Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Skoczów 2019 

 

BEATA MACURA  - pracownica samorządowa od 1990 r. -  obecnie  Sekretarz  Gminy. Radna Powiatu Cieszyńskiego od 2016 r., zasiada w Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Prezeska Skoczowskiego Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet działającego na rzecz kreatywności i rozwoju kobiet. Uczestniczka wielu kursów, m.in.: „Wybory Kobiet”, „ABC Kampanii wyborczej”, „Przywództwo kobiet w życiu społecznym i gospodarczym” mających na celu skuteczne wywieranie wpływu oraz strategie planowania i prowadzenia kampanii wyborczej.

Zaangażowana w życie społeczne na rzecz dzieci i młodzieży, współorganizatorka wielu imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i akcji charytatywnych na terenie Gminy Skoczów.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ma męża i dwie córki.

 

Kontakt:
beata.macura@interia.pl