Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Loading

Składki członkowskie

Informujemy, iż na mocy Uchwały nr 2 Zarządu z dnia 28 października 2011 r., nastąpiła zmiana w trybie wpłacania składek członkowskich. Prosimy o wpłacanie jednorazowych składek za 6 miesięcy tj. za pierwsze półrocze do dnia 15 czerwca oraz za drugie półrocze do dnia 15 grudnia.

Wysokość składki członkowskiej określana jest w deklaracji członkowskiej przez osobę zgłaszającą swój akces do Stowarzyszenia.

- 10 zł miesięcznie (1 wpłata po 120 zł lub 2 po 60 zł)                    

- 20 zł miesięcznie (1 wpłata po 240 zł lub 2 po 120 zł)

- 50 zł miesięcznie (1 wpłata po 600 zł lub 2 po 300 zł)

- 100 zł miesięcznie (1 wpłata po 1200 zł lub 2 po 600 zł)

- 200 zł miesięcznie (1 wpłata po 2400 zł lub 2 po 1200 zł)

- Wyższa kwota (jaka?) ……………………….Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu: "Składki członkowskie .... (imię i nazwisko) za okres .... "

 
Konto Stowarzyszenia

Oto numer konta Stowarzyszenia. Zachęcamy do wpłacania darowizn na rzecz Stowarzyszenia oraz regularnego uiszczania składek członkowskich.

BANK PEKAO SA

nr konta:  77 1240 1040 1111 0010 5634 4049

REGON: 142243988

NIP: 7010218282

KRS: 0000347440