dyskryminacji w trzech obszarach – mediów, polityki i edukacji.

 

Od października 2016 r.  Stowarzyszenie Kongres Kobiet realizuje projekt, którego celem jest obserwowanie polityki (działalność, język, ustawy), mediów (wybranych) i edukacji (programy, podręczniki, lektury) pod względem (nie)uwzględniania zasady równości płciowej. We wrześniu 2017 r., na IX Kongresie Kobiet zostały przedstawione końcowe raporty. Poniżej zamieszczamy raport zbiorczy i zachęcamy do lektury.

 

Czytaj RAPORT Kongresu Kobiet!

Projekt współfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”