Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Wrocław 2019

 
IRENA KAMIŃSKA - Prezeska Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z tytułem mgr inż. technologii żywności.
 
Działa społecznie na rzecz praw kobiet od 2007 roku, współpracując z licznymi organizacjami, w kraju i za granicą, dla których ważna jest sprawiedliwość społeczna oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego. Feministka łącząca przez wiele lat pracę zawodową z życiem rodzinnym.
 
Uważa, że kluczem do poprawy sytuacji kobiet w społeczeństwie jest wzmacnianie ich poczucia własnej wartości i niezależności.
Preferuje partnerski model rodziny, ze względu na dobro wszystkich jej członków.
Zwiększenie obecności kobiet w polityce uważa za niezbędne dla rozwoju Polski.
 
Prywatnie mama dorosłej córki, joginka, miłośniczka dobrej literatury o tematyce społecznej, politycznej i psychologicznej.
 
Kontakt:
irenakaminska@vp.pl
tel.606 20 45 53
 

Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet / Wrocław 2019

KATARZYNA LUBINIECKA-RÓŻYŁO  - koordynatorka ds. równego traktowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez ponad 20 lat pracowała jako dziennikarka i redaktorka we wrocławskim oddziale „Gazety Wyborczej”. Zajmowała się również promowaniem funduszy europejskich. Jest Wicepełnomoczniczką Kongresu Kobiet we Wrocławiu. Działa w Stowarzyszeniu Dolnośląski Kongres Kobiet. Współorganizuje III Dolnośląski Kongres Kobiet, który odbędzie się w stolicy Dolnego Śląska, w listopadzie. W czerwcu, dzięki jej staraniom, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jako pierwszy samorząd wojewódzki w Polsce, przyjął Kartę Różnorodności.

Kontakt:

k.lubiniecka@gmail.com
tel. 507094881