Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

| BIOGRAMY CZŁONKIŃ GABINETU CIENI

 

prof. Danuta Hübner (Premierka)
 
Pierwsza polska komisarz Komisji Europejskiej, należy do najbardziej cenionych ekonomistek i twórczyń polityki w Polsce; odegrała znaczącą rolę w poszerzaniu Unii Europejskiej. Od lipca 2009 r. jest posłanką do Parlamentu Europejskiego, uczestniczy w pracach Parlamentu (jest przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego) i Komisji Specjalnej ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego oraz delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.
W 2004 r. została komisarzem ds. polityki regionalnej. W ciągu dziesięciolecia poprzedzającego tę nominację zajmowała wysokie stanowiska w kolejnych rządach Rzeczypospolitej Polskiej; zajmowała między innymi stanowiska ministry ds. europejskich, szefowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wiceministry przemysłu i handlu, ministry – szefowej kancelarii Prezydenta RP. W latach 2000–2001 pełniła funkcję zastępczyni sekretarza generalnego ONZ oraz wiceprzewodniczącej Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie.
W 1971 r. ukończyła studia magisterskie w warszawskiej Szkole Głównej Planowania i Statystyki, gdzie doktoryzowała się w 1974 r. W latach 1988–1990 przebywała na stypendium Fulbrighta w Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. W 1992 r. otrzymała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł profesorki nauk ekonomicznych. Europejskie uniwersytety nadały jej pięć doktoratów honoris causa. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.
 
dr Henryka Bochniarz (Wicepremierka, Ministra Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności)
 
Założycielka i prezydentka Konfederacji Lewiatan. Członkini Rady Prezydentów BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w UE. Wiceprzewodnicząca Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, odegrała istotną rolę w dialogu pomiędzy rządem, pracodawcami a związkami zawodowymi. Od 2006 roku pełni funkcję prezydentki Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią. Była Ministrą Przemysłu i Handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Kandydatka na urząd Prezydenta RP w wyborach 2005 roku. Członkini European Commission Enterprise and Industry Advisory Group, grupy doradczej Komisji Europejskiej. Należy do think-tanku European Council on Foreign Relations. Od 2000 roku przewodniczy Polsko-Japońskiemu Komitetowi Gospodarczemu. Członkini Rady Powierniczej Muzeum Narodowego, działa w Fundacji Muzeum Historii Żydów Polskich. Wiceprezeska Fundacji Sztuki im. Stanisława Witkiewicza wspierającej Teatr Witkacego w Zakopanem oraz pomysłodawczyni i wieloletnia współfundatorka Nagrody Literackiej NIKE dla najlepszej książki roku. Inicjatorka Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, które służy wypracowywaniu pomysłów na rozwiązanie najbardziej fundamentalnych problemów Europy. Współtwórczyni Kongresu Kobiet i orędowniczka zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym. Razem z Jackiem Santorskim napisała książkę „Bądź sobą i wygraj – 10 podpowiedzi dla aktywnej kobiety”. Jest laureatką Nagrody Kisiela oraz Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego za szczególny wkład w rozwój dialogu społecznego w Polsce oraz działania ponad podziałami politycznymi. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2012 roku znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych Polaków tygodnika "Wprost". Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.
 
 
Teresa Kamińska (Wicepremierka, Ministra Rozwoju Regionalnego i Spraw Wewnętrznych)
 
Prezeska zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, polityczka, była ministra w rządzie Jerzego Buzka. Ministra-koordynatorka reform społecznych i członkini Rady Ministrów (1997-1999), prezeska Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych (1999-2000), sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2000-2001), od 2004 r. przewodniczy grupie doradców eurodeputowanego Jerzego Buzka. Zajmuje się regulacjami w zakresie energetyki oraz Europejskiej Przestrzeni Badań i Innowacji. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.
 
 
Małgorzata Fuszara (Ministra Finansów)
socjolożka, prawniczka, współtwórczyni Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektorka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Ekspertka Rady Europy ds. wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań politycznych i społecznych. Jedna z liderek Kongresu Kobiet. Autorka wielu artykułów poświęconych udziałowi kobiet w polityce. Autorka książki Kobiety w polityce (Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006), pod jej redakcją ukazały się m.in.: Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce (Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008), Kobiety, wybory, polityka (Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013). Od 2014 do 2015 r. pełniła urząd Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.
 
