Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Chorzów 2019 

KATARZYNA TOBÓR-OSADNIK - Dr inż., absolwentka i pracownica Politechniki Śląskiej. Doktora nauk technicznych z zakresu Organizacji i Ekonomiki w Przemyśle. Ukończyła studia podyplomowe prowadzone przez Holenderski Instytut Marketingu. Uzyskała dyplom trenera i specjalisty z zakresu Zarządzania Marketingowego. Obecnie pracuje w Katedrze Inżynierii Bezpieczeństwa. Prowadzi badania naukowe z zakresu zachowań organizacyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, szczególnie w branży górniczej. Autorka wielu referatów i publikacji na konferencjach krajowych i zagranicznych (ponad 90). Współautorka licznych badań naukowych z zakresu zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw. Od kilkunastu lat jest też współwłaścicielką małej firmy  w branży metalurgicznej.  Działa też jako trenerka i doradczyni w obszarze budowania i zarządzania zespołami pracowniczymi. 
Poza pracą zawodową działa w środowiskach kobiecych na Górnym Śląsku, jako Pełnomocniczka Kongresu Kobiet w województwie śląskim (m. Chorzów). Od wielu lat współorganizuje Kongresy Kobiet woj. śląskiego i liczne imprezy towarzyszące. W marcu 2016 była współinicjatorką I Konferencji Kobiet w Żywcu, co zaowocowało aktywizacją środowisk kobiecych w tym mieście. W 2016 roku założyła wraz z Aliną Bednarz i Małgorzatą Tkacz-Janik Stowarzyszenie „Szlakiem Kobiet” dla szerzenia i wspierania działań herstorycznych w regionie. 

 

Kontakt:

kattobor@poczta.onet.pl
tel. 503045699