Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Elbląg 2019 

 

Jadwiga Król
JADWIGA KRÓL - jako radna sejmiku Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2018 wspierała organizacje pozarządowe, pomagała w nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi w Obwodzie Kaliningradzkim i na Ukrainie. Inicjatorka powstania ośrodków wsparcia dla osób uzależnionych od narkomanii i alkoholu.
 
Była pełnomocniczka wojewody d/s Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, inicjatorka konferencji w 9 miastach województwa: „Stop przemocy wobec kobiet”
 
Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet; laureatka nagrody regionów IV Kongresu Kobiet. Organizatorka akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy o parytetach na listach wyborczych. Pomysłodawczyni wielu konferencji regionalnych, m.in. „Kobiety dla Polski – Polska dla Kobiet”, „Czas na kobiety w polityce”, „Kobieta aktywna, kobieta silna…”. Inicjatorka festynu integracyjnego dla dzieci „Zobacz uśmiech”. Organizatorka zorganizowanych wyjazdów na Kongresy Kobiet do Warszawy.
 
Wiceprezeska Stowarzyszenia „Serce za Uśmiech” działającego na rzecz m.in. osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej. Członkini Społecznej Rady Nadzorczej Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu.
 
Kontakt:
jkrol@kongreskobiet.pl
tel. 505 152 330

 

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet / Elbląg 2019 

TERESA LUBASZEWSKA

Kontakt:

tesa86@wp.pl