Maria Pasło-Wiśniewska (Ministra ds. Równości Płci i Przeciwdziałania Dyskryminacji)
 
Ekonomistka. Prezeska Zarządu Central European Pharmaceutical Distribution (CEPD) N.V. z siedzibą w Amsterdamie. Przewodnicząca Rady Fundatorów Polskiego Instytutu Dyrektorów. Członkini Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych. Wiceprezeska Zarządu Fundacji „Instytut Artes Liberales” na Uniwersytecie Warszawskiem. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Allianz Bank Polska S.A.
Ukończyła studia podyplomowe w Kellog School of Management na Northwestern University w Chicago. W 1983 roku rozpoczęła pracę w Narodowym Banku Polskim, gdzie zajmowała się problematyką kredytową. Od 1988 roku związana z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym w Poznaniu. W 1997 roku została prezeską Towarzystwa Funduszy Powierniczych "Skarbiec". W 1998 roku objęła funkcję prezeski zarządu Banku Pekao S.A., z którym była związana do września 2003 roku, kierowała fuzją, prywatyzacją i restrukturyzacją banków Grupy Pekao S.A. W 2005 roku uzyskała mandat poselski z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu poznańskim. Nie ubiegała się o reelekcję w wyborach parlamentarnych w 2007 roku.
Dwukrotnie znalazła się na liście dwudziestu pięciu najbardziej wpływowych kobiet Europy, ogłaszanej przez „Wall Street Journal”. W 2003 roku trafiła na listę Stars of Europe tygodnika „Business Week”. Autorka książki Sceny z życia bankowego. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim problematykę przywództwa. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.
 
Beata Stelmach (Ministra Spraw Zagranicznych)
 
Prezeska General Electric w Polsce i krajach nadbałtyckich. Na początku lat 90. XX wieku znalazła się w wąskim gronie osób, których zadaniem było zbudowanie rynku kapitałowego w Polsce. Przez wiele lat związana z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (ob. Komisja Nadzoru Finansowego), na forum międzynarodowym brała aktywny udział w pracach w zakresie nadzoru i wymiany informacji pomiędzy regulatorami z całego świata. Uczestniczka negocjacji o przystąpienie Polski do OECD. Doradczyni rządów Ukrainy i Rosji w obszarze giełdowych regulacji.
Absolwentka SGPiS (ob. SGH) oraz studiów MBA na prestiżowej INSEAD, zdobyte doświadczenie wykorzystuje zasiadając we władzach podmiotów rynku kapitałowego. Działa na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiego rynku finansowego, tworzenia ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach. Kieruje Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, jest członkinią Executive Committee europejskiej organizacji EuropeanIssuers. Poprzednio Ministra Skarbu w Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.
 
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek (Ministra Skarbu)
 
Członkini Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów w rządzie Donalda Tuska, główna ekonomistka Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, członkini Komisji Trójstronnej ds. społeczno-gospodarczych, wykładowczyni na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.
 
Bogusława Matuszewska (Ministra ds. Energetyki i Środowiska)
 
Ostatnie dwa lata 2012-2013 pracowała w branży energetycznej. Zasiadała w zarządzie spółki energetycznej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Była wiceprezeską zarządu odpowiedzialną najpierw za sprzedaż i IT, a potem za strategię i rozwój. Odpowiadała za największy program restrukturyzacyjny w Grupie Kapitałowej. Wcześniej, przez ponad 20 lat pracowała w sektorze telekomunikacyjnym. W latach 2009-2011 zasiadała w zarządzie firmy Polkomtel. Była najpierw członkinią zarządu odpowiedzialną za sprzedaż, a potem wiceprezeską zarządu odpowiedzialną za sprzedaż i IT. W latach 2007-2008 była prezeską zarządu spółki Siemens Enterprise Networks. Wcześniej pełniła różne funkcje menadżerskie w firmie Siemens Sp. z o.o. Karierę zawodową rozpoczęła pracując w firmie ZE Elwro we Wrocławiu.
Skończyła studia na Politechnice Wrocławskiej, na wydziale Elektroniki, kierunek telekomunikacja. Międzynarodowe studia MBA, połączone z magisterskimi studiami podyplomowymi ukończyła na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.Następnie zrobiła podyplomowe studia z psychologii praktycznej na SWSP w Warszawie, zdobyła dyplom coacha po studiach w Hudson Institute w Santa Barbara w Stanach Zjednoczonych. Posiada również certyfikat Learning in Action uprawniający do badania i interpretacji w zakresie Inteligencji Emocjonalnej. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.
 
prof. Magdalena Środa (Ministra Edukacji, Nauki i Sportu)
 
Adiunktka w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się historią idei etycznych, etyką stosowaną, filozofią polityczną i problematyką kobiecą. Jest autorką wielu publikacji z zakresu filozofii politycznej i moralnej oraz książek m.in: Idea godności w historii i etyce (1993), Idee, normy i wartości moralne (1994), Historia idei etycznych: starożytność i średniowiecze (1995), Historia idei etycznych: nowożytność i czasy współczesne (1998), Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci (2003), Kobiety i władza (2009), Etyka dla myślących (2010).
Od 1993 roku jest redaktorką „Etyki” oraz członkinią Rady Naukowej „Przeglądu Filozoficznego”. Była członkinią Europejskiego Centrum Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii w Wiedniu. Należy do Europejskiego Instytutu Równości Gender w Wilnie. Jest również: założycielką i kierowniczką Podyplomowych Studiów Etyki i Filozofii (Uniwersytet Warszawski), członkinią Komitetu Etyki Polskiej Akademii Nauk, członkinią Rady Instytutu Spraw Publicznych, członkinią Rady Societas/Communitas. Wielokrotna stażystka i stypendystka zagraniczna (m.in. USA, Francja, Belgia). Pełniła funkcję ministry Pełnomocnika Rządu ds. Równego statusu Kobiet i Mężczyzn w rządzie Marka Belki. Zajmuje się działalnością publicystyczną, jest felietonistką „Gazety Wyborczej”, tygodnika „Wprost” i Wirtualnej Polski. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.
 
Olga Krzyżanowska (Ministra Zdrowia)
 
Polityczka, działaczka społeczna, lekarka. Wielokrotnie zasiadała w ławach poselskich (X, I, II i III kadencja) i senatorskich (X, II i V kadencja), pełniła funkcję wicemarszałkini Sejmu. Od 2005 roku szefowa Stowarzyszenia Pamięci Narodowej. Członkini Rady Fundacji Batorego. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.
Odznaczona Krzyżem Walecznych za walkę w Szarych Szeregach podczas II wojny światowej. Działaczka Solidarności od 1980 roku, rok później została członkinią Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia. W latach 1990-1993 była polską delegatką do Rady Europy. W swojej działalności parlamentarnej koncentrowała się na sprawach zagranicznych i prawach człowieka, w tym prawach kobiet. W roku 1999 była jedną z sygnatariuszek odrzuconej przez Sejm uchwały w sprawie powołania Komisji Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. W 2001 roku wniosła pierwszy projekt ustawy o kwotach płci na listach wyborczych (30%), odrzucony przez Sejm. Znacząco przyczyniła się do przyjęcia ustawy kwotowej przez Sejm w 2010 roku. Laureatka Nagrody III Europejskiego Kongresu Kobiet.
 
Katarzyna Duczkowska-Małysz (Ministra Rolnictwa)
 
Ekonomistka, profesorka zwyczajna, dr habilitowana nauk ekonomicznych, pracuje w Katedrze Analizy Rynków i Konkurencji w Szkole Głównej Handlowej i Katedrze Biznesu Międzynarodowego w ALMAMER – Wyższej Szkole Ekonomicznej; Autorka ponad 250 oryginalnych publikacji z zakresu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, wspólnych polityk gospodarczych Unii Europejskiej, rozwoju lokalnego i regionalnego; autorka koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Długoletnia ekspertka UE w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich, regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej, konsultantka wielu strategii rozwoju regionalnego i lokalnego dla wykorzystania funduszy strukturalnych UE. Długoletnia doradczyni ekonomiczna Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego, była podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, długoletnia członkini Rady Społeczno-Gospodarczej przy Premierze RP, od wielu lat członkini Zarządu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund, członkini wielu rad naukowych i programowych; kierowniczka wielu zespołów badawczych.
 
Anna Karaszewska (Wiceministra Pracy i Spraw Socjalnych)
 
Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, edukację kontynuuje na studiach doktoranckich z dziedziny publicznej i politycznej promocji kobiet. W ramach działań USAID w Polsce, współtworzyła pierwszą krajową sieć kobiet-przedsiębiorczyń i system wsparcia dla dalszego rozwoju przedsiębiorczości wśród polskich kobiet. Była zastępczynią dyrektora generalnego i dyrektorką ds. rozwoju strategicznego w Konfederacji „Lewiatan” – jednej z najważniejszych polskich organizacji pracodawców działającej na rzecz tworzenia korzystnych warunków rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości w Polsce, koordynowała działania Lewiatana w Brukseli. Była członkinią Executive Committee BusinessEurope (Konfederacji Europejskiego Biznesu, d. UNICE), najbardziej wpływowej europejskiej organizacji lobbingowej skupiającej najważniejsze organizacje pracodawców w państwach europejskich. W 2005 r., za swój wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości, Anna Karaszewska została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego. Była uczestniczką międzynarodowego programu mentoringowego dla kobiet-liderek zorganizowanego przez Departament Stanu USA oraz magazyn „Fortune”. Obecnie dyrektorka zarządzająca firmy Ingeus i prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet.
 
 
Solange Olszewska (Ministra Infrastruktury)
 
Prezeska i współwłaścicielka firmy Solaris Bus & Coach S.A., w której pracuje od 1995 roku. Zasiadała w jury promującego przedsiębiorczość programu Kapitalny Pomysł (TVN24). Ukończyła studia na Wydziale Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1986-1994 pracowała na stanowisku adiunktki na Wydziale Stomatologii Dziecięcej Freie Universität Berlin. Później zaangażowała się w działalność biznesową.
Jest współzałożycielką Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Medycznego z siedzibą w Berlinie. Od lat angażuje się w rozwój współpracy polsko-niemieckiej, zarówno w sferze gospodarczej jak i kulturalnej. Zajmuje się również działalnością charytatywną. W roku 1997 zaangażowała się w organizację akcji pomocy na rzecz powodzian w południowej Polsce. Od roku 1998 współpracuje ze Stowarzyszeniem MONAR. Ponadto aktywnie działa na rzecz opieki nad zwierzętami. W roku 1999, w uznaniu jej dotychczasowej działalności społecznej w Polsce i Niemczech, została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.
 
Prof. Monika Płatek (Ministra Sprawiedliwości)
Profesora UW, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji. Jest kierowniczką Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW, Profesorka Nadzwyczajna w Zakładzie Kryminologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia na Gender Studies w Polskiej Akademii Nauk. Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej.
 
Kazimiera Szczuka (Ministra Kultury)
 
Historyczka i krytyczka literatury. Uczennica profesor Marii Janion. Wykładowczyni Gender Studies Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Prowadziła seminarium literackie w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. Jacka Kuronia.
Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca, współorganizatorka pierwszych warszawskich Manif. Członkini-założycielka partii Zieloni 2004. Obecnie związana z Krytyką Polityczną i Fundacją Feminoteka. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Prowadziła programy telewizyjne takie jak „Dobre Książki", „Pegaz", „Wydanie Drugie Poprawione" i „Najsłabsze ogniwo", a także radiowe. Publikowała między innymi w „Tekstach Drugich", „Gazecie Wyborczej", „Polityce" i kwartalniku „Krytyka Polityczna".
Jest autorką książek „Kopciuszek, Frankenstein i inne” (2001) oraz „Milczenie owieczek” (2004). W pierwszej demaskuje stereotypy, którymi przesycone jest życie społeczne. W drugiej porusza problematykę społecznych, kulturowych i politycznych uwarunkowań ograniczenia praw reprodukcyjnych kobiet w Polsce.
 
Małgorzata Okońska-Zaremba (Wiceministra Rozwoju, Przedsiębiorczości i Innowacyjności)

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na UW, bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Posłanka na Sejm RP III kadencji. W latach 2001-2004 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Współautorka wielu ustaw i nowelizacji w prawie gospodarczym, m.in.: pakietu „Przede wszystkim przedsiębiorczość”, zmieniających prawo podatkowe, inwestycyjne, dotyczących poprawy płynności finansowej polskich firm, zwiększających pewność obrotu gospodarczego, upraszczających procedury administracyjne oraz Ustawy „O swobodzie działalności gospodarczej”. Była m.in. członkinią Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów Jerzym Buzku, Komisji Trójstronnej, Przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Laureatka licznych nagród i wyróżnień